Projecten

De-implementatie van de resultaten van de Warrior studie; Geen routinematige röntgendiagnostiek in de poliklinische follow-up van pols- en enkelfracturen.

Lopend (juni 2022 - juni 2023)

Botbreuken van de pols en enkel komen vaak voor in Nederland. Tijdens het herstel van deze breuken komen de patiënten meerdere keren langs op de polikliniek ter controle en worden er vaak röntgenfoto’s gemaakt. Uit de Warrior studie bleek dat het standaard (routinematig) maken van röntgenfoto’s eigenlijk overbodig is. Daarnaast bleek dat het stoppen van deze standaard foto’s tot een extra...

Bekijk dit project

Landelijke verspreiding en implementatie van het programma Energiek voor mensen met een spierziekte en ernstige vermoeidheid

Lopend (januari 2022 - juni 2023)

Het programma Energiek Energiek is een groepsprogramma voor mensen met een spierziekte en vermoeidheid, waarbij ze: hun conditie trainen uitleg krijgen over sporten leren hoe ze hun energie kunnen verdelen in het dagelijks leven plannen maken hoe ze training en energieverdeling kunnen volhouden, zodat ze activiteiten kunnen doen die belangrijk voor hen zijn. Effect Uit onderzoek is...

Bekijk dit project

HOMERUN - Initiation of home mechanical ventilation at homein a selective group of patients with chronic hypercapnic respiratory failure in the Netherlands Projectnummer 837002501

Afgerond (november 2019 - mei 2021)

In Nederland zijn er 4 centra voor thuisbeademing die allemaal verbonden zijn aan een Universitair Medisch Centrum (Groningen, Maastricht, Utrecht en Rotterdam). De HOMERUN studie, een samenwerking tussen de 4 centra, heeft aangetoond dat het instellen op chronische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie kan. Dit betekent dat daardoor een opname in het ziekenhuis niet meer nodig is en dat er...

Bekijk dit project

URinControl: implementatie van een kosteneffectieve app voor de behandeling van vrouwen met urine-incontinentie

Afgerond (december 2020 - december 2021)

De URinControl app is gemaakt voor vrouwen die last hebben van ongewenst urineverlies: incontinentie. De app bevat informatie, adviezen en oefeningen. Eerder toonden wij al aan dat het gebruik van deze app dezelfde verbetering van klachten geeft als behandeling door een zorgverlener. Tijdens dit project evalueerden we hoe vrouwen en zorgverleners de app gaan gebruiken. Eerst hebben we ervoor...

Bekijk dit project

Effectiviteit van antibacteriële verbandmiddelen bij constitutioneel eczeem

Lopend (oktober 2019 - december 2023)

Constitutioneel eczeem is de meest voorkomende chronische huidziekte. Voor de behandeling wordt soms gebruik gemaakt van verbandmiddelen. Onderzoek heeft aangetoond dat de bacterie S. Aureus vaker voorkomt bij mensen met eczeem. Naast ‘gewone’ verbandmiddelen bestaan er verbandmiddelen met antibacteriële werking. Met deze antibacteriële verbandmiddelen zou de S. Aureus bacterie bestreden kunnen...

Bekijk dit project

Longstanding active physical therapy versus usual care in patients with Axial Spondyloarthritis and severe functional disability

Lopend (oktober 2019 - januari 2024)

AxSpA is een vorm van chronisch ontstekingsreuma, gekenmerkt door ontsteking en verstijving van de wervelkolom. Uit onderzoek blijkt dat met kortdurende oefentherapie (≤12 wkn) conditie, spierkracht, stijfheid en dagelijks functioneren verbeteren, waarna de meeste mensen met AxSpA zelfstandig kunnen blijven oefenen, bewegen en/of sporten. Een kleine groep mensen met AxSpA ervaart zodanige...

Bekijk dit project

Randomized controlled trial comparing TIL treatment to ipilimumab for the treatment of advanced stage melanoma

Lopend (juli 2015 - januari 2023)

In deze studie wordt onderzocht of behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL), een beter effect heeft op de tumor dan de standaardbehandeling ipilimumab. Daarnaast worden de bijwerkingen, en de emotionele, organisatorische en economische impact van beide behandelingen geëvalueerd. Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met centra in Denemarken en Verenigd Koninkrijk. In Nederland...

Bekijk dit project

Dutch Outcome in ICD Therapy (Do It)

Afgerond (augustus 2014 - april 2019)

Het risico op optreden van plotse hartdood bij patiënten met hartfalen is een moeilijk in te schatten probleem. Om plotse hartdood te voorkomen wordt nu bij patiënten met een sterk verminderde hartfunctie om preventieve reden een inwendige defibrillator (ICD) geïmplanteerd. Echter krijgen met het huidige beleid wellicht teveel patiënten een ICD die nooit baat hiervan hebben maar wel blootgesteld...

Bekijk dit project

Autologe Vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructies na borstkanker; de techniek van de toekomst bij borstreconstructies.

Lopend (oktober 2015 - juli 2022)

Steeds meer vrouwen maken gebruik van de mogelijkheid tot borstreconstructie na een borstverwijderingsoperatie ter behandeling van borstkanker. Op dit moment bestaan er twee soorten borstreconstructie technieken die als effectief en veilig worden beschouwd in Nederland. De meest toegepaste techniek maakt gebruik van prothesen. Deze prothesen worden tijdens een operatie onder de borstspier...

Bekijk dit project

Adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie ter preventie van het ontwikkelen van peritonitis carcinomatosa bij hoog risico colorectaal carcinoom

Afgerond (april 2015 - april 2019)

Patiënten met een tumor van de dikke darm die volledig door de darmwand heen is gegroeid óf is geperforeerd, lopen verhoogd risico uitzaaiingen binnen de buikholte op het buikvlies te ontwikkelen. In deze studie is het effect van preventief spoelen van de buikholte met verwarmde chemotherapie op het voorkómen van deze buikvliesuitzaaiingen onderzocht. In totaal hebben 204 patiënten meegedaan, 102...

Bekijk dit project

Longstanding active physical therapy versus usual care in patients with rheumatoid arthritis and severe functional disability

Lopend (oktober 2019 - juli 2023)

Reumatoïde artritis (RA) is een vorm van chronisch ontstekingsreuma, gekenmerkt door ontstekingen in meerdere gewrichten. Uit onderzoek blijkt dat met kortdurende oefentherapie (≤12 weken) de conditie, spierkracht en het dagelijks functioneren van mensen met RA verbeteren. Hierna kunnen de meeste mensen zelfstandig blijven oefenen, bewegen en/of sporten. Een kleine groep mensen met RA ervaart...

Bekijk dit project

Vaccinaties met autologe, natuurlijk circulerende dendritische cellen (nDC) beladen met synthetische peptides bij patiënten met maligne melanoom stadium IIIb en IIIc: evaluatie van klinische respons, kwaliteit van leven en economische aspecten.

Afgerond (april 2016 - juli 2022)

De ontwikkeling van immunotherapie bij de behandeling van kanker heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Radboudumc heeft inmiddels 15 jaar ervaring met dendritische cel (DC) vaccins en met deze niet-toxische therapie heel goede resultaten bereikt bij het melanoom. DCs vervullen een sleutelrol door activatie of remming van het immuunsysteem te controleren. Bij DC immunotherapie worden...

Bekijk dit project

Digitale keuzehulp voor patiënten met een meniscusscheur die ouder zijn dan 45 jaar.

Lopend (december 2019 - oktober 2021)

Orthopedische klachten kunnen vaak op verschillende manieren effectief worden behandeld. Een recent ZonMw gesubsidieerd onderzoek vergeleek een meniscusoperatie met fysiotherapie voor mensen die, ouder zijn dan 45 jaar en knie pijn hebben door een gescheurde meniscus. Hieruit bleek dat beide behandelingen effectief zijn. Naar aanleiding hiervan hebben wij samen met patiënten en zorgverleners de...

Bekijk dit project

Een domein overstijgend ketenprotocol voor de zorgverbetering met betrekking tot steunkousen.

Afgerond (september 2019 - september 2021)

Het dragen van een steunkous na diep veneuze trombose helpt zwelling van het been tegengaan, geeft verlichting van klachten en is belangrijk bij het voorkómen van post trombotisch syndroom (PTS). PTS is een chronische aandoening die gepaard gaat met klachten van pijn, vermoeidheid en huidveranderingen van het trombosebeen. Bij de meeste trombose patiënten kan de steunkous al na 6 maanden worden...

Bekijk dit project

Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy vs. open microdiscectomy for patients with lumbar disc herniation

Afgerond (januari 2016 - oktober 2021)

Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie (PTED) is een operatieve techniek waarbij een (lumbale discus)hernia wordt verwijderd. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving in dagbehandeling. Een mogelijk voordeel van PTED t.o.v. de standaard operatieve techniek (open microdiscectomie) kan snellere revalidatie en werkhervatting zijn terwijl een mogelijk nadeel kan zijn minder...

Bekijk dit project

Verschillen ervaringen tussen allochtone en autochtone patiënten met lage rugklachten bij een op de patiënt gerichte multimediale implementatiestrategie voor de implementatie van de richtlijn lage rugklachten?

Afgerond (september 2016 - september 2017)

Ter ondersteuning van de implementatie van een richtlijn bij de huisarts, fysiotherapeut en bedrijfsarts werd voor patiënten met lage rugklachten een eHealth campagne ontwikkeld. De campagne was gericht op het verbeteren van de cognities en gedachten over rugpijn van de patiënt, maar dit resultaat is niet behaald. Hoewel de campagne overwegend positief werd beoordeeld door patiënten, zal in de...

Bekijk dit project

Induction of labour or expectant management in women with PPROM between 34-37 weeks of gestation – a long-term follow-up and economic evaluation study of the PPROMEXIL-trial.

Lopend (december 2017 - juli 2021)

Jaarlijks breken bij 3000 zwangere vrouwen voortijdig de vliezen tussen 34 en 37 weken zwangerschap. Nadat de vliezen gebroken zijn bestaat er een klein risico op infectie voor moeder en kind. Dit zou reden kunnen zijn om de bevalling na te streven met als gevolg een vroeggeboorte. Om dit te voorkomen kan worden afgewacht tot 37 weken voordat de bevalling wordt ingeleid. Twee recente onderzoeken...

Bekijk dit project

Supplemental oxygen strategies in children with bronchopulmonary dysplasia (BPD) after the neonatal intensive care period: the SOS BPD study.

Lopend (maart 2018 - december 2024)

Kinderen die veel te vroeg geboren worden krijgen vaak bronchopulmonale dysplasie (BPD), beschadiging van de nog onrijpe longen. De belangrijkste behandeling van kinderen met BPD is extra zuurstof. Maar er is nooit onderzocht wat een veilige ondergrens is van het zuurstofgehalte bij kinderen met BPD. Zowel teveel als te weinig zuurstof kan schadelijk zijn. In deze studie wordt onderzocht of voor...

Bekijk dit project

Intensive Genetics: NGS in the NICU setting - a study on cost-effectiveness and quality of life

Afgerond (december 2016 - juni 2021)

Er zijn 5.000 tot 8.000 genetische ziekten. De helft komt al tot uiting in de neonatale fase en resulteert vaak in een opname op de neonatale intensive care. Het vinden van de oorzaak is lastig terwijl deze bepalend kan zijn voor medisch beleid. Doel Onderzocht wordt of het versneld uitvoeren van bestaande genetische diagnostiek (exoomsequencing) bijdraagt aan een snellere diagnosestelling....

Bekijk dit project

How effective is follow-up after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms, can we do better?

Lopend (september 2018 - september 2021)

Zijn de controles na behandeling van een patiënt met een verwijding van de grote lichaamsslagader met een "endoprothese" effectief en kan het misschien beter? Patiënten met een wijde grote lichaamsslagader (aneurysma) worden als het aneurysma een bepaalde grootte heeft  geopereerd. Tegenwoordig gaat dit meestal met een endoprothese, een nieuwe binnenbekleding, die via de liesslagaders in het...

Bekijk dit project

Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden

Lopend (september 2018 - januari 2024)

Veel patiënten die een lichte beroerte hebben gehad en direct weer naar huis kunnen gaan, hebben onzichtbare problemen zoals angst en vergeetachtigheid. Nazorg is daarom belangrijk, maar verschilt aanzienlijk tussen de ziekenhuizen en is meestal gericht op het voorkomen van een volgende beroerte. Een bredere vorm van nazorg is nooit onderzocht op (kosten)effectiviteit. In deze studie wordt...

Bekijk dit project

The frail institutionalized elderly patient with a hip fracture in the shade of life (FRAIL-HIP); how do we value non-operative management?

Afgerond (september 2018 - januari 2022)

Heupfracturen komen vaak voor in een vergrijzende samenleving. Van de 20.000 patiënten met een heupfractuur die jaarlijks in Nederland worden opgenomen in een ziekenhuis woont 20% in een verpleeghuis. Een deel van deze patiënten is volledig zorgafhankelijk, immobiel en heeft een beperkte levensverwachting. Voor deze zeer kwetsbare patiënten is het de vraag of zij gebaat zijn bij een operatie met...

Bekijk dit project

Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke in The Netherlands for Late arrivals: MR CLEAN-LATE

Lopend (maart 2018 - september 2023)

Een beroerte door afsluiting van een hersenbloedvat, ook wel herseninfarct, komt in Nederland ruim 30.000 keer per jaar voor. Een nieuwe behandeling is de intra-arteriële behandeling, waarbij door middel van een klein slangetje het stolsel op mechanische wijze uit het bloedvat wordt verwijderd. Deze methode is in de recent afgeronde Nederlandse MRCLEAN studie veilig en effectief gebleken mits...

Bekijk dit project

Is symptom-guided therapy after primary PCI in STEMI patients with multivessel disease cost saving, associated with improved quality of life and increased patient satisfaction compared to complete revascularization at 1 year follow up The PERSIST trial

Afgerond (juli 2018 - juni 2019)

Project is gestopt.

Bekijk dit project

Stepped care voor PAV in de eerste lijn - substitutie van zorg

Afgerond (juni 2018 - september 2020)

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is slagaderverkalking die kan leiden tot inspanning gerelateerde pijn in de benen. Richtlijnen omschrijven een ‘stepped-care’ behandeling voor patiënten met PAV: een ‘stappenplan’ waarbij de huisarts een patiënt verwijst naar een Chronisch ZorgNet fysiotherapeut die gespecialiseerd is in gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Pas bij onvoldoende...

Bekijk dit project

Effectiviteit van een blaassparende behandeling (d.m.v. chemoradiatie of brachytherapie) in vergelijking met een radicale cystectomie bij patiënten met een niet-gemetastaseerd spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas

Lopend (november 2018 - november 2024)

Deze studie omvat een landelijke registratie van alle patiënten die met genezende intentie behandeld worden voor niet uitgezaaide blaaskanker, die in de blaasspier doorgegroeid is (spierinvasief). Voor patiënten met spierinvasief blaaskanker bestaan er 2 geaccepteerde behandelmogelijkheden: • Een operatie waarbij de blaas helemaal verwijderd wordt met aanleggen van een stoma. • Een bestraling en...

Bekijk dit project

Optimal treatment of rhinosinusitis-like symptoms: Double-blind placebo controlled randomized study with prednisolone versus usual care treatment.

Afgerond (maart 2008 - juli 2011)

Klachten van neus- en bijholten komen vaak voor in de huisartspraktijk. Tot voor kort werd gedacht dat infectie door een bacterie de oorzaak was. De meeste onderzoeken naar het effect van antibiotica tonen echter geen voordeel voor de patiënt. De huidige gedachte is dat een overreactie van het afweersysteem van het eigen lichaam de belangrijkste rol speelt. Medicatie die deze overreactie...

Bekijk dit project

Costs of Implant-supported Over-Dentures (IOD) can be halved using a digital workflow

Lopend (december 2017 - april 2023)

Klik-Gebit op implantaten, digitaal ontworpen waarna 3D-geprint, verlaagt de kosten met 50%.In Nederland zijn meer dan 2 miljoen mensen tandeloos. Door het langdurig dragen van een kunstgebit slijt het kaakbot, waardoor het gebit loskomt. Hierdoor raken patiënten gefrustreerd. Dit kan opgelost worden door in het kaakbot tandwortel-implantaten (titanium schroeven) te plaatsen. Hierop kan vervolgens...

Bekijk dit project

EFFectiveness of total Extraperitoneal hernia Correction for clinically occulT inguinal hernia (EFFECT trial): a multicenter randomized controlled trial

Lopend (december 2017 - juni 2021)

Liespijn is veelvoorkomend en kent vele oorzaken zoals bijvoorbeeld overbelasting, peesirritatie of een liesbreuk. Bij een liesbreuk is er meestal een bult aanwezig in de lies en is een operatie aangewezen. Wanneer er liespijn is zonder zwelling, maar een echo wel een liesbreuk laat zien, spreken we van een klinisch occulte liesbreuk. Het is bekend dat de uitslag van een echo niet altijd juist is...

Bekijk dit project

De zorgsector als evoluerend systeem

Afgerond (februari 2017 - december 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bleeding in patients with hemato-oncological disease in relation to platelet function

Lopend (december 2017 - december 2021)

Bloedingen zijn een bekende bijwerking van chemotherapie. Er wordt algemeen aangenomen dat dit het gevolg is van extreem lage aantallen bloedplaatjes door de chemotherapie. Volgens de huidige richtlijnen moeten aan patiënten bij een daling van hun bloedplaatjesaantal preventief bloedplaatjes worden toegediend om bloedingen te voorkomen. Het bloedplaatjesaantal kan echter niet nauwkeurig...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease

Lopend (maart 2018 - december 2023)

De kosteneffectiviteit van specialistische verpleegkundige zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan waardoor deze zorg onvoldoende geïmplementeerd is. In dit onderzoek zullen we een gerandomiseerde gecontroleerde...

Bekijk dit project

Clinical impact of dedicated MR staging of ovarian cancer patients

Lopend (december 2017 - maart 2023)

Het merendeel van de vrouwen met eierstokkanker zijn al in een vergevorderd stadium van ziekte als de diagnose wordt gesteld. De ziekte is dan al uitgezaaid naar de buikholte. Behandeling hiervan is vaak goed mogelijk door het chirurgisch verwijderen van alle zichtbaar ziekte in de buikholte gevolgd door chemotherapie voor het behandelen van eventuele onzichtbare, microscopische ziekte. Het is...

Bekijk dit project

Netwerkzorg, een wereld te winnen. Plan van aanpak om te komen tot doelmatige netwerkzorg.

Afgerond (april 2017 - april 2019)

Aanleiding Uit onderzoek blijkt dat netwerkzorg de doelmatigheid van zorg vergroot en waarde creëert voor zowel patiënten als zorgverleners. ParkinsonNet en DementieNet zijn voorbeelden van netwerken. Er bestaat een brede behoefte aan het uitbreiden van netwerkzorg. Daarbij past de vraag: Welke stappen kan een netwerk het beste zetten om van meerwaarde te zijn? Kunnen die stappen verschillen voor...

Bekijk dit project

Sealing occlusal dental caries instead of "drilling and filling": effectiveness, cost-effectiveness and impact on children's quality of life

Afgerond (december 2017 - december 2020)

Wanneer een gaatje in een kies niet te ver is voortgeschreden, is het in sommige gevallen mogelijk om ervoor te kiezen het gaatje niet uit te boren en te vullen, maar om het gaatje af te sluiten met een verzegeling. Op die manier –zo is uit eerder onderzoek gebleken- komen er geen voedingsstoffen meer bij de bacteriën die het gaatje veroorzaken en stopt het gaatjes-proces. Zo hoeft er minder snel...

Bekijk dit project

Evaluation of effectiveness of the PlasmaJet Surgical device in the treatment of Advanced Stage Ovarian Cancer: a randomized controlled trial in The Netherlands (PlaComOv-study)

Lopend (oktober 2017 - februari 2023)

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 900 vrouwen geopereerd aan uitgezaaide eierstokkanker. De belangrijkste voorspeller voor een langere overleving is het verwijderen van alle tumor tijdens deze operatie. Als de kanker helemaal verspreid is over de darmen en het buikvlies is het lastig om met de huidige chirurgische technieken een complete operatie (debulking) te bereiken. In de PlaComOv...

Bekijk dit project

Ulipristal versus standard surgical treatment in symptomatic uterine fibroids

Lopend (december 2017 - april 2024)

Ulipristal is recent op de markt gebracht om myomen te behandelen: eenmaal per dag een tablet gedurende drie maanden. Dat wordt in totaal 4 keer herhaald (4 kuren). De fabrikant claimt dat chirurgische behandeling overbodig zou kunnen worden. Er is namelijk een veelbelovend effect op de klachten en grootte van de myomen. Daarnaast zijn er weinig bijwerkingen van het medicijn. Het alternatief is...

Bekijk dit project

Should a patient with a suspected scaphoid fracture be treated with cast? An RCT

Lopend (december 2017 - maart 2022)

Doel Evalueren van de kosteneffectiviteit van een drukverband vergeleken met een onderarmgips voor patiënten met klachten passend bij een breuk van het scheepvormig handwortelbeentje, die niet op röntgenfoto's zichtbaar is.Een breuk van dit handwortelbeentje is niet altijd zichtbaar op röntgenfoto’s gemaakt direct na het ongeval. Daarom worden alle patiënten met verdenking op een breuk behandeld...

Bekijk dit project

Implementation of diagnostic laparoscopy in advanced stage ovarian cancer to guide initial treatment; either primary debulking surgery or neo-adjuvant chemotherapy

Afgerond (december 2017 - december 2019)

Het doel van deze VIMP-studie was om de laparoscopie (kijkoperatie) te implementeren als routine diagnostiek in de beoordeling of een buikoperatie haalbaar lijkt of dat er eerst gestart dient te worden met chemotherapie in patiënten met hoog stadium eierstokkanker. Het doel was een implementatierate van circa 80%. Dit implementatietraject bestond uit het verspreiden van de resultaten van de...

Bekijk dit project

Enhancing full recovery in patients with bipolar disorder

Afgerond (december 2017 - oktober 2021)

Een bipolaire stoornis kenmerkt zich door terugkerende stemmingsepisoden waarbij zich zowel (hypo)manieën, depressies als gemengde episoden kunnen voordoen. Na het kortetermijnherstel richt een behandeling zich onder andere op het goed monitoren van symptomen zodat nieuwe depressies of manische episoden worden voorkomen. Daarnaast is ook het persoonlijke herstel van belang. Hoe kom ik tot een...

Bekijk dit project

Testing for sepsis in primary care: diagnostic and prognostic study investigating the potential benefits of Point-of-Care Testing(POCT)

Afgerond (december 2017 - juni 2021)

Sepsis is een levensbedreigend ziektebeeld dat kan ontstaan als het eigen afweersysteem niet in staat is een infectie goed af te weren. Voor huisartsen is sepsis vaak moeilijk te herkennen. In dit onderzoek hebben we gekeken welke informatie voor hen het meest bruikbaar is voor het herkennen van (beginnende) sepsis. Hieruit is een score ontwikkeld die makkelijk aan het bed is te bepalen. De...

Bekijk dit project

Is endoscopic trans-sphenoidal selective adenoma resection superior and cost-effective compared to medical treatment with cabergoline? A cohort multiple randomized controlled trial for treatment of microprolactinomas.

Afgerond (december 2017 - november 2020)

Een prolactinoom is een tumor aan de hypofyse en kan behandeld worden met medicijnen of met een operatie. Veel patiënten ervaren bijwerkingen van deze medicijnen. Hypofyseoperaties zijn de laatste jaren verbeterd waardoor er minder complicaties optreden en patiënten vaker genezen. Momenteel is niet duidelijk welke behandeling beter is: medicijnen of operatie. Om dit te onderzoeken zijn er 2...

Bekijk dit project

Improvement of quality of life with home dialysis compared to in-centre haemodialysis? The DOMESTICO project

Lopend (december 2017 - juni 2024)

Is thuisdialyse voor iedereen haalbaar? Het DOMESTICO-project gaat onderzoeken òf, en bij welke patiënten, thuisdialyse leidt tot een betere kwaliteit van leven en betere klinische uitkomsten. Patiënten met nierfalen krijgen bij voorkeur een niertransplantatie. Indien dit niet mogelijk is, moeten zij dialyseren. Bij dialyse worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd via buikdialyse of via de...

Bekijk dit project

Ultra-low-dose chest CT as an alternative for chest X-ray in imaging patients suspected of non-traumatic pulmonary disease at the Emergency Department (OPTIMACT study)

Afgerond (december 2017 - december 2019)

Op de spoedeisende hulp wordt een longfoto gemaakt bij alle patiënten waar gedacht wordt aan een longziekte. Computer tomografie (CT) van de long geeft meer informatie over longziekten dan een longfoto. Toch wordt CT niet veel gebruikt, omdat tot nu toe de stralendosis van CT 50 tot 100 keer hoger was dan van een longfoto. Daarnaast is de CT duurder en minder beschikbaar. Sinds kort kan er een CT...

Bekijk dit project

Neoadjuvant chemoradiotherapy plus standard surgery versus active surveillance for oesophageal cancer (SANO-trial)

Lopend (oktober 2017 - oktober 2022)

Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie is de standaard behandeling voor patiënten met slokdarmkanker zonder uitzaaiingen. Bij 30% van de patiënten is de chemoradiotherapie zó effectief, dat geen tumor meer aantoonbaar is in het weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep wel zinvol is, zeker gezien de risico’s van de operatie. In de...

Bekijk dit project

Dutch TRUFFLE: the UmbilicoCerebral Ratio in late preterm Fetal Growth Restriction

Lopend (december 2017 - december 2025)

Als een ongeboren baby te klein lijkt voor de zwangerschapsduur is er mogelijk een groeiprobleem omdat de placenta niet goed werkt. De baby is dan bedreigd. De baby kan echter ook ‘normaal’ klein zijn. Omdat een groeiprobleem ernstige gevolgen voor een baby kan hebben (oa sterfte) behandelen we alle kleine baby’s als zodanig. Voor normale baby’s is dat onnodig en wellicht schadelijk. In dit...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of immediately versus delayed sequential bilateral cataract surgery (ISBCS vs. DSBCS)

Afgerond (december 2017 - september 2021)

Staar is een vertroebeling van de ooglens die vaak in beide ogen optreedt. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 180.000 staaroperaties uitgevoerd. Momenteel zit er minimaal twee weken tussen de operatie van het eerste en tweede oog (delayed sequential bilateral cataract surgery, DSBCS). Het is echter ook mogelijk om beide ogen direct na elkaar op dezelfde dag te opereren (immediate sequential...

Bekijk dit project

Permissive weight bearing in trauma patients with fracture of the lower extremities: prospective comparative cohort study.

Afgerond (oktober 2017 - oktober 2019)

Herstel na een botbreuk is afhankelijk van een aantal factoren, zoals genezing van de breuk en de plaats van de botbreuk. Verder is het herstel afhankelijk van de behandeling die iemand krijgt. Standaard wordt na een operatie een been of voet 6-12 weken niet belast, maar uit onderzoek blijkt dat sneller belasten leidt tot een sneller herstel met een betere kosteneffectiviteit en dat vroeg belasten...

Bekijk dit project

Selective rather than routine histopathology after appendicectomy and cholecystectomy

Afgerond (oktober 2017 - januari 2020)

Routinematig onderzoek van blinde darmen (appendices) en galblazen leidt tot hoge kosten, terwijl een tumor aanwezig is in minder dan 0.5% van de gevallen. Het selectief insturen van blinde darmen en galblazen voor onderzoek (alleen op indicatie) kan leiden tot een kostenbesparing. In de FANCY studie onderzochten chirurgen blinde darmen en galblazen op de aanwezigheid van afwijkingen verdacht...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of Extracorporal Life Support (ECLS) treatment

Afgerond (december 2017 - oktober 2021)

Extracorporeal Life Support (ECLS) is een compacte hart-longmachine die op de Intensive Care (IC) wordt ingezet bij levensbedreigend hart- en/of longfalen waarbij de gebruikelijke behandeling tekortschiet.Behandeling met ECLS wordt steeds vaker toegepast maar is technisch complex en kostbaar terwijl het lange termijn effect onbekend is. Veel patiënten herstellen niet ondanks de ECLS behandeling,...

Bekijk dit project

Home-based monitoring of ovulation to time frozen embryo transfer in IVF (ANTARCTICA 2 study)

Lopend (december 2017 - december 2022)

In moderne IVF is het ontdooien en plaatsen van eerder ingevroren embryo’s van steeds groter belang; door betere laboratoriumtechnieken worden veel meer embryo’s ingevroren en meer kinderen worden geboren uit een ‘cryo-embryo’.Het moment van ontdooien en plaatsen in de baarmoeder wordt getimed aan de hand van de eisprong. De eisprong wordt in het ziekenhuis of thuis gemonitord. In het ziekenhuis...

Bekijk dit project

Combinatie behandeling van cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met een maagcarcinoom en synchrone buikvliesmetastasen en/of tumorpositief buikvocht

Lopend (oktober 2017 - oktober 2024)

In Nederland is palliatieve systemische chemotherapie de standaard behandeling voor maagkankerpatiënten met buikvliesuitzaaiingen. De rol van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij deze groep patiënten is vooralsnog onduidelijk. In de PERISCOPE II studie wordt onderzocht of een combinatie behandeling bestaande uit een maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten...

Bekijk dit project

Onderzoek naar (kosten) effectiviteit van epilepsiehonden

Lopend (december 2017 - maart 2023)

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsiehonden bij patiënten met refractaire epilepsie (epilepsie waarbij medicatie niet werkt). Epilepsiehonden zijn honden die worden getraind om op een epileptische aanval van hun baas te reageren, door bijvoorbeeld het inschakelen van hulp. De EPISODE trial (EPIlepsy SuppOrt Dog Effectiveness trial) wordt uitgevoerd...

Bekijk dit project

Patiëntenparticipatie Doelmatigheidsonderzoek 2016-2017

Afgerond (juli 2016 - december 2017)

Voor het programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) is betrokkenheid van patiënten/ consumenten(groepen) van groot belang. Patiëntenfederatie Nederland werkt daarom samen met ZonMw aan het invullen van patiëntparticipatie. Een panel van ervaringsdeskundigen (referentenpanel) beoordeelde subsidieaanvragen op relevantie en gaven adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen onderzoek. Het...

Bekijk dit project

Evaluation of continuous monitoring by pulse oximetry without OSA screening vs. perioperative CPAP treatment following OSA screening in patients undergoing bariatric surgery: a multicenter prospective study (POPCORN-study)

Afgerond (november 2017 - september 2021)

Bij patiënten die bariatrische chirurgie (operatie i.v.m. extreem overgewicht) ondergaan is er een verhoogde kans op slaapapneu (ademstilstand tijdens de slaap met als gevolg een daling van het zuurstofgehalte). Rondom de operatie kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de potentieel levensbedreigende gevolgen van slaapapneu te voorkomen. In sommige klinieken wordt vóór de operatie bij...

Bekijk dit project

Cryobiopsy for diagnosing interstitial lung diseases.

