Projectomschrijving

In verzorgingshuizen ervaren mensen met dementie regelmatig onrust. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze mensen en hun naasten. Daarnaast leidt onrustgedrag tot meer werk voor de zorgverleners. Therapeutic Touch (TT) is een niet-farmacologische interventie die veel wordt toegepast door verpleegkundigen en verzorgden in de ouderenzorg. Het is een zachte, liefdevolle interventie waarbij de cliënt tot rust komt en ontspant. Het doel van deze subsidie is het samen vormgeven van een onderzoeksvoorstel waarin TT bij onrust bij dementie wordt vergeleken met standaardzorg, en waarin gekeken wordt naar de kosteneffectiviteit van TT. Er zullen een drietal focusgroepen worden georganiseerd met verschillende stakeholders, waaronder: de ouderenzorginstellingen ZorgBalans, Raffy en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, het Louis Bolk Instituut, het van Praag Instituut, Verenso, HTA expert, Erasmus MC verplegingswetenschappen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website