Projectomschrijving

Welzijn op Recept (WoR) is een interventie waarbij de huisarts/eerstelijnszorgverlener, patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, doorverwijst naar een welzijnscoach. Deze welzijnscoach gaat vooral op zoek naar waar de patiënt/cliënt weer blij van wordt, positieve emoties en ervaringen opdoet en weer sociaal (her)verbonden wordt met andere mensen en sociaal geactiveerd wordt. Alhoewel er onderzoek verricht is naar WoR, beperkt zich dat nu tot kwalitatief onderzoek naar de (meer)waarde van WoR voor de patiënt en tot evaluatie van het proces rondom WoR. Uitgebreide kosten-baten analyses van maatschappelijke en zorg effecten missen nog. Deze zijn essentieel voor de uiteindelijke opname in het basispakket. Met deze stimuleringssubsidie willen we een samenwerkingsverband oprichten dat expliciet als doel heeft om op een systematische wijze de effecten en de doelmatigheid van WoR te onderzoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website