Lopend (december 2017 - april 2022)

De studie betreft patiënten met diffuse longaandoeningen (interstitiële longziekten (ILD)), waarbij het noodzakelijk is longweefsel te verkrijgen om een zekere diagnose te stellen. Tijdens deze studie zal een loting beslissen of een chirurg tijdens een operatie longweefsel wegneemt (huidige standaard zorg) of dat er door middel van een nieuwe endoscopische techniek vriesbiopten worden genomen....

Bekijk dit project

Implementatie van Verstandige Keuzes op de SEH

Afgerond (november 2017 - mei 2019)

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) formuleerde 'Verstandige keuzes'. Dit zijn door wetenschappelijk onderzoek bewezen aanbevelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling om onnodige zorg te voorkomen. Deze verstandige keuzes zijn nog niet optimaal in de zorg geïntegreerd. Om vaker te werken volgens de verstandige keuzes worden in dit project patiënten op de spoedeisende hulp (SEH)...

Bekijk dit project

Does endometrial scratching increase the rate of spontaneous conception in couples with unexplained infertility and a good prognosis (Hunault >30%)?

Lopend (december 2017 - december 2024)

Waarom vindt dit onderzoek plaats?Bij paren met onvervulde kinderwens wordt bij het vruchtbaarheidsonderzoek vaak geen duidelijke verklaring gevonden. Er wordt dan afwachtend beleid geadviseerd gedurende 6-12 maanden. Het afnemen van een endometriumbiopt verhoogt de kans op zwangerschap. In dit onderzoek wordt gekeken of het afnemen van zo’n biopt leidt tot kostenverlaging, doordat minder paren in...

Bekijk dit project

Trauma triage revisited: a prospective mixed method design study to evaluate a new prediction model with weighted criteria in prehospital trauma triage

Afgerond (december 2017 - juli 2022)

Een trauma is een maatschappelijk gezondheidsprobleem met grote impact; per jaar worden 35.000 patiënten na een ongeval door de medische hulpdiensten naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan bijna 6.000 multitrauma patiënten (Injury Severity Score > 15). Door patiënten met een multitrauma in één ziekenhuis te behandelen (het level 1 traumacentrum) zou de uitkomst en kwaliteit van zorg voor deze...

Bekijk dit project

Non-invasive diagnosis and treatment of neonatal jaundice in primary care

Lopend (december 2017 - oktober 2022)

Het is een natuurlijk verschijnsel dat baby's – door een verhoogde bilirubinewaarde in het bloed – enige geelzucht doormaken in de eerste levensdagen. Echter, bilirubine kan bij hoge bloedwaarden schadelijk zijn voor de hersenen. Door ernstige geelzucht op tijd te herkennen en te behandelen kunnen aanzienlijke handicaps voorkomen worden.In de praktijk wordt geelzucht beoordeeld via de kleur van de...

Bekijk dit project

Cost-effective diagnostic evaluation of patients with symptomatic breast disease; ultrasound as accurate initial imaging technique

Lopend (augustus 2017 - mei 2022)

Al tientallen jaren staat de mammografie wereldwijd centraal binnen de borstzorg diagnostiek. Door de sterke kwaliteitsverbetering van echografie, een tweede beeldvormende modaliteit, wordt deze tegenwoordig ook altijd toegepast bij vrouwen met klachten van de borsten. Gezien de verbeterde techniek en het veelvuldig inzetten van echografie naast de nadelen van mammografie is het tijd om de...

Bekijk dit project

Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral or Direct Lateral

Lopend (december 2017 - april 2023)

Een gebroken heup is de meest voorkomende breuk in de oudere populatie. Dit gaat gepaard met verslechtering van de gezondheidstoestand en een aanzienlijk verlies in kwaliteit van leven. Een veel gebruikte behandeling voor heupfracturen is het plaatsen van een kophalsprothese. Er zijn verschillende chirurgische benaderingen voor het plaatsen van deze kophalsprothese. De twee meest uitgevoerde...

Bekijk dit project

Evaluation of two vaginal, uterussparing surgical methods for pelvic organ prolapse reconstruction: modified Manchester operation (MM) and sacrospinal hysteropexy (SSH).

Lopend (december 2017 - december 2022)

Er zijn 2 verschillende vaginale verzakkingsoperaties waarbij de baarmoeder behouden blijft: de Manchester operatie en de sacrospinale fixatie. De keuze hangt grotendeels af van de voorkeur van de gynaecoloog. Onderzocht wordt na welke operatie de meeste vrouwen geen verzakkingsklachten en geen verzakking meer hebben. Vrouwen met een matig-ernstige verzakking van de baarmoeder die niet eerder...

Bekijk dit project

Effectiveness of Continuous Glucose Monitoring versus stepped Care starting with HypoAware, A Web-Based Psychoeducational Intervention, and adding CGM as needed, in Adult Type 1 Diabetes and Impaired Hypoglycemia Awareness: A Randomized Controlled Trial

Lopend (december 2017 - april 2021)

Verlaagde bloedsuikerwaardes waarbij hulp van anderen nodig is om bewusteloosheid te voorkomen (ernstige hypoglykemieën of hypo's) hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, veroorzaken ernstige gezondheidsschade en hogere gezondheidskosten bij patiënten met type 1 diabetes. Een kwart van deze patiënten voelt, vaak door het herhaald voorkomen van hypo’s, deze niet meer aankomen en heeft...

Bekijk dit project

Ledderhose disease: radiotherapy or not?

Afgerond (december 2017 - augustus 2022)

Mensen met de ziekte van Ledderhose hebben knobbels onder hun voeten. Deze knobbels kunnen pijnlijk zijn en de kwaliteit van leven beïnvloeden. Er is hiervoor geen langdurige effectieve behandeling. Radiotherapie (bestraling) lijkt effectief te zijn. Daarom willen we, m.b.v. de ZonMw-subsidie, een gerandomiseerde studie opzetten. Patiënten worden via loting in twee groepen ingedeeld: de ene groep...

Bekijk dit project

Mindfulness Based Cognitive Therapy for bipolar disorder.

Lopend (december 2017 - maart 2022)

In deze studie wordt een multicenter studie uitgevoerd naar Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij 160 volwassenen met een bipolaire stoornis. Veel mensen met een bipolaire stoornis hebben langdurig last van een depressieve stoornis of depressieve restklachten. Dit heeft een nadelige invloed op hun kwaliteit van leven en algemeen functioneren. Daarom is het belangrijkste doel van de...

Bekijk dit project

Terugvalpreventie bij depressie: implementatieplan

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

Onderzoek laat zien dat Preventieve Cognitieve Training (PCT) extra bescherming biedt tegen terugval in een depressie. Zowel mensen die antidepressiva afbouwen, als mensen die antidepressiva doorslikken hebben baat bij het volgen van PCT. In dit project is deze kennis overgedragen aan cliënten en behandelaars door middel van een symposium i.s.m. de Depressievereniging, lezingen/workshops. Er is...

Bekijk dit project

Early initiation of extracorporeal life support in refractory ventricular fibrillation

Afgerond (mei 2017 - september 2021)

Hartstilstand buiten het ziekenhuis De overlevingskansen na een hartstilstand buiten het ziekenhuis zijn klein. Met name als een reanimatie langer dan 15 minuten duurt neemt de kans op overleving sterk af, tot minder dan 8%. Wanneer een kamerritmestoornis de hartstilstand veroorzaakt, komt dat meestal door een verstopte kransslagader. Tijdens een reanimatie zijn de behandel opties hiervan echter...

Bekijk dit project

The Amsterdam Wrist Rules: implementation by the emergency department triage nurse

Afgerond (november 2017 - mei 2019)

Routinematig wordt er bij patiënten die zich op de spoedeisende hulp (SEH) melden met een trauma van de pols, een röntgenfoto gemaakt. Echter, in maar de helft van de gevallen toont deze röntgenfoto een breuk van de pols. Dit resulteert in potentieel onnodig aangevraagde röntgenfoto's, langere wachttijden op de SEH en extra kosten. Om deze reden zijn de Amsterdam Wrist Rules (AWR) ontwikkeld. De...

Bekijk dit project

Corticosteroids for treatment of chronic subdural hematoma (ChERISH)

Afgerond (november 2017 - november 2021)

Per jaar worden ongeveer 1800 patiënten in Nederland gediagnosticeerd met een chronisch subduraal hematoom (CSDH), een niet-acute bloeding in de hersenen. Dit aantal zal nog toenemen, onder andere door vergrijzing en meer gebruik van anti-stollingsmedicatie. Een CSDH kan worden behandeld met een operatie (boorgatdrainage) of medicijnen (corticosteroïden). Tot op heden is er geen wetenschappelijk...

Bekijk dit project

Rapid Access to Contrast-Enhanced spectral mammogRaphy (RACER): a more efficient work-up of women recalled from breast cancer screening

Lopend (december 2017 - december 2024)

In het RACER project bestuderen het Maastricht UMC, Zuyderland MC Sittard en het CWZ Nijmegen de work-up van vrouwen verwezen door het Bevolkingsonderzoek. Deze vrouwen worden momenteel via huisarts en mammaverpleegkundige verwezen naar de Radiologie voor aanvullend mammografie en echografie. De wachttijd van veelal enkele dagen veroorzaakt een onnodige hoge spanning voor een groep vrouwen waarvan...

Bekijk dit project

The optimal and cost effective approach of transthoracic echocardiography in ischemic stroke or TIA of undetermined cause

Lopend (december 2017 - december 2021)

Bij alle patiënten met een herseninfarct of TIA wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaak. Toch kan het zijn dat na deze onderzoeken er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden. De nieuwe richtlijn beroerte adviseert om bij deze patiënten standaard een transthoracaal echocardiogram (TTE) te verrichten. Met een TTE wordt vanaf de buitenkant van het hart door middel van...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of psychosomatic therapy for patients frequently attending primary care with medically unexplained symptoms

Afgerond (december 2017 - augustus 2022)

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten waarbij de huisarts en/of medisch specialist geen aandoening kan vinden die de klachten voldoende verklaart. Patiënten met SOLK ervaren problemen in hun functioneren, een verminderde kwaliteit van leven en consulteren frequent de huisarts en medisch specialist. Dit zorgt vaak voor hoge gezondheidszorgkosten....

Bekijk dit project

DIVERS-II: Treating depression in dialysis patients with a tailored eHealth cognitive based treatment: A cluster randomized controlled trial.

Afgerond (november 2017 - september 2021)

Dit project onderzoekt een nieuw ontwikkelde zelf-hulp behandeling voor depressieve klachten bij mensen met eindstadium nierfalen die dialysetherapie krijgen. In samenwerking met patiënten en zorgverleners is er een behandeling op maat gemaakt. Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op de praktische problemen die mensen dagelijks ervaren. Hierbij wordt er ondersteuning...

Bekijk dit project

Evaluation of PET and Laparoscopy in STagIng advanced gastric Cancer: a multicenter prospective study (PLASTIC-study)

Lopend (augustus 2017 - februari 2021)

De PLASTIC-studie evalueerde de toegevoegde waarde van FDG-PET/CT en stadieringlaparoscopie (SL) bij stadiering van gevorderde maagkanker, welke volgens de huidige nationale richtlijn standaard wordt verricht. Inzet van deze diagnostische modaliteiten kan leiden tot detectie van niet-operabele ziekte (tumordoorgroei in omringende organen of uitzaaiingen) en daarmee niet-zinvolle maagoperaties...

Bekijk dit project

The (cost)effectiveness of neoadjuvant FOLFIRINOX versus upfront surgery for (borderline) resectable pancreatic cancer.

Lopend (augustus 2017 - oktober 2022)

Aanleiding In 2030 is alvleesklierkanker, na longkanker, de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Een operatie gevolgd door chemotherapie is de standaardbehandeling voor patiënten met opereerbare alvleesklierkanker. In Nederland leven deze patiënten gemiddeld maar 1 jaar na diagnose. Veel patiënten krijgen een operatie die achteraf zinloos lijkt en komen niet toe aan chemotherapie waarmee ze...

Bekijk dit project

Substantiële verbetering van de overleving van stadium III, BRCA1-like borstkanker patiënten met doelgerichte behandeling

Lopend (januari 2017 - januari 2025)

De 10-jaars overleving van een 40-jarige vrouw met een zeer hoog risico borstkanker is somber en ligt rond de 30-40% na standaard behandeling. Een nieuwe test (BRCA1-like test) kan onder deze hoog risico tumoren een specifiek type herkennen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat hoog risico patiënten met dat type tumor, die na de borstoperatie hoge dosis chemotherapie kregen, 7 jaar na...

Bekijk dit project

Mediastinal staging of non small cell lung cancer by endobronchial and endoscopic ultrasonography with or without additional surgical mediastinoscopy (MEDIASTrial)

Lopend (april 2017 - augustus 2023)

MEDIASTrial: Kunnen we patiënten met longkanker een extra operatie aan de lymfeklieren besparen? Jaarlijks moet een deel van de patiënten met longkanker een extra operatie (mediastinoscopie) ondergaan om te onderzoeken of de tumor is uitgezaaid naar lymfeklieren achter het borstbeen. Wij willen uitzoeken of deze operatie  wel nodig is naast de andere standaardonderzoeken. Eerder is namelijk...

Bekijk dit project

GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma (GERSOC)

Lopend (augustus 2017 - augustus 2023)

Het onderzoek richt zich op vrouwen van 70 jaar of ouder met eierstokkanker . Bij 80% van de patiënten is er sprake van een gevorderde ziekte. De standaard behandeling is een combinatie van 6 kuren chemotherapie en chirurgie. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 patiënten de gestarte behandeling niet afmaakt. In 75% werd minder dan de helft van de 6 kuren gegeven. Dit heeft een negatieve uitkomst...

Bekijk dit project

Risk assessment and MR imaging in prostate cancer diagnosis: an impact analysis

Afgerond (augustus 2017 - augustus 2022)

In Nederland vinden per jaar ruim 40.000 echogeleide prostaatbiopsie procedures plaats. De prostaatwijzer (www.prostaatwijzer.nl) berekent het individueel risico op de diagnose van (potentieel levensbedreigend) prostaatkanker en voorkomt daarmee ruim 30% onnodige prostaatbiopten en 25% niet levensbedreigende prostaatkanker diagnoses. Echter een verschuiving is gaande van TRUS-geleide naar...

Bekijk dit project

Proclion - Prospective evaluation of interventions for critical limb ischemia

Lopend (juni 2017 - augustus 2022)

Kritieke ischemie van het been (CLI) is een vergevorderd stadium van perifeer vaatlijden, dat wordt gekenmerkt door pijn of wonden door onvoldoende doorbloeding van het been en gepaard gaat met een grote kans op amputatie van het been. Patiënten met CLI hebben een slechte overleving vanwege hun hoge leeftijd en bijkomende ziektes. De doorbloeding van het been kan met een “Dotter” behandeling (PTA)...

Bekijk dit project

Carotid endarterectomy or optimized medical therapy in patients with symptomatic carotid artery stenosis: a cost effectiveness analysis.

Lopend (september 2017 - september 2022)

The 2nd European Carotid Surgery Trial (ECST-2) is een Europese studie naar behandeling van een vernauwing van een halsslagader. Er wordt in de ECST-2 onderzoek gedaan naar de optimale behandeling van een vernauwing van een halsslagader. Hierbij worden twee behandelingen met elkaar vergeleken. Deze studie wordt in een groot aantal ziekenhuizen in verschillende Europese landen uitgevoerd. In...

Bekijk dit project

Implementatie ICU Delirium App

Afgerond (juni 2017 - april 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar. Hoofdstudie Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Bekijk dit project

The impact of nUrsing DEliRium Preventive lnterventions in the lntensive Care Unit (UNDERPIN-ICU)

Afgerond (december 2016 - december 2019)

Ongeveer 1/3 van de patiënten die worden opgenomen op de Intensive Care (IC) ontwikkelen een delirium, ook wel acute verwardheid genoemd. Dit gaat gepaard met een slechte uitkomst op korte- en de lange termijn. Buiten de IC is het gebruikelijk om niet-medicamenteuze interventies (onder andere optimaal zien en horen, slapen en geheugentraining) aan te bieden ter preventie en behandeling van een...

Bekijk dit project

Group schema-focussed therapy enriched with psychomotor therapy for older adults with personality disorders in specialized mental health care.

Afgerond (december 2016 - april 2022)

Bij veel psychiatrische aandoeningen spelen persoonlijkheidskenmerken een (onderhoudende) rol. Wanneer behandeling voor mentale klachten niet verbetert m.b.v. een klachtgerichte behandeling, kan schematherapie verrijkt met psychomotore therapie bij ruwweg een derde van de ouderen die verwezen worden naar de GGZ een waardevolle aanvulling zijn om de ernst van deze klachten te verminderen en het...

Bekijk dit project

Haalbaarheidsonderzoek kosteneffectiviteit epilepsiehonden

Afgerond (december 2016 - mei 2017)

Vanwege beperkte informatie over de inzet van hulphonden bij epilepsiepatiënten heeft het ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven om subsidie te verlenen voor onderzoek naar de kosteneffectiviteit van epilepsiehonden. De resultaten van het onderzoek dienen bruikbaar te zijn voor een advies door Zorginstituut Nederland aan het ministerie van VWS over vergoeding van epilepsiehonden vanuit...

Bekijk dit project

Syncope algorithms in the emergency department with structured follow-up. How effective is a standardised approach at improving diagnostic yield, quality of life and decreasing health care costs? The SYNERGY study

Afgerond (december 2016 - december 2021)

Syncope is wereldwijd goed voor 1% van alle bezoeken op de Spoedeisende Hulp. De risico’s lopen uiteen van onschuldig tot dodelijk. Vaak vindt men geen oorzaak, vooral door het kernprobleem dat specialisten zich richten op 'uitsluiten': de cardioloog probeert een ritmestoornis uit te sluiten en de neuroloog epilepsie. Buitenlandse onderzoeken toonden aan dat ‘Syncope Algoritmen’ die zich richten...

Bekijk dit project

A cluster randomised controlled trial of a stepped implementation strategy that aims at the normalisation of the Enhanced Recovery After Surgery programme in major gynaecological surgery

Afgerond (maart 2013 - maart 2016)

Een stapsgewijze implementatiestrategie is ontwikkeld om in meerdere organisaties tegelijkertijd veranderingen in te voeren. De strategie houdt rekening met de verschillen in vaardigheden bij het invoeren van veranderingen.StrategieDe strategie bestaat uit 4 stappen die toenemen in intensiteit van activiteiten. Na iedere stap wordt bepaald of de verandering succesvol is ingevoerd en of er een...

Bekijk dit project

A CLASSIFICATION ALGORITHM FOR LOW BACK PAIN: Matching patients to treatments that they are most likely to benefit from

Afgerond (april 2008 - april 2011)

Het indelen van patiënten met rugklachten in relevante subgroepen is een van de belangrijkste aanbevelingen om de (bescheiden) effectiviteit van therapieën voor rugklachten te optimaliseren. Er zijn momenteel veel van zulke classificatie systemen bekend. In dit onderzoek willen de we de kosteneffectiviteit van een veelbelovend classificatie systeem onderzoeken. In totaal worden 150 patiënten met...

Bekijk dit project

A cluster randomised stepped wedge trial to evaluate the effectiveness of a multifaceted intervention to increase the use of guidelines for diagnosis of Deep Vein Thrombosis in Primary Care.

Afgerond (maart 2013 - november 2014)

Toepassen van nieuwe kennis in de dagelijkse praktijk draagt bij aan een goede en efficiënte gezondheidszorg. Deze kennisoverdracht is complex en niet vanzelfsprekend.RichtlijnEen voorbeeld daarvan is de richtlijn voor diagnose van het trombosebeen. Toepassen van deze richtlijn betekent dat de huisarts maar de helft van de patiënten naar het ziekenhuis hoeft te sturen bij verdenking van een...

Bekijk dit project

A comparison of instruments to measure care utilization

Afgerond (mei 2001 - november 2002)

Om de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische handeling correct te kunnen berekenen is het van belang dat alle gemaakte kosten bekend zijn. In Leiden is onderzocht welke bron daarvoor het beste kan worden geraadpleegd: de aanbieder van de zorg of de gebruikers ervan. Dit gebeurde aan de hand van de zorg bij endeldarmkanker. Enerzijds is  zorgaanbieders gevraagd welke zorg en zorgproducten...

Bekijk dit project

A controlled trial of geriatric liaison intervention in frail surgical oncology patients

Afgerond (januari 2007 - juli 2010)

Voor kwetsbare ouderen is het ondergaan van een (zware) operatie in het ziekenhuis een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een deel van is na ontslag uit het ziekenhuis daardoor meer afhankelijk van hulp dan voor de operatie. Bij sommige kwetsbare ouderen ontstaat tijdens het verblijf in het ziekenhuis een delier, een toestand van ernstige verwardheid die levensbedreigend kan zijn. In Groningen is...

Bekijk dit project

A multicenter randomized clinical trial investigating the cost-effectiveness of treatment strategies with or without antibiotics for uncomplicated acute diverticulitis (DIABOLO trial).

Afgerond (februari 2010 - juli 2015)

De prevalentie van divertikelziekte – uitstulpingen in (dikke) darm – neemt toe in Westerse landen. Momenteel zijn antibiotica vaak onderdeel van de conservatieve behandeling, terwijl harde bewijzen hiervoor ontbreken. Deze studie vergeleek de kosteneffectiviteit van een strategie met antibiotica en ziekenhuisopname versus een strategie zonder antibiotica van acute ongecompliceerde milde...

Bekijk dit project

A patient and professional based multimedial campaign as innovative implementation strategy to improve low back pain guideline adherence. A cost-effectiveness evaluation.

Afgerond (oktober 2013 - januari 2017)

Lage rugpijn is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Veel verschillende zorgverleners, waaronder bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen, kunnen betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt met lage rugklachten. Het is belangrijk dat deze zorgverleners met elkaar samenwerken om een eenduidig behandelplan op te stellen en de patiënt helder en compleet te kunnen...

Bekijk dit project

A problem analysis for the implementation of evidence based decision rules for clearing the cervical spine in awake and alert trauma patients in Dutch Emergency Departments.

Afgerond (juli 2009 - juli 2010)

Internationaal bestaan er verschillende beslisregels om bij een traumapatiënt te bepalen of de nekkraag veilig verwijderd kan worden (dit zijn criteria volgend uit ATLS richtlijnen, NEXUS criteria en de Canadian C-spine Rules). Er werd d.m.v. een web-based vragenlijst onder traumachirurgen, radiologen en spoedeisende hulp artsen onderzocht wat moeilijkheden zijn bij de toepassing van zo’n...

Bekijk dit project

A prospective, randomised controlled multi-centre trial comparing in-hospital treatment and early assisted discharge for exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Afgerond (november 2007 - maart 2011)

Verkorten van ziekenhuisopname voor COPD door ‘begeleid vervroegd ontslag’Periodes van verergering van de ziekte COPD (exacerbaties genoemd) leiden vaak tot ziekenhuisopnames. Deze opnames zijn belastend voor patiënten én veroorzaken een groot deel van de kosten voor COPD. Door begeleid vervroegd ontslag uit het ziekenhuis kan het aantal dagen van een patiënt in het ziekenhuis verkort worden. Na...

Bekijk dit project

A randomised controlled trial comparing the cost-effectiveness of pelvic floor muscle exercise versus the TVT (O)® procedure for female moderate to severe stress urinary incontinence.

Afgerond (januari 2008 - juli 2011)

De PORTRET studie onderzoekt het effect en de kosten van bekkenfysiotherapie of operatie met TVT-bandje bij vrouwen met urine verlies bij hoesten, niezen of persen (stress incontinentie). Vrouwen met klachten van stress incontinentie in Nederland moeten eerst bekkenfysiotherapie doen. Als dit niet helpt kunnen zij worden geopereerd met een TVT-bandje. De vraag is of iedereen wel eerst...

Bekijk dit project

A randomised controlled trial in the palliative setting regarding off-label medication: investigating the efficiency of amitriptyline versus pregabalin from a societal perspective

Afgerond (november 2007 - september 2012)

Neuropathische pijn, in de volksmond zenuwpijn, is een brandende, zeurende, of tintelende pijn die wordt veroorzaakt door  een zenuw. Bij patiënten met kanker kan neuropathische pijn ontstaan door de behandeling of doordat de tumor op een zenuw drukt. Onderzoek Wij onderzochten welk geneesmiddel het beste werkt met de minste bijwerkingen en kosten: amitriptyline of pregabaline. Het lot besliste...

Bekijk dit project

A randomised cost-effectiveness study on the surgical versus conservative treatment of sciatica

Afgerond (juni 2002 - februari 2006)

De richtlijnen in Nederland schrijven voor bij een hernia – indien mogelijk -  6 tot 12 weken te wachten met opereren met het oog op spontaan herstel, hetgeen bij  60 tot 70% van de patiënten optreedt. De grens van 6 tot 12 weken berust niet op harde onderzoeksgegevens. Mede op grond van de langere wachttijden in andere landen is in Leiden onderzocht of langer dan 12 weken wachten met opereren de...

Bekijk dit project

A randomized clinical trial of surgery versus radiosurgery (stereotactic radiotherapy) in patients with stage IA NSCLC who are fit to undergo primary resection

Afgerond (oktober 2008 - februari 2010)

Als longkanker in een vroeg stadium wordt opgespoord, is een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd de standaard behandeling. Is een operatie niet mogelijk dan vindt een zeer gerichte bestraling (stereotactische radiotherapie) plaats. Gezien de goede resultaten van de  stereotactische radiotherapie is inmiddels de vraag opgeworpen of deze behandeling ook de voorkeur verdient bij patiënten die...

Bekijk dit project

A randomized clinical trial of urinary incontinence in older women: cost-effectiveness of protocolized assessment and evidence-based treatment

Afgerond (januari 2008 - augustus 2011)

Ongewild urineverlies bij oudere vrouwenOngewild verlies van urine is een probleem waar veel vrouwen in stilte mee tobben: zij schamen zich of denken dat er niets aan te doen is. Zij doen zichzelf tekort, want er zijn werkzame behandelingen voor deze aandoening. In het URINO onderzoek worden vrouwen actief uitgenodigd voor een behandeling. Alle vrouwen van 55 jaar of ouder uit 15...

Bekijk dit project

A randomized controlled multicenter trial comparing ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis combined with standard anticoagulant therapy, with standard anticoagulant therapy alone, in acute primary iliofemoral deep vein thrombosis.

Afgerond (juli 2010 - juli 2012)

BIj een trombosebeen zit er een bloedpropje in de ader van het been. In ons onderzoek kijken we naar bloedpropjes die tot de lies zitten of hoger. De medicijnen die normaal worden toegediend lossen het bloedpropje niet op, dit doet het lichaam zelf. Maar soms gebeurt dit niet en kan het later zorgen voor klachten aan het been.Met onze nieuwe behandeling gaan we het bloedpropje oplossen door in het...

Bekijk dit project

A Randomized Controlled Trial on Prophylactic Platelet Transfusion Prior to Central Venous Catheter Placement in Patients with Thrombocytopenia - PACER TRIAL -

Afgerond (oktober 2015 - april 2022)

De huidige richtlijnen adviseren bij plaatsing van een centraal veneuze lijn (CVL) correctie van een laag bloedplaatjes getal doormiddel van een bloedplaatjes transfusie. De gedachte hier achter is dat een bloedplaatjes transfusie gegeven kan worden om een bloeding te voorkomen. Bewijs ontbreekt dat deze correctie nodig is. Er is echter wel bewijs dat een bloedplaatjes transfusie risico geeft op...

Bekijk dit project

A randomized controlled trial to assess the effectiveness of aspirin and anticoagulant treatment in women with unexplained recurrent miscarriage: ALIFE study (Anticoagulants for LIving FEtuses)

Afgerond (februari 2007 - juli 2009)

Bij vrouwen die (bij herhaling) een miskraam krijgen, is in ongeveer de helft van de gevallen geen oorzaak aan te wijzen voor de miskraam. Een effectieve behandeling tegen (onverklaarbare) miskramen is tot nu toe niet voor handen. Laboratoriumonderzoek suggereert dat verstoringen in de bloedstolling mogelijk een rol spelen bij miskramen. In Amsterdam is onderzocht of het beïnvloeden van de...

Bekijk dit project

A randomized, double-blind, controlled withdrawel trial in Crohn’s Disease Patients in long-term remission on mesalazine.

Afgerond (februari 2009 - mei 2011)

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mesalazine een bescheiden effect heeft op het voorkómen van een opvlamming van de ziekte van Crohn. Mogelijk is het hierbij zo, dat speciale kenmerken van de ziekte, bijvoorbeeld het darmdeel dat betrokken is in de ziekteactiviteit, of de wijze waarop in het verleden een opvlamming behandeld is (bijvoorbeeld met medicijnen of door een operatie) voorspellen...

Bekijk dit project

A systematic analysis of factors hindering and supporting implementation of the ‘relaparotomy on demand’ strategy in patients with secondary peritonitis.

Afgerond (november 2010 - maart 2012)

Een patiënt met een ontsteking van de buikholte moet meestal geopereerd worden. Soms zijn er meer operaties nodig om de ontsteking te genezen. Het is lastig te voorspellen wie opnieuw geopereerd moet worden. Gedacht werd dat een oplossing was om de nieuwe operatie(s) meteen te plannen. Maar uit onderzoek is gebleken dat gepland heropereren leidt tot suboptimale zorg en onnodig hoge kosten. Het...

Bekijk dit project

Aanvraag implementatie fellowship vumc voor dr jr anema

Afgerond (april 2009 - april 2012)

De implementatie fellow van het VUmc is werkzaam als hoogleraar en arts-onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde. Door zijn positie op het snijvlak van de kliniek en sociale geneeskunde heeft hij een uitstekend netwerk verworven binnen en buiten VUmc.Hij verricht doelmatigheids- en implementatieonderzoek naar multidisciplinaire ketenzorg op het snijvlak van sociale geneeskunde en kliniek....

Bekijk dit project

Aanvullende richtlijn hyperbilirubinemie bij preterm geboren kinderen en professionalisering van het Neonatologie Research Netwerk Nederland

Afgerond (september 2012 - december 2013)

Alle 10 neonatologie intensive care units (NICU’s) in Nederland zijn méér gaan samenwerken. Het Neonatologie Research Netwerk (NNRN) verrichtte al gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van behandelingen van zieke pasgeborenen. Dit netwerk heeft zich verder ontwikkeld tot N3: door de uitkomsten van de 10 NICU’s met elkaar te vergelijken (benchmarking met de data...

Bekijk dit project

Accuracy and cost-effectiveness of diagnostic testing in patients with abdominal pain in general practice: a decision analysis

Afgerond (december 2005 - september 2009)

Een huisarts in Nederland krijgt gemiddeld twee maal per week iemand op het spreekuur die last heeft van (aanhoudende) buikpijn. Bij ongeveer 20% van deze patiënten is uiteindelijk een oorzaak aan te wijzen, bij hooguit 5% is sprake van een ernstige ziekte. Om een diagnose te stellen maken huisartsen gebruik van de anamnese (klachten, medische geschiedenis), lichamelijk onderzoek. Soms laat de...

