Projectomschrijving

De prevalentie van divertikelziekte – uitstulpingen in (dikke) darm – neemt toe in Westerse landen. Momenteel zijn antibiotica vaak onderdeel van de conservatieve behandeling, terwijl harde bewijzen hiervoor ontbreken.
Deze studie vergeleek de kosteneffectiviteit van een strategie met antibiotica en ziekenhuisopname versus een strategie zonder antibiotica van acute ongecompliceerde milde diverticulitis en evalueerde het hersteleffect van 10 dagen antibiotica, waarvan tenminste 48 uur intraveneus antibiotica gevolgd door orale toediening. Dit werd gemeten door te kijken naar de tijd tot volledig herstel.

Resultaten

De resultaten van deze interventiestudie tonen aan dat de behandeling met antibiotica geen duidelijk voordeel heeft en achterwege kan worden gelaten. Om die reden wordt aanbevolen antibiotica geen onderdeel van de standaardbehandeling meer te laten zijn. Tevens zijn er diverse voordelen aan de beperking van antibioticagebruik. De kosteneffectiviteit is vergelijkbaar; de economische evaluatie laat zien dat beide behandelingen een vergelijkbare impact op kosten hebben, behoudens een duidelijk contrast in kosten voor antibiotica.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website