Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gebruik van een klinische beslisregel en een D-dimeer sneltest is een kosteneffectieve manier om diep veneuze trombose (DVT) uit te sluiten door de huisarts: bij de helft van de verdenkingen kan de huisarts de diagnose veilig uitsluiten zonder verwijzing naar het ziekenhuis. Dit onderzoek heeft een implementatie-interventie geëvalueerd bestaande uit 3 componenten: 1) financiële honorering voor de participerende huisartsen voor het leveren van deze doelmatige zorg bij DVT diagnostiek, 2) individuele scholing in kleine huisartsengroepen, en 3) bevorderen van transmurale afspraken tussen huisarts en specialist. Zonder deze implementatie-interventie gebruikt circa de helft van de huisartsen de klinische beslisregel en D-dimeer bepaling, terwijl door de implementatie-interventie dit stijgt tot meer dan 90%. Het onderzoek liet tevens zien dat de beslisregel en D-dimeer test bij de grootste groep patiënten ook goed toepasbaar is. Groepen waarbij dat minder zo was betrof: 1) oudere patiënten met comorbiditeit met een verdenking DVT, 2) patiënten met een oncologische ziekte en een verdenking DVT, en 3) patiënten die eerder een DVT hebben doorgemaakt en nu een verdenking hebben op een recidief.

Concluderend heeft het onderzoek laten zien dat een implementatie-interventie bijdraagt aan het vaker toepassen van de diagnostiek richtlijn voor DVT verdenkingen door de huisarts. Toekomstig onderzoek moet zich richten op de gevonden groepen waarbij de richtlijn mogelijk minder effectief is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Voor start van het onderzoek werd de beslisregel en D-dimeer test (richtlijn) niet gebruikt door 55% van de interventiegroep-huisartsen, terwijl bij 33% van de controlegroep-patiënten geen beslisregel werd gebruikt .

2. Na implementatie van de interventie gaf 92% van de interventiegroep-huisartsen aan de richtlijn vaak of altijd te blijven gebruiken.

3. De richtlijn is goed toepasbaar bij het grootste deel van de patiënten (>90%) en geeft houvast bij de diagnostiek en (mogelijk) tot minder vaak initieel missen van de diagnose DVT.

4. Belangrijkste redenen om de richtlijn niet te gebruiken waren i) oude leeftijd en/of co-morbiditeit van de patiënt, ii) een DVT of longembolie in de voorgeschiedenis, of iii) een actieve maligniteit bij de patiënt. Deze factoren belemmeren bij 9% van de patiënten het gebruik van de richtlijn (interventie CRF’s) en worden ook genoemd in de enquête.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het AMUSE-3 project heeft bij de daadwerkelijke start het acroniem Advice gekregen. De voorbereiding van het Advice onderzoek is gestart op 1 maart 2013 met het werven van huisarts-deelnemers. In deze voorbereidingsperiode zijn de onderzoekers ook betrokken bij het actualiseren van de 1e-2e lijns afspraken over diagnostiek van Diep Veneuze Trombose (DVT) in de verschillende regio’s en bij het formaliseren van een financiële vergoeding van huisartsen voor deelname aan het onderzoek door de betrokken zorgverzekeraars.

Deelname aan de studie is per huisartsengroep (HAGRO). Introductie van de studie per HAGRO heeft plaats gevonden middels een zgn. ‘outreach visit’ waarbij uitleg van het onderzoek en nascholing over diagnostiek DVT in een kleine groep werd gegeven.

De METC van het UMC Utrecht heeft geoordeeld dat geen toetsing voor WMO noodzakelijk is.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie van patiënten is gestart na ondertekening door de huisartsen van de deelnemersovereenkomsten. Op 1 januari 2014 zijn 167 deelnemersovereenkomsten ontvangen en zijn 16 patiënten geïncludeerd. De eerste patiëntaanmelding was op 12 december 2013.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Objective/Research Questions To assess the effectiveness of a multifaceted intervention of implementation of the Dutch guidelines for General Practitioners on Deep Vein Thrombosis (DVT).

 

Hypothesis The use of guidelines by primary care physicians will improve when an educational outreach program and a financial incentive model support the implementation process.

 

Study design This is a stepped wedge cluster randomized design of a study in primary care.

 

Study population Primary care physicians.

 

Intervention The primary care physicians (PCPs) clustered in a region randomized to the index group will be trained to use the DVT guidelines for PCP in patients with suspected DVT aimed at ruling out DVT using a Clinical Decision Rule (CDR) and D-dimer test. The implementation strategy under study is educational outreach visits plus financial incentive for using the CDR. A computer aided decision tool will be offered. Hospital organizations and health care insurance companies are involved.

 

Outcome measures The primary outcome is guideline adherence by the PCPs, reflected by the proportion of suspected patients where the guideline is correctly followed.

 

Sample size calculation/data analysis To detect an increase of guidelines use of 46% (40-50%) to 70% with a significance level of 5% and 80% power, we need for 5 clusters and 6 time intervals 300 participating PCPs.

 

Cost Effectiveness Analysis

Cost-effectiveness of the implementation will be calculated using direct costs and performed from a societal perspective. Incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) will be calculated.

 

Budget Impact Analysis

The BIA will be performed according to the ISPOR Taskforce guidelines, and will have a simple design consisting of a linear extrapolation of evidence collected in this project.

 

Time Schedule: 3 months preparation, 12 month inclusion, 3 months analysis and reporting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website