Bekijk dit project

Accuracy and cost-effectiveness of two clinical decision rules for the diagnosis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in residents of nursing homes and homes for the elderly.

Afgerond (augustus 2008 - januari 2013)

Trombose is een verstopping van een bloedvat in het been of de long (trombosebeen of longembolie). Als een arts deze aandoening vermoedt doet hij/zij een risico-inschatting. Hiervoor gebruikt hij/zij gegevens uit het vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en een laboratoriumtest. Is de kans op trombose hoog? Dan is verwijzing naar het ziekenhuis nodig voor verder onderzoek van been of longen. Bij een...

Bekijk dit project

Accuracy of FDG-PET and spiral CT for the early prediction of non-response to preoperative chemoradiotherapy in patients with esophageal cancer.

Afgerond (april 2005 - december 2008)

Patiënten met slokdarmkanker krijgen voorafgaand aan de operatie waarbij de tumor wordt verwijderd soms een combinatie van chemotherapie en bestraling om de tumor al kleiner te maken. Bij een deel van de patiënten heeft dit echter geen effect op de tumor, terwijl ze wel de bijwerkingen van de chemotherapie en bestraling ondervinden. Onderzoekers van het AMC gingen na of al korte tijd na de start...

Bekijk dit project

ACCURATE: Asthma Control Cost-Utility RAndomized Trial Evaluation Goals of asthma treatment: how high should we go?

Afgerond (juni 2008 - mei 2012)

Astma kan effectief behandeld worden. Toch is het een ziekte die de patiënt vaak zwaar belast. Ook de maatschappelijke kosten van astma zijn hoog, bijvoorbeeld door ziekteverzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit. ResultatenDeze studie toont aan dat het systematisch en gestructureerd volgen van astmapatiënten in de eerste lijn (middels vragenlijsten en digitale behandeladviezen) de mate van...

Bekijk dit project

Active mobilisation of psychological resources during passive antidepressant pharmacotherapy (Name study: REsource MObilisation Device In Depression (REMOD-ID))

Afgerond (januari 2010 - juli 2013)

Het ervaren van positieve emoties in het dagelijks leven gaat samen met een grotere kans op toekomstig herstel van een depressie. Het is daarom belangrijk om te kijken naar nieuwe manieren om mensen te leren meer positieve emoties te ervaren. Ook is actieve patiëntenparticipatie belangrijk in het proces van herstel. Met een nieuw digitaal apparaat kunnen patiënten prospectief hun emoties, de...

Bekijk dit project

Activity, Lifestyle, and Nutrition and Therapy study (ALANT study)

Afgerond (januari 2005 - december 2006)

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodoorzaak in Nederland. Een ongezonde leefstijl (roken, te weinig bewegen, veel en vet eten) liggen in veel gevallen ten grondslag aan het ontstaan en verergeren van hart- en vaatziekten. Door hun leefstijl te veranderen kunnen mensen de kans op het  ontstaan of verergeren van hart- en vaatziekten verminderen. In de praktijk is het voor veel mensen...

Bekijk dit project

Acute biliary Pancreatitis: early ERC plus sphincterotomy versus Conservative treatment: The -APEC- trial, a randomized, superiority, assessor-blinded multicenter trial.

Afgerond (mei 2013 - mei 2018)

Acute pancreatitis is een potentieel dodelijke ontsteking van de alvleesklier die meestal veroorzaakt wordt door galstenen. Galstenen kunnen de gezamenlijke uitmonding van de gal- en alvleesklierafvoergang verstoppen.AanleidingDe verstopping kan worden opgeheven met een galwegonderzoek via de mond en maag; een endoscopische retrograde (pancreatico)cholangiografie (ERC(P)) met sphincterotomie....

Bekijk dit project

Adherence to guidelines in ambulatory patients with mild heart failure and associated organisational factors

Afgerond (december 2004 - december 2006)

Chronisch hartfalen is een ongeneeslijke hartziekte waarbij de pompkracht van het hart geleidelijk afneemt. De behandeling bestaat uit diverse medicijnen en leefstijladviezen die vermeld staan in diverse richtlijnen voor zorgverleners. Hoe beter de behandeling verloopt volgens deze richtlijnen, des te beter lukt het om opname van de patiënt in het ziekenhuis te voorkomen en des te...

Bekijk dit project

Age, life expectancy and quality of life in relationship to the valuation of life years gained

Afgerond (augustus 2002 - november 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ALLO-Trial (Perinatal allopurinol trial for reduction of birth asphyxia induced brain damage)

Afgerond (februari 2009 - juli 2011)

Samenvatting bij afronding Hersenschade ten gevolge van zuurstofgebrek tijdens en na de bevalling wordt geassocieerd met neurologische problemen op latere leeftijd en blijft daarom een groot probleem binnen de verloskundige zorg. Zuurstofgebrek leidt tot de vorming van schadelijke stoffen (vrije radicalen) die schade kunnen veroorzaken aan de hersenen van de nog ongeboren foetus. Allopurinol...

Bekijk dit project

Alternatieven voor Randomized Controlled Trials

Afgerond (september 2012 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Alternatieven voor RCT

Afgerond (november 2014 - november 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An analysis of influencing factors to the quality of care for patients with Borderline Personality Disorder (BPD): A pilot study for the successful implementation of guidelines for personality disorders in the Netherlands

Afgerond (oktober 2009 - januari 2011)

Ter bepaling van de kloof tussen werkelijke zorg en optimale zorg bij de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen is onderzoek gedaan bij cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) bij tien gespecialiseerde GGz-instellingen. De werkelijke zorg is de behandeling die de cliënten in de verschillende instellingen ontvangen en de optimale zorg is de behandeling zoals...

Bekijk dit project

An efficient diagnostic strategy in fecal incontinence

Afgerond (december 2001 - december 2005)

Incontinentie voor vaste ontlasting (fecale incontinentie) komt relatief veel voor en heeft ernstige gevolgen voor het geestelijk en sociaal welzijn van de patiënt. Als dieetadviezen en medicijnen niet helpen kunnen bekkenbodemtraining of een operatie aan de kringspier soms uitkomst bieden. In Amsterdam is onderzocht of het succes van deze behandelingen al vooraf is te voospellen op grond van de...

Bekijk dit project

An innovative strategy for diagnostic fundoscopy in diabetes patients reduces care use and costs compared to usual care

Afgerond (januari 2014 - februari 2016)

Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte. Een klein deel van de mensen met type 2 diabetes ontwikkelt afwijkingen aan de ogen wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid (<5%). De huidige richtlijnen voor de behandeling van mensen met type 2 diabetes adviseren om jaarlijks of tweejaarlijks de ogen te laten controleren op afwijkingen. In dit project wordt een rekenmodel ontwikkeld om...

Bekijk dit project

An RCT study of (cost)effectiveness of Dementia Care Mapping intervention in nursing home settings

Afgerond (maart 2010 - maart 2013)

Kwaliteit en kosteneffectiviteit van dementiezorg in verpleeghuizen is sub-optimaal. Bij de bewoners constateren we hoge prevalentie (80%) van neuropsychiatrische symptomen (bv. agitatie, agressie, depressie). Tegelijkertijd is verplegend en verzorgend personeel niet voldoende opgeleid om met dit soort gedrag om te kunnen gaan. Problemen die daaruit ontstaan leiden tot stres, ziekteverzuim en...

Bekijk dit project

Analysis and elimination of barriers to the implementation of an early switch of intravenous to oral antibiotic therapy for the treatment of severe community-acquired pneumonia in the Netherlands

Afgerond (november 2010 - januari 2012)

De behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie bestaat vaak uit intraveneuze antibiotica. Zelfs bij ernstigere vormen van pneumonie kan bij goed herstel na 3 dagen veilig overgegaan kan worden op orale toedieningsvormen. Dit verkort de opnameduur. In hoeverre deze strategie ook daadwerkelijk in de praktijk is ingevoerd en in hoeverre er barrieres zijn voor een vroege switch naar...

Bekijk dit project

Antibiotic prophylaxis with ceftriaxone to prevent infections in patients with stroke: a randomized controlled trial

Afgerond (januari 2010 - juli 2015)

In Nederland komen per jaar ongeveer 40.000 gevallen van een nieuwe beroerte voor. Het aantal patiënten dat na een beroerte ernstig invalide blijft is hoog (circa 50%). De levenslange zorg voor deze groep brengt hoge kosten voor de samenleving met zich mee. Een belangrijke risicofactor op het verkrijgen van een slechte uitkomst na een beroerte is het optreden van infecties, zoals longontsteking of...

Bekijk dit project

Application of the EQ-5D among ethnic minorities

Afgerond (december 2001 - juli 2004)

Vaststellen van (verandering in) kwaliteit van leven kan met EQ-5D. Dit instrument geeft een waardering aan allerlei verschillende gezondheidstoestanden, het EQ-5D tarief. Zo is voor elke patiënt die de EQ-5D invult de (verandering in) kwaliteit van leven is te berekenen. In Rotterdam is onderzocht of de voor Nederland(ers) ontwikkelde EQ-5D ook bruikbaar is voor metingen bij Turkse, Marokaanse of...

Bekijk dit project

Are post-splenectomy patients in the Netherlands managed according to international guidelines?

Afgerond (april 2007 - oktober 2009)

Patiënten bij wie de milt is verwijdert, lopen een verhoogd risico op infecties veroorzaakt door zogeheten gekapselde bacteriën zoals Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en menigokokken. Degelijke infecties lopen bij ongeveer de helft van deze patiënten fataal af. Om die reden bevelen internationale richtlijnen aan mensen na verwijdering van de milt te vaccineren tegen diverse...

Bekijk dit project

Arthrocentesis as initial treatment of arthropathy of the temporomandibular joint

Afgerond (januari 2009 - juli 2012)

De kaakgewrichten maken bewegingen dat de onderkaak bewogen kan worden. Een pijnlijk kaakgewricht zorgt voor een beperking van de bewegingsmogelijkheden van de onderkaak. Symptomen zijn pijn rond het oor, een beperkte mondopening, kaakgewrichtsgeluiden en problemen met kauwen. Meestal wordt deze aandoening behandeld door middel van een dieet, fysiotherapie en pijnstilling. Als alternatief kan het...

Bekijk dit project

Arthroscopy to predict the response to TNF-a blockade

Afgerond (maart 2002 - juli 2005)

Mensen met de ziekte reumatoïde artritis (‘reuma’) bij wie de ziekte niet reageert op de ‘klassieke’ medicijnen, kunnen behandeld worden met een zogeheten TNF-alfa remmer (een duur medicijn). Die  behandeling is succesvol bij ongeveer 60-70% van de patiënten. In Amsterdam is onderzocht of het mogelijk is op voorhand te voorspellen welke patiënten wel en welke geen baat zullen hebben bij de...

Bekijk dit project

Artificial insemination with donor sperm: the AID study.

Afgerond (februari 2014 - december 2020)

In Nederland starten ongeveer 1000 vrouwen per jaar met kunstmatige inseminatie met donorsperma(KID). Er zijn twee inseminatietechnieken: intra uteriene inseminatie (IUI) en intra cervicale inseminatie (ICI). Bij IUI wordt het donorsperma bewerkt zodat alleen de beste spermacellen overblijven en dit wordt ingebracht in de baarmoeder. Bij ICI wordt het sperma ontdooid en in een cupje op de...

Bekijk dit project

Assessing the cost-effectiveness of withdrawing growth hormone treatment after mid-puberty in adolescents with idiopathic isolated growth hormone deficiency

Lopend (september 2016 - juli 2026)

In Nederland worden kinderen met een tekort aan groeihormoon behandeld met groeihormoon injecties. Deze groeihormoonbehandeling wordt gecontinueerd totdat de kinderen zijn uitgegroeid. De meeste kinderen die te weinig groeihormoon aanmaakten, blijken bij het bereiken van de eindlengte wel voldoende groeihormoon te kunnen aanmaken. We denken dat de puberteitshormonen hierbij een belangrijke rol bij...

Bekijk dit project

Assessment of Perinatal Outcome after Sustained Tocolysis for Early Labour (APOSTEL II)

Afgerond (mei 2008 - mei 2011)

Vroeggeboorte is de meest voorkomende oorzaak van babysterfte. Weeënremmers zouden een te vroege bevalling voor een bepaalde tijd kunnen uitstellen. Het doel van de APOSTEL-II studie was om te kijken of het langdurig geven van weeënremmers beter was dan het kortdurend geven van weeënremmers. Iedere patiënte had op het moment van deelname al voor 48 uur weeënremming gehad. Dit is nodig om...

Bekijk dit project

Autologe stamceltransplantaties bij therapierefractaire patiënten met de ziekte van Crohn

Afgerond (november 2013 - juli 2017)

Hoewel de introductie van anti-TNF α therapie heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de therapie van de ziekte van Crohn, bestaat er een kleine subgroep van patiënten met therapie-refractaire ziekte bij wie met conventionele therapie geen controle van de ziekte bereikt kan worden en chirurgie niet (meer) mogelijk is. In deze groep kan  autologe (eigen stamcellen) stamceltransplantatie...

Bekijk dit project

Barriers and facilitators for early treatment of pain in traumapatients

Afgerond (maart 2012 - mei 2013)

Belemmerende en bevorderende factoren voor vroege behandeling van pijn bij traumapatiënten.Adequate pijnbehandeling door professionals in de spoedzorg is van groot belang. Bij patiënten met acute trauma’s is pijn een veelvoorkomende klacht. Door inadequate behandeling van acute pijn kan zowel de patiënt als de gezondheidszorg hier gevolgen van ondervinden. Om aan de behoeften van patiënten en...

Bekijk dit project

Behandeling van artrose van heup en knie: bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie en de-implementatie in de orthopedische praktijk

Afgerond (mei 2013 - mei 2014)

Dit project sluit aan bij een ander project: 171203003. Met dit project wordt een promotie mogelijk gemaakt. Gedurende dit promotietraject wordt nader onderzoek gedaan naar:Waaruit bestaat een implementatiestrategie, gebaseerd op een analyse van bevorderende en belemmerende factoren, voor de toepassing van een stapsgewijze, conservatieve behandelstrategie in de orthopedische praktijk?Wat zijn de...

Bekijk dit project

Behavioural activation delivered by mental health nurses versus treatment as usual for late-life depression in primary care

Afgerond (december 2015 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

BeNeDuctus Trial

Afgerond (december 2015 - maart 2021)

Bij te vroeg geboren baby’s kan de normale sluiting van de ductus arteriosus gestoord zijn, waardoor dit bloedvat tussen de longslagader en de aorta openblijft. Dit heet 'persisterende ductus arteriosus' (PDA). Het bloedvat kan zich naderhand alsnog spontaan sluiten, maar er wordt verondersteld dat het openblijven tot ernstige complicaties kan leiden. Mogelijke gevolgen zijn beschadiging van...

Bekijk dit project

Beoordelingskader (kosten)effectiviteit verslavingsbehandelingen.

Afgerond (november 2015 - mei 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Better care to children at risk for asthma by an innovative and effective stop passive smoking intervention

Afgerond (februari 2012 - september 2013)

AchtergrondKinderen die meeroken hebben meer kans op luchtwegklachten zoals infecties, piepen en astma. DoelHet doel van het onderzoek is om een programma te testen welk gericht is op het stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma. Het programma bestaat uit motiverende gesprekken met aandacht voor de moeilijkheden die ouders kunnen ondervinden bij het stoppen van meeroken door...

Bekijk dit project

Better treatment of childhood asthma by non-invasive monitoring of inflammatory markers in exhaled breath (condensate)

Afgerond (januari 2010 - december 2012)

Achtergrond en doelAstma komt bij 5-10% van alle kinderen voor en is daarmee de meest voorkomende chronische ziekte. Astma-aanvallen gaan gepaard met benauwdheid, piepen, hoesten en soms zelfs ziekenhuisopnames. Het doel van het onderzoek is astma-aanvallen te voorkómen door uitademingslucht te ‘besnuffelen’ met een soort ‘elektronische neus’ . De methode is ontwikkeld door de afdeling...

Bekijk dit project

Blended Care for Depression in Secondary Care

Afgerond (juni 2013 - november 2016)

Blended depressie behandeling bestaat uit een combinatie van face-to-face en online therapie. Deze vorm van behandelen is in opkomst maar er is nog weinig bekend over de doelmatigheid hiervan. Deze pilotstudie onderzocht de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van blended cognitieve gedragstherapie (CGT) in de specialistische ambulante GGZ. 102 depressieve patiënten werden via loting toebedeel aan...

Bekijk dit project

Braces versus proprioceptive exercise for the secondary prevention of ankle sprains; a randomised controlled trial and cost-effectiveness evaluation

Afgerond (januari 2010 - juli 2013)

Elk jaar ontstaan in Nederland ruim 500.000 enkelverstuikingen tijdens sport. Een geblesseerde sporter heeft hierna voor zeker nog een jaar een verhoogd risico om opnieuw de enkel te verstuiken. Het is alom bekend dat braces en balanstraining dit verhoogde risico kunnen beperken. Ze worden dan ook beiden genoemd in diverse behandelrichtlijnen.Dit onderzoek bekijkt welke aanvullende behandeling...

Bekijk dit project

Breathogram and e-nose for the rapid diagnosis of ventilator associated pneumoniae in intensive care patients and acute exacerbations in patients with chronic obstructive lung disease.

Afgerond (januari 2009 - januari 2011)

Het doel van het project is om met de e-nose, die uitgeademde lucht analyseert, vast te stellen of patiënten een longontsteking hebben. Het gaat hier om patiënten die op de IC afdeling zijn opgenomen en COPD-patienten die een verergering van klachten hebben. Deze e-nose methode is patiëntvriendelijker dan de huidige methode. Die bestaat uit een röntgenfoto van de thorax en een bronchoscopie. Ook...

Bekijk dit project

Bronchoscopic lungvolume reduction for patients with severe COPD

Afgerond (maart 2011 - september 2013)

Patiënten met ernstig COPD (Chronic Obstructive Lung Disease) worden ernstig beperkt in hun dagelijkse activiteiten door kortademigheid. De kortademigheid ontstaat vooral omdat COPD patiënten een te groot longvolume hebben. De huidige standaard behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD zijn niet toereikend. Voor maar een zeer kleine groep patiënten met ernstig COPD is een meer...

Bekijk dit project

Budget allocation under uncertainty and time constraints

Afgerond (november 2001 - december 2003)

Het budget in de gezondheidszorg is eindig. De beschikbare financiële middelen moeten daarom zo effectief mogelijk verdeeld worden over verschillende gezondheidsprogramma’s. Hierbij kunnen zogeheten budgetallocatiemodellen behulpzaam zijn. Deze worden in de praktijk echter zelden gebruikt. In Rotterdam is onderzocht wat de toegevoegde waarde is van allocatiemodellen aan de informatie verkregen uit...

Bekijk dit project

Cardiovascular prevention at old ages, competing risks, competing costs, frailty and indirect medical costs

Afgerond (februari 2005 - december 2008)

Het berekenen van de kosteneffectiviteit van behandelingen of preventieve gezondheidsmaatregelen gebeurt met behulp van modellen die uitrekenen hoeveel ziektelast (en dus kosten) de behandeling of preventieve maatregel in de toekomst kunnen uitsparen. Deze modellen houden echter geen rekening dat (met name oudere mensen) de ziektelast beïnvloed wordt door het optreden van meer dan één aandoening...

Bekijk dit project

CARE4STROKE program: Caregiver mediated exercises with e-Health support for early supported discharge after stroke.

Afgerond (april 2014 - januari 2017)

CARE4STROKE is een acroniem dat staat voor ‘Caregiver mediated exercises with e-Health support for early supported discharge after stroke’. In het onderzoek wordt de doelmatigheid van het vroegtijdig betrekken van partner en/of familielid van de CVA-patiënt in het revalidatieproces over de eerste acht weken na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis onderzocht. Op basis van...

Bekijk dit project

Caregiver support with activities at home for people with dementia. [Mantelzorger ondersteuning met activiteiten thuis voor mensen met dementie (MOMANT)].

Afgerond (december 2016 - november 2021)

Het beleid in Nederland is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers, die het grootste deel van de zorg op zich nemen, te helpen om thuis te blijven zorgen voor hun naaste met dementie, zonder dat dat ten koste gaat van hun eigen welzijn. Doel van dit project was om het effect te onderzoeken van een van korte training voor...

Bekijk dit project

Case finding in Osteoporosis, how to implement current guidelines? A randomized comparison of two implementation strategies in General Practice

Afgerond (januari 2005 - januari 2008)

Bij het ouder worden neemt de dichtheid van het botweefsel en daarmee de sterkte van de botten af (botontkalking of osteoporose). Met name bij oudere vrouwen kan de botdichtheid zo sterk afnemen dat er gemakkelijk botbreuken ontstaan. Meer bewegen, medicijnen en vitamine D-supplementen kunnen de botdichtheid iets vergroten en daarmee het risico op botbreuken verminderen. Hiervoor is het nodig...

Bekijk dit project

Centralized Implementation of accurate and efficient preoperative staging using multislice CT, endoultrasonographic fine needle biopsy (EUS-FNA) and positron emission tomography (FDG-PET) in esophageal cancer patients: Cimple study

Afgerond (december 2004 - december 2006)

Precies vaststellen hoe ver bij iemand met slokdarmkanker de ziekte gevorderd is, is een ingewikkeld karwei. De uitvoering van de onderzoeken die hiervoor nodig zijn en het interpreteren van de uitkomsten van die onderzoeken vergen speciale kennis en ervaring. Om die reden is het wenselijk de (aanvullende) diagnostiek bij slokdarmkanker per regio te concentreren in één ziekenhuis. In Groningen is...

Bekijk dit project

Changing perspectives: Cost-Effectiveness of Interpretation Bias Modification in patients with Major Depressive Disorder

Afgerond (december 2015 - maart 2019)

In Nederland worden jaarlijks zo’n 800.000 personen getroffen door een depressieve stoornis en staat daarmee hoog in de top-10 van de grootste veroorzakers van ziektelast. Depressie wordt in de specialistische GGZ meestal behandeld met farmaco- en/ of psychotherapie, maar deze interventies zijn niet voor iedereen even werkzaam. Het ontstaan en voortduren van depressie hangt samen met hoe mensen...

Bekijk dit project

Clinical assessment of a compact vessel viewing system for effective vessel puncture during line placement procedures in young children

Afgerond (januari 2009 - januari 2011)

Het aanprikken van bloedvaten is een belangrijke handeling in het ziekenhuis. Met name bij kinderen kan het echter erg moeilijk zijn de bloedvaten te vinden. Hierdoor moeten kinderen vaak meerdere malen geprikt worden, wat vervelend en pijnlijk is. De afdeling Medische Technologie en Klinische Fysica van het UMC Utrecht heeft daarom een apparaat ontwikkeld, de VascuLuminator, die bloedvaten...

Bekijk dit project

Clinical significance of self-measurement of blood pressure

Afgerond (september 2001 - september 2004)

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaataandoeningen. Medicijnen kunnen een te hoge bloeddruk verlagen. Veel mensen vergeten echter regelmatig hun medicijnen in te nemen. In Maastricht is onderzocht of het (dagelijks) thuis meten van de bloeddruk de mensen stimuleert hun medicijnen meer geregeld in te nemen en zo hun bloeddruk beter te verlagen....

Bekijk dit project

Clozapine vs olanzapine as second generation antipsychotic medication (SGA) in the six months treatment of patients with schizophrenia and related disorders and co-morbid substance use disorders (SUD): a multi-centre double blind randomized trial

Afgerond (september 2008 - juni 2011)

40 tot 70% van de schizofreniepatiënten is verslaafd aan alcohol en/of drugs. Verslaafde schizofreniepatiënten hebben relatief vaak last van: psychotische symptomenterugval bij psychosesslechte therapietrouwslecht algemeen functionerenhiv en hepatitis b infectiesziekenhuisopnames Een nieuwe generatie medicijnen kan dit middelengebruik tegengaan. Met name clozapine biedt mogelijkheden. Dit...

Bekijk dit project

Coach2move: a problem-oriented patient-centered physiotherapy intervention focusing on self management and physical activity by alleviating mobility problems in community dwelling elderly.

Afgerond (april 2012 - november 2014)

Bij kwetsbare ouderen is er vaak sprake van meerdere problemen. Lichamelijke klachten leiden regelmatig tot een gebrek aan initiatief en eenzaamheid. Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg. In dit onderzoek wilden we meten of de Coach2Move aanpak door een  geriatriefysiotherapeut beter werkt met minder behandelingen dan reguliere fysiotherapie. In...

Bekijk dit project

Cognitive Behavioural Therapy focussing on Social Activation in Patients with Recent Onset Schizophrenia.

Afgerond (april 2014 - december 2016)

Veel mensen met een psychotische stoornis ervaren problemen in het waarnemen, het denken en  functioneren. Behandeling voor psychose bestaat doorgaans onder meer uit medicatie gericht op psychotische symptomen. Echter voor de z.g. ‘negatieve symptomen’ van psychose (zoals verminderde sociale interesse en motivatie) bestaat nog onvoldoende effectieve behandeling. Er zijn aanwijzingen dat negatieve...

Bekijk dit project

Cognitive Remediation Therapy as a treatment enhancer in eating disorders and obsessive compulsive disorders

Afgerond (juni 2013 - februari 2016)

Obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) en eetstoornissen (ES) behoren tot de meest invaliderende en dure psychiatrische aandoeningen met als onderliggend probleem een gebrek aan cognitieve flexibiliteit. Eerste studies tonen dat cognitieve remediatie therapie (CRT) positieve invloed heeft op de klachten en kwaliteit van leven van patiënten. In dit project is gekeken naar: 1) de toegevoegde...

Bekijk dit project

Colonic stenting or surgery in left sided colonic obstruction for disseminated incurable colorectal cancer: a multicenter randomised trial (Stent-in study)

Afgerond (december 2004 - juli 2006)

Bij mensen met ongeneeslijke darmkanker kan een plotselinge afsluiting van de darm ontstaan. Tot voor kort was een operatie de enige ingreep om de darmdoorgang weer te openen. Sinds enige tijd is het mogelijk de darmdoorgang te openen door in de darm een metalen buisje (stent) te plaatsen. Onderzoekers in Amsterdam vergeleken voor het eerst de kosten en effecten van beide technieken. Nadat er 21...

Bekijk dit project

Comparative cost minimization study in treatment of superficial basal cell carcinoma: photodynamic therapy versus imiquimod vs fluorouracil, a randomized controlled trial.

Afgerond (maart 2008 - augustus 2011)

Het basaalcercarcinoom (BCC) is het meest voorkomende type huidkanker in Nederland. Het oppervlakkige (superficiële) subtype (sBCC) komt de laatste jaren steeds vaker voor. Dit subtype zaait nooit uit, maar blijft wel doorgroeien wanneer het niet wordt behandeld. Voor de behandeling van het sBCC is er de keuze uit een chirurgische en een drietal niet-chirurgische behandelingen. Uit eerdere studies...

Bekijk dit project

Comparing the effectiveness and costs of bevacizumab to ranibizumab in patients with exudative age-related macular degeneration (COSD).

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2013)

De BRAMD studie was een vergelijkend onderzoek naar de kosten en effectiviteit van Lucentis en Avastin bij natte maculadegeneratie, de voornaamste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland. Het goedkope Avastin is geregistreerd voor de behandeling van kanker en wordt off-label gebruikt, het veel duurdere Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van natte maculadegeneratie. ...

Bekijk dit project

Comparison of ototopical antibiotic-steroid drops or oral antibiotics versus watchful waiting in children with acute tympanostomy tube otorrhea

Afgerond (februari 2009 - juli 2013)

Ongeveer de helft van de kinderen met trommelvliesbuisjes krijgt weleens een loopoor. Dit duidt op een middenoorontsteking waarbij ontstekingsvocht via het buisje en de gehoorgang het oor uitloopt. Voor deze klacht worden tot nu toe in de praktijk meerdere behandelingen toegepast. Deze zijn niet eerder op effectiviteit getoetst en dus stond niet vast wat de beste behandeling van deze klacht is....

Bekijk dit project

Comprehensive cardiac CT evaluation of coronary artery disease – combining function with anatomy

Afgerond (april 2013 - april 2016)

Atherosclerotische vernauwing van de kransslagaderen is een veel voorkomende oorzaak van ziekte en overlijden. Opzet Om deze aandoening aan te tonen en te behandelen is informatie nodig over de vernauwingen, maar ook over de doorbloeding van de afhankelijke hartspier. De gebruikelijke diagnostiek bestaat uit stresstesten, en zo nodig een inwendige hartkatheterisatie. Echter, moderne computed...

Bekijk dit project

Computer supported CEA surveillance after curative treatment of colorectal cancer

Afgerond (januari 2010 - januari 2013)

Na een operatie voor dikke-darmkanker komen patiënten onder controle (of “follow-up”) om uitzaaiingen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De huidige studie onderzoekt de beste manier van nazorg: een intensieve follow- up wordt vergeleken met de gangbare follow-up. Bij de intensieve nazorg moesten patiënten vaak bloedonderzoek ondergaan op de zogeheten tumormarker CEA (een stofje dat...

Bekijk dit project

Computer-assisted Minimally Invasive Total Hip Surgery (MIS): a randomised controlled trial into the effectiveness compared to traditional Total Hip Arthroplasty (THA).

Afgerond (januari 2007 - juli 2010)

Artrose van de heup is een veel voorkomende aandoening. In de orthopedie is het plaatsen van een heupprothese als gevolg van artrose een van de meest uitgevoerde operaties. Door middel van een vergelijkende studie zal worden onderzocht of het minimaal invasief inbrengen van een prothese met behulp van computer navigatie voordelen heeft ten opzichte van het traditioneel inbrengen. Voordelen die...

Bekijk dit project

Conditions for regional implementation of a National Careprogramme Anxiety Disorders, based on the Multidisciplinary evidence based Guideline on Anxiety Disorders.

Afgerond (februari 2006 - april 2008)

Voor de behandeling van mensen met een angststoornis bestaat de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen en het daaruit voorkomend landelijk Basisprogramma Angststoornissen. (Be)handelen volgens dit programma is nog geen gemeengoed. Niet iedereen is er voorstander van en hulpverleners vrezen voor verlies van eigen autonomie bij het behandelen. In Utrecht is in kaart gebracht wat in...

Bekijk dit project

Continuous flow registration for early detection of hepatic artery thrombosis after liver transplantation. Innovative technology reducing retransplantation rate?

Afgerond (april 2006 - februari 2010)

Na een levertransplantatie ontstaat soms een bloedstolsel in de slagader die de lever van bloed voorziet. Als dit niet snel herkend en behandeld wordt, leidt dit tot afsterven van de getransplanteerde lever. Om die reden onderzoekt een radioloog geregeld de doorbloeding van de leverslagader met behulp van een speciaal echoapparaat. Zo nodig volgt een nader onderzoek (CT-scan). In Groningen is...

