Projectomschrijving

Om de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische handeling correct te kunnen berekenen is het van belang dat alle gemaakte kosten bekend zijn. In Leiden is onderzocht welke bron daarvoor het beste kan worden geraadpleegd: de aanbieder van de zorg of de gebruikers ervan. Dit gebeurde aan de hand van de zorg bij endeldarmkanker. Enerzijds is  zorgaanbieders gevraagd welke zorg en zorgproducten waren geleverd (consulten, medicijnen, verzorgingsproducten, thuiszorg, etc.) en anderzijds is patiënten gevraagd welke zorg zij hebben ontvangen. Ten aanzien van de opnameduur en de consulten lijkt rapportage door patiënten even goed als rapportage door aanbieders van zorg. Wat betreft het medicijngebruik en de verzorgingsproducten onderschatten echter zowel patiënten als zorgverleners de hoeveelheden, waarbij patiënten een nog lager gebruik melden dan zorgaanbieders. Een vragenlijst achteraf laten invullen door patiënten is net zo betrouwbaar als het laten bijhouden van een dagboek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website