Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hartkloppingen komen regelmatig voor in de algemene populatie en geven nogal eens aanleiding tot ongerustheid en angstklachten met verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Omdat de klachten meestal ontbreken ten tijde van spreekuurbezoek staan huisartsen vaak voor een diagnostisch probleem. Temeer omdat hartkloppingen veroorzaakt kunnen worden door een breed scala aan onderliggende oorzaken. Bij twijfel over de oorzaak wordt geadviseerd een electrocardiografische opname (ECG) te maken ten tijde van klachten. Daarbij wordt namelijk bij tot één derde van de patiënten een significante hartritmestoornis gevonden. Voor het verkrijgen van een symptomatische ECG registratie bij patiënten met paroxysmale klachten zijn huisartsen aangewezen op event recorders of Holters. Onderzoek in de tweede lijn liet zien dat de diagnostische opbrengst hiervan wordt beperkt doordat deze apparaten slechts voor beperkte tijd kunnen worden uitgegeven, en omdat patiënten het onderzoek eerder beëindigen door de lage gebruiksvriendelijkheid. Hierdoor is er sprake van suboptimale diagnostiek.

 

Eén-kanaal ECG-apparaten, zoals smartwatches, kennen de beschreven beperkingen niet. Ze zijn zowel gemakkelijk te dragen als te gebruiken, en kunnen voor langere duur worden mee gegeven aan de patiënt. Daarnaast zijn deze apparaatjes goedkoop in aanschaf. Hierdoor is het aannemelijk dat deze apparaten een hogere diagnostische opbrengst hebben. Het is echter niet onderzocht of deze apparaatjes een valide alternatief zijn voor event recorders, temeer omdat de ‘automatic-triggering’ functie die asymptomatische aritmieën detecteert – zoals aanwezig op de meeste event recorders — ontbreekt. Daarnaast zijn implementatie knelpunten zoals veiligheid en privacy bij het gebruik van dergelijke apparaten niet goed onderzocht.

 

Met dit onderzoek zullen wij allereerst onderzoeken in welke mate het geschetste probleem van suboptimale diagnostiek bestaat in de eerste lijn. Daarnaast zullen wij de potentiële toegevoegde waarde van een smartwatch ECG ten opzichte van een event recorder aannemelijk maken. Dit alles om de relevantie van een mogelijke vervolgstudie — waarin een hogere diagnostische opbrengst en betere kosteneffectiviteit kan worden aangetoond — te objectiveren. Deze oriënterende vragen willen wij beantwoorden in een tweetal projecten. Allereerst door in een pilot studie aannemelijk te maken dat een smartwatch ECG non-inferieur is ten opzichte van een gelijktijdige event-recorder betreffende het aantal geregistreerde symptomatische ECG’s en het aantal gevonden aritmieën. Tegelijkertijd wordt gekeken of patiënten een smartwatch ECG als gebruiksvriendelijker ervaren en wat knelpunten zijn betreffende veiligheids- en privacy aspecten bij het gebruik van een dergelijke e-health applicatie. In een tweede project willen wij retrospectief onderzoeken in hoeverre de diagnostische opbrengst van event recorders momenteel wordt beperkt in de eerste lijn door de beperkte gebruiksvriendelijkheid en wat de toegevoegde waarde is van de ‘automatic-triggering’ functie van event recorders?

 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zullen wij een samenwerkingsverband opzetten tussen een viertal stakeholders die samen wetenschap, ervaring, methodologie en praktijk combineren. Omdat deze stakeholders voorheen niet eerder met elkaar hebben samengewerkt zal deze stimuleringssubsidie worden aangewend om een samenwerkingsverband te starten. Met het samenwerkingsverband beogen wij een projectidee — en later subsidieaanvraag — te schrijven voor een “Voorbereidende studie (ronde 1)”.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website