Bekijk dit project

Conventional Or Magnetic resonance angiography after Endovascular Treatment of intracranial aneurysms (COMET)

Afgerond (januari 2005 - juli 2008)

Een zwakke, uitpuilende plek in een hersenbloedvat (aneurysma) wordt tegenwoordig behandeld door de uitstulping van het bloedvat van binnenuit op te vullen met een ragfijne platina draad. Rondom de draad vormt zich vervolgens littekenweefsel dat de uitstulping afsluit. Het gevaar van openbarsten van het bloedvat is daardoor geweken. Controle of dit zogeheten coilen goed is verlopen gebeurt door na...

Bekijk dit project

Corneal Transplantation by DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty) - is it really better than DSAEK?

Afgerond (oktober 2015 - november 2018)

Bij een hoornvliesdystrofie van Fuchs (FED) bestaat er een afwijking van de binnenste laag van het hoornvlies. Momenteel is een hoornvliestransplantatie de enige effectieve behandeling. Een hoornvliestransplantatie verbetert het zicht en de kwaliteit van leven bij patiënten met FED. De meest toegepaste hoornvliestransplantatietechniek voor de behandeling van FED is DSAEK. Hierbij wordt selectief...

Bekijk dit project

Corneal transplantation by ultra-thin DSAEK: thinner grafts, better vision?

Afgerond (januari 2012 - januari 2015)

Fuchse endotheliale cornea dystrofie is een progressieve ziekte, waarbij de binnenste laag van het hoornvlies is aangedaan. Hierdoor wordt het hoornvlies troebel en kan men slechter zien. Momenteel is hoornvliestransplantatie de enige behandeling voor deze aandoening. De introductie van endotheliale hoornvliestransplantatietechnieken heeft ertoe geleid dat men selectief het aangedane achterste...

Bekijk dit project

Cost and effects of advance care planning in Dutch care homes

Afgerond (oktober 2013 - januari 2016)

In dit onderzoek bestudeerden wij de effecten van de Advance Care Planning (ACP). ACP is een communicatieproces over zorgdoelen in de laatste levensfase. We voerden een gerandomiseerde studie uit bij ouderen die in Nederlandse verzorgingshuizen wonen of thuiszorg ontvangen. In totaal kwamen 653 ouderen in aanmerking voor ons onderzoek, waarvan 201 (31%) meededen. In de interventiegroep kregen...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of a collaborative stepped care intervention for anxiety disorders in the primary care setting.

Afgerond (maart 2008 - maart 2011)

Samenwerken bij angststoornissen loontSamenwerking tussen een huisarts, een care manager (een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psycholoog) en een psychiater zorgt voor een beter resultaat in de behandeling van angstklachten. Uit onderzoek blijkt dat huisartspatiënten die deze zogenaamde collaborative care behandeling kregen, minder last hadden van hun angstklachten dan huisartspatiënten...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of an E-health module on Return to Work embedded in collaborative occupational health care for depressive disorders

Afgerond (oktober 2009 - mei 2014)

Common mental disorders, zoals depressie, angst en somatisatie, gaan vaak gepaard met langdurig verzuim. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de maatschappij als de individuele werknemer. ECO is een interventie gericht op werkhervatting en bestaat uit een internetcursus voor de werknemer (Return@Work) en een beslisondersteuning per email voor de bedrijfsarts. In een gerandomiseerd onderzoek is...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of follow-up with diffusion-weighted MRI versus 2nd look surgery after primary cholesteatoma treatment.

Afgerond (november 2016 - januari 2019)

Cholesteatoom is een ingroeiing van de huid van het trommelvlies naar het middenoor, leidend tot opstapeling van dode huidcellen en een chronische ontsteking. Cholesteatoom wordt operatief verwijderd, maar omdat er een restant kan achterblijven, volgt normaal een kijkoperatie na 1 jaar. Nu kan een MRI (magneetscan) ook restanten cholesteatoom goed aantonen, maar het is nog onzeker hoe...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of medication withdrawal in older fallers: a randomized controlled trial at the Accident and Emergency Department.

Afgerond (juli 2008 - december 2012)

Samenvatting na afronding Valincidenten bij ouderen vormen een groot maatschappelijk probleem. In 2008 leidden valincidenten bij ouderen tot meer dan 72000 bezoeken aan een Spoedeisende Hulp. De oorzaak voor valincidenten bij ouderen is multifactorieel; bekende risicofactoren zijn leeftijd, geslacht, co-morbiditeit en medicatiegebruik. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt een stijging...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of scalp cooling in the prevention of chemotherapy-induced hair loss

Afgerond (januari 2007 - juni 2009)

Haaruitval is een gevreesde bijwerking van veel vormen van chemotherapie. Afhankelijk van de soort chemotherapie kan haaruitval voorkómen of verminderd worden door enige tijd vóór, tijdens en enige tijd na het toedienen van de chemotherapie in het ziekenhuis de hoofdhuid flink af te koelen. De onderkoelde haarwortels nemen minder van het medicijn op en raken daardoor minder aangetast.In een...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of trauma-focused treatments for childhood-related Posttraumatic Stress Disorder in adults

Afgerond (september 2016 - april 2020)

Patiënten met Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) ten gevolge van misbruik en/of geweld in hun jeugd hebben vaak ernstige psychische klachten. Exposure-behandeling is effectief voor PTSS, maar sommige hulpverleners denken dat mensen met trauma’s uit de jeugd te kwetsbaar zijn voor deze behandeling. In de IMPACT-studie (Improving treatment for patients with childhood abuse related PTSD) hebben...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of two different implementation procedures to change clinicians practice roles in the detection of hereditary colorectal cancer.

Afgerond (februari 2005 - april 2008)

Bij een deel van de mensen met dikkedarmkanker ligt er een erfelijke afwijking ten grondslag aan hun ziekte. Het herkennen van deze patiënten is van groot belang aangezien ook hun naasten mogelijk deze erfelijke afwijking dragen en dus een verhoogde kans op darmkanker hebben. Sinds enige tijd kunnen mensen met een erfelijke vorm van darmkanker (Lynch syndroom) goed worden geïdentificeerd door een...

Bekijk dit project

Cost efficacy of prophylactic treatment with antibiotics during concomitant chemoradiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer to prevent aspiration pneumonia

Afgerond (februari 2011 - januari 2016)

Samenvatting na afronding Patiënten met een uitgebreide hoofd-halstumor worden behandeld met gecombineerde chemotherapie en radiotherapie. Deze behandeling kent veel bijwerkingen, waaronder pijn, slikproblemen en slijmvliesontsteking. Als gevolg hiervan ontwikkelt 50% van deze patiënten een longontsteking. Resultaat In dit onderzoek is onderzocht of het voorschrijven van antibiotica zo’n...

Bekijk dit project

Cost-effective diagnostic strategies in patients with asymmetrical hearing impairment or unilateral audiovestibular symptoms suspected of vestibular schwannoma

Afgerond (december 2014 - december 2017)

Een brughoektumor is een goedaardig gezwel uitgaande van de omhulling van de gehoor- en evenwichtszenuw. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 340 patiënten de diagnose brughoektumor gesteld. De meeste mensen met een brughoektumor hebben klachten van éénzijdig gehoorverlies en/of een éénzijdige evenwichtsstoornis. Het aangewezen onderzoek om de diagnose te stellen is een MRI-scan. Alle mensen...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness analysis in relation to budgetary constraints and reallocative restrictions

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Bij beslissingen om een nieuwe medische behandeling of werkwijze in te voeren, speelt de kosteneffectiviteit van die behandeling of werkwijze een belangrijke rol. De besparing die de nieuwe behandeling of werkwijze volgens de kosteneffectiviteitsanalyse oplevert, kan in de praktijk soms niet worden behaald doordat de organisatorische veranderingen die hiervoor nodig zijn niet of slechts langzaam...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness and cost-utility of at-home infrared temperature monitoring in reducing the incidence of foot ulcer recurrence in patients with diabetes

Afgerond (december 2014 - december 2019)

Wonden aan de voeten zijn een groot probleem bij mensen met diabetes en moeten voorkomen worden. Het thuis meten van de voettemperatuur kan daarbij helpen. We hebben onderzocht wat het effect en doelmatigheid hiervan is in vergelijking met de standaardzorg. Mensen met diabetes, een verminderd gevoel in hun voeten en een recent genezen voetwond deden hieraan mee. De therapie bestond uit het...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a diagnostic strategy aimed at discriminating organic from functional disease in primary care patients with persistent lower gastro-intestinal complaints

Afgerond (mei 2009 - mei 2012)

De huisarts ziet veel patienten met darmklachten. Slecht 7% van hen heeft een ernstige, ‘organische’ darmziekte (ODZ), veroorzaakt door een ontsteking of kanker. De rest heeft prikkelbare darm syndroom (PDS). ODZ en PDS hebben een totaal verschillende behandeling. Het onderscheid blijkt moeilijk, 20% van de patienten met darmklachten wordt door de huisarts verwezen voor een kijkonderzoek van de...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a ketogenic diet in children with intractable epilepsy: a Dutch randomized controlled trial

Afgerond (januari 2010 - januari 2015)

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht onderzochten de kosteneffectiviteit van het ketogeen dieet, een behandelmethode voor kinderen met epilepsie bij wie medicijnen niet (voldoende) helpen. In het onderzoek is een groep die het dieet volgt (29 kinderen) vergeleken met een controlegroep (28 kinderen). Om ouders en kinderen te...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a modified intensive lifestyle intervention and chronic disease management in severely obese children and adolescents (HELIOS).

Afgerond (maart 2009 - april 2014)

Waarschijnlijk zijn 12.000 tot 20.000 Nederlandse kinderen en adolescenten ernstig obees. Dit veroorzaakt grote gezondheidsrisico’s. Onder andere op diabetes type 2. Ook heeft deze groep een lage kwaliteit van leven, vergelijkbaar met die van kinderen met kanker.Er bestaat geen bewezen (kosten-)effectieve behandelingen voor deze aandoening. Waarschijnlijk is intensieve, gespecialiseerde...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a Non-degradable Urethral Bulking Agent as compared to Mid-urethral Sling surgery in women with Stress Urinary Incontinence

Afgerond (december 2016 - maart 2021)

Dit onderzoek heeft 284 patiënten onderzocht met urineverlies bij hoesten, niezen en lachen (stressincontinentie). Waarvan 153 patiënten een operatie met een kunststof bandje ondergingen, oftewel mid-urethrale sling operatie (MUS-operatie) en 131 patiënten ondergingen een poliklinische behandeling met “bulkinjectie therapie”. Bij bulkinjectie therapie zorgt een siliconen-achtige substantie, die...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a short-term cognitive-behavioural intervention by mental health nurse-practitioners for primary care patients with an undifferentiated somatoform disorder

Afgerond (april 2014 - oktober 2018)

Helpen gesprekken met een praktijkondersteuners (POH)-GGZ in de huisartsenpraktijk voor patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten? De onderzochte interventie bestond uit zes gesprekken met de POH-GGZ, gebaseerd op zgn. probleemoplossende therapie. Deze werd vergeleken met gebruikelijke zorg. De belangrijkste uitkomsten waren fysiek functioneren, mentaal functioneren, angst,...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a stepped-care program for depression among primary care patients with type 2 diabetes mellitus and/or coronary heart disease and subthreshold depression

Afgerond (december 2011 - december 2015)

Somberheidsklachten komen vaak voor bij mensen met diabetes en of hartziekten. Deze klachten verhogen het risico op een depressie. In dit onderzoek hebben we onderzocht of een getrapt zorgprogramma het risico op het ontstaan van een depressie kan verkleinen in vergelijking met standaard huisartsenzorg. In het getrapte zorgprogramma ontvangen patiënten alleen intensievere vormen van zorg als zij...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in patients with serious mental illnes

Afgerond (december 2016 - juni 2021)

De SMILE-studie heeft onderzocht of een leefstijlinterventie op maat, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, betere uitkomsten geeft op verminderen van gewicht en zorggebruik dan de standaard geleverde zorg. In totaal hebben 224 deelnemers aan het onderzoek meegedaan binnen 21 behandel- (FACT-)teams. De SMILE-interventie groep verloor gemiddeld meer gewicht (-3.3 kg) na 12 maanden...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of antibiotic treatment of community-acquired pneumonia (CAP): a cluster-randomized, multi-center, cross-over trial of 3 recommended treatment strategies.

Afgerond (september 2011 - september 2015)

Tot nu toe was onbekend wat de optimale antibioticabehandeling is van volwassen patiënten die met ’in de gemeenschap opgelopen pneumonie’ (Engels: community-acquired pneumonie, CAP) worden opgenomen in het ziekenhuis. Beta-lactam antibiotica hebben een smallere antibiotische dekking ten opzichte van combinatietherapie van beta-lactam met een macrolide of fluorchinolonen. De laatste twee worden...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of care for patients with type 2 diabetes, an evaluation of an innovative shared diabetes care model ("Ketenzorg model").

Afgerond (januari 2006 - juni 2010)

Type 2 diabetes (‘suikerziekte) is een veelvoorkomende ziekte die gepaard gaat met een verhoogd risico op tal van aandoeningen waaronder hart- en vaataandoeningen. Goede zorg bij diabetes is daardoor ingewikkeld. Voor veel diabetespatiënten in Nederland schiet de zorg tekort, wat op termijn leidt tot meer lichamelijke klachten en meer zorgkosten. Onderzoek in Amsterdam vergeleek de uitkomsten en...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of cognitive behaviour therapy for recent onset schizophrenia patients with persistent and recurrent psychosis.

Afgerond (december 2004 - april 2008)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van behandeling bij psychoses. Hierbij leert de patiënt inzicht te krijgen in zijn/haar (afwijkende) gedrag en krijgt hij/zij aanwijzingen hoe dit gedrag aan te passen. In Groningen is onderzocht hoe effectief CGT is bij mensen die psychoses ervaren als gevolg van schizofrenie en wat de kosten van CGT hierbij zijn. Hiertoe werden 110...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of cognitive therapy with tapering of AD versus continuation of maintenance antidepressant treatment and the combination of both in preventing relapse and recurrence in recurrent depression: a randomized controlled multi-center trial

Afgerond (januari 2010 - maart 2016)

Doorbreek het ritme van depressie Depressie is een psychologische aandoening met een hoge lijdensdruk, mede omdat depressie vaak terugkomt nadat iemand hersteld is. Binnen vijf jaar maakt 70% van de patiënten een terugval door. Als behandeling voor depressie wordt veelal antidepressiva voorgeschreven waarbij het advies doorgaans luidt deze na herstel door te gebruiken. Dit blijkt helaas voor...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of CYP2C19 genotype guided treatment with antiplatelet drugs in patients with ST-segment-elevation myocardial infarction undergoing immediate percutaneous coronary intervention with stent implantation: optimization of treatment

Afgerond (april 2011 - april 2022)

Samenvatting na afronding Patiënten met een hartaanval die een dotterbehandeling ondergaan krijgen bloedplaatjesremmende medicijnen voorgeschreven om zo de kans op een nieuwe hartaanval te verkleinen. Hiervoor worden de nieuwste en sterkst werkzame middelen gebruikt (ticagrelor of prasugrel). Deze werken beter, maar geven ook meer bijwerkingen (bloedingen) dan het oudere middel clopidogrel. De...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of decision rules for the use of CT for minimal head injury

Afgerond (december 2005 - april 2008)

Jaarlijks belanden zo’n 60.000 mensen in Nederland na een ongeluk (val, aanrijding etc.) op de Spoed Eisende Hulp met een licht schedel- of hersenletsel. Van deze mensen heeft ca. 10% kans op complicaties en een heel klein deel (0,5%) heeft een hersenletsel waarbij snel een hersenoperatie nodig is. Hét hulpmiddel bij het opsporen van die laatste groep patiënten is de CT-scan. Bij alle 60.000...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of different strategies for the treatment and monitoring of ocular hypertension and glaucoma

Afgerond (februari 2005 - februari 2008)

Als de druk in de oogbol stijgt (oculaire hypertensie), ontstaat boven een bepaalde druk schade aan de zenuwcellen in het oog (glaucoom). Dit veroorzaakt geleidelijk toenemende uitval van het gezichtsvermogen, soms uiteindelijk totale blindheid. Dit proces is te vertragen of zelfs te stoppen met diverse behandelingen (oogdruppels, pillen, laserbehandeling, chirurgie). Aangezien niet iedereen met...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of Early Surgery versus Conservative Treatment with Optional Delayed Meniscectomy for Patients over 50 years. A Randomized Controlled Trial.

Afgerond (juli 2013 - januari 2018)

Tussen de 50 en 70 jaar hebben veel mensen knieklachten waarvoor vaak een kijkoperatie wordt verricht. Hierbij wordt vaak een scheur in de meniscus, de schokdemper van de knie, aangetroffen en verwijderd. Het is echter onduidelijk of de klachten wel worden veroorzaakt door de meniscusscheur, of door bijvoorbeeld beginnende slijtage. Opzet Tot op heden is weinig onderzoek verricht naar de...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of exercise therapy added to general practitioner care for osteoarthritis of the hip

Afgerond (februari 2009 - februari 2013)

Doel Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van oefentherapie toegevoegd aan de huisartsbehandeling vergeleken met alleen huisartsbehandeling bij nieuwe patiënten met heupartrose in de huisartsenpraktijk. Werkwijze 210 patiënten van 45 jaar of ouder die hun huisarts consulteren voor een nieuwe episode van heupartrose doen mee. Deze patiënten komen in twee groepen door middel van een loting (de...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of follow-up of patients with superficial bladder cancer

Afgerond (juni 2002 - mei 2006)

De meest voorkomende vorm van blaaskanker is ‘oppervlakkige’ blaaskanker, waarbij de tumor nog niet is doorgedrongen in de spierlaag van de blaaswand. Deze vorm is goed te behandelen maar bij 75% van de patiënten komt de tumor na verloop van tijd weer terug. Om deze reden wordt de blaas elke 3 maanden met een kijker via de plasbuis geïnspecteerd op nieuwe tumoren. Dit is een relatief kostbaar en...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of guided web-based CBT for insomnia in general practice: a randomized clinical trial

Afgerond (december 2014 - mei 2019)

Slaapproblemen komen veel voor in de bevolking. Bij een slaapstoornis hebben mensen ook overdag klachten zoals moeheid, concentratieproblemen of wisselende stemmingen. De meeste patiënten die met slaapproblemen bij de huisarts komen, krijgen slaapmedicatie voorgeschreven. Psychologische- of gedragsinterventies zijn effectiever maar worden zelden toegepast. De afdeling Klinische Psychologie van de...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of In Vitro Fertilization in the manipulated natural cycle

Afgerond (mei 2002 - oktober 2004)

Bij IVF (in vitro fertilisatie, ‘reageerbuisbevruchting’) moet de vrouw een zware hormoonbehandeling ondergaan die soms tot problemen leidt (ovarieel hyperstimulatiesyndroom). Doel van de hormoonbehandeling is veel eicellen tegelijk te laten rijpen. Een alternatieve methode - MNC-IVF genoemd -  laat maar één eicel rijpen (normale cyclus). Het spontaan vrijkomen van de rijpe eicel (ovulatie) wordt...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of internet-based guided self-help for depressive disorders in specialized mental health care: A randomized controlled trial

Afgerond (maart 2011 - maart 2015)

Onderzoek in de algemene bevolking heeft overtuigend aangetoond dat depressieve klachten goed behandeld kunnen worden via Internet. Onduidelijk is echter of deze Internet behandelingen ook een meerwaarde hebben in 2elijns GGZ. Wij onderzochten in GGZ instellingen of het aanbieden van een begeleide Internettherapie voor depressie tijdens de wachtlijst periode leidt tot sneller herstel en...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER).

Afgerond (juni 2013 - december 2015)

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de juiste vruchtbaarheidsbehandeling bij verminderde zaadkwaliteit. Daarom werd het MASTER-onderzoek gestart. Hier werden, afhankelijk van het aantal beweeglijke zaadcellen per zaadlozing, diverse behandelmogelijkheden vergeleken. Bij milde zaadafwijkingen (3-10 miljoen beweeglijke zaadcellen) werd geloot tussen het nastreven van een natuurlijke...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of laparoscopic gastrectomy as an alternative to open gastrectomy for gastric cancer.

Afgerond (december 2014 - september 2020)

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 2000 patiënten de diagnose maagkanker gesteld. Maagkanker is een aandoening waarvoor een operatieve behandeling uitgevoerd moet worden om genezing te bereiken. De wereldwijde standaard operatiemethode die ook vermeldt staat in de Nederlandse richtlijn is de ‘open’ methode. Hierbij wordt een snede in de buik gemaakt om de maag en omgevende lymfeklieren te...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of minimal invasive spinal fusion compared to open fusion for patients with spinal stenosis with neurogenic claudication or radicular leg pain.

Afgerond (juni 2014 - december 2015)

Een lumbale kanaalstenose is een vernauwing rond het ruggenmerg of een uittredende zenuwwortel. Het kan worden veroorzaakt door het afglijden van een van de wervels in de lage rug. Vaak treden hierbij klachten op als pijn in het been en intermitterende neurogene claudicatio. De vernauwing kan operatief worden verwijderd. Indien de wervels na de operatie onvoldoende stabiliteit geven zullen deze...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of monitoring of psychotherapeutic treatments: A randomized comparison on the effects of feedback to therapists and patients in three settings of outpatient psychotherapy.

Afgerond (juni 2006 - juni 2011)

Psychotherapie is een effectieve methode om psychische problemen te behandelen, maar is niet effectief voor iedereen. Bij 5-10% is zelfs achteruitgang. Eén methode ter verbetering is voortgangsinformatie te geven over het klachtenniveau. Dit is in de Verenigde Staten ontwikkeld. Daar leidde het tot een betere verdeling van therapiesessies. Goed verlopende therapieën kregen een kortere behandelduur...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of nutritional screening and intervention in elderly subjects after hip fracture.

Afgerond (april 2007 - juli 2011)

Heupfracturen komen veel voor in Nederland, vooral onder ouderen. Vaak zijn deze patiënten slecht gevoed en daardoor zijn ze moe, herstellen ze langzamer en hebben ze meer risico op complicaties. Daarom is vroegtijdige opsporing en behandeling  van ondervoeding bij deze patiënten erg belangrijk. Ons doel is na te gaan of extra aandacht voor de voeding en het verstrekken van supplementen kunnen...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of posterior cervical foraminotomy(FOR) versus anterior cervical discotomy with fusion (ACDF) for cervical soft/osteophytic disc disease. A randomized controlled multicenter study.

Lopend (december 2015 - september 2022)

De meeste patiënten met armpijn veroorzaakt door een nekhernia herstellen spontaan. Wanneer armpijn blijft bestaan ondanks conservatieve therapie is er een indicatie om te opereren. De neurochirurgische technieken, die het meest frequent gebruikt worden, om een nekhernia te verwijderen zijn de anterieure cervicale discectomie en fusie (ACDF) techniek en de cervicale Foraminotomie (FOR) techniek....

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of recurrence risk-guided care of pregnant women with preeclampsia in the previous pregnancy

Afgerond (mei 2008 - juli 2012)

De PreCare studie richt zich op zwangere vrouwen die in hun vorige zwangerschap pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) of het HELLP syndroom hebben doorgemaakt. Vanwege een verhoogde kans op herhaling worden zij in volgende zwangerschappen vaak intensief gecontroleerd. Onderzocht wordt of dit nodig is, omdat de kans op een ernstig recidief is eigenlijk relatief klein. In de PreCare studie wordt...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of selecting compatible donor blood in Rhc- end RhE negative females during and before reproductive age to prevent hemolytic disease in the newborn (HDN).

Afgerond (december 2004 - juni 2006)

Passen de bloedgroep (A, B, AB of O) en resusfactor (resus D) van donorbloed niet bij die van de ontvanger, dan vormt de ontvanger afweerstoffen tegen het donorbloed en ontstaat er afbraak van de bloedcellen. Bij een zwangere vrouw die ooit afweerstoffen heeft aangemaakt tegen donorbloed, kunnen deze afweerstoffen ook de bloedcellen afbreken van haar ongeboren kind als dit bloed heeft dat niet...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of subcutaneous immunotherapy in allergic rhinitis

Afgerond (januari 2009 - juli 2015)

Samenvatting na afronding Neus- en oogklachten door een pollen- of huisstofmijtallergie komen veelvuldig voor. Patiënten worden behandeld met standaard medicamenten of met een combinatie van medicijnen en immunotherapie, maandelijkse injecties met pollen en/of huisstofmijten. Om de voor- en nadelen van beide behandelingen te onderzoeken, werden deze vergeleken bij 183 patiënten met één of...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of tailored treatment for older breast cancer patients

Afgerond (december 2015 - augustus 2021)

Hoe doelmatig zijn de behandelingen bij oudere borstkankerpatiënten? Dit onderzoek richt zich op de doelmatigheid van behandelingen bij oudere borstkankerpatiënten. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat bepaalde onderdelen van de borstkanker behandelingen, met name bij oudere patiënten met veel bijkomende ziekten, de kansen op terugkeer van ziekte of overleving niet meer verbeteren. Deze...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of tailoring anticoagulant therapy by D-Dimer testing in patients with venous thromboembolism as compared to care-as-usual: the VISTA study.

Afgerond (juli 2010 - augustus 2017)

Het is onduidelijk hoe lang patiënten na een trombosebeen of longembolie bloedverdunners moeten gebruiken. Voortgezette behandeling voorkomt een nieuwe trombose. Maar gebruik van antistollingsmiddelen geeft kans op bloedingen. Een lastige keuze voor arts en patiënt. Een bloedtest (D-dimeer), geslacht en locatie van de eerste trombose voorspellen het risico op een tweede trombose. Is het risico...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of the Australian Medical Sheepskin for the prevention of pressure ulcers in somatic nursing home clients

Afgerond (januari 2007 - november 2009)

Als mensen langdurig in bed liggen, bijvoorbeeld mensen in een verpleeghuis, kunnen er doorligwonden ontstaan. Deze wonden zijn moeilijk te behandelen, hebben een ernstig negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en leiden tot hoge kosten voor de gezondheidszorg. In Utrecht is onderzocht of het ontstaan van doorligwonden voorkomen kan worden door in de bedden een zogeheten...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of the Demands and Capacities Model based treatment compared to the Lidcombe programme of early stuttering intervention: Randomised trial

Afgerond (mei 2007 - augustus 2012)

RESTART is een grootschalig onderzoek naar de effecten en kosten van stottertherapie bij kinderen jonger dan zes jaar. Het onderzoek is in 2007 opgestart vanuit het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit in Rotterdam, omdat er tot op heden onvoldoende bewijs is hoe jonge kinderen die stotteren het best behandeld kunnen worden.  In het onderzoek wordt behandeling op basis van de Demands and...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of treatment strategies for intermittent claudication

Afgerond (maart 2010 - juli 2013)

Mensen met “etalageziekte” moeten dikwijls stil blijven staan omdat zij door hun pijn in de benen niet verder kunnen lopen. Om niet op te vallen gaat men dan dikwijls voor een etalage staan. De oorzaak van deze aandoening is een vernauwing van de grote lichaamsslagader of vernauwingen van de slagaderen in bekken en/of benen.In de ERASE studie is het effect onderzocht van een Dotterbehandeling plus...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of two different strategies to implement the NVOG guideline programme on subfertility

Afgerond (december 2004 - januari 2009)

Paren bij wie het niet lukt kinderen te krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een vruchtbaarheidbehandeling, bijvoorbeeld IVF. Om de diagnostiek en behandeling hierbij van een zo hoog mogelijke (wetenschappelijke) kwaliteit te laten zijn, heeft de NVOG, de beroepsvereniging van gynaecologen, negen richtlijnen opgesteld. Onderzoekers uit Nijmegen hebben twee methoden getest om de naleving van...

Bekijk dit project

Cost-Effectiveness of two different strategies to improve the quality of antibiotic use in patients with urinary tract infections (UTIs) in the hosptial

Afgerond (december 2008 - juni 2013)

Het  project was een onderzoek naar de kwaliteit van antibioticagebruik bij patiënten met urineweginfecties in het ziekenhuis. Gegevens van patiënten van de afdelingen interne geneeskunde en urologie in 19 ziekenhuizen werden uit patiëntendossiers gehaald. Na een voormeting werden de ziekenhuizen gerandomiseerd tussen de ‘Multi Faceted’ Strategie, waarin resultaten aan verantwoordelijke artsen...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of two strategies to implement the NVOG guidelines on hypertension in pregnancy: An innovative strategy including a computerised decision support system compared to a common strategy of professional audit & feedback

Afgerond (maart 2008 - juli 2012)

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap zijn in Nederland de belangrijkste oorzaak van maternale sterfte. Hier is de afgelopen jaren geen verbetering in opgetreden. De Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft evidence-based richtlijnen voor de behandeling van deze ziektebeelden ontwikkeld. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat de andere NVOG richtlijnen niet...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of two treatment strategies of an anterior cruciate ligament rupture. A randomized clinical study.

Afgerond (februari 2011 - juli 2018)

Doel Een voorste kruisband scheur is een ernstig knieletsel en ontstaat veelal tijdens sporten. Zowel een operatieve behandeling als een oefenprogramma kan de patiënt helpen. Binnen deze studie hebben we gekeken wat de meest optimale behandeling is voor de patiënt met een voorste kruisband scheur. Werkwijze Hoe hebben we bepaald wat de meest optimale behandeling is? We hebben allereerst de...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of viscosupplementation therapy for patients with osteoarthritis of the knee: a randomized clinical trial

Afgerond (december 2008 - december 2011)

Artrose, oftewel gewrichtsslijtage is een veel voorkomende aandoening die vooral in de knie veel pijn en functieverlies veroorzaakt. Als de gebruikelijke behandeling tegen de klachten niet (meer) helpen, kan er gekozen worden voor een injectie in de knie met hyaluronzuur.Hyaluronzuur is een relatief kostbaar geneesmiddel en wordt momenteel niet vergoed door de zorgverzekeraar. Binnen de VISK...

Bekijk dit project

Cost-utility and cost-effectiveness of blended eHealth treatment for severe anxiety disorders in secondary mental health care.

Afgerond (december 2014 - juli 2018)

Blended cognitieve gedragstherapie (bCGT) is een combinatie van face-to-face therapie en online therapie. Deze studie heeft de doelmatigheid van bCGT voor angststoornissen in vergelijking met face-to-face CGT (face-to-face CGT) onderzocht in de specialistische GGZ. In totaal zijn 114 patiënten bij toeval toegewezen aan bCGT (n=52) of face-to-face CGT (n=62). bCGT blijkt acceptabel in termen van...

Bekijk dit project

Costs and effects of a cervical pessary in women who have been discharged after an episode of threatened preterm labor

Afgerond (december 2014 - december 2016)

Zwangeren die opgenomen worden met een dreigende vroeggeboorte op basis van weeën bevallen niet altijd binnen 48 uur, meestal omdat de weeën weer afzwakken. Toch houdt deze groep zwangeren een verhoogd risico om alsnog te vroeg te bevallen. Verschillende behandelingen om vroeggeboorte te voorkomen in deze risicogroep zijn onderzocht, maar al deze behandeling waren niet effectief. Het...

