Projectomschrijving

Uit een inventarisatie van het Longfonds blijkt dat meer dan de helft van de personen die een COVID-19 infectie doormaakten, na een half jaar nog steeds meerdere klachten ervaren. Nog geen 5 procent is geheel klachtenvrij. Mogelijk kan eerstelijns paramedische zorg, bestaande uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of oefentherapie, bijdragen aan het herstel van deze patiënten.

In dit onderzoek volgen we patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en een paramedicus bezoeken, over de tijd. We maken hierbij gebruik van gegevens die in het verleden al zijn verzameld van mensen die een paramedische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daarnaast volgen we nieuwe patiënten met vragenlijsten en (fysieke) testen. Hier zijn we vooral geïnteresseerd in de uitkomstmaten: vermoeidheid, participatie, en kwaliteit van leven. Tot slot interviewen we patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers over hun ervaringen met paramedische zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website