Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Chirurgie is nog steeds de behandeling van eerste keus bij operabele patiënten met een stadium I longtumor. Stereotactische radiotherapie heeft zijn waarde inmiddels bewezen bij de behandeling van patiënten met een niet-operabel stadium I longcarcinoom. De locale controle bedraagt meer dan 90% en de behandeling wordt zeer goed verdragen. Gelet op de goede resultaten van stereotactische radiotherapie en de morbiditeit en mortaliteit na chirurgie, is in 2008 dit prospectieve onderzoek gestart (ROSEL studie), waarin patiënten met een stadium IA longcarcinoom die een operatie zouden kunnen ondergaan, gerandomiseerd worden tussen stereotactische radiotherapie en chirurgie. De studie is opgezet om te testen of stereotactische radiotherapie niet slechter is dan chirurgie. Binnen een periode van 5 jaar zouden bijna 960 patiënten geïncludeerd worden. Naast onderzoek naar recidieven en overleving zou ook uitvoerig naar kwaliteit van leven en economische aspecten gekeken worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie van patiënten ligt achter bij de eerdere verwachting door terughoudendheid van chirurgen om patiënten te includeren met slechts 19 patiënten geincludeerd tot heden. Dit wordt veroorzaakt door de landelijke invoering van minimumeisen aan het aantal resecties dat een ziekenhuis per jaar moet verrichten om longchirurgie te mogen blijven doen, en dit is een groot probleem voor met name chirurgen in kleinere centra. De diagnose niet-kleincellig longkanker werd in circa 70% van de patiënten gesteld in een klein ziekenhuis zonder opleiding tot longarts [Signaleringsrapport Kwaliteit van kankerzorg in Nederland, KWF 2010]. Door de ROSEL studie is veel werk verricht om stereotactische radiotherapie gestandaardiseerd en op een hoog niveau landelijk in te voeren. Hiervoor is een (gepubliceerd) protocol ontwikkeld en zijn er in de deelnemende radiotherapiecentra uitgebreide kwaliteitscontroles uitgevoerd voordat toestemming werd gegeven om mee te doen aan de studie. De klinische en economische eindpunten van de studie zijn nog niet bereikt door nog onvoldoende inclusie van patienten. De studie zal daarom in internationaal verband worden voortgezet.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stereotactische radiotherapie heeft zijn waarde inmiddels bewezen bij de behandeling van patiënten met een niet-operabel stadium I longcarcinoom. De locale controle bedraagt meer dan 90% en de behandeling wordt zeer goed verdragen. Chirurgie is nog steeds de behandeling van eerste keus bij operabele patiënten met een stadium I longtumor. Gelet op de goede resultaten van stereotactische radiotherapie en de morbiditeit en mortaliteit na chirurgie, is in 2008 een prospectief onderzoek gestart (ROSEL studie), waarin patiënten met een stadium Ia longcarcinoom die een operatie zouden kunnen ondergaan gerandomiseerd worden tussen stereotactische radiotherapie en chirurgie. Stereotactische bestraling van longtumoren kan inmiddels in bijna de helft van de centra voor radiotherapie in Nederland plaatsvinden. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Dutch Lung Cancer Study Group en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) ondersteunen deze studie.

Het primaire doel van de studie is om de locale en regionale controle van beide behandelingen te vergelijken. De studie is opgezet om te testen of stereotactische radiotherapie niet slechter is dan chirurgie (hazard ratio 1,35; 2 jaars loco-regionale controle na chirurgie 80%). Binnen een periode van 5 jaar zullen bijna 960 patiënten geïncludeerd. Een schematisch overzicht van de studie is weergeven in onderstaand figuur. Naast onderzoek naar recidieven en overleving, zal ook uitvoerig naar kwaliteit van leven en economische aspecten gekeken worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Studie loopt nog.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Surgery is considered to be the standard of care for patients presenting with a resectable stage non-small cell lung cancer (NSCLC). However, post-operative mortality rates are typically around 3-4% in The Netherlands, but can be as high as 11.5% in patients older than 70 years. Population-based registries reveal overall 5-year survival rates in stage I NSCLC (T1-2N0M0) to be less than 70% as a result of tumor recurrence, non-cancer related mortality and second malignancies. Radiosurgery, or stereotactic radiotherapy, has been evaluated in the last decade, with local control rates in excess of 85% being reported. Severe toxicity is uncommon after radiosurgery, and no significant deterioration in health-related quality of life (QoL) or pulmonary function tests is observed after treatment. Facilities for radiosurgery are now available at many centers in The Netherlands, and it is timely to perform a trial comparing surgery versus radiosurgery (with the option of salvage surgery) in patients presenting with a diagnosis of stage IA NSCLC. The primary study objective is to compare local and regional control, quality of life and treatment costs at 2 and 5 years in patients with stage IA NSCLC randomized to either surgery or radiosurgery.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website