Projectomschrijving

Voor kwetsbare ouderen is het ondergaan van een (zware) operatie in het ziekenhuis een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een deel van is na ontslag uit het ziekenhuis daardoor meer afhankelijk van hulp dan voor de operatie. Bij sommige kwetsbare ouderen ontstaat tijdens het verblijf in het ziekenhuis een delier, een toestand van ernstige verwardheid die levensbedreigend kan zijn. In Groningen is onderzocht in hoeverre begeleiding door een geriatrisch team het optreden van delier kan verminderen bij kwetsbare ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een grote operatie (wegens kanker). Hiertoe werden 295 kwetsbare patiënten geselecteerd van wie de helft tijdens de ziekenhuisopname extra begeleiding kreeg door een geriatrisch team. Deze begeleiding leidde tot een (geringe) afname van het percentage patiënten dat een delier ontwikkelde. Opvallend was dat ook in de controlegroep (geen extra begeleiding) weinig patiënten een delier ontwikkelden (14,5% tegenover 9,5% in de groep met extra begeleiding).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website