Projecten Passende Zorg

Overzicht gehonoreerde projecten subsidieronde Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg

In de Ronde Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk is aan 8 projecten subsidie toegekend.

 • Thuis instellen op chronische beademing is passende zorg op de juiste plek

  In de voorgaande studie hebben de 4 centra voor thuisbeademing in Nederland laten zien dat het thuis instellen op chronische beademing effectief en veilig kan. De gegevens van de apparatuur bij de patiënt thuis moeten worden verzonden naar het ziekenhuis. Hiervoor moet nog veel gebeuren: 1) de gegevens moeten veilig verstuurd kunnen worden en 2) er moet een goed telemonitoringssysteem ontwikkeld worden. Op het moment dat dat voor elkaar is, kan elke patiënt die dat wil thuis starten met beademing. Dit is van groot belang voor de patiënt omdat die dan niet hoeft te worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook is het goed voor het ziekenhuis, omdat daar de bedden dan gebruikt kunnen worden voor andere patiënten. De 4 centra voor thuisbeademing gaan in dit project op zoek naar een werkende oplossing voor het ophalen van gegevens van de apparatuur bij de patiënt thuis en het ontwikkelen van een goed telemonitoringssysteem.

Projectnummer: 10390162210002
Dit project is een vervolg op:HOMERUN: Initiation of home mechanical ventilation at home in a selective group of patients with chronic hypercapnic respiratory failure in the Netherlands. (projectnummer: 837002501)  
Projectleider: Drs. A. Hazenberg, Universitair Medisch Centrum Groningen

 • Op weg naar een optimale implementatie van bilaterale cataractchirurgie in Nederland

  Staar is een vertroebeling van de ooglens die vaak in beide ogen optreedt. Dit kan worden verholpen met een operatie. In Nederland worden jaarlijks naar schatting 180.000 staaroperaties verricht. Het recent afgesloten voorgaande project heeft aangetoond dat het opereren van twee ogen van dezelfde patiënt op één dag (kosten)effectief is in vergelijking met twee operaties met twee weken tussentijd. Tevens bleek dat patiënten unaniem positief waren over de innovatie, omdat slechts eenmalig naar het ziekenhuis hoeft te worden gekomen voor de ingrepen en het hersteltraject korter is. Dit project beoogt verdere implementatie van deze innovatie in Nederland te faciliteren. Met een projectgroep waarin alle relevante belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, worden activiteiten ondernomen voor: 1) de benodigde aanpassingen in de logistieke organisatie van zorginstellingen en leveranciers en 2) de ontwikkeling van patiëntinformatie, met nadruk op patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en duurzaamheid.

Projectnummer: 10390162210005
Dit project is een vervolg op:Cost-effectiveness of immediately versus delayed sequential bilateral cataract surgery (ISBCS vs. DSBCS) (projectnummer: 843004111)  
Projectleider: prof. dr. R.M.M.A. Nuijts, Maastricht Universitair Medisch Centrum+

 • Verspreiden en uitbreiden van een telemonitoringdienst voor patiënten met IBD (IBD doe-het-zelf)

  Kinderen die in het UMCG behandeld worden voor hun chronische darmontsteking – zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa – kunnen thuis met een app hun eigen ziekte monitoren. Op gezette tijden geven kinderen zelf op de app aan of ze klachten hebben en scannen ze de poep. Uitslagen van de poepscan en het klachtenlijstje zijn met behulp van een nieuwe koppelingstechniek inzichtelijk voor de behandelaar (in het digitale ziekenhuisdossier) en voor de patiënt. In het geval van een opvlamming kan er snel een afspraak in het ziekenhuis gemaakt worden. Artsen en patiënten in het UMCG zijn zo tevreden over deze innovatieve manier van zorg dat de technologie beschikbaar gemaakt gaat worden voor gebruik in andere Nederlandse ziekenhuizen, om te beginnen in Zwolle en Maastricht. Zo kunnen straks alle patiënten met een darmontsteking thuisblijven als het kan, en naar het ziekenhuis als het moet.