Bekijk dit project

Costs and effects of cervical pessary or cervical cerclage to prevent preterm delivery in women with singleton pregnancies and a history of preterm birth (PC study)

Afgerond (april 2014 - april 2018)

Ongeveer 15% van de zwangeren met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis bevalt in een volgende zwangerschap voor 34 weken. Om vroeggeboorte te voorkomen krijgen deze zwangeren standaard progesteron en wordt soms een bandje (cerclage) rondom de baarmoedermond geplaatst. Deze wordt operatief onder narcose of met een ruggeprik aangebracht. Het aanbrengen van een cerclage brengt beperkte risico’s...

Bekijk dit project

Costs and effects of fibronectin as a triage in women with threatened preterm labour.

Afgerond (december 2009 - december 2012)

Soms hebben vrouwen weeën voordat ze in de uitgerekende periode van hun zwangerschap zijn. Vaak zijn dit zogenaamde oefenweeën, maar soms is dit een teken van een dreigende vroeggeboorte. Omdat het moeilijk is te voorspellen welke vrouwen met vroegtijdige weeën ook daadwerkelijk te vroeg gaan bevallen, worden veel vrouwen onnodig opgenomen. Met de APOSTEL-I studie willen we leren voorspellen welke...

Bekijk dit project

Costs and effects of immediate ‘total body’ CT scanning in severely injured patients

Afgerond (april 2011 - juli 2014)

In de REACT-2 studie (Randomized study of Early Assessment by CT scanning in Trauma patients-2) vergeleken we een directe total-body CT (TBCT) scan bij de opvang van potentieel ernstig gewonde patiënten met de standaard beeldvormingbestaande uit Röntgenfoto’s, echo en selectieve CT scan. In vijf ziekenhuizen werd bij 1082 ernstig gewonde patiënten door loting het beeldvormingstraject bepaald. De...

Bekijk dit project

Costs and effects of strategies to prevent oversedation in Intensive Care patients

Afgerond (december 2004 - maart 2008)

Veel intensive care (IC)-patiënten worden met medicijnen in een diepe slaap gehouden (sedatie). Hoe dieper de kunstmatige slaap, des te groter is echter het risico op complicaties als gevolg van de (afbraakproducten van de) medicijnen die worden toegediend. Het is moeilijk om de diepte van de kunstmatige slaap goed te bepalen. De meeste gebruikte methode is de Ramsay-schaal die de diepte van de...

Bekijk dit project

Costs and effects of two modes for disease management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in general practice. A randomized controlled trial comparing regular nurse practitioner review and self-management education.

Afgerond (januari 2005 - januari 2009)

COPD is een chronische longaandoening die niet te genezen is. Goede zorg kan het verergeren van de klachten enigszins vertragen. Het Nijmeegse project onderzocht drie vormen van ondersteuning van de patient: het aanbieden van een zelfmanagementprogramma, regelmatig onderzoek van de patiënt door de praktijkondersteuner van de huisarts of de gebruikelijke zorg zoals geleverd door de huisarts. Bij...

Bekijk dit project

Coördinatiecentrum ParkinsonNet

Afgerond (maart 2009 - maart 2010)

In Nijmegen is in 2004 ParkinsonNet opgezet. Hierin werken neurologen en fysiotherapeuten nauw samen en worden fysiotherapeuten getraind in de behandeling van Parkinsonpatiënten. Dit blijkt een zeer kosteneffectieve manier om de kwaliteit van de zorg voor Parkinsonpatiënten te verhogen. In 2009 is een ParkinsonNet coördinatiecentrum opgezet. Dit centrum is nodig om de verdere implementatie van...

Bekijk dit project

CT Angiography follow up after Subarachnoid Haemorrhage

Afgerond (juli 2002 - juli 2005)

Mensen die een hersenbloeding hebben gehad als gevolg van een kapot gesprongen hersenslagader (een zogeheten subarachnoïdale bloeding, kortweg SAB), lopen in de 10 jaar hierna een sterk verhoogd risico op een nieuwe SAB. In Utrecht is onderzocht of regelmatig onderzoek naar de vorming van een nieuwe zwakke plek in de hersenslagader (aneurysma) een kosteneffectieve manier is om nieuwe SAB’s bij...

Bekijk dit project

Current Dutch practice on cesarean sections. Identification of barriers and facilitators for optimal care.

Afgerond (maart 2010 - januari 2014)

Het percentage vrouwen dat in Nederland per keizersnede bevalt is de afgelopen 20 jaar verdrievoudigd. Dit kan een verbetering van de uitkomsten geven, maar dit is niet altijd het geval. In verschillende situaties kunnen maatregelen genomen worden die een onnodige keizersnede voorkomen (draaipoging bij een kind in stuitligging, extra onderzoek bij een verdenking op zuurstoftekort van het kind...

Bekijk dit project

D-cycloserine enhancement of exposure and response prevention (ERP) therapy in OCD and panic disorder with agoraphobia: a randomized controlled trial

Afgerond (december 2009 - juni 2014)

De voorkeursbehandeling bij angststoornissen is: blootstelling aan situaties waar de patiënt juist angstig voor is, in combinatie met het voorkomen van vermijdingsgedrag (zgn. exposure met respons preventie). In deze multicenter studie waarin de afdelingen psychiatrie van het VUMC, AMC, Altrecht Cura en Meerkanten deelnamen, werd bij 60 patiënten met een Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) en 60...

Bekijk dit project

D3-Study group: DIRECT trial, a randomised clinical trial comparing operative with conservative treatment for diverticulitis recurrences.

Afgerond (april 2010 - oktober 2014)

Een groeiend percentage van de bevolking heeft uitstulpingen in de dikke darm (divertikels). Deze divertikels kunnen gaan ontsteken (diverticulitis). Patiënten die voor de eerste keer een diverticulitis ontwikkelen, kunnen bijna altijd met pijnstilling  behandeld worden. Echter, zo’n 50% van de patiënten met diverticulitis, houden buikklachten na een diverticulitis episode of lijden aan...

Bekijk dit project

Day hospital Mentalization-Based treatment versus Intensive Outpatient Mentalization-Based Treatment for patients with severe borderline personality disorder: A multi-centre head-to-head randomized clinical trial

Afgerond (januari 2012 - mei 2017)

MBT staat voor Mentalization-based Treatment. Mentaliseren is het vermogen om gedrag van anderen en jezelf te begrijpen aan de hand van gedachten, gevoelens, wensen en verlangens. MBT is ontwikkeld in Groot-Brittannië, door Anthony Bateman en Peter Fonagy. Zij linken beperkingen in het vermogen om te mentaliseren aan psychische klachten, zoals instabiliteit in emoties, zelfbeeld en vriendschappen...

Bekijk dit project

De kloof tussen onderzoek en zorg overbruggen. UNIEK: Utrechts Netwerk Implementatie En Kennisoverdracht

Afgerond (januari 2010 - augustus 2013)

De gezondheidszorg moet effectief zijn. De resultaten van het nieuwste wetenschappelijke onderzoek zouden in de praktijk gebruikt moeten worden. Maar in werkelijkheid is er een kloof tussen onderzoek en zorg. Nieuwe kennis komt maar langzaam, en op een onvoorspelbare manier bij de zorgverleners terecht. En die zorgverleners benutten niet alle kennis die hen wel bereikt. Het Utrechts Netwerk...

Bekijk dit project

De-implementation of blood saving measures (BSMs) in hip and knee arthroplasties

Afgerond (maart 2013 - januari 2016)

Dit project heeft een relatie met 171203001en 94506601Door bloedverlies bij het plaatsen van een nieuwe heup of knie, bestaat het risico op een bloedtransfusie. Omdat transfusies in enkele gevallen kunnen leiden tot complicaties, zijn er technieken ontwikkeld om transfusies te voorkomen. Een aantal van deze technieken zijn echter erg duur of niet zinvol. Toch worden deze technieken nog in veel...

Bekijk dit project

Dealing with censored cost data in economic evaluations

Afgerond (september 2001 - september 2003)

Om de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische (be)handeling te kunnen berekenen, moet van iedere patiënt precies bekend zijn wat de gemaakte kosten zijn. Soms voltooien patiënten niet het hele onderzoek. De vraag is hoe voor deze patiënten de (totale) kosten berekend moeten worden. Dit is lastig doordat de kosten vaak niet gelijkmatig verdeeld zijn over het de onderzoeksperiode. In Rotterdam...

Bekijk dit project

Deformational plagiocephaly: effects and costs of helmet treatment and a wait-and-see regimen

Afgerond (januari 2009 - juli 2013)

Dit project onderzoekt wat de beste behandeling is voor een scheef of afgeplat hoofd (schedelvervorming) bij zuigelingen van 5 maanden oud. Een matige tot ernstige schedelvervorming komt voor bij 1 tot 2 van elke 100 zuigelingen van deze leeftijd. Ouders kunnen dan afwachten hoe de schedel vanzelf herstelt, maar ook behandeling met een helm is mogelijk. Door een helm wordt het hoofd gedwongen in...

Bekijk dit project

Delirium in Elderly Patients with Trauma of the Hip - DEPTH-Project

Lopend (december 2015 - april 2026)

Aanleiding Jaarlijks worden 20.000 ouderen met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. Een kwart van deze patiënten raakt verward (delier), hierdoor liggen zij langer in het ziekenhuis, komen vaker terecht in een verpleeghuis en hebben een grotere kans om te overlijden. Delier is een ernstige aandoening. Risicofactoren voor het krijgen van een delier zijn niet goed behandelde pijn en het...

Bekijk dit project

Depression in chronically ill elderly

Afgerond (augustus 2003 - november 2006)

Depressie komt veel voor bij ouderen, met name bij ouderen met een chronische aandoening (diabetes, COPD). Depressies leiden tot extra ziektekosten en een afname van de kwaliteit van leven. Depressies bij ouderen zijn in een vroeg stadium goed te behandelen. Veel patiënten krijgen echter geen behandeling doordat de depressie niet wordt herkend en/of niet optimaal wordt behandeld. In Maastricht is...

Bekijk dit project

Description and valuation of the burden of diagnostic procedures: the value of prognostic information.

Afgerond (augustus 2003 - augustus 2006)

Mensen met een zogeheten Barrett-slokdarm (afwijkende cellen onderin de slokdarm) hebben een verhoogde kans op slokdarmkanker. Om een tumor vroeg op te sporen vindt regelmatig onderzoek van de slokdarm plaats met een kijkbuis (endoscoop). Dit onderzoek is niet prettig, kan (pijn)klachten veroorzaken en een nuttig effect ervan (overlevingswinst) is niet bewezen. In Rotterdam is onderzocht hoe de...

Bekijk dit project

Design and analysis of a stepped wedge cluster randomized design

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

In de studie CEA-Watch wordt onderzocht of en hoe de follow-up van patiënten die curatief zijn behandeld voor colorectale tumoren (dikkedarmkanker) kan worden verbeterd. Om dit te bereiken wordt de tumormarker Carcinogeen Embryonaal Antigeen (CEA) vaker bepaald en wordt bij relevante stijging eerder beeldvormend onderzoek ingezet. Hiermee willen de onderzoekers het terugkeren van de ziekte en...

Bekijk dit project

Design related bias in studies of diagnostic tests

Afgerond (augustus 2001 - augustus 2003)

De waarde van een diagnostische test wordt vastgesteld door deze waarde in een wetenschappelijk onderzoek te testen (en meestal te vergelijken met een andere test). De resultaten van dit onderzoek worden doorgaans beschreven in een wetenschappelijk artikel. Niet ieder onderzoek wordt echter perfect uitgevoerd, waardoor het onderzoek (en het wetenschappelijk artikel) een vertekend beeld kunnen...

Bekijk dit project

Designing a strategy to implement a cost-effective blood transfusion policy for elective orthopaedic hip- and knee arthroplasties.

Afgerond (december 2011 - mei 2013)

Bij een knie of een heupvervanging is er kans op veel bloedverlies. Hierdoor bestaat het risico dat er een bloedtransfusie nodig is. Omdat deze transfusies kunnen leiden tot complicaties, zijn er technieken ontwikkeld die het gebruik van donorbloed kunnen voorkomen. Een groot onderzoek heeft echter aangetoond dat een aantal van deze technieken niet zinvol of erg duur is vergeleken met een...

Bekijk dit project

Designing a strategy to implement interprofessional shared decision making in treatment of patients with sciatica.

Afgerond (februari 2012 - juni 2013)

Dit project sluit aan bij een ander project: 837004002Jaarlijks krijgen ongeveer 75.000 Nederlanders een lage rughernia. In de eerste 3 maanden wordt er meestal afwachtend beleid gevoerd, omdat ongeveer 75% van de patiënten spontaan hersteld van hun lage rughernia. Na 3 maanden kan het afwachtende beleid worden voortgezet of kan de patiënt worden geopereerd. In de multidisciplinaire CBO richtlijn...

Bekijk dit project

Detecting COPD in persons over 50 years with persistent cough in general practice: comparison of cost-effectiveness of diagnostic strategies

Afgerond (mei 2005 - september 2008)

Veel mensen komen bij de huisarts met aanhoudende hoest. Bij vijftigplussers met deze klachten wijst dat vaak op de longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). In dit project zijn verschillende diagnostische strategieën voor COPD in de eerste lijn vergeleken. Dit leidde tot een eenvoudig diagnostisch model, gebaseerd op het gesprek met de patiënt en lichamelijk onderzoek. Daarmee kon...

Bekijk dit project

Detection of hereditary colorectal cancer

Afgerond (mei 2002 - november 2003)

Bij ongeveer 5% van de mensen met dikkedarmkanker is er sprake van een erfelijke vorm van dikkedarmkanker. Het is zowel voor de patiënt zelf (grote kans op nieuwe tumor) als voor diens familieleden (sommigen ook verhoogde kans op dikkedarmkanker) belangrijk dat dit wordt vastgesteld. De huidige richtlijn beveelt dit aan te doen op basis van de familieanamnese. In Nijmegen is de...

Bekijk dit project

Determining optimal intervals for screening and surveillance: using individualized risk estimates to increase cost-effectiveness

Afgerond (juni 2008 - juni 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Determining the cost-effectiveness of an effective intervention to improve adherence among treatment-experienced HIV-infected patients in the Netherlands

Afgerond (maart 2010 - oktober 2021)

Voor langdurige effectiviteit van hiv-behandeling dienen patiënten hun medicatie regelmatig en levenslang in te nemen. Niet alle patiënten wil of lukt het om altijd de medicatie volgens de voorschriften te gebruiken. Dit project onderzocht de (kosten)effectiviteit van een therapietrouw-bevorderende interventie (AIMS) in HIV-zorg. De studie werd uitgevoerd in zeven HIV-klinieken, waarbij...

Bekijk dit project

Development and application of clinical prediction models in the presence of multilevel data

Afgerond (september 2008 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development and validation of a delivery outcome measure

Afgerond (januari 2011 - juli 2015)

Samenvatting na afronding Om interventies in de gezondheidszorg met elkaar te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de QALY als uitkomstmaat. Deze maat is voor de verloskunde niet geschikt. Daarom wordt vaak gekozen voor specifieke aspecten van de bevalling als uitkomstmaat, die zowel moeder als kind gerelateerd kunnen zijn. Deze aspecten worden normaal gesproken afzonderlijk...

Bekijk dit project

Development of a prediction rule for patient recruitment in randomized clinical trials

Afgerond (oktober 2009 - januari 2012)

Veel richtlijnen voor medisch beleid worden gebaseerd op uitkomsten van gerandomiseerde trials (een type onderzoek waarbij wordt geloot tussen behandelingen). Echter, een veel voorkomend probleem bij het uitvoeren van trials is het vinden van voldoende geschikte patiënten die aan het onderzoek willen meedoen. We bekijken welke factoren ertoe bijdragen dat voldoende patiënten aan een onderzoek...

Bekijk dit project

Development of organizational interventions to improve compliance with guidelines on depression and anxiety in primary care

Afgerond (januari 2005 - januari 2009)

Bij het behandelen van mensen die kampen met psychische problemen beschikt de huisarts over richtlijnen die voorschrijven voor welke patiënten welke behandeling het meest geschikt is. In Utrecht is onderzocht in hoeverre patiënten met psychische problemen daadwerkelijk deze “gepaste zorg” krijgen en of hun klachten daardoor ook sneller of beter overgaan. Een analyse van gegevens van 750...

Bekijk dit project

Diagnosis and staging of lung cancer by Endoscopic Ultrasound guided Fine Needle Aspiration (EUS-FNA)

Afgerond (oktober 2004 - maart 2008)

De behandeling van longkanker is afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Om dit te bepalen moeten de lymfeklieren tussen de longen worden weggehaald voor onderzoek. Dit gebeurt tijdens een operatie waarbij de patiënt onder narcose gaat. Een (recent) alternatief is het aanprikken van de lymfeklieren met een holle naald op geleide van een echografiebeeld vanuit de slokdarm. Deze...

Bekijk dit project

Diagnostic value of an innovative non-invasive diagnostic to determine the grade of atherosclerosis before sternotomy in patients scheduled for cardiac surgery.

Afgerond (december 2006 - september 2008)

Na een hartoperatie kan een herseninfarct ontstaan als tijdens de operatie een stukje weefsel, bloedpropje of vetdruppeltje  vrij komt uit een atherosclerotische plaque in het deel van de aorta dat de hersenen van bloed voorziet. Een atherosclerotische plaque is een ophoping van weefsel, vet en ontstekingscellen in de bloedvatwand. Het losschieten van het stukje weefsel, bloed of vetdruppeltje kan...

Bekijk dit project

Diagnostic value of novel biomarkers in patients with chest pain of suspected cardiac origin

Afgerond (februari 2008 - februari 2010)

Als mensen zich in het ziekenhuis melden met klachten die kunnen duiden op een hartaanval, is het belangrijk zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen. Dit gebeurt door de kijken naar de combinatie: pijn op de borst, afwijkingen in het hartfilmpje (ECG) en de aanwezigheid van het eiwit troponine in het bloed. Hiermee wordt echter een deel van de mensen met een hartinfarct gemist. In...

Bekijk dit project

Diffusion-weighted MR imaging to improve the selection of good and complete responders after chemoradiation therapy in rectal cancer

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Patiënten met lokaal uitgebreide endeldarmkanker worden standaard behandeld met chemo en bestraling gevolgd door een operatie. Soms verdwijnt als gevolg van de chemoradiatie de tumor volledig, in welk geval het achterwege laten van de operatie een aantrekkelijke optie zou zijn, maar alleen wanneer het zeker is  dat de tumor inderdaad is verdwenen. Een MRI-scan is onvoldoende betrouwbaar om...

Bekijk dit project

Doelmatigheid en kosten-effectiviteit van sneldiagnostiek voor dragerschap van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). (Health care efficciency and cost-efficacy of rapid diagnostic testing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus)

Afgerond (november 2005 - november 2007)

In Nederland komt MRSA in ziekenhuizen weinig voor door het strenge Nederlandse MRSA-beleid ('search en destroy'). Hierbij worden MRSA-dragers actief opgespoord en behandeld en patienten verdacht voor MRSA-dragerschap in isolatie verpleegd totdat MRSA is uitgesloten. Dit beleid heeft grote financiele en logistieke consequenties, vooral door isolatie van patienten verdacht van MRSA. MRSA screening...

Bekijk dit project

Does Applying More Oxygen Cure Lower Extremity Sores?

Afgerond (april 2013 - december 2016)

Het toenemende aantal patiënten in Nederland met diabetes loopt risico op complicaties, waaronder een slechte doorbloeding van de benen. Dit kan aanleiding zijn tot slecht genezende wonden, waardoor uiteindelijk een amputatie nodig kan zijn. De behandeling van diabetisch vaatlijden is moeizaam. Aanleiding Hyperbare zuurstoftherapie (HZT) is een effectieve aanvullende behandeling voor dergelijke...

Bekijk dit project

Does endometrial scratching in women with implantation failure after a first IVF/ICSI cycle lead to lower costs due to a reduction in the number of subsequent IVF/ICSI cycles needed to achieve a live birth?

Afgerond (december 2015 - december 2019)

Waarom vindt dit onderzoek plaats? Tijdens een 1e IVF/ICSI-behandeling wordt maximaal 30% van de vrouwen zwanger. Er zijn aanwijzingen dat het afnemen van een endometriumbiopt de kans op zwangerschap tijdens de volgende behandeling verhoogt. In dit onderzoek wordt gekeken of het afnemen van zo’n biopt leidt tot kostenverlaging door het verminderen van het aantal vervolg-IVF/ICSI-behandelingen. ...

Bekijk dit project

Does switching treatment to FSH and / or IUI lead to higher pregnancy rates in a subset of women with polycystic ovary syndrome not conceiving after six ovulatory cycles with Clomiphene citrate – a randomized controlled trial.

Afgerond (januari 2012 - januari 2016)

Bij vrouwen met polycysteus ovarium syndroom rijpt niet elke maand een eiblaasje uit. Daardoor  hebben deze vrouwen last van een onregelmatige menstruele cyclus en hebben zij een lage kans om zwanger te worden. Deze vrouwen krijgen clomifeencitraat (CC) om de eierstokken te stimuleren tot  een eisprong – dat noemen wij ovulatie-inductie. Na 6 maanden ovulatie-inductie met CC is 4 op de 10 vrouwen...

Bekijk dit project

Dutch algorithm for the EuroQol-5D: application and methodology

Afgerond (december 2001 - juni 2004)

Bij het beoordelen van de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische behandeling speelt de behaalde winst in kwaliteit van leven een belangrijke rol. Het vaststellen van die winst kan met de  EuroQoal-5D, kortweg EQ-5D. Dit instrument geeft een waardering aan allerlei verschillende gezondheidstoestanden. Het resultaat is een zogenaamd EQ-5D tarief, waarmee voor elke patiënt die de EQ-5D invult...

Bekijk dit project

Dynamic updating of prediction rules in a computerized decision support system

Afgerond (juli 2009 - januari 2012)

Artsen kunnen risicomodellen gebruiken om diagnoses en prognoses van patiënten te bepalen. Dergelijke modellen worden ontwikkeld met patiëntengegevens en vervolgens getest in nieuwe patiënten. Als de prestaties van een model onvoldoende zijn in een nieuwe patiëntengroep, moet het model aangepast worden. In dit onderzoek vergelijken we verschillende statistische technieken om risicomodellen aan te...

Bekijk dit project

E-health in caring for patients with atopic dermatitis. An economic evaluation comparing usual care with Internet-guided monitoring and self-management training by a nurse practitioner.

Afgerond (februari 2006 - december 2010)

Mensen die lijden aan allergisch eczeem gaan regelmatig in het ziekenhuis op controle bij hun dermatoloog of dermatologieverpleegkundige. In Utrecht is onderzocht in hoeverre een virtueel consult (e-health) het bezoek aan het ziekenhuis kan vervangen. Hiervoor werd een website ontwikkeld met informatie en tips over het omgaan met eczeem. Via de website heeft de patiënt (of de ouder van een jonge...

Bekijk dit project

E-health in Incontinence: from U-Pad to I-Pad

Afgerond (december 2014 - september 2019)

In het onderzoek ‘Van U-Pad naar I-Pad’ wordt nagegaan of de behandeling van ongewenst urineverlies (incontinentie) bij vrouwen via een App op smartphone of tablet, net zo goed werkt als de normale behandeling. Hiervoor verdelen wij vrouwen die de huisarts bezoeken met incontinentieklachten, door middel van loting over een groep die de standaardzorg krijgt en een groep die een behandelprogramma...

Bekijk dit project

Early invasive versus continued medical treatment in patients with stable angina pectoris, diabetes mellitus, and documented myocardial ischemia

Afgerond (december 2001 - augustus 2004)

Mensen met lichte hartklachten (af en toe pijn op de borst) krijgen in eerste instantie medicijnen voorgeschreven. Bij meer ernstige klachten kan een dotterprocedure of een bypassoperatie aan het hart worden uitgevoerd.  Mensen met type 2 diabetes (‘suikerziekte’) lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In Amsterdam is onderzocht of het zinvol is mensen met diabetes vanwege hun...

Bekijk dit project

Early levodopa in Parkinson’s disease

Afgerond (februari 2011 - maart 2019)

Samenvatting na afronding Het effectiefste en meest gebruikte medicijn voor de ziekte van Parkinson is levodopa. Het was niet bekend of levodopa invloed heeft op de snelheid van toename van klachten. Het doel van de studie was daarom om te onderzoeken wat het lange termijn effect van levodopa is. Onderzoek 446 patiënten werden door loting verdeeld in twee groepen: de ene helft kreeg 80 weken...

Bekijk dit project

Early Surgery versus Optimal Current Step-up Practice for Chronic Pancreatitis (ESCAPE) trial

Afgerond (april 2011 - december 2017)

Het belangrijkste doel van behandeling bij chronische alvleesklierontsteking (CAO) is adequate pijnstilling en voorkomen van verergeren van de ziekte. Op dit moment is een operatie een van de laatste stappen, nadat andere behandelingen (pijnstillers, endoscopie) onvoldoende pijnverlichting hebben gegeven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vroeg opereren een betere en langdurige pijnverlichting...

Bekijk dit project

Economic evaluation of an e-mental health intervention for patients with retinal exudative diseases (E-PsEYE) who receive intra-ocular anti-VEGF injections: RCT

Afgerond (december 2016 - december 2019)

174 patiënten die ooginjecties ontvingen voor netvliesaandoeningen, met tenminste milde klachten van depressie/angst, hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de begeleide Internet-interventie E-PsEYE. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 70 jaar en 58% van hen is man. Ook zijn 8 patiënten en 20 professionals geïnterviewd om bevorderende en belemmerende factoren...

Bekijk dit project

Economic Evaluation of Joint Replacement Surgery alongside a Multi-Centre Randomized Trial in Elderly Patients with Displaced Femoral Neck Fractures

Afgerond (september 2008 - mei 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Economic evaluation of psychiatric rehabilitation/self-management group intervention (PPEP4All) compared with usual care in patients with Persistent Depressive Disorder (PDD) and their partner; a multicenter pragmatic randomized controlled trial

Lopend (december 2016 - december 2022)

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van groepsgerichte psychiatrische rehabilitatie bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (langer dan 2 jaar depressief) en hun partner. Rehabilitatie omvat het "Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten" (PPEP4All), dat leert om effectiever om te gaan met  chronische ziekte gevolgen en daardoor de levenskwaliteit kan...

Bekijk dit project

Economic evaluation of treatment modalities for position dependent obstructive sleep apnea patients

Afgerond (oktober 2014 - juni 2019)

Ongeveer 2-4% van de Westerse bevolking lijdt aan het obstructie slaapapneu syndroom (OSAS). OSAS komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de prevalentie stijgt met de leeftijd. In Nederland wordt de prevalentie geschat tussen de 315.000 en 500.000 patiënten. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met licht tot matig-ernstig OSAS met name apneus hebben in rugligging. Deze groep patiënten...

Bekijk dit project

Effect of an Enhanced PerOperative Care and Health Protection Programme on Surgical Site Infections (SSI) after elective abdominal surgery (EPOCH Trial)

Afgerond (december 2015 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect of increased convective clearance by on-line hemodiafiltration on all cause and cardiovascular mortality in chronic hemodialysis patients: the DUTCH CONVECTIVE TRANSPORT STUDY (CONTRAST)

Afgerond (januari 2008 - april 2011)

Patiënten met eindstadium nierinsufficiëntie hebben een grote kans op overlijden en op hart- en vaatziekten. Online-hemodiafiltratie (HDF) is een dialysetechniek waarbij afvalstoffen effectiever worden verwijderd dan bij standaard hemodialyse (HD). Dit zou een verbetering kunnen betekenen voor deze patiënten. OnderzoekDe primaire onderzoeksvraagstelling van CONTRAST is dan ook of het risico op...

Bekijk dit project

Effect of small group quality improvement on prescribing and test ordering performance of general practitioners. A large scale implementation study in the South of the Netherlands.

Afgerond (december 2006 - december 2009)

Huisartsen werken veel volgens richtlijnen. Deze worden over het algemeen goed opgevolgd al is de variatie tussen huisartsen groot. Dit uit zich onder andere in grote verschillen in voorschrijfgedrag en het aanvragen van (laboratorium)onderzoeken. Eerder (kleinschalig) onderzoek toonde aan dat een methode om de kwaliteit van het werk van de huisarts te verbeteren uitvoerbaar en kosteneffectief is....

Bekijk dit project

Effect study ACRE - Effectiviteitstudie ACRE

Afgerond (januari 2009 - januari 2011)

De ACRE trainingsrobot is ontwikkeld om revalidatie na CVA te ondersteunen. In deze studie zijn de kosten en effecten van ACRE training bij fragiele ouderen bepaald. Tevens hebben we geprobeerd vast te stellen of ACRE training een waardevolle toevoeging kan zijn aan de standaard therapie in verpleeghuisrevalidatie.De onderzoeksmethode is gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). De...

Bekijk dit project

Effectieve en veilige zorg op en door de Intensive Care

Afgerond (mei 2013 - juli 2015)

Het is bewezen dat het toepassen van ‘zorgbundels’ op verpleegafdelingen leidt tot betere patiëntenzorg. Een bundel is een aantal bewezen effectieve handelingen die tezamen toegepast moeten worden door een professional, hetgeen helaas niet altijd gebeurt. Om te onderzoeken wat een werkzame manier is om een bundel voor het geven van bloedtransfusies in te voeren op de Intensive Care van het...

Bekijk dit project

Effective implementation strategy for electronic Patient Routine Outcome Monitoring (ePROM) in adults with persistent asthma.

Afgerond (september 2009 - september 2012)

Eerder onderzoek heeft laten zien dat internetondersteuning van zelfmanagement bij astma, bestaande uit monitoring van astma controle, web-based behandeladviezen, online voorlichting en e-consulten, op kosten-effectieve wijze leidt tot een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven, klachtenvrije dagen en longfunctie. In het ePROM project is onderzocht welke belangrijke belemmeringen en...

Bekijk dit project

Effectiveness and cost-effectiveness of medical team training based on Crew Resource Management principles to improve patient safety at intensive care units

Afgerond (februari 2009 - februari 2012)

Crew Resource Management (CRM) kan de patiëntveiligheid op de Intensive Care (IC) verbeteren. Zo’n medische teamtraining stimuleert het gebruik van niet-klinische vaardigheden, zoals leiderschap, bewustzijn van risico’s en communicatie. Een eenduidig effect van CRM in de zorg is echter nog nooit aangetoond. In deze studie evalueren we het effect van CRM op de patiëntveiligheid op de IC. Zes IC’s...

Bekijk dit project

Effectiveness and cost-effectiveness of the Diabetes integrated care Breakthrough Collaborative to improve diabetes care, its health outcomes and economic costs

Afgerond (oktober 2004 - juli 2008)

Type 2 diabetes (‘suikerziekte’) is een veelvoorkomende aandoening bij oudere mensen. Een optimale behandeling is kostbaar en intensief. Niet alle patiënten krijgen een optimale behandeling wijst onderzoek uit. Het in 2005 gestarte Doorbraakproject Diabetes beoogt door verbeteringen in de organisatie van de zorg en gestructureerd werken naar goede voorbeelden de zorg voor mensen met diabetes in...

