Projectomschrijving

Mannen met een acute urineretentie (AUR) kunnen niet plassen en hebben een pijnlijke, volle blaas. De behandeling van een AUR is het plaatsen van een blaaskatheter. Hierna wordt geprobeerd om zonder katheter te kunnen plassen (een ‘trial without catheter’ of TWOC). Het is onbekend hoe lang een blaaskatheter moet blijven zitten bij mannen met een AUR. Bij een langere katheterduur is de kans op een urineweginfectie, bloed in de urine of meer pijn. Bij een te korte katheterduur is de kans dat het plassen weer niet lukt groter.
De onderzoeksvraag ‘wat is de optimale duur van een blaaskatheter bij mannen met een acute urineretentie?’ is één van de kennishiaten van de Wetenschapsagenda van de Nederlandse Vereniging van Urologie 2020-2024. Met de stimuleringssubsidie willen wij de praktijkvariatie in Nederland in kaart brengen. Daarnaast willen we voorspellers en kostendrijvers van een succesvolle TWOC in beeld brengen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website