Subsidierondes

Open ronde

Binnen de open ronde worden subsidies beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit (doelmatigheid) van de hulpmiddelenzorg.

Stimuleringssubsidies

De stimuleringssubsidies zijn bedoeld voor onderzoekers die graag doelmatigheidsonderzoek naar de hulpmiddelenzorg willen gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners hebben. Met deze subsidie kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd voor het schrijven van een projectidee.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website