Bekijk dit project

Effectiveness and costs of post-diagnosis treatment in dementia coordinated by multidisciplinary memory clinics in comparison to treatment coordinated by GPs. (Short title: AD-EURO study)

Afgerond (mei 2007 - november 2010)

De zorg voor en begeleiding van mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld, kan door diverse hulpverleners worden geleverd. Onderzoek in Nijmegen vergeleek de (kosten)effectiviteit van  de zorg en begeleiding door een team van de geheugenpoli met de (kosten)effectiviteit van de zorg en begeleiding door de huisarts. Het onderzoek is  uitgevoerd onder 175 koppels van een dementerende en diens...

Bekijk dit project

Effectiveness and efficiency of a consultation skills training programme for medical specialists focused on patients with medically unexplained physical symptoms (MUPS).

Afgerond (april 2011 - februari 2015)

Voor 30-50% van de lichamelijke klachten, die patiënten presenteren kan geen medische verklaring gegeven worden. Veel patiënten met langdurige onverklaarde klachten voelen zich niet serieus genomen door hun dokter, terwijl artsen zich vaak tekort voelen schieten in hun medisch handelen en/of de klachten niet kunnen aanvaarden als reëel.Effectieve consultvoering bij deze patiëntengroep leidt tot...

Bekijk dit project

Effectiveness and efficiency of stepped care for patients with medically unexplained physical symptoms

Afgerond (januari 2010 - juni 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness of a Breakthrough Collaborative aimed at the implementation of depression guidelines in primary and secondary care.

Afgerond (oktober 2006 - april 2010)

Voor de behandeling van mensen met een depressie is een landelijke multidisciplinaire richtlijn Depressie ontwikkeld. Om het werken volgens deze richtlijn te stimuleren is het Depressie-initiatief opgezet. Onderdeel daarvan is het in 2006 gestarte Doorbraakproject Depressie bij 24 huisartsenpraktijken. Belangrijkste onderdeel van de richtlijn is mensen met een lichte depressie geen medicijnen voor...

Bekijk dit project

Effectiveness of a new non-nonvasive diagnostic workup in patients with intermediate likelihood coronary heart disease using multidetector CT and cardiovascular MRI.

Afgerond (november 2008 - juni 2011)

Huidige methoden bij patiënten met een verdenking op een vernauwing in de kransslagaderen zijn niet optimaal en leiden vaak tot het onnodig uitvoeren van belastend en kostbaar invasief onderzoek. In dit project wordt de effectiviteit bestudeerd van 2 nieuwere technieken om het hart bij deze patiënten te onderzoeken (CT en MRI). Met behulp van een CT kan de aanwezigheid van verkalkingen en...

Bekijk dit project

Effectiveness of adenoidectomy in children with recurrent upper respiratory tract infections

Afgerond (februari 2007 - augustus 2010)

Een ontsteking van de keel of neus komt bij kinderen zeer vaak voor. Bij kinderen die regelmatig last hebben van een ontstoken keel of neus kan overwogen worden de amandelen te knippen (adenotomie). Wetenschappelijk bewijs dat dit een zinvolle ingreep is om nieuwe keel- en neusontstekingen te voorkomen ontbreekt. Onderzoek in Utrecht vergeleek het knippen van de amandelen met ‘afwachten’.  Bij 54...

Bekijk dit project

Effectiveness of bracing patients with adolescent idiopathic scoliosis

Afgerond (april 2006 - april 2008)

Jaarlijks komt bij zo’n 300 tot 400 kinderen aan het licht dat zij lijden aan scoliose, ofwel zijwaartse verkromming van de ruggengraat. Scoliose kan niet alleen ernstige lichamelijke problemen veroorzaken, maar ook het sociale leven van de jongeren ernstig nadelig beïnvloeden. De standaardbehandeling bij scoliose is het dragen van een zogeheten brace, een op maat gemaakt, nauwsluitend korset. Dit...

Bekijk dit project

Effectiveness of continuous glucose monitoring during pregnancy in women with type 1 and type 2 diabetes.

Afgerond (april 2011 - april 2015)

Diabetes tijdens de zwangerschap geeft een hoog risico op complicaties. De GlucoMOMSstudie heeft onderzocht of het aanvullend gebruik van een nieuwe techniek, de ContinueGlucose Monitor (CGM) leidt tot een betere zwangerschapsuitkomst dan de standaardbehandeling. Ruim 300 zwangeren met diabetes type 1 of 2 of met een insuline afhankelijkezwangerschapsdiabetes werden willekeurig geloot voor ofwel...

Bekijk dit project

Effectiveness of Deep Brain Stimulation in therapy resistant depressive disorder in the Netherlands. Effects, tolerability and cost-effectiveness relative to treatment as usual.

Afgerond (januari 2012 - september 2014)

Depressies resulteren in hoge lijdensdruk en verlies van productiviteit. Helaas reageert 10-20% van de patiënten niet voldoende op beschikbare therapieën, resulterend in een therapieresistente depressie (TRD). Een veelbelovende behandeling voor TRD patiënten is diepe hersenstimulatie, of Deep Brain Stimulation (DBS). DBS is een operatieve behandeling, waarbij elektroden in specifieke diepgelegen...

Bekijk dit project

Effectiveness of intensified and tailored implementation strategies for Computerised Physician medication Order Entry (CPOE) systems to increase quality of care and patient safety.

Afgerond (mei 2011 - mei 2016)

Samenvatting na afronding De gedachte achter het landelijk medicatiedossier is dat medicatieveiligheid toeneemt als medicijnen nauwgezet elektronisch worden gedocumenteerd. In dit project is uitgezocht wat artsen moeten weten en kunnen om zo’n (kostbaar) elektronisch systeem optimaal te gebruiken. Hiervoor is een e-learning ontwikkeld en getest bij 124 artsen in 2 ziekenhuizen; de helft van hen...

Bekijk dit project

Effectiveness of internet-based platform to improve self management in schizophrenia: A cluster-randomized controlled trial

Afgerond (juni 2012 - maart 2014)

Belangrijkste doel van de studie is te bepalen of:het gebruik van een internet-based platform: Eigen Regie (ER) er toe leidt dat: 1) cliënten meer mogelijkheden ervaren voor zelfmanagement, 2) betere kwaliteit van leven ervaren en 3) minder zorgconsumptie ER geïmplementeerd wordt zoals bedoeld en hoe het gebruik ervan wordt ervaren door cliënten en hun hulpverleners en Mantelzorgers.Cliënten en...

Bekijk dit project

Effectiveness of septoplasty

Afgerond (april 2013 - december 2017)

Achtergrond Correctie van een scheefstaand neustussenschot (septumcorrectie) is de meest uitgevoerde KNO operatie bij volwassenen in Nederland. Over het nut van deze ingreep bestaat echter onduidelijkheid. Vraagstelling Wat is het effect van een septumcorrectie vergeleken met een niet-chirurgisch beleid op de kwaliteit van leven en de neuspassage bij volwassenen? Doel Vaststellen in hoeverre...

Bekijk dit project

Effects and costs of a combined screening and treatment program for elderly (aged 75 years and over) with depressive symptoms in general practice

Afgerond (december 2006 - december 2009)

Depressieve symptomen hebben voor ouderen nadelige gevolgen voor hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Hoewel een effectieve behandeling beschikbaar is, worden depressieve symptomen bij veel ouderen niet bijtijds herkend en dus niet behandeld. In dit project is gekeken naar de effecten van screening op depressieve symptomen en aansluitende ‘stepped care’ behandeling bij 75-plussers in de...

Bekijk dit project

Effects and costs of a national continuous improvement programme on cardiovascular diseases in primary care

Afgerond (september 2008 - februari 2013)

De NHG-Praktijkaccreditering bestaat uit een brede kwaliteitstoetsing van een huisartspraktijk, gevolgd door het maken van verbeterplannen. In het onderzoek wordt onderzocht in welke mate de NHG-Praktijkaccreditering bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg met betrekking tot bestaande hart- en vaatziekten. De eerste meting valt samen met de gegevensverzameling voor de...

Bekijk dit project

Effects of a structured progressive task-oriented circuit training program to enhance walking competency after stroke. (Acronym: FIT-STROKE Trial.)

Afgerond (maart 2008 - maart 2011)

Met de FIT-Stroke trial gaan we onderzoeken wat de (kosten)effectiviteit is van 24 sessies taakgeoriënteerde circuit training in groepen, in vergelijking met reguliere poliklinische behandeling voor patiënten na een beroerte. Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van deze training is op stemming, vermoeidheid en kwaliteit van leven. In totaal doen 250 revalidanten uit negen revalidatiecentra...

Bekijk dit project

Effects of home-based training with telemonitoring guidance in low to moderate risk patients with an acute coronary syndrome or coronary revascularization

Afgerond (januari 2013 - oktober 2015)

Aanleiding Ondanks de positieve effecten van fysieke training na een acute hartaandoening, nemen weinig hartpatiënten deel aan hartrevalidatie. Dit komt vaak door tijdgebrek of vervoersproblemen. Daarnaast vallen veel patiënten na de revalidatie terug in een inactieve leefstijl. Met revalidatie in de thuissituatie kunnen patiënten meer autonomie krijgen, en leren de trainingen in zijn/haar eigen...

Bekijk dit project

Effects of repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in psychosomatic paralysis: symptom reduction and quality of life.

Afgerond (februari 2011 - februari 2013)

Bij sommige patiënten raken een of meerdere ledematen verlamd, zonder dat daarvoor een neurologische oorzaak gevonden wordt. Vaak, maar niet altijd, heeft dit te maken met psychologische stress. Hoewel geen sprake is van een beschadiging in de hersenen, worden er wel afwijkingen in de werking van de hersenen gevonden.In het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt een nieuwe behandeling voor...

Bekijk dit project

Efficacy and cost-effectiveness of an internet-based vascular risk reduction program.

Afgerond (april 2008 - juli 2011)

In dit onderzoeksproject werden de effectiviteit en kosteneffectiviteit geëvalueerd van een internet begeleidingsprogramma voor de behandeling van risicofactoren bij patiënten met hart- en vaatziekten. Aan het onderzoek namen 330 patiënten deel met een recente diagnose van een beroerte, hartinfarct of perifeer vaatlijden. De patiënten kregen gebruikelijke zorg of gebruikelijke zorg aangeboden via...

Bekijk dit project

Efficacy and cost-effectiveness of Short-Term Inpatient Psychotherapy (STIP) as compared to outpatient psychotherapy: a randomized clinical trial among patients with personality disorders in the Netherlands

Afgerond (januari 2005 - september 2006)

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen (mensen die zeer afhankelijk zijn, anderen juist proberen te ontwijken of mensen die last hebben van dwangmatig handelen) en persoonlijkheidsstoornis niet-anderszins-omschreven (PSNAO)  zijn ernstige psychische aandoeningen die gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. De gebruikelijke behandeling bij deze mensen is ambulante psychotherapie (mensen wonen...

Bekijk dit project

Efficacy and costs of Roux-en-Y gastric bypass surgery versus conventional treatment of type 2 diabetes patients with a BMI >35 kg/m2: a prospective randomized controlled trial.

Afgerond (januari 2011 - maart 2012)

Het aantal mensen met type 2 diabetes mellitus (DM2) neemt sterk toe. Een groot deel heeft ook ernstig overgewicht (obesitas). Het is vaak moeilijk om de bloedsuikers goed onder controle te krijgen bij mensen met DM2 en obesitas. De beste therapie is afvallen. Veel mensen lukt het om af te vallen, maar vasthouden van het behaalde gewichtsverlies is moeilijk. Een maagomleidingsoperatie kan leiden...

Bekijk dit project

Efficacy of Medical Grade Honey to prevent Catheter Insertion Site Colonization of Intensive Care Patients

Afgerond (januari 2009 - mei 2011)

Bloedvergiftiging ten gevolge van kathetergebruik leidt tot extra ziektelast bij Intensive Care patiënten. Bacteriën afkomstig van de huid zijn een belangrijke veroorzaker van deze vorm van bloedvergiftiging.In het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam hebben wij bij IC patiënten onderzocht of het dagelijks aanbrengen van medicinale honing de bacteriële kolonisatie van de huid rondom de...

Bekijk dit project

Efficiency of physiotherapeutic care in Parkinson's disease

Afgerond (februari 2005 - februari 2008)

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben baat bij gerichte vormen van fysiotherapie. Neurologen verwijzen de patiënten echter niet standaard naar een fysiotherapeut en fysiotherapeuten hebben – als gevolg van het beperkte aantal patiënten - een gebrek aan specifieke kennis over en ervaring met de behandeling van Parkinsonpatiënten. Binnen ParkinsonNet werken neurologen en fysiotherapeuten...

Bekijk dit project

Efficiency of the induction of personalised psychiatric rehabilitation through assessment of, and continuous feedback on, needs and outcomes -- a catchment area observational trial

Afgerond (januari 2007 - januari 2010)

De Zorgmonitor is een hulpmiddel waarmee zorgverleners bij mensen met een psychiatrische ziekte in kaart kunnen brengen welke zorgbehoeften zij hebben, bijvoorbeeld hulp bij het vinden van een baan, zichzelf verzorgen, huisvesting etc, maar ook hoe ernstige de ziekteverschijnselen van de patiënt zijn en hoe deze in de maatschappij functioneert. Stelselmatig gebruik van de Zorgmonitor kan bijdragen...

Bekijk dit project

Efficiency, efficacy and costs of guideline-based therapeutic strategies for patients with proven or possible persistent Lyme disease.

Afgerond (januari 2010 - januari 2015)

Na lymeziekte ontstaan soms late ziekteverschijnselen, óók na behandeling met antibiotica. In de PLEASE studie van het Radboudumc werd langere antibioticabehandeling onderzocht bij 280 mensen die na eerdere lymeziekte klachten hadden als gewrichtspijn, moeheid en concentratieproblemen. Alle deelnemers kregen 2 weken het antibioticum ceftriaxon. Daarna werden ze gerandomiseerd: de 1e groep kreeg...

Bekijk dit project

Efficient designs in cluster randomized trials: fewer clusters by including baseline outcome as a covariate?

Afgerond (januari 2009 - september 2012)

Als niet duidelijk is welke van twee behandelingen het beste is, dan vergelijk je een groep patiënten op de ene behandeling met een groep patiënten op de andere behandeling. Hoe meer patiënten in zo’n studie, hoe duidelijker het verschil tussen de behandelingen te zien is. Maar als het aantal clusters patiënten beperkt is, is de vraag of je voldoende informatie uit je studie gaat halen. Dit kan...

Bekijk dit project

Embolisation versus Hysterectomy

Afgerond (oktober 2001 - augustus 2005)

Voor vrouwen die last hebben van vleesbomen (myomen, goedaardige gezwellen van de spierlaag van de baarmoeder) bestaat een nieuwe niet-operatieve behandeling die het chirurgisch verwijderen van de baarmoeder (hysterectomie) overbodig maakt. Het bloedvat dat de vleesboom van voeding en zuurstof voorziet wordt gevuld met kleine kunststof bolletjes, waardoor de bloedtoevoer stopt (embolisatie) en de...

Bekijk dit project

Embryo selection using time-lapse monitoring in IVF and ICSI patients (SelecTIMO)

Lopend (december 2015 - juni 2021)

De slagingskans van IVF-behandelingen kan mogelijk door de toepassing van time-lapse monitoring verhoogd worden. Bij deze nieuwe methode kunnen de embryo's tijdens de beoordeling in de broedstoof blijven en wordt er van ieder embryo om de 5 minuten een foto gemaakt. Het kweken van embryo's in een time-lapse systeem zoals Eeva (Early Embryo Viability Assessment) kan meerdere voordelen bieden. De...

Bekijk dit project

Endoscopic Tri-Modal Imaging for improved detection of early neoplasia in the gastrointestinal tract

Afgerond (januari 2007 - januari 2010)

Dikkedarmkanker en slokdarmkanker zijn beide vormen van kanker die pas klachten veroorzaken als ze al vergevorderd en daardoor moeilijk te behandelen zijn. Om deze vormen van kanker vroegtijdig op te sporen bij mensen met een verhoogd risico, worden respectievelijk de dikke darm en slokdarm met een zogeheten endoscoop onderzocht op de aanwezigheid van afwijkingen of vroege stadia (poliepen in de...

Bekijk dit project

Energetic, a self-management group program aimed at reconditioning and participation in persons with a muscle disease

Afgerond (april 2014 - oktober 2016)

Veel mensen met een spierziekte zijn chronisch vermoeid en hebben hier in het dagelijks leven last van. Daarom is het groepsprogramma Energiek ontwikkeld. Energiek leert mensen hun conditie te trainen en beter om te gaan met vermoeidheid in het dagelijks leven. Energiek duurt 16 weken waarvan 9 weken 2x/week en daarna 1x/week. Tijdens het groepsprogramma werken de deelnemers aan individuele doelen...

Bekijk dit project

Epileptic Source Localization with EEG-correlated functional MRI

Afgerond (december 2005 - december 2007)

Mensen met epilepsie bij wie medicijnen niet voldoende helpen komen soms in aanmerking voor een hersenoperatie. Hierbij wordt de bron van waaruit de epilepsieaanvallen ontstaan  verwijderd. Een eerste voorwaarde hierbij is dat de exacte plaats van de bron van de aanvallen bekend is. Met de bestaande technieken (MRI) lukt het bij de helft van de patiënten niet om dit vast te stellen. In Utrecht is...

Bekijk dit project

Equally good, with less: Omitting the sentinel node biopsy in clinically node negative early breast cancer patients

Lopend (oktober 2015 - september 2023)

Borstsparende behandeling van borstkanker met of zonder schildwachtklieroperatie. Als bij een vrouw met borstkanker de echo geen lymfeklieruitzaaiingen laat zien, wordt er standaard een schildwachtklieroperatie verricht. Een schone echo maakt de kans op lymfklieruitzaaiingen echter klein. Zeker in geval van borstsparende behandeling. De schildwachtklieroperatie leidt echter wel tot klachten bij...

Bekijk dit project

Ethical dilemmas of professionals regarding discharging ICU patients

Afgerond (april 2012 - augustus 2013)

Zorgverleners die met IC-patiënten te maken krijgen, worden regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma’s. In dit onderzoek wilden we door middel van interviews met verpleegkundigen en artsen inzicht krijgen in de aard van deze ethische dilemma’s. Daarnaast hebben we met behulp van een vragenlijst onder Nederlandse intensivisten factoren voor het al dan niet toepassen van de NVIC-richtlijn...

Bekijk dit project

Evaluating Chemotherapy Response with FDG PET in Metastatic Breast Cancer

Afgerond (december 2001 - mei 2003)

Als er bij patiënten met borstkanker sprake is van uitzaaiingen van de tumor is er geen genezende behandeling meer mogelijk. De behandeling is er in dat geval op gericht de klachten te verminderen en het leven te verlengen. Deze behandeling bestaat uit chemotherapie en hormoontherapie en heeft veel (ernstige) bijwerkingen. Ongeveer de helft van de patiënten heeft baat bij de behandeling. Als het...

Bekijk dit project

Evaluation of l-caldesmon as biomarker for brain tumor monitoring

Afgerond (februari 2007 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of methods for handling missing data in diagnostic research

Afgerond (december 2001 - december 2003)

De medische wereld maakt vaak gebruik van modellen die op basis van gegevens van een patiënt inschatten hoe groot de kans is op bijvoorbeeld de aanwezigheid van een ziekte of op het succes van een behandeling. Deze modellen worden opgebouwd aan de hand van tal van gegevens van een grote groep patiënten. In de praktijk ontbreek vaak van sommige patiënten een aantal gegevens. De vraag is hoe hiermee...

Bekijk dit project

Evaluation of the potential of Real-Time 3-Dimensional Echocardiography in the assessment of right ventricular function in adult congenital heart disease: comparison of RT-3D echo with MRI

Afgerond (januari 2007 - januari 2010)

Om (veranderingen in) de werking van het hart bij mensen met een aangeboren hartafwijking betrouwbaar te kunnen opsporen is het nodig de vorm en de werking van de rechter hartkamer in beeld te brengen. Tot voor kort was dit alleen mogelijk met behulp van MRI. In Rotterdam is onderzocht of beeldvorming met driedimensionale (3D) echografie een goed(koper) alternatief is. Een vergelijkend onderzoek...

Bekijk dit project

Evaluation of Vascular care in Alzheimer's disease

Afgerond (juni 2002 - juni 2007)

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, overgewicht, diabetes (‘suikerziekte’) en weinig bewegen, blijken ook de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer te vergroten. In Amsterdam is onderzocht of het intensief behandelen van deze factoren bij mensen bij wie de ziekte van Alzheimer is vastgesteld de snelheid waarmee de ziekte...

Bekijk dit project

Exercise therapy for patellofemoral pain syndrome: a randomised clinical trial in general practice and sports medicine

Afgerond (december 2004 - augustus 2008)

Sommige mensen krijgen, waarschijnlijk door overbelasting, aanhoudende pijn aan de onderkant van hun knieschijf (patellofemoraal pijnsyndroom). Rustig aan doen, aangevuld met lichte oefeningen en zo nodig een pijnstiller is de gebruikelijke behandeling van deze aandoening. In Rotterdam is onderzocht of gerichte oefeningen onder de hoede van een fysiotherapeut tot een sneller herstel leidt. Dit...

Bekijk dit project

Exercise therapy in patients with peripheral arterial disease: The costs and effectiveness of physiotherapeutic supervision with or without therapy feedback versus a 'go home and walk' advice.

Afgerond (december 2005 - augustus 2009)

Mensen met zogeheten etalagebenen – vernauwde bloedvaten in de bovenbenen die het lopen pijnlijk maken - krijgen het advies zo toch veel mogelijk te wandelen om hun maximale loopafstand geleidelijk te vergroten. Veel patiënten volgen dit (eenmalige) advies slecht op. Onderzoek heeft uitgewezen dat looptraining onder de hoede van een fysiotherapeut in het ziekenhuis beter werkt. Nadeel hiervan is...

Bekijk dit project

Expanding thrombolysis in acute ischemic stroke: organizing effective and efficient daily care in The Netherlands

Afgerond (december 2004 - juni 2008)

Bij mensen die als gevolg van een bloedstolsel in een hersenslagader een beroerte krijgen, bestaat de behandeling uit het toedienen van een medicijn dat het stolsel weer oplost. Deze behandeling moet binnen 4 uur na het ontstaan van de beroerte worden gestart. Ondanks dat meer dan een kwart van de mensen met een beroerte binnen die tijd in het ziekenhuis arriveert, krijgt minder dan 10% deze...

Bekijk dit project

Falling in line with the guidelines. Development and pilot testing of an implementation strategy to increase physiotherapists' adherence to evidence-based guidelines for patients with low back pain: a planned, systematic, and theory-based approach.

Afgerond (januari 2007 - april 2010)

Aspecifieke lage-rugpijn komt veelvuldig voor en leidt tot hoge kosten door zorg en ziekteverzuim. Fysiotherapeuten kunnen bij de behandeling van aspecifiek lage rugpijn leunen op de  KNGF-richtlijnen ‘Lage-rugpijn’ en ‘Manuele Therapie’ om zo efficiënt mogelijk zorg te verlenen. De naleving van deze richtlijnen is echter matig. In Nijmegen is door middel van interviews met groepen...

Bekijk dit project

Family- versus child Cognitive Behavioral Treatment for children with anxiety disorders

Afgerond (december 2001 - september 2005)

Angststoornissen komen relatief veel voor bij kinderen en hebben een ernstig nadelige invloed op het leven van de kinderen en hun familieleden. Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandeling bij angststoornissen bij kinderen. Hierbij leert het kind  inzicht te krijgen in zijn/haar (afwijkende) gedrag en krijgt hij/zij aanwijzingen hoe dit gedrag aan te passen. In Amsterdam is...

Bekijk dit project

FDG PET early in the diagnostic work-up of NSCLC

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Voor een optimale behandeling van mensen met (niet-kleincellig) longkanker is het zeer belangrijk te weten of de tumor is uitgezaaid. Alleen als er geen uitzaaiingen zijn, is een operatie zinvol. Het onderzoek naar uitzaaiingen is ingewikkeld en vergt verschillende technieken. In Amsterdam is onderzocht of het gebruik van een ‘whole body FDG-PET’, een beeldvormende techniek die in één keer het...

Bekijk dit project

FDG-PET and colorectal liver metastases

Afgerond (december 2001 - maart 2005)

Bij bijna de helft van de mensen met dikkedarmkanker zaait de tumor uit naar de lever. In dat geval is een operatie die de uitzaaiingen verwijdert mogelijk, mits het aantal uitzaaiingen beperkt is en er zich geen uitzaaiingen buiten de lever bevinden. Met de gangbare diagnostische technieken is dit niet goed te beoordelen. Als gevolg daarvan vindt bij sommige patiënten een – achteraf gezien -...

Bekijk dit project

FDG-PET for avoidance of futile direct laryngoscopies under general anaesthesia with taking of biopsies in patients with suspicion on recurrent laryngeal carcinoma after radiotherapy

Afgerond (februari 2005 - september 2009)

Patiënten met strottenhoofdkanker worden vaak behandeld met bestraling. Wanneer er verdenking bestaat dat de tumor is teruggekeerd, vindt een directe laryngoscopie plaats, een inwendig (endoscopisch) onderzoek van het strottenhoofd. Bij slechts 45 procent van deze laryngoscopieën blijkt dat de tumor inderdaad is teruggekomen. Het VUmc ging op zoek naar een selectiemiddel dat voorkomt dat patiënten...

Bekijk dit project

Fecale microbiota transplantatie via een centrale donor pool: doelmatige en veilige implementatie van een nieuwe behandelstrategie

Afgerond (april 2015 - november 2018)

De FECAL trial heeft aangetoond dat fecale microbiota transplantation (FMT of donor feces infusie) effectief is als behandeling van recidiverende Clostridium difficile infectie (CDI), resulterend in genezing bij 94% van de patiënten. Voor patiënten met langbestaande en terugkerende Clostridium difficile infectie is geen andere effectieve behandeling voorhanden. De beschikbaarheid van zorgvuldig...

Bekijk dit project

Fixation using Alternative Implants for the Treatment of Hip Fractures (FAITH): cost-effectiveness analysis alongside a multicenter randomized clinical trial

Afgerond (december 2010 - maart 2012)

Heupfracturen komen voor bij 17.000 Nederlanders per jaar. Na een heupfractuur is er een verhoogde kans op ernstige complicaties. Er is vaak tijdelijk en soms permanent verlies van zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Een deel van de heupfracturen betreft een dijbeenhalsbreuk. Deze kunnen behandeld worden met een inwendige fixatie, waarvoor twee methoden bestaan. Beide behandelingen hebben...

Bekijk dit project

Fluid Hydration to Prevent Complications after Endoscopic Retrograde Cholangiopancreaticography (ERCP): The Fluyt-Prevent study

Afgerond (november 2014 - juni 2020)

ERCP is de afkorting voor Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie. Hierbij worden de galwegen en de alvleesklierafvoergang met een endoscoop onderzocht. Jaarlijks worden er in Nederland 17.000 ERCP’s verricht. In 3-16% van de patiënten ontstaat na de ERCP een alvleesklierontsteking (post-ERCP pancreatitis; PEP). Deze ernstige complicatie leidt tot een langere ziekenhuisopname....

Bekijk dit project

FOAM-study. Cost minimization study comparing surgery versus duplex guided foam sclerotherapy of varicose veins: a randomized controlled study

Afgerond (november 2005 - december 2009)

Spataderen zijn een veel voorkomend probleem en kunnen klachten veroorzaken. Tot nu toe kunnen stamvarices (Vena saphena magna) behandeld worden door middel van chirurgie en schuimsclerotherapie onder echogeleide (ESCT). Deze 2 technieken worden als gelijkwaardig beschouwd en voor dezelfde patiëntenpopulatie toegepast. De behandeling wordt vaak door de keuze van verwijzing van de huisarts bepaald....

Bekijk dit project

Foetal growth retardation at term: induction of labour or not? A comparison of maternal and neonatal outcome, maternal quality of life and costs (DIGITAT). The Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Trial At Term (DIGITAT)

Afgerond (maart 2005 - februari 2009)

Als het kind in de laatste fase van de zwangerschap niet hard genoeg gegroeid blijkt te zijn, zijn er even goede uitkomsten bij het inleiden van de bevalling als bij afwachtend beleid.  Kinderen die geboren worden met een te laag geboortegewicht hebben een verhoogd risico op complicaties rond de geboorte. Door de bevalling kunstmatig eerder op te wekken worden sommige complicaties voorkomen, maar...

Bekijk dit project

Frequency of psychotherapy sessions for depression: a multicenter randomized trial

Afgerond (april 2014 - maart 2019)

De frequentie en werkingsmechanismen van psychotherapie voor depressie Een recente meta-analyse heeft een sterk verband gevonden tussen de frequentie van therapiesessies voor depressie en behandeluitkomst. Echter, het is onduidelijk of de frequentie van sessies ook echt verantwoordelijk is voor het psychotherapie-effect, en welke onderliggende werkingsmechanismen in dat geval een rol spelen. In...

Bekijk dit project

From efficacy to effectiveness in cancer research

Afgerond (juni 2001 - augustus 2003)

Bij de berekening van de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische behandeling zijn de benodigde gegevens doorgaans afkomstig uit een zogeheten randomised clinical trial (RTC, een vergelijkend onderzoek in een grote groep geselecteerde patiënten). De vraag is of de hieruit berekende kosteneffectiviteit overeenkomt met die in de dagelijkse zorgpraktijk. Patiënten kunnen dan onderling meer...

Bekijk dit project

General ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip at three months of age: an implementation study

Afgerond (november 2006 - juli 2010)

Van alle pasgeborenen heeft 2% tot 3% een aangeboren heupafwijking (heupdysplasie). Het percentage baby’s dat door de consultatiebureauarts naar het ziekenhuis wordt verwezen vanwege een mogelijke heupdysplasie is echter veel hoger, ongeveer 20%. In Utrecht is nagegaan of het onderzoeken van het heupgewicht met echografie op het consultatiebureau het aantal onterechte doorverwijzingen kan...

Bekijk dit project

Group medical appointments for neuromuscular patients

Afgerond (juli 2008 - juli 2011)

Gezamenlijke medische consulten (GMC’s) zijn een serie van patiënt-arts consulten, in aanwezigheid van een groep van 6-12 medepatiënten. Bij neuromusculaire patiënten vervangen deze groepsconsulten de jaarlijkse controle consulten. Dezelfde onderwerpen die tijdens een individueel consult besproken worden komen tijdens het GMC aan bod. Deze nieuwe vorm van consultvoering kan meerwaarde opleveren...

