Commissie

Beoordelingscommissie

De beoordeling van de projecten berust voor een belangrijk deel bij onafhankelijke experts, die plaatsnemen in de flexpool van het programma Translationeel Onderzoek. Het ZonMw bestuur installeert de leden van de flexpool. De experts participeren op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak en zijn gehouden aan de Code omgang met persoonlijke belangen. Aan het begin van elke ronde wordt geïnventariseerd welke expertise nodig is en welke commissieleden die ronde beschikbaar zijn. De leden van de beoordelingscommissie worden per ronde op deze pagina gepubliceerd. De beoordeling van subsidieaanvragen geschiedt door externe (inter)nationale referenten en op basis van deze beoordeling adviseert de subcommissie het ZonMw bestuur over honorering van projecten. Het ZonMw bestuur besluit over de honorering van de projecten.

Kijk hier voor een overzicht van de commissieleden per ronde.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website