Projectomschrijving

Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe behandeloptie ter pijn- en angstreductie bij medische interventies. Een patiëntengroep die levenslang interventies moet ondergaan zijn de kinderen met een aangeboren vasculaire malformatie (afwijkingen van de bloedvaten en/of lymfevaten). Bij deze groep komt veel stress en angst voor rondom de operatieve interventies die nodig zijn deze te controleren, niet zelden leidend tot een post traumatisch stress syndroom. Het inzetten van VR is nog niet gebeurd bij deze patiëntengroep, die wegens de intensieve behandeling en het chronische karakter van de aandoening veel baat zou kunnen hebben bij de inzet van VR tegen stress en pijn.
Deze subsidie zal worden gebruikt om te komen tot een projectvoorstel voor een pilotstudie om de haalbaarheid en relevantie van een doelmatigheidsstudie naar de effecten van VR bij deze doelgroep aan te tonen.
De VR interventie beoogt toename van de kwaliteit van leven van patiënten en naar verwachting ook de bereidheid tot behandeling en daarmee de effectiviteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website