Subsidierondes

Wilt u subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek?

Bekijk het overzicht met subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek


DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026 kent verschillende subsidievormen:

  • Open subsidierondes: doelmatigheidsstudies naar effectiviteit en kosten van interventies
  • Voorbereidende studies: deze subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Typen studies die in aanmerking komen zijn: pilotstudie, haalbaarheids-studie, systematische review, meta-analyse.
  • Stimuleringssubsidies: met deze subsidie kunnen aanvragers samenwerkingsverbanden opzetten en/of intensiveren en aanvullende ondersteuning en expertise inschakelen, zoals methodologische ondersteuning vanuit een universitair medisch centrum of Health Innovation Netherlands (HI-NL).
  • Gerichte subsidierondes. Om actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen van beleidspartijen te agenderen voor onderzoek kunnen er gerichte subsidierondes worden uitgezet. Wanneer er een gerichte subsidieronde is, volgt hier meer informatie.

BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials)

De BeNeFIT Ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het biedt onderzoekers, maar ook de financierende overheidsorganisaties, een unieke kans elkaar te versterken en van elkaar te leren. Het betreft een gezamenlijk initiatief vanuit de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek, in nauwe samenwerking met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Bekijk het overzicht gehonoreerde projecten BeNeFIT call

Doelmatigheidsonderzoek in uitvoering

In de afgelopen 20 jaar is er al veel doelmatigheidsonderzoek gedaan. Op deze pagina vindt u informatie over eerdere subsidierondes, waarvan er nog diverse onderzoeken in uitvoering zijn. De volgende subsidierondes worden toegelicht:

  • Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda
  • SEENEZ
  • Procedure Voorwaardelijke Toelating van Zorginstituut Nederland
  • Onderzoek naar effectiviteit van hulphonden bij epilepsie
  • Opschaling innovatie: Versnelde uitbreiding van netwerkzorgbenadering ParkinsonNet naar andere aandoeningsgebieden
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website