Projectnummer: 10390162210007
Dit project is een vervolg op:IBD-live: teenagers at the wheel (projectnummer: 837001001)  
Projectleider: Dr. P.F. van Rheenen, Universitair Medisch Centrum Groningen

 • Implementatie van een palliatieve, niet-operatieve behandeling bij kwetsbare ouderen met een zeer beperkte levensverwachting die een heup breken (FRAIL-HIP-Implementatie)

  Dit project is van belang om kwetsbare patiënten die tegen het levenseinde een heup breken de zorg te bieden die het best aansluit bij hun wens voor de laatste levensfase. Een aanpak gericht op kwaliteit van leven (en het stervensproces) en comfort zijn voor die patiënten vaak belangrijker dan een beleid gericht op onbereikbaar functieherstel. Voor de een zal dat een operatie zijn, voor de ander zal palliatief niet-operatief management (PNOM) passender zijn. Uit de voorgaande studie (FRAIL-HIP) is bekend dat PNOM een goede optie is, waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan pijnbestrijding. Samen met de patiënt (of naasten), de chirurg, geriater en eventueel specialist ouderengeneeskunde, wordt een afweging gemaakt of PNOM passend is voor de individuele patiënt. Op basis van o.a. de FRAIL-HIP studie is een implementatieprotocol voor PNOM gemaakt. Dit project beoogt dat protocol (eerst op kleinere schaal en vervolgens landelijk) in ziekenhuizen te implementeren.

Projectnummer: 10390162210008
Dit project is een vervolg op:The frail institutionalized elderly patient with a hip fracture in the shade of life (FRAIL-HIP); how do we value non-operative management? (projectnummer: 843004120)  
Projectleider: Dr. M.H.J. Verhofstad , Erasmus Medisch Centrum

 • Feverkidstool: brede implementatie van medisch digitaal gecertificeerd hulpmiddel op de spoedeisende hulp

  Koorts is bij kinderen de meest voorkomende reden voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. Er zijn veel kinderen bij wie koorts vanzelf overgaat, maar soms is er sprake van een ernstige bacteriële infectie. Er wordt vaak onnodig (bloed)onderzoek of een behandeling gestart om geen ernstige diagnose te missen. De Feverkidstool (FKT) is een beslisregel die de arts helpt in het beoordelen van kinderen met koorts op de spoedeisende hulp. Vernieuwend is dat deze FKT een digitale webapplicatie is, volgens de medische wetgeving. Om deze beslisregel goed in de praktijk toegepast te krijgen is een implementatieproject nodig. In dit implementatieproject werken betrokken zorgverleners, patiënten en de mensen die betrokken zijn bij aanschaf van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen samen om de beste werkwijze te ontwikkelen om de FKT in Nederland op de spoedeisende hulp in gebruik te krijgen.

Projectnummer: 10390162210012
Dit project is een vervolg op:STRAP -Study to Reduce Antibiotic prescription in childhood Pneumonia: implementation of a validated decision rule to target antibiotic prescription in children with suspected community acquired pneumonia (projectnummer: 836041001)  
Projectleider: Dr. R. Oostenbrink, Erasmus Medisch Centrum

 • Streven naar MRI-sluiting van Crohnse perianale fistels: een implementatietraject voor chirurgisch sluiten om lange termijn recidieven te voorkomen

