Projectomschrijving

Het indelen van patiënten met rugklachten in relevante subgroepen is een van de belangrijkste aanbevelingen om de (bescheiden) effectiviteit van therapieën voor rugklachten te optimaliseren. Er zijn momenteel veel van zulke classificatie systemen bekend. In dit onderzoek willen de we de kosteneffectiviteit van een veelbelovend classificatie systeem onderzoeken. In totaal worden 150 patiënten met subacute en chronische lage rugklachten die naar een 1e lijns fysiotherapiepraktijk in het onderzoek opgenomen. In de 1e groep worden patiënten op basis van het classificatie model toegewezen aan 1 van de 3 verschillende therapievormen: richtingspecifieke oefeningen, manipulatie, of stabilisatie oefeningen. In de andere groep vindt behandeling plaats volgens de Nederlandse fysiotherapie richtlijnen voor rugklachten. Belangrijkste uitkomstmaten: algemene ervaren herstel, functionele status en pijn intensiteit. En we meten ook de kosten. Dit zal gebeuren bij aanvang, en 8, 26, en 52 weken na de start van de behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website