Projectomschrijving

De richtlijnen in Nederland schrijven voor bij een hernia – indien mogelijk -  6 tot 12 weken te wachten met opereren met het oog op spontaan herstel, hetgeen bij  60 tot 70% van de patiënten optreedt. De grens van 6 tot 12 weken berust niet op harde onderzoeksgegevens. Mede op grond van de langere wachttijden in andere landen is in Leiden onderzocht of langer dan 12 weken wachten met opereren de (kosten)effectiviteit ten goede komt. Het onderzoek wees uit wachten met opereren tot 18 weken nog spontaan herstel oplevert. Na 1 jaar waren net zoveel patiënten hersteld die na 12 weken waren geopereerd als mensen die tot 18 weken hadden gewacht. In de laatste groep waren echter minder operaties verricht, wat kosten had bespaard. De na 12 weken geopereerden konden echter gemiddeld eerder aan het werk. Hierdoor waren de totale (maatschappelijke) kosten bij operen of langer wachten nagenoeg gelijk.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website