Projectomschrijving

Neuro-endocriene tumoren (NET) van de alvleesklier groeien langzaam en zijn vaak zonder klachten aanwezig. Hoe groter deze gezwellen zijn des te groter is de kans dat deze kwaadaardig worden, waardoor de levensverwachting van patiënten verkort wordt. Daarom worden patiënten met gezwellen die groter zijn dan 2 cm geopereerd. Deze operatie aan de alvleesklier gaat echter vaak gepaard met een lange hersteltijd en complicaties. Daarom is het wenselijk om de gezwellen van de alvleesklier in een vroeg stadium te behandelen met een minder ingrijpende behandeling. Uit eerder onderzoek is gebleken dat NET van de alvleesklier gevoelig zijn voor radiotherapie, en mogelijk is dit een doelmatige behandeling met minder schadelijke gevolgen.
In dit project willen we daarom een voorbereidende studie naar MRI-geleide bestraling ontwerpen. Met deze nieuwe bestralingstechniek kan naar verwachting bij patiënten met een NET van de alvleesklier een operatie worden voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website