Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Welzijn op Recept (WoR) is een interventie waarbij de huisarts of eerstelijnszorgverlener, patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, doorverwijst naar een welzijnscoach. WoR wordt inmiddels in meer dan 100 gemeenten uitgevoerd en het is opgenomen als een van de vier onderwerpen in de nationale preventie agenda. Tevens is vanuit het ministerie van VWS geadviseerd om het zo snel mogelijk op te nemen in het basispakket van de ZVW. Voor de opname in het basispakket is het belangrijk om inzicht te hebben in de doelmatigheid van WoR, maar uitgebreide kosten-baten analyses ten aanzien van maatschappelijke en zorg effecten missen nog. Op dit moment is er in Nederland geen samenwerkingsverband dat zich richt op deze wetenschappelijk onderbouwing van WoR. Met deze stimuleringssubsidie willen we een samenwerkingsverband oprichten dat expliciet als doel heeft om op een systematische wijze de effecten en de doelmatigheid van WoR te onderzoeken. Dit samenwerkingsverband zal bestaan uit het LUMC, Zorg en Zekerheid (Z&Z) en het Landelijk kennisnetwerk WoR Recept samen met professionals en patiënten uit de dagelijkse praktijk van WoR. Samen willen zij in de komende jaren een onderzoeksagenda ontwikkelen om de doelmatigheid van WoR te onderzoeken, onderzoeksvoorstellen schrijven, aanvragen en uitvoeren, en de opgedane kennis verspreiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website