  Tot nu toe is er geen duidelijkheid over de beste behandeling van perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. In de PISA I en II studies werden chirurgische sluiting onder kortdurende anti-TNF medicatie vergeleken met een behandeling van alleen anti-TNF medicatie. Hierbij kon worden aangetoond dat klinische sluiting vergelijkbaar was in beide groepen, maar dat radiologische MRI-sluiting veel vaker optrad na chirurgische sluiting (31% vs 9%). MRI sluiting was geassocieerd met een betere kwaliteit van leven, minder recidieven, en alleen na MRI-sluiting kon de behandeling met medicijnen gestopt worden. Daarnaast is chirurgische sluiting ook goedkoper dan medicamenteuze behandeling (€ 700 vs € 20.000 per jaar). De behandeling van Crohnse fistels wordt momenteel vooral gedaan door maag- darm- leverartsen, en slechts een klein deel van patiënten wordt voorgelicht door een chirurg. Met dit implementatietraject wordt gehoopt dat door middel van nascholing en proctoring hier verbetering in komt.

Projectnummer: 10390162210013
Dit project is een vervolg op:Multimodal treatment of perianal fistulas in patients with Crohn's disease: a multicenter randomised controlled trial (projectnummer: 837002002)  
Projectleider: Dr. C.J. Buskens, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC

 • Brede implementatie van een kosteneffectieve app voor vrouwen met ongewild urineverlies

  Ongeveer 1 miljoen vrouwen in Nederland hebben ongewenst urineverlies: incontinentie. De URinControl app helpt vrouwen bij de behandeling van incontinentie. In het voorgaande project is aangetoond aan dat de app net zo goed is als zorg via de huisarts. Gebruik van de app is bovendien goedkoper. Het helpt veel vrouwen om zonder hulp van een dokter toch hun probleem te behandelen. In dit project zal ervoor worden gezorgd dat nog veel meer vrouwen de app kunnen gebruiken. Daarvoor wordt samengewerkt met patiënten, huisartsen, apothekers en leveranciers van incontinentiemateriaal. Toegang tot de app wordt makkelijker gemaakt. Teksten en reclamematerialen worden zo nodig aangepast in overleg met Pharos. Hierdoor kunnen ook vrouwen met lage(re) gezondheidsvaardigheden de app beter gebruiken. Daarnaast wordt een publiekscampagne gelanceerd en wordt de app onder de aandacht gebracht via wachtkamerschermen, apothekers en leveranciers van incontinentiematerialen.

Projectnummer: 10390162210014
Dit project is een vervolg op: E-health in Incontinence: from U-Pad to I-Pad (projectnummer: 837001508)  
Projectleider: Dr. A.M.M. Loohuis, Universitair Medisch Centrum Groningen

 • Implementatie van het programma Energiek voor mensen met chronisch neurologische aandoeningen en vermoeidheid in de eerste lijn gezondheidszorg

  Veel mensen met een chronisch neurologische aandoening worden in het dagelijks leven beperkt door vermoeidheid. Het groepsprogramma Energiek leert mensen hoe ze hun conditie kunnen trainen en behouden, en hoe ze meer regie kunnen krijgen over hun energie. In (wetenschappelijk) onderzoek is een positief effect van Energiek aangetoond. Deelnemers zijn na Energiek beter in staat betekenisvolle activiteiten uit te voeren en hebben een verbeterde lichamelijke conditie. Echter, tot heden wordt dit programma alleen aangeboden in Arnhem (Revalidatiecentrum Klimmendaal) en in Nijmegen (RadboudUMC). Om het programma beschikbaar te maken voor een grote groep mensen met een chronische aandoening en vermoeidheid, wordt binnen dit project het programma aangeboden aan verschillende eerste lijn praktijken in Nederland en worden de ervaringen geëvalueerd. Door de leren van de succesfactoren en belemmerende factoren wordt inzicht gekregen in hoe dit groepsprogramma beschikbaar gemaakt kan worden in heel Nederland.

Projectnummer: 10390162210018
Dit project is een vervolg op:Energetic, a self-management group program aimed at reconditioning and participation in persons with a muscle disease (projectnummer: 837001402)  
Projectleider: Dr. E.H.C. Cup, Radboud Universitair Medisch Centrum

Zie ook

ZonMw-pagina Passende Zorg

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website