Projectomschrijving

Samenvatting afronding project

De prevalentie van divertikelziekte – uitstulpingen in (dikke) darm – neemt toe in Westerse landen. Momenteel zijn antibiotica vaak onderdeel van de conservatieve behandeling, terwijl harde bewijzen hiervoor ontbreken.

Deze studie vergeleek de kosteneffectiviteit van een strategie met antibiotica en ziekenhuisopname versus een strategie zonder antibiotica van acute ongecompliceerde milde diverticulitis en evalueerde het hersteleffect van 10 dagen antibiotica, waarvan tenminste 48 uur intraveneus antibiotica gevolgd door orale toediening. Dit werd gemeten door te kijken naar de tijd tot volledig herstel.

Resultaten

De resultaten van deze interventiestudie tonen aan dat de behandeling met antibiotica geen duidelijk voordeel heeft en achterwege kan worden gelaten. Om die reden wordt aanbevolen antibiotica geen onderdeel van de standaardbehandeling meer te laten zijn. Tevens zijn er diverse voordelen aan de beperking van antibioticagebruik. De kosteneffectiviteit is vergelijkbaar; de economische evaluatie laat zien dat beide behandelingen een vergelijkbare impact op kosten hebben, behoudens een duidelijk contrast in kosten voor antibiotica.

Samenvatting start project

De prevalentie van divertikelziekte neemt toe in Westerse landen. Het gaat bij deze ziekte om uitstulpingen in de (dikke) darm. Momenteel zijn antibiotica vaak onderdeel van de conservatieve behandeling, terwijl harde bewijzen voor deze behandeling ontbreken.

Deze studie evalueert het effect van 10 dagen antibiotica, waarvan tenminste 48 uur intraveneus antibiotica gevolgd door orale toediening, op het herstel van acute milde diverticulitis  Dit wordt gemeten door te kijken naar de tijd tot volledig herstel van ongecompliceerde (milde) diverticulitis.

De DIABOLO Trial onderzoekt 533 patiënten van ouder dan 18 jaar twee behandelstrategieën. Een meer ‘conservatieve’ strategie met antibiotica en ziekenhuisopname wordt vergeleken met ‘liberale’ strategie zonder antibiotica en waarbij alleen ziekenhuisopname afhankelijk van de zorgbehoefte. Het primaire eindpunt is tijd tot volledig herstel volgens de vastgestelde definitie. Als secundaire eindpunten worden geëvalueerd: complicaties, kwaliteit van leven, aantal heropnames, recidief diverticulitis, medische en niet-medische kosten en antibiotica resistentie/overgevoeligheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website