Bekijk dit project

Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder

Afgerond (januari 2012 - juni 2017)

Borderline persoonlijkheidsstoornis  is een veel voorkomende psychische aandoening  die het leven van de patiënt in vele aspecten ernstig belemmerd. Schematherapie is een behandeling die naast het bestrijden van de symptomen ook beoogt de persoonlijkheid van de patiënt blijvend te veranderen. Op individuele basis is al gebleken dat deze therapie zeer effectief is. In het huidige onderzoek zal...

Bekijk dit project

Guideline-concordant care instead of the non-curative use of absorbent products in women aged 55 years and over with urinary incontinence

Afgerond (juni 2013 - juni 2017)

Een aanzienlijke groep vrouwen vanaf 55 jaar gebruikt incontinentiemateriaal voor urine incontinentie, terwijl dit volgens de richtlijnen niet de aangewezen zorg voor hen is. Via effectieve behandelingen zouden ze minder last kunnen krijgen van incontinentie. In dit onderzoek is gekeken of de inzet van een continentieverpleegkundige ervoor zou kunnen zorgen dat méér van de vrouwen die nu...

Bekijk dit project

Gut-directed hypnotherapy in children with irritable bowel syndrome: self exercises at home using recorded scripts on CD versus individual therapy by qualified therapists.

Afgerond (januari 2011 - januari 2015)

Chronische buikpijn komt voor bij 1 op de 10 tot 20 kinderen. Deze kinderen hebben daarnaast soms harde of heel zachte ontlasting. Ze zijn meestal niet ziek, maar hebben wel veel klachten. De dokter kan hiervoor geen oorzaak vinden. We noemen dit functionele buikpijn of het prikkelbaar darm syndroom (PDS). Lange tijd waren hiervoor geen goede behandelmogelijkheden. Kort geleden hebben we ontdekt...

Bekijk dit project

Gynaecological cancer: diagnostic value of radiological tests

Afgerond (april 2001 - april 2002)

Zowel bij de behandeling als bij het na de behandeling controleren van patiënten met een gynaecologische tumor (eierstokkanker, baarmoederhalskanker, baarmoederkanker) speelt het gebruik van beeldvormende technieken als echografie en CT-scan een belangrijke rol. Niet duidelijk is hoe (kosten)effectief het gebruik van deze technieken is. In Utrecht is dit in kaart gebracht door bij een groepen...

Bekijk dit project

HELPING HANDS - Comparing short-term and sustained effects of strategies to improve nurses' adherence with hand hygiene prescriptions

Afgerond (mei 2007 - september 2010)

In een ziekenhuis is goed de handen wassen belangrijk om (overdracht van) infecties te voorkomen. Richtlijnen schrijven voor wanneer en hoe personeelsleden hun handen dienen te wassen. Deze richtlijnen worden vaak niet opgevolgd. In Nijmegen is het effect getest van twee strategieën om het opvolgen van de richtlijnen voor handhygiëne te verbeteren. De ene strategie maakte gebruik van voorlichting...

Bekijk dit project

Hemorrhagia postpartum: an implementationstudy on the NVOG guidelines and MOET instructions

Afgerond (januari 2009 - september 2012)

Overmatig bloedverlies na een bevalling vormt de belangrijkste oorzaak van ziektes bij jonge moeders in Nederland. In een landelijke richtlijn van de Nederlandse gynaecologen staan veel aanwijzingen voor gynaecologen en verloskundigen. Ook is er een praktische cursus over dit onderwerp. Toch is het percentage overmatig  bloedverlies na een bevalling in Nederland de laatste 5 jaar gestegen van...

Bekijk dit project

Het oprichten en exploiteren van een prospectief Nederlands Trialregister

Afgerond (oktober 2003 - oktober 2010)

Een mogelijke manier om publicatiebias en selectieve uitkomst rapportage te signaleren is het registreren van klinische onderzoeken vanaf hun startdatum in een openbaar trialregister. Als de belangrijkste kenmerken van een onderzoek (zoals onderzoeken vanaf hun startdatum in een openbaar trialregister. Als de belangrijkste kenmerken van een onderzoek (zoals het doel en de opzet van het onderzoek,...

Bekijk dit project

High throughput and comprehensive resequencing of cardiomyopathy genes by CHIP based DNA-sequencing technology (CardioCHIP)

Afgerond (maart 2007 - mei 2009)

De CardioCHIP is een snelle, betrouwbare en goedkope methode om de genetische oorzaak van erfelijke afwijkingen aan de hartspier (cardiomyopathieën) op te sporen. Dit blijkt uit onderzoek uit het MUMC+.Het is voor patiënten en hun familieleden wezenlijk om de oorzaak ervan te kennen, voor behandeling en preventie. De conventionele manier voor dit genetisch onderzoek is opsporing van eventuele...

Bekijk dit project

HOMERUN Initiation of home mechanical ventilation at home in a selective group of patients with chronic hypercapnic respiratory failure in the Netherlands.

Afgerond (december 2014 - juli 2018)

In Nederland zijn er 4 centra voor thuisbeademing die allemaal verbonden zijn aan een Universitair Medisch Centrum (Groningen, Maastricht, Utrecht en Rotterdam). Tot nu toe worden de patiënten in het ziekenhuis ingesteld op chronische ademhalingsondersteuning. Recent is in Groningen een vooronderzoek verricht waarbij bleek dat het instellen op chronische ademhalingsondersteuning ook thuis kan. In...

Bekijk dit project

How to prevent ICU readmissions? PhD research on problems regarding the implementation of national guidelines and interventions to improve the handover process of ICU patients to general wards

Afgerond (juni 2013 - mei 2016)

Suboptimale overdracht van Intensive Care (IC) patiënten kan resulteren in IC-heropnames en vermijdbare sterfte. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal IC-heropnames en het aantal overleden patiënten na IC-ontslag varieert tussen ziekenhuizen in Nederland. Tevens is de overdracht van IC-patienten naar verpleegafdelingen verschillend georganiseerd in ziekenhuizen. Door meer aandacht te besteden...

Bekijk dit project

HTA methodology: researching social and ethical aspects of health care technologies

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van (nieuwe) medische technologie moet er idealiter ook aandacht zijn voor de morele en ethische effecten van die technologie. In Nijmegen is onderzocht in hoeverre de methode van ‘interactieve evaluatie’ hiervoor een geschikt instrument is. Hierbij verzamelt een ‘moderator’ via gesprekken met alle betrokkenen de opvattingen, knelpunten en...

Bekijk dit project

HYpertension and Preeclampsia Intervention Trial in the Almost Term Patient (HYPITAT-2 study)

Afgerond (september 2010 - september 2013)

Hoge bloeddruk in de zwangerschap (zwangerschapshypertensie) en  ‘zwangerschapsvergiftiging’ (preëclampsie) zijn in Nederland belangrijke oorzaken van ziekte bij zwangere vrouwen. Het verloop van deze aandoeningen is vaak mild, maar soms ontstaan er ernstige complicaties, die levensbedreigend kunnen zijn voor moeder en kind. Er bestaan twee manieren om zwangerschapshypertensie en preëclampsie te...

Bekijk dit project

Hypnotherapy for adolescents and adults with inflammatory bowel disease and symptoms compatible with irritable bowel syndrome; a multi-centre randomized controlled trial

Afgerond (maart 2011 - september 2014)

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische darmziekten waarbij de darm fors ontstoken is (IBD). Wanneer de ontstekingen rustig zijn, houden sommige patiënten toch buikklachten. Dit kunnen klachten zijn als buikpijn, een opgeblazen gevoel en/of een wisselend ontlastingspatroon. Deze klachten lijken op klachten die patiënten met het prikkelbare darmsyndroom (PDS) ook hebben. Daarom...

Bekijk dit project

HypoBewust: A combined group and online educational program for diabetes patients with hypoglycemia. A cost-effectiveness Randomized Controlled Trial.

Afgerond (januari 2014 - maart 2016)

In dit project werd de (kosten)effectiviteit van de cursus HypoBewust vergeleken met gebruikelijke poliklinische zorg. De cursus richt zich op diabetespatiënten die problemen hebben met lage bloedglucosewaarden (hypo’s). Voor deze groep, circa 30% van insulinebehandelde patiënten, bestaat nog geen gestructureerd zorgaanbod. Ernstige hypo’s kunnen resulteren in verwardheid en coma en gaan gepaard...

Bekijk dit project

Hysteroscopic resection of uterine cesarean scar defect (niche) in patients with abnormal bleeding, a randomized controlled trial

Afgerond (april 2012 - april 2015)

De HysNiche studie heeft een operatieve behandeling voor spottingsklachten bij een niche na een keizersnede onderzocht. Veel vrouwen krijgen spottingsklachten (bloedverlies aan het einde van de menstruatie of tussentijds bloedverlies) na een keizersnede. Dit hangt samen met een niche (inkeping of holte) in de baarmoederwand op de plek van het oude keizersnedenlitteken. De vaatjes in een niche...

Bekijk dit project

I-FABP; small protein with big impact on clinical management of celiac disease.

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Coeliakie is een aandoening die gekenmerkt wordt door gluten geïnduceerde darmschade in genetisch vatbare personen. Een belangrijk probleem is het gebrek aan een niet-invasieve methode om de diagnose te stellen. Coeliakie antistofbepaling is een goede methode om patiënten te screenen, maar is niet specifiek genoeg om de diagnose te bevestigen. Daarvoor moet momenteel een darmbiopt worden genomen,...

Bekijk dit project

IBD-live: teenagers at the wheel

Afgerond (april 2013 - januari 2017)

Minder ziekenhuisbezoek voor kinderen met chronische darmontsteking Met behulp van de calprotectinetest in de ontlasting en vragenlijsten via internet kan de behandeling van ontstekingen in de darmen bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa op afstand gemonitord worden. Dat is een van de conclusies uit dit multicentrumonderzoek van Dr. Patrick van Rheenen (kinderarts maag-, darm- en...

Bekijk dit project

iCAN trial. Intrathoracic versus Cervical esophagogastric ANastomosis after minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer

Afgerond (december 2015 - oktober 2021)

Achtergrond Bij patiënten met kanker van de slokdarm wordt een deel van slokdarm en maag verwijderd. Van het overige deel van de maag wordt een 'buismaag' gemaakt en deze wordt met de achtgergebleven slokdarm verbonden. Er bestaat een risico op lekkage van deze verbinding waardoor patienten ernstig ziek kunnen worden. Het is nog ondvoldoende duidelijk of er een verschil is in de kans op lekkage...

Bekijk dit project

Identifying optimal diagnostic strategies algorithms with multiple tests. Ancillary study of Optimisation of diagnostic imaging use in patients with acute abdominal pain: cost-effectiveness analysis of imaging strategies (OPTIMA study).

Afgerond (december 2004 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar. Hoofdstudie Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van deze HTA-Studie.

Bekijk dit project

Impact of clinical decision support on pediatric emergency care

Afgerond (maart 2009 - december 2012)

In dit project wordt het effect gemeten van de toepassing van de richtlijn voor kinderen die de de acute hulp bezoeken. Het gaat om het stellen van de diagnose bij kinderen met koorts, met een risico op ernstige infecties, en voor kinderen met braken/diarree met een risico op uitdroging. Bij de interventiegroep laat de verpleegkundige alvast bloed-/urineonderzoek en of een thoraxfoto (bij kinderen...

Bekijk dit project

Implementatie resultaten SIMPLE II: het gebruik van een keuzehulp met een individueel predictiemodel voor de kans op een vaginale baring voor vrouwen met een eerdere keizersnede.

Afgerond (april 2016 - april 2018)

Vrouwen die na een eerdere keizersnede een keuze moeten maken over de manier van bevallen werden in het verleden vaak onvoldoende voorgelicht en betrokken bij de keuze. Bovendien was de praktijkvariatie (het verschil in beleid tussen ziekenhuizen) heel groot.  In de SIMPLE II studie werd een keuzehulp  met een predictiemodel dat de individuele kans op een vaginale bevalling uitrekent ontwikkeld en...

Bekijk dit project

Implementatie resultaten: Comparative cost minimization study in treatment of superficial basal cell carcinoma: photodynamic therapy versus imiquimod vs fluorouracil, a randomized controlled trial. (projectnummer 170885605)

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders ontwikkelt een basaalcelcarcinoom (BCC) gedurende zijn leven. De meeste BCC’s moeten chirurgisch worden verwijderd. Voor een oppervlakkig groeiende (superficiële) basaalcelcarcinoom (sBCC) kan ook worden volstaan met een niet-invasieve therapie: fotodynamische therapie (PDT), imiquimod 5% crème (Aldara®) of 5-fluorouracil (Efudix®). Recent groot onderzoek heeft...

Bekijk dit project

Implementatie van de resultaten van het Verloskundig Consortium in Nederland

Afgerond (september 2010 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar. Hoofdstudie Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Bekijk dit project

Implementatie van kosteneffectieve fysiotherapie zorg voor zelfstandig wonende ouderen met mobiliteitsproblemen

Afgerond (februari 2016 - februari 2017)

Coach2Move is een kosteneffectieve aanpak waarbij de fysiotherapeut met de oudere een persoonlijk plan maakt om weer lichamelijk actief te kunnen zijn. De VIMP subsidie is ingezet om samen met de Frankenlandgroep te Schiedam materiaal te ontwikkelen voor de landelijke uitrol. Door de cursus uit te breiden met een e-learning module wordt beter aangesloten bij het start niveau van de professional....

Bekijk dit project

Implementatie van preoperatieve screening en ademhalingsspiertraining bij open hartoperatie

Afgerond (januari 2011 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van uitsluiten van longembolie in de eerstelijn

Afgerond (mei 2015 - mei 2016)

Voor huisartsen is een longembolie een relatief zeldzame ziekte. Tegelijk is het een diagnose die niemand wil ‘missen’, omdat het potentieel dodelijk kan zijn. In de dagelijkse praktijk van de huisarts is een longembolieverdenking dus een vaak terugkerend dilemma. Eerder onderzoek liet zien dat huisartsen bij zeker de helft van de patiënten met een verdenking op longembolie dit veilig kunnen...

Bekijk dit project

Implementatiefellow Academisch Medisch Centrum

Afgerond (mei 2009 - mei 2012)

Vanuit het AMC heb ik in mijn functie van stafadviseur kwaliteit in 2009 subsidie verkregen voor een 3-jarig implementatiefellowship. Samen met 9 andere fellows uit de UMC’s en 2 topklinische ziekenhuizen volg ik een traject bestaande uit een aantal scholingsdagen door medewerkers van IQ-healthcare en het indienen van 6 subsidieaanvragen binnen het deelprogramma Implementatie. Eveneens dien ik als...

Bekijk dit project

Implementatiefellow Erasmus MC

Afgerond (mei 2010 - mei 2013)

In de periode van 2010-2013 heeft het implementatiefellowship geleid tot de volgende resultaten: In 2010 is de projectgroep Implementatie ingesteld en is de consultfunctie ten aanzien van implementatieonderzoek gerealiseerd. Vanuit mijn functie als fellow heb ik allerlei activiteiten ondernomen om een kennisimpuls te geven aan implementatieonderzoek door o.a. onderzoeksvoorstellen en...

Bekijk dit project

Implementatiefellowship Leids Universitair Medisch Centrum

Afgerond (januari 2010 - augustus 2013)

Het implementatiefellowship van het LUMC beoogt in de periode van 2010-2012 bij te dragen aan een bredere maatschappelijke toepassing van in het LUMC en daarbuiten aanwezige kennis en kunde,door:Het opzetten van een implementatiekennis infrastructuur binnen het LUMC. Hiertoe zijn onder andere de LUMC brede Commissie Implementatie en het ‘loket implementatie’ voor advisering bij...

Bekijk dit project

Implementatiefellowship UMC St Radboud te Nijmegen

Afgerond (mei 2010 - juli 2014)

De implementatiefellow heeft als doel om bij te dragen aan meer succesvolle implementatie van innovaties in ziekenhuizen en tegemoet te komen aan de behoefte aan meer implementatiekennis en onderzoekers op dit gebied. In het UMC St Radboud is dr. Marieke Zegers gestart met het inventariseren van kwaliteit en veiligheidsproblemen, verbeterinterventies en problemen bij de implementatie ervan. Naar...

Bekijk dit project

Implementation and evaluation of an occupational therapy intervention at home for dementia patients and their primary caregivers

Afgerond (januari 2009 - augustus 2012)

De richtlijn ”Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers” (EDOMAH-richtlijn) is in de afgelopen jaren ontwikkeld en en effectief gebleken voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Grotere zelfstandigheid van de ouderen en competentere mantelzorgers  leiden tot een verbeterde stemming, gezondheidstoestand en kwaliteit van leven. Bovendien bleek deze...

Bekijk dit project

Implementation Fellow Maastricht

Afgerond (april 2010 - april 2013)

Van 1-4-2010 tot 1-4-2013 heeft José Maessen gewerkt als implementatiefellow bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC. Zij heeft gewerkt  aan het bevorderen van onderzoek naar implementatie van doelmatige zorg in het MUMC+.Netwerk en inbeddingDr Jose Maessen bekleedt na het fellowship een rol als staffunctionaris Zorginnovatie en senioronderzoeker binnen de researchschool...

Bekijk dit project

Implementation of a clinical decision rule to optimize hospital admission policy of patients with febrile urinary tract infection.

Afgerond (januari 2011 - juli 2014)

DoelDeze studie onderzoekt of het gebruik van een klinische beslisregel op de Spoedeisende Hulp bij patiënten met een urineweginfectie met koorts het aantal ziekenhuisopnames kan verminderen zonder dat dit de klinische uitkomst nadelig beïnvloedt. Ook wordt onderzocht of hiermee de totale ziekenhuiskosten kunnen worden gereduceerd. DoelgroepAan dit onderzoek nemen 7 ziekenhuizen uit de Leidse...

Bekijk dit project

Implementation of a health education and risk prediction program for parents (WHISTLER-online) to reduce ineffective primary health care consumption for respiratory illnesses in children during the first year of life.

Afgerond (januari 2009 - januari 2012)

Luchtwegklachten komen veel voor bij jonge kinderen. Gelukkig zijn de meeste luchtwegklachten niet ernstig en gaan vanzelf over. Toch bezoekt 60% van alle kinderen de huisarts herhaaldelijk en krijgt ongeveer 40% medicatie voorgeschreven. Betrouwbare informatie over luchtwegklachten en inzicht in de ernst van de klachten zou ouders kunnen ondersteunen en helpen beslissen of een huisartsbezoek echt...

Bekijk dit project

Implementation of a multiple intervention aimed at optimising prescription of antibiotics for respiratory tract infections, embedded within the new practice accreditation of the Dutch College of General Practitioners; a randomised controlled trial

Afgerond (december 2007 - oktober 2012)

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor luchtweginfecties.Het onnodig voorschrijven van antibiotica kan komen door onbekendheid met de laatste inzichten, druk van de patiënt of gewoonte. Een nadeel van antibioticagebruik is dat bacteriën ongevoelig raken voor antibiotica. Scholing voor huisartsen en inzicht in hun eigen voorschrijfgedrag kunnen het voorschrijven van antibiotica...

Bekijk dit project

Implementation of a new cost-effective treatment (HIT) for patients with therapy refractory auditory hallucinations

Afgerond (januari 2005 - januari 2008)

HIT, voluit hallucinatiegerichte integratieve therapie, is een vorm van behandeling voor mensen die stemmen of andere geluiden horen die er niet zijn (auditieve hallucinaties). De ontwikkelaars van deze Groningse, kosteneffectieve  therapie hebben getracht de behandeling actief te verspreiden onder andere GGZ-instellingen in Nederland.  Een schriftelijke benadering van de instellingen leverde...

Bekijk dit project

IMplementation of a Prediction rule in Anesthesia practice to improve Cost-effectiveness of Treatment of postoperative nausea and vomiting: the IMPACT trial

Afgerond (december 2005 - december 2007)

Zo’n 30% tot 50% van de mensen die een operatie onder algehele narcose ondergaat, krijgt na de operatie last van misselijkheid en overgeven. De kans hierop is te voorspellen aan de hand van een aantal kenmerken van de patiënt en de soort operatie. De kans op misselijkheid na de operatie is te verkleinen door tijdens de narcose bepaalde medicijnen toe te dienen. In Utrecht is onderzocht of de...

Bekijk dit project

Implementation of an evidence based smoking cessation strategy(SMOCC)for patients with COPD in primary care.

Afgerond (januari 2006 - september 2007)

Stoppen met roken is de belangrijkste behandeling die het verergeren van de ongeneeslijke longziekte COPD enigszins kan afremmen. Veel rokers hebben ondersteuning nodig om een stoppoging langdurig vol te houden. Er is een methodiek ontwikkeld waarmee de roker vanuit de huisartspraktijk ondersteund kan worden. In Nijmegen is onderzocht of een actieve training van huisartsenpraktijken in deze...

Bekijk dit project

Implementation of an integrated care system for labouring women: bridging the gap between primary and secondary obstetric care. A problem analysis.

Afgerond (januari 2012 - april 2013)

In het INCAS project stond de vraag centraal hoe de zorg van de eerstelijns verloskundige beter kan aansluiten op de zorg in het ziekenhuis tijdens de bevalling.Veel vrouwen die tijdens de bevalling overgedragen worden van de eerstelijn naar het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van een ziekenhuis-verloskundige.  De eerstelijns verloskundige zou deze vrouwen ook in het ziekenhuis kunnen...

Bekijk dit project

Implementation of evidence-based guidelines for appropriate use of ultrasonography in diagnostic breast imaging: the MAMMOED-2 study.

Afgerond (december 2004 - februari 2007)

Bij patiënten met een verdenking op borstkanker bestaat het routineonderzoek uit mammografie indien nodig aangevuld met echografie. Richtlijnen schrijven voor bij welke vrouwen het echo­onderzoek wel en bij welke vrouwen juist niet moet worden uitgevoerd. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre radiologen zich in de dagelijkse klinische praktijk houden aan deze richtlijnen. Het blijkt dat de...

Bekijk dit project

Implementation of guidelines on hereditary or familial colorectal cancer risk calculation and risk communication.

Afgerond (februari 2009 - augustus 2012)

Bij 15-30% van alle patiënten met darmkanker speelt erfelijke aanleg een rol. Om darmkanker beter te kunnen voorkómen is het belangrijk dat mensen met een verhoogd risico op erfelijke darmkanker verwezen worden voor darmonderzoeken en/of erfelijkheidsonderzoek. Vooraf aan het onderzoek werd slechts 12-30% van mensen met een verhoogd darmkankerrisico verwezen. Om dit te verbeteren zijn...

Bekijk dit project

Implementation of Intensive Insulin Therapy (IIT) in Critically Ill Patients, Targeting at Normoglycemia while Preventing Hypoglycemia

Afgerond (december 2006 - december 2009)

Bij ernstig zieke mensen die langdurig worden behandeld op de intensive care afdeling is het optreden van een hoog gehalte aan glucose in het bloed (hyperglycemie) een slecht teken. Enkele studies hebben aangetoond dat het handhaven van een relatief laag glucosegehalte de kans op complicaties en sterfte doet afnemen. Het is in de praktijk echter moeilijk dit lage glucosegehalte te handhaven....

Bekijk dit project

Implementation of lower oxygenation targets to improve outcome in ICU patients

Afgerond (april 2012 - juli 2014)

TTe hoge zuurstofwaarden zijn geassocieerd met hogere sterfte. In dit project werd op 3 IC’s in Nederland onderzocht wat het effect was van twee strategieën om lagere zuurstofwaarden in het bloed te accepteren: 1.    intensieve voorlichting over risico’s van te veel zuurstof en informatie over aanbevolen streefwaarden, gecombineerd met continue feedback over werkelijk gerealiseerde waarden. 2.   ...

Bekijk dit project

Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in three settings: general psychiatry, forensic psychiatry and addiction treatment.

Afgerond (december 2005 - december 2008)

Borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening. Een behandeling met zogeheten Schematherapie blijkt – in een wetenschappelijke studie – een (kosten)effectieve behandeling te zijn. De GGZ InGeest onderzocht of deze behandelvorm ook te gebruiken is in de reguliere geestelijke gezondheidszorginstellingen en of het effect van de therapie vergelijkbaar is met die bij...

Bekijk dit project

Implementation of screening and treatment of high-risk fracture patients by an osteoporosis nurse-practitioner.

Afgerond (maart 2007 - augustus 2012)

Oudere mensen breken relatief vaak hun botten. Onder meer omdat zij vaak lijden aan osteoporose (broze botten). De Nederlandse ziekenhuizen behandelen jaarlijks meer dan 80.000 botbreuken bij mensen van 50 jaar of ouder met osteoporose. De behandeling van botbreuken kost veel geld. Ook lopen mensen na een botbreuk een hoger risico op andere aandoeningen, en op overlijden. Osteoporose valt goed...

Bekijk dit project

Implementation of Selective Karyotyping in Couples with Recurrent Miscarriage

Afgerond (februari 2007 - juni 2010)

Herhaalde miskramen kunnen tal van oorzaken hebben waaronder de aanwezigheid van een zogeheten gestructureerde gebalanceerde chromosoomafwijking bij één of  beide ouders. Onderzoek hierna, zogeheten karyotypering, is kostbaar. In eerder onderzoek werd aangetoond dat de kans dat er sprake is van zo’n chromosoomafwijking afhankelijk is van de leeftijd van de moeder bij de tweede miskraam, van het...

Bekijk dit project

Implementation of structural feedback by means of perinatal audit to caregivers in cases of perinatal mortality in the northern part of The Netherlands (IMPACT).

Afgerond (maart 2007 - maart 2010)

De babysterfte vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte – de zogeheten perinatale sterfte - in Nederland is relatief hoog vergeleken met die in andere Europese landen. De exacte oorzaak hiervan is niet bekend. Door met alle betrokkenen (gyneacologen, neonatologen, kinderartsen, verloskundigen, huisartsen) gezamenlijk gevallen van perinatale sterfte te bespreken kan mogelijk inzicht geven in...

Bekijk dit project

Implementation of the eczema portal for patients with atopic eczema

Afgerond (januari 2014 - juni 2016)

Het doel van dit project was om het gebruik van eHealth interventies in de zorg aan patiënten met constitutioneel eczeem (CE) te bevorderen. Uit dit project blijkt dat zowel zorgverleners als patiënten voordelen zien van het gebruik van eHealth interventies. Er zijn ook een aantal belemmerende factoren, zoals vragen over betrouwbaarheid en veiligheid; vragen over financiën en tekort aan opleiding...

Bekijk dit project

Implementation of the external cephalic version in breech delivery.

Afgerond (juni 2009 - december 2012)

De meeste kinderen liggen rond de achtste maand van de zwangerschap met het hoofd naar beneden (hoofdligging). In 3-4% van de zwangerschappen ligt het kind juist met het hoofd naar boven (stuitligging). Een uitwendige behandeling is het keren van het kind in de baarmoeder via druk op de buik. Omdat zo een stuitligging bij de bevalling voorkomen kan worden, wordt dit aanbevolen bij alle zwangeren...

Bekijk dit project

Implementation of the WIP guideline 'Prevention of infections due to urethral bladder catheterization'

Afgerond (april 2006 - april 2008)

Bij sommige ziekenhuispatiënten is het nodig de urine uit de blaas te verwijderen met behulp van een slangetje dat via de plasbuis in de blaas wordt gebracht (blaaskatheter). Aanwezigheid van een blaaskatheter verhoogt het risico op een urineweginfectie. Een landelijke richtlijn beveelt daarom aan zo terughoudend mogelijk te zijn met het plaatsen van blaaskatheters. Vanuit Leiden is in 10...

Bekijk dit project

Implementing a routine outcome monitoring system to study the effectiveness of long-term psychoanalytic treatment and therapeutic decision making in four cohorts of personality disordered and/ or recurrent or chronic depressive patients

Afgerond (december 2004 - november 2007)

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn behandelvormen die doorgaans lang duren (tot wel 5 jaren). In Amsterdam is onderzocht hoe effectief beide behandelvormen zijn op een afname van de psychische klachten, op het kunnen aangaan van sociale contacten en op  veranderingen in de persoonlijkheid van de patiënt. Hiertoe werden deze parameters gemeten bij patiënten die zich in...

Bekijk dit project

Improvement of care for ICU patients with delirium by early screening and treatment

Afgerond (maart 2012 - september 2015)

Delirium (acute verwardheid) komt vaak voor bij patiënten op de Intensive Care. Om de diagnose (screening), behandeling en preventie van delirium op de IC te verbeteren is door de NVIC de richtlijn “Delirium op de IC” ontwikkeld. Hier is op basis van belemmerende en bevorderende factoren een ‘opmaat’ implementatiestrategie ontwikkeld. Hiermee is de richtlijn op 6 IC afdelingen in de regio Zuidwest...

Bekijk dit project

Improvement of hospital care for patients with Non-Hodgkin Lymphoma

Afgerond (november 2010 - december 2014)

Eerder onderzoek toonde aan dat de zorg voor patiënten met een Non-Hodgkin Lymfoom (NHL) in Nederlandse ziekenhuizen afwijkt van de zorg die verleend zou moeten worden volgens de eigen richtlijnen van artsen. In deze studie is onderzocht waarom dit zo is, welke hulpmiddelen dit zouden kunnen verbeteren en of deze hulpmiddelen inderdaad effectief en bruikbaar zijn.Na onderzoek naar de redenen via...

Bekijk dit project

Improvement of reporting of diagnostic studies

Afgerond (oktober 2001 - juli 2005)

Om een wetenschappelijk artikel over een diagnostische test op waarde te kunnen schatten, moet dit artikel alle relevante informatie bevatten. Nadat internationale experts hadden vastgesteld dat dit vaak niet het geval is, zijn in januari 2003 de zogeheten STARD-criteria verschenen. Dit is een lijst van punten waaraan een goed wetenschappelijk artikel over een diagnostische test aan moet voldoen....

Bekijk dit project

Improving and simplifying diagnostic evaluation of esophageal cancer with a combination EUS-FNA and PET

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2004)

Patiënten met slokdarmkanker kunnen in principe genezen na het chirurgisch verwijderen van de tumor, mits de tumor niet is uitgezaaid. Uitzaaiingen zijn op te sporen met beeldvormende technieken als CT en echografie. Deze technieken zijn niet 100% betrouwbaar en bij 10 tot 20% van de patiënten bij wie geen uitzaaiingen waren vastgesteld blijkt tijdens de (zware) tumorverwijderende operatie toch...

Bekijk dit project

Improving and simplifying diagnostic evaluation of lung cancer with EUS

Afgerond (mei 2001 - mei 2003)

Bij mensen met longkanker is het voor de behandeling van groot belang te weten of er sprake is van uitzaaiingen in de borstkas buiten het longweefsel. Die worden opgespoord met PET, een beeldvormende techniek. Deze techniek kan vooral nauwkeurig aantonen dat er geen uitzaaiingen aanwezig zijn. Geeft PET aan dat er wel sprake is van uitzaaiingen dat moet dit met een andere techniek worden...

Bekijk dit project

Improving lifestyle adherence in patients with high risk for cardiovascular diseases in general practice. Costs and effects of patient involvement in cardiovascular risk management.

