Projectomschrijving

Het doel van het onderzoek is om de slaagkans van de medisch-technische pijnbehandelingen op de poliklinieken Pijngeneeskunde te vergroten. We onderzoeken of de slaagkans groter wordt als patiënten meer regie ervaren over hun pijn en de gevolgen van hun pijn.

Om meer regie te ervaren hebben patiënten informatie nodig over:

  • Wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden.
  • Wat patiënten zelf kunnen doen om beter met hun pijn en de gevolgen ervan om te gaan.

We reiken deze informatie in 2 stappen aan:

  1. Bij het eerste poliklinische consult informeren we patiënten wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden.
  2. Na het eerste consult geven we patiënten verdere (digitale) informatie en psychologische handvatten voor zelfmanagement.

Vervolgens gaan we na óf deze stappen tot succesvollere patiëntenzorg leiden en óf dat tegen lagere kosten is. Als dit het geval is, dan stellen we onze aanpak beschikbaar aan alle non-profit poliklinieken Pijngeneeskunde.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website