Projectomschrijving

Via deze stimuleringssubsidie wordt een nieuw multidisciplinair landelijk consortium opgezet om de doelmatigheid van chirurgie t.o.v. fysiotherapie bij patiënten met een cervicale radiculopathie te onderzoeken. Een cervicale radiculopathie is een zenuwwortelaandoening die leidt tot armpijn, nekpijn, neurologische uitvalsverschijnselen en forse beperkingen in activiteiten en werkverzuim. De standaardzorg bestaat uit conservatief beleid (variërend van medicatie, fysiotherapie tot een halskraag) en bij onvoldoende resultaat hiervan volgt een operatie. Met deze subsidie worden verschillende interactieve bijeenkomsten georganiseerd om 1) een optimaal landelijk consortium samen te stellen wat duurzaam kan samenwerken; 2) gezamenlijk de exacte onderzoeksvraag te formuleren; 3) gezamenlijk een projectidee voor het programma doelmatigheidsonderzoek te schrijven; 4) zich gezamenlijk sterk te blijven maken voor optimale behandeling voor patiënten met een cervicale radiculopathie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website