Afgerond (januari 2005 - januari 2008)

Mensen met een verhoogde bloeddruk, een te hoog cholesterol gehalte, overgewicht of een ongezonde levensstijl (roken, weinig bewegen) hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Daarom krijgen zij van hun (huis)arts het advies gezonder te gaan leven (meer bewegen, minder (vet) eten). Ook krijgen zij vaak medicijnen voorgeschreven die de bloeddruk en het cholesterolgehalte van het bloed...

Bekijk dit project

Improving patient care for uncomplicated ADHD in children and adolescents by organisational redesign and enhanced collaboration between psychiatry and general practice

Afgerond (januari 2010 - augustus 2014)

Uitvoering van klinische richtlijnen voor de diagnose en behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij kinderen en adolescenten is een uitdaging in de praktijk vanwege onvoldoende beschikbaarheid van medisch specialisten en ontbrekende effectieve samenwerking met huisartsen. Het Tornadoprogramma probeert dit te verbeteren door een combinatie van versnelde diagnostiek, gevolgd...

Bekijk dit project

Improving suicide prevention in mental health care through training of guidelines and support by e-learning

Afgerond (januari 2011 - oktober 2015)

In mei 2012 is de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uitgekomen. De richtlijn bevat concrete aanbevelingen voor hulpverleners om met suicidale patienten om te gaan. Om de richtlijn te verspreiden heeft de afdeling klinische psychologie van de VU een Train-de-Trainer programma met e-learning ondersteuning ontwikkeld en getest. Psychiaters, psychologen en...

Bekijk dit project

Improving the early diagnosis of myocardial infarction in primary care: the added value of a rapid assay to detect heart-type FABP, a novel marker of cardiac injury.

Afgerond (januari 2006 - mei 2009)

In dit onderzoek is onderzocht of een snelle diagnose van het acute myocardinfarct door huisartsen bij patiënten met klachten zoals pijn op de borst verbeterd kan worden door het toevoegen van een bedside test van het hart-type vetzuurbindend eiwit (H-FABP), een biomarker voor acute hartschade. Uit het onderzoek bleek dat de H-FABP sneltest gebruikt kan worden in de patiëntengroep met een lage...

Bekijk dit project

Improving the efficiency and quality of follow-up after curative treatment for breast cancer

Afgerond (maart 2005 - maart 2009)

De nazorg van een behandeling wegens borstkanker bestaat standaard uit een aantal bezoeken aan de specialist in het ziekenhuis. Doel hiervan is met name het tijdig ontdekken van het terugkeren van de tumor. Deze nazorg vormt een grote belasting voor de specialist en de patiënt en brengt hoge kosten met zich mee.In dit onderzoek zijn alternatieve vormen van nazorg onderzocht. Hieruit blijkt dat één...

Bekijk dit project

Improving the implementation of tailored expectant management in subfertile couples; a cluster randomised trial

Afgerond (januari 2012 - maart 2015)

De landelijke netwerkrichtlijn Subfertiliteit adviseert paren met een onverklaarde onvervulde kinderwens van minstens één jaar en een goede kans op spontane zwangerschap binnen één jaar een afwachtend beleid (6-12 maanden geen behandeling). Het afwachtend beleid voorkomt onnodige behandeling zonder de zwangerschapskans te beïnvloeden. Doel van dit onderzoek is om de naleving van afwachtend beleid...

Bekijk dit project

Improving the safety and effectiveness of the discharge process of intensive care unit patients: an analysis of implementation problems

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Het percentage IC-heropnames en ziekenhuissterfte na IC-opname is hoger in Nederland in vergelijking met andere westerse landen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de variatie in IC-heropnames, ziekenhuismortaliteit na IC-opname, verlengde ziekenhuis- en IC-ligduur tussen de Nederlandse IC’s. Daarnaast wordt het gebruik van richtlijnen en interventies voor het optimaliseren van de...

Bekijk dit project

In vitro maturation of oocytes in women with an increased risk of ovarian hyperstimulation syndrome.

Afgerond (mei 2011 - februari 2013)

Wat In dit onderzoek zal een nieuwe vruchtbaarheidsbehandeling, in vitro maturatie (IVM) worden vergeleken met de standaard behandelingen met reageerbuisbevruchting: in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Bij een IVF- en ICSI-behandeling wordt dagelijks een hoge dosis hormonen geïnjecteerd voor de rijping van eicellen. Dit kan leiden tot het ovarieel...

Bekijk dit project

In vivo reflectance confocal microscopy, a novel non-invasive tool for diagnosing skin cancer - a randomized controlled trial

Afgerond (december 2015 - mei 2019)

Wanneer een patiënt een huidplek heeft verdacht voor een basaalcelcarcinoom (een type huidkanker), wordt meestal een huidmonster (biopt) afgenomen. Met dit biopt kan de diagnose en groeiwijze bepaald worden. Een bioptafname veroorzaakt een wondje en het duurt enkele dagen tot de uitslag bekend is. Met de reflectie confocale microscoop kan zonder snijden direct in een huidplek worden gekeken en een...

Bekijk dit project

INAPPROPRIATE LONG TERM ANTIDEPRESSANT PRESCRIPTION IN GENERAL PRACTICE; cost effectiveness of discontinuation of antidepressant prescribing and patient tailored treatment advice.

Afgerond (mei 2009 - mei 2013)

Samenvatting na afronding De vraagstelling van de PANDA studie was: Is een patiëntgebonden behandeladvies aan de huisarts effectief in het verminderen van onterecht langdurig antidepressiva gebruik? Pandastudie 1 onderzocht of langdurige gebruikers die niet meer depressief zijn, kunnen stoppen. Pandastudie 2 of langdurige gebruikers die nog wel depressief zijn, met adequate andere behandelingen...

Bekijk dit project

Incidence of errors in the intensive care: Effects of increased awareness and of improved communication by the introduction of explicit daily goals

Afgerond (maart 2006 - maart 2009)

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 37% van de incidenten op de intensive care afdeling te maken hebben met (gebrekkige) communicatie tussen zorgverleners. Door dagelijks de doelen voor de IC-patiënten te formuleren en binnen het behandelteam te bespreken verbetert de communicatie. In dit project is onderzocht of het invoeren van deze manier van werken op de IC van twee academische ziekenhuizen...

Bekijk dit project

INDEX: Costs and effects of induction of labour versus expectant management in women with impending post-term pregnancies: the 41 week 42 week dilemma.

Afgerond (januari 2012 - november 2016)

De INDEX-studie: In dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek onder 1801 zwangeren met een laagrisicoprofiel en een ongecompliceerde zwangerschap zijn de effecten onderzocht van inleiden van de baring bij 41 weken versus een afwachtend beleid tot 42 weken op kind en moeder. Resultaten Slechte uitkomsten bij het kind (sterfte voor/ na de geboorte, ademhalingsproblemen na de geboorte,...

Bekijk dit project

Individual risk assessment for prostate cancer: an impact analysis

Afgerond (augustus 2008 - augustus 2011)

Voor het opsporen van prostaatkanker onder mannen ouder dan 50 jaar wordt de PSA (Prostaat Specific Antigeen) test gebruikt. De PSA test is een bloedtest, die niet (agressief) prostaatkanker specifiek is en daardoor vaak leidt tot onnodig vervolgonderzoek (prostaatbiopsie). Ook indolente prostaatkanker, die geen bedreiging voor de gezondheid vormt, wordt hiermee opgespoord en vervolgens actief...

Bekijk dit project

Individually tailored elastic compression therapy and post thrombotic syndrome, a randomized multicenter trial

Afgerond (maart 2011 - oktober 2017)

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 25.000 mensen voor een periode van 2 jaar een elastische compressie kous voorgeschreven ter preventie van post trombotische klachten zoals: huidafwijkingen, een zwaar en vermoeid gevoel, vochtophoping, pijn en/of kramp van het been.  Het gebruik van deze kousen kost jaarlijks meer dan twintig miljoen euro. Niet de kousen zelf maken dit bedrag zo hoog, maar de...

Bekijk dit project

Induction of labour versus expectant management in women with preterm premature rupture of membranes between 34 and 37 weeks (PPROMEXIL-studie)

Afgerond (mei 2007 - mei 2010)

Als bij een zwangere vrouw voor de 37e week van de zwangerschap de vliezen breken, ontstaat een dilemma. Moet de bevalling worden ingeleid of kan gewacht worden totdat de bevalling spontaan op gang komt? In het laatste geval bestaat het risico van een (ernstige) infectie van het kind doordat het niet meer is afgeschermd van de buitenwereld. Bij een opgewekte bevalling bestaat evenwel het risico...

Bekijk dit project

Inguinal hernia management: Operation or Observation? A randomised controlled multicenter trial.

Afgerond (maart 2006 - januari 2012)

De standaardbehandeling van liesbreuk is: opereren. In 2002 gebeurde dat in Nederland 30.651 keer. Bijna 90% van de liesbreukpatiënten is man, meer dan 60% van die mannen is 50 jaar of ouder. Een operatie voorkomt toekomstige beknelling van de darm. Ook bestrijdt een operatie de symptomen van de liesbreuk: een bobbel in de lies of balzak. Mogelijk is het toch beter om standaard niet te opereren....

Bekijk dit project

Initial non-operative treatment strategy versus appendectomy treatment strategy for simple appendicitis in children aged 7- 17 years old. APAC study

Lopend (december 2016 - oktober 2023)

De standaard behandeling van acute blindedarmontsteking (appendicitis) is operatieve verwijdering van de ontstoken appendix (appendectomie). Deze operatie wordt in Nederland ongeveer 5500 keer per jaar uitgevoerd bij kinderen. De vraag is gerezen of opereren altijd nodig is. Vergelijkende studies bij volwassenen hebben aangetoond dat 48-85% met een niet-geperforeerde appendicitis genas met een...

Bekijk dit project

Innovation in health care for patients with Coeliac Disease: a multidisciplinary ICT self-management system.

Afgerond (februari 2012 - november 2014)

Kinderen en jong volwassenen met coeliakie gaan eens per jaar voor controle naar het ziekenhuis. Een tijdrovend onderzoek voor zowel patiënten en hun ouders als artsen – en daardoor ook kostbaar. In het project CoelKids is een alternatieve vorm van controle onderzocht: een online consult dat gewoon thuis kan plaats vinden. In totaal voltooiden 156 deelnemers een online consult en 148 deelnemers...

Bekijk dit project

inSIGHT trial SIGnificance of routine Hysteroscopy prior to a first IVF Treatment cycle)

Afgerond (mei 2011 - mei 2015)

In de inSIGHT studie werd het nut van een hysteroscopie (kijkonderzoek in de baarmoeder) voorafgaand aan een IVF/ICSI-behandeling onderzocht in vrouwen met een normale echo van de baarmoederholte. Uit dit onderzoek onder 750 vrouwen blijkt dat het doen van een hysteroscopie en het verwijderen van eventueel aangetroffen afwijkingen voordat iemand start met IVF of ICSI de kans op de geboorte van een...

Bekijk dit project

Integrating normative considerations into HTA research

Afgerond (augustus 2001 - augustus 2003)

De maatschappij blijkt bereid gezondheidsprogramma's te kiezen die weliswaar minder gezondheidswinst opleveren maar wel leiden tot een meer gelijke verdeling van gezondheid onder de totale bevolking. In Rotterdam is onderzocht hoe deze wens kan worden ingebouwd in beslismodellen voor de gezondheidszorg. Hiervoor werd aan de hand van conrete besluitvorming over het wel of niet vergoeden van...

Bekijk dit project

Intensive back training protocol for low back pain

Afgerond (mei 2003 - april 2006)

Bij langdurige lage rugklachten zonder duidelijke oorzaak schrijven de richtlijnen fysiotherapie voor. In Amsterdam is onderzocht in hoeverre een alternatieve vorm van behandeling meer effect heeft. Deze behandeling wordt gegeven als groepstherapie en bestaat uit drie – eerder aangetoond effectieve - onderdelen: oefeningen, voorlichting over de rug en aanleren van goed gebruik van de rug. Aan het...

Bekijk dit project

Intensive pharmacovigilance of high-risk patients on hospital surgical wards

Afgerond (februari 2011 - juli 2015)

Voorschrijffouten van geneesmiddelen in ziekenhuizen kunnen leiden tot schade bij patiënten. Dit gebeurt vooral bij bepaalde groepen van geneesmiddelen. Patiënten met nierfunctieverlies of hartfalen lopen een vergroot risico. Deze problematiek wordt met name op afdelingen van snijdende specialismen gezien, omdat daar complexe patiënten in een complexe klinische situatie worden begeleid door...

Bekijk dit project

Internet-based attentional bias modification training as add-on to regular treatment in alcohol or cannabis dependent outpatients.

Afgerond (december 2015 - november 2019)

Het trainen van aandachtsprocessen bij verslaving Patiënten met een verslaving richten hun aandacht automatisch op middel-gerelateerde informatie. Omdat dit de verslaving mogelijk in stand houdt is binnen deze studie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een nieuwe gecomputeriseerde interventie waarin patiënten met een alcohol- of cannabisverslaving leerden hun aandacht weg te richten van...

Bekijk dit project

Internet-based treatment of phobias in specialized mental health care: A randomized trial

Afgerond (april 2010 - januari 2015)

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij mensen die lijden aan een fobie en zich hebben aangemeld voor behandeling bij een GGZ-instelling. GGZ-instellingen hebben doorgaans een wachttijd van minimaal 6 weken voordat de eerste behandelsessie plaatsvindt. In dit onderzoek zijn wij nagegaan of het aanbieden van een begeleide internettherapie in deze wachttijd doelmatig is: (1) in hoeverre vindt er al...

Bekijk dit project

Intrauterine insemination for unexplained or mild male subfertility

Afgerond (november 2016 - juli 2020)

Ongeveer 1 op de 10 paren heeft problemen om zwanger te worden. Bij bijna de helft is er geen aanwijsbare oorzaak. Als de kans op zwangerschap laag is, dan wordt gestart met intra-uteriene-inseminatie (IUI). Hormonen laten meerdere eiblaasjes rijpen en het sperma wordt direct in de baarmoeder gebracht. Het doel van deze studie was om te achterhalen of afwachten gedurende 6 maanden niet leidt tot...

Bekijk dit project

Introduction of a breast cancer care programme in ultra short stay (ambulatory/24 hour stay setting) in 4 early adopter centres: implementation and evaluation

Afgerond (december 2004 - december 2007)

Vaak moeten patiënten die een borstkankerkankeroperatie ondergaan enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Dit project ontwikkelede een zorgprogramma om deze operaties in 24-uurs- of dagbehandeling uit te voeren. Kern van het nieuwe zorgprogramma is een uitgebreide voorlichting die aan de operatie vooraf gaat. Hierdoor herkent de patiënt de situatie en zijn er minder angstgevoelens. Invoering van...

Bekijk dit project

Investigating the added value of conjoint analysis for the evaluation of barriers and facilitators in implementation studies: the case of breast cancer surgery in ultra-short stay.

Afgerond (november 2005 - november 2007)

In Maastricht is de bruikbaarheid getest van een nieuwe methode om mogelijke belemmeringen bij de invoering van een nieuwe richtlijn te inventariseren. De richtlijn heeft betrekking op het verwijderen van een tumor in de borst in dagbehandeling (in plaats van een operatie waarbij de patiënt enkele dagen moet worden opgenomen). Om de richtlijn effectief in te voeren is de betrokken (oncologisch...

Bekijk dit project

Is antibiotic treatment associated with reduced risk of a subsequent exacerbation and mortality in chronic obstructive lung disease? A randomized clinical trial.

Afgerond (april 2010 - oktober 2015)

Patiënten met COPD hebben vaak klachten van kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en piepende ademhaling. Bij een exacerbatie (verergering van de klachten) is de voorkeursbehandeling het voorschrijven van prednison, met of zonder antibioticakuur. De TEXACOLD-studie heeft onderzocht of de behandeling met antibiotica de tijd tot de volgende exacerbatie verlengt. De cohort bestond uit 887...

Bekijk dit project

Is Coach2Move cost-effective in day-to-day physiotherapy practice?

Afgerond (december 2016 - juni 2021)

Kwetsbare ouderen die een fysiotherapeut bezoeken, kampen vaak met meerdere lichamelijke problemen. Deze problemen kunnen leiden tot fysieke inactiviteit en een gebrek aan initiatief waardoor mensen steeds minder kunnen meedoen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg.   De Coach2Move fysiotherapeut maakt met de oudere een persoonlijk plan om weer...

Bekijk dit project

Is Hysterosalpingo Foam Sonography (HyFoSy) a cost-effective alternative for hysterosalpingography (HSG) in assessing tubal patency in subfertile women?

Afgerond (december 2014 - mei 2021)

Het uitblijven van een zwangerschap langer dan 12 maanden onbeschermde geslachtsgemeenschap treft 1 op de 10 paren in Nederland. Een eventuele oorzaak kan worden onderzocht door een vruchtbaarheidsonderzoek (VO). Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het testen of de eileiders open zijn. De meest gebruikte test hiervoor is een baarmoedercontrast foto (hysterosalpingografie; HSG).Een HSG...

Bekijk dit project

Is it cost-effective to treat all patients undergoing CABG surgery with fibrin sealant?

Afgerond (januari 2008 - juli 2012)

Het aantal bloedtransfusies tijdens en na open-hartchirurgie houdt verband met toename in postoperatieve complicaties. Het gebruik van Sanquin’s fibrinelijm, “CryoLijm” (CL), gemaakt uit plasma van 1 donor, zou bloedverlies en transfusiegebruik kunnen verminderen. Dit onderzoek bij geisoleerde coronaire bypass chirurgie kan de kosten en baten vaststellen in patienten die wel of niet CL loten. De...

Bekijk dit project

Is MRI of the knee cost-effective in patients with traumatic knee complaints in primary care?

Afgerond (januari 2012 - januari 2017)

Doel: Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van een MRI aangevraagd door huisarts vergeleken met geen MRI bij patiënten met traumatische knieproblemen. Resultaten: Dit onderzoek vond plaats in 2012- 2016 bij 356 patiënten die hun huisarts bezochten vanwege knieproblemen. De gemiddelde leeftijd was 32 jaar en 60% was man. De patiënten werden door middel van loting verdeeld over de twee groepen:...

Bekijk dit project

Is routine radiography following the initial 2-week follow-up of traumapatients with wrist and ankle fractures necessary?

Afgerond (maart 2014 - november 2018)

Pols- en enkelbreuken komen vaak voor in Nederland en kunnen operatief worden behandeld of, indien dit niet nodig is, met gips. Tijdens het herstel van deze breuken komen patiënten regelmatig langs op de polikliniek ter controle en worden er vaak röntgenfoto’s gemaakt. Uit de recent afgeronde Warrior studie bleek dat het standaard maken van röntgenfoto’s overbodig is. Deze foto’s geven geen nieuwe...

Bekijk dit project

Is top-level care for ovarian cancer patients more cost-effective than regular care?

Afgerond (juli 2005 - juli 2008)

Eierstokkanker komt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 1100 nieuwe patiënten voor. De behandeling bestaat uit het wegsnijden van de tumor(en) en zo nodig nabehandelen met chemotherapie. Hoe beter de behandeling wordt uitgevoerd, des te langer is de overleving. In Utrecht is onderzocht in hoeverre de mate van specialisatie van een ziekenhuis en de ervaring van de behandelaar een rol speelt bij de...

Bekijk dit project

IVF for unexplained or mild male factor subfertility in women between 38 and 43 years of age.

Afgerond (december 2014 - april 2017)

Jaarlijks worden er in Nederland 1600 gezonde paren, maar waarvan de vrouw ouder is dan 38 behandeld met IVF. De IVF 38+ studie onderzoekt of bij deze paren IVF van toegevoegde waarde is. IVF is bewezen zinvol bij vrouwen met afgesloten eileiders, maar het is onbekend of IVF werkt bij vrouwen op oudere leeftijd. Vanaf Oktober 2015 tot December 2016 is aan 73 paren gevraagd om mee te doen aan de...

Bekijk dit project

Kandidaat Implementatiefellow

Afgerond (mei 2010 - mei 2013)

In het St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg) is Brenda den Oudsten in mei 2010 gestart als implementatiefellow ZonMW. Gedurende het fellowship, die drie jaar duurt, doorloopt de fellow een uitgebreid trainingsprogramma en identificeert ze effectief gebleken interventies voor implementatieonderzoek. Daarnaast zet ze een kennisontwikkelingstraject op binnen het ziekenhuis. Ze adviseert binnen de eigen...

Bekijk dit project

Kennissynthese deelprogramma Implementatie

Afgerond (juli 2014 - juli 2015)

Het aflopen van het deelprogramma Implementatie (2003-2013) van de programma Doelmatigheidsonderzoek maakt het wenselijk dat project overstijgende inzichten worden nagegaan, om te komen tot bruikbare aanbevelingen voor zorgprofessionals, bestuurders en onderzoekers. Hiertoe zijn 41 afgeronde projecten geanalyseerd. De projecten zijn besproken met implementatiefellows en experts, aangevuld met...

Bekijk dit project

Laparoscopic ileocolic resection versus infliximab treatment of recurrent distal ileitis in Crohn’s disease: a randomized multicenter trial

Afgerond (december 2007 - december 2013)

De LIR!C-trial is een onderzoek naar de behandeling van de ziekte van Crohn in het laatste deel van de dunne darm. Patiënten met deze ziekte worden eerst met medicijnen als prednisolon en azathioprine (Imuran) behandeld, tot deze geen uitkomst meer bieden. Dan moet er een volgende stap in de behandeling van de ziekte worden genomen. Er zijn dan twee behandelingsmogelijkheden; behandeling met...

Bekijk dit project

Laparoscopic peritoneal lavage or resection for generalised peritonitis for perforated diverticulitis: a nationwide multicenter randomised trial

Afgerond (april 2010 - oktober 2017)

Bij veel ouderen zijn dikke darmuitstulpingen (divertikels) aanwezig. In sommige gevallen kan door ontsteking van deze divertikels (diverticulitis) pus of ontlasting in de buikholte komen. Deze geperforeerde diverticulitis, met buikvliesontsteking als gevolg, kan een patiënt zeer ziek maken en vereist directe behandeling. De LADIES-studie heeft aangetoond dat laparoscopische lavage (uitgebreid...

Bekijk dit project

Laparoscopy versus laparotomy in treatment of early stage endometrial cancer: a multi-centre cost-effectiveness study

Afgerond (januari 2007 - januari 2010)

Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumcarcinoom) is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen in de westerse wereld. De standaardbehandeling bestaat uit het operatief verwijderen van baarmoeder, eierstokken en eileiders (‘totale hysterectomie’). Dit gebeurt van oudsher via een buikoperatie maar kan tegenwoordig ook via een kijkbuis, een laparoscoop. De veiligheid bleek...

Bekijk dit project

LEAK-study LEakage After primary Knee and hip arthroplasty; finding the best way to treat wound leakage after primary arthroplasty A prospective nationwide multicenter randomised controlled trial.

Afgerond (december 2016 - september 2020)

Mensen worden steeds ouder en de behoefte aan vervanging van lichaamsdelen stijgt. Een veel voorkomende operatie is plaatsing van een heup of knie prothese (55.000 per jaar). De belangrijkste oorzaak van falen van de prothese is infectie (1.100 per jaar). Een protheseinfectie kan leiden tot een revisie operatie waarbij de prothese wordt verwijderd en pas een nieuwe kan worden geplaatst als de...

Bekijk dit project

LEG TEST. Multi centre testing of the Lively Legs program for promoting compliance with compression therapy and prescribed exercise in leg ulcer patients

Afgerond (januari 2005 - augustus 2008)

Ulcus cruris, ook wel 'open been' genoemd is een vaak chronische complicatie van een slechte doorbloeding. Het is bekend dat de leefstijl van patiënten van invloed is op het ontstaan ervan. Vooral beweging, beenoefeningen, en therapietrouw met betrekking tot compressietherapie (steunkousen of zwachtels) zijn belangrijk in het voorkomen van herhaalde wonden. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten...

Bekijk dit project

Lifestyle intervention to improve metabolic health in severe mentally ill inpatients

Afgerond (november 2010 - september 2013)

In de studie ELIPS (Effectiviteit van Leefstijl Interventies in de Psychiatrie) hebben we onderzocht wat het effect is van een leefstijlinterventie op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die verblijven in een beschermde of klinische woonvorm van de GGZ. GezonderDe interventie was gericht op het gezonder maken van omgeving: meer sport-...

Bekijk dit project

Lifestyle Interventions for Severe Mentally Ill Outpatients in the Netherlands (LION)

Afgerond (juni 2013 - december 2016)

LION onderzocht de effectiviteit van een leefstijlinterventie waarin patiënten door de webtool“leefstijlinbeeld” zich bewust werden van hun gezondheidsgedrag (voeding, bewegen,hygiëne, slaap, middelengebruik, ontspanning) en met behulp van motiverende gesprekkenmet hun verpleegkundigen doelen konden stellen om gezonder te leven. De verpleegkundigenondersteunden de patiënten om de gestelde doelen...

Bekijk dit project

Long term costs and effects of reducing the number of twin pregnancies in IVF by single embryo transfer: a modelling study

Afgerond (januari 2009 - augustus 2013)

De laatste jaren is het beleid ten aanzien van IVF en ICSI om in plaats van twee embryo’s in toenemende mate één embryo terug te plaatsen. Tot nu toe wijzen studies uit dat met het terugplaatsen van één embryo in plaats van twee, de zwangerschapskans iets lager is; hiertegenover staat dat er minder problemen tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte optreden. Hoewel de korte termijn uitkomsten...

Bekijk dit project

Long term effectiveness and cost-effectiveness of a restricted elimination diet trajectory compared to care as usual in the treatment of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in children aged 6 to 12 year

Afgerond (december 2014 - april 2017)

Er is in toenemende mate maatschappelijk debat over de jaarlijks toenemende aantallen van medicatievoorschriften bij kinderen met ADHD. Voeding lijkt bij sommige kinderen ADHD uit te lokken en een individueel toegespitst restrictief eliminatiedieet (RED) zou daarmee een effectieve behandeling voor ADHD kunnen vormen. In dit onderzoek willen we vaststellen wat de lange termijn...

Bekijk dit project

Long term effects of multidisciplinary assessment and pre- and post partum Pelvic Floor Muscle Group Treatment in primi gravid with stress urinary incontinence compared to care-as-usual: a randomised controlled trial

Afgerond (december 2016 - augustus 2020)

Motherfit richt zich op het vaststellen en behandelen van ongewild urineverlies na een eerste zwangerschap of vaginale bevalling. Eén op drie vrouwen treft dit met vaak nare gevolgen voor de dagelijkse activiteiten. Intensieve groepstraining van de bekkenbodemspieren tijdens en na de zwangerschap door een bekkenfysiotherapeut vermindert dit urineverlies op de korte termijn behoorlijk. Echter, in...

Bekijk dit project

Long term follow up of five randomised clinical trials assessing costs and effects of obsterical interventions.

Afgerond (november 2010 - november 2013)

In Nederland sterven relatief veel moeders en kinderen rond de geboorte, vergeleken met andere Europese landen. Ook het aantal kinderen dat rond de geboorte een ziekte of aandoening oploopt is in Nederland waarschijnlijk relatief hoog. Veel van die aandoeningen zijn kort na de geboorte nog niet zichtbaar of meetbaar. Zij uiten zich pas later, in de ontwikkeling van gedrag, verstandelijke vermogens...

Bekijk dit project

Long term follow-up, cost effectiveness and budget impact analysis in patients randomised in a multicenter randomized clinical trial of endovascular treatment for acute ischemic stroke in The Netherlands – The Mr Clean study

Afgerond (januari 2013 - januari 2017)

Aanleiding Sinds kort bestaat de mogelijkheid om nieuwe behandelingen voorwaardelijk toe te laten tot het verzekerde pakket. Endovasculaire behandeling van het acute herseninfarct heeft ook een dergelijke toelating gekregen met daarbij de voorwaarde dat de lange termijn klinische effectiviteit en de kosteneffectiviteit bestudeerd moeten worden. Opzet Momenteel loopt er een groot Nederlands...

Bekijk dit project

Long-term economic and health-related consequences of short term outcomes in evaluation of perinatal interventions

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Voor de evaluatie van perinatale interventies dienen zowel de korte als de lange termijn uitkomsten bepaald te worden. Aangezien ernstige gevolgen van perinatale complicaties (cerebral palsy, laag IQ, gedrag stoornissen) vaak pas na enkele jaren manifest worden is een follow-up periode van minstens 2 jaar nodig en bij voorkeur zelfs nog langer. Echter, een dergelijke follow-up periode en de...

Bekijk dit project

Magnetic resonance imaging in acute appendicitis

Afgerond (februari 2010 - juni 2012)

De diagnose blindedarmontsteking wordt vaak gesteld met echografie en/of CT. MRI-scans zijn de laatste jaren steeds preciezer en sneller geworden, waardoor dit mogelijk een geschikter onderzoek is. Voordeel is dat MRI nauwkeurigheid combineert met het ontbreken van röntgenstraling. Deze studie onderzoekt hoe nauwkeurig blindedarmontsteking kan worden vastgesteld met MRI. Deelnemende patiënten...

Bekijk dit project

Management of patients with dyspepsia

Afgerond (augustus 2003 - augustus 2006)

Maagklachten (‘opgeblazen gevoel’) komen bij veel mensen voor. Bij aanhoudende maagklachten volgt een behandeling met medicijnen die de aanmaak van maagzuur remmen. De richtlijnen bevelen aan te beginnen met (goedkope) milde middelen en pas over te gaan op (dure) sterke middelen als de eerste niet helpen. In de praktijk vindt vaak het omgekeerde plaats: eerst sterke middelen en als deze helpen...

Bekijk dit project

managing behavioral problems in nursing home residents with dementia

Afgerond (maart 2010 - juli 2014)

Op basis van bestaande richtlijnen van verpleegkundigen, psychologen en artsen over de aanpak van probleemgedrag bij dementie wordt een zorgprogramma gemaakt en onderzocht op (kosten) effectiviteit.De te onderzoeken afdelingen worden over vijf groepen verdeeld. Elke vier maanden start een groep afdelingen met werken volgens het zorgprogramma. Tijdens de looptijd van het onderzoek (20 maanden)...

Bekijk dit project

Measuring and valuing productivity costs in HTA

Afgerond (augustus 2001 - augustus 2003)

Een belangrijke kostenpost van ziekte is (soms) het verlies van arbeidsproductiviteit door werkverzuim. Een belangrijk onderdeel van het bepalen van de kosteneffectiviteit van een medische (be)handeling vormt daarom het meten van (het verlies aan) arbeidsproductiviteit. Het is niet bekend hoe (het verlies aan) arbeidsproductiviteit in de praktijk het beste gemeten  kan worden en wat het verband is...

Bekijk dit project

Measuring preferences in economic evaluations: utility-based methods vs Item Response Theory based methods, and the impact of using alternative perspectives for the valuation of health states in depression

Afgerond (januari 2010 - januari 2014)

Het waarderen van gezondheidstoestanden vormt een belangrijk onderwerp binnen het gebied van de HTA (Health Technology Assessment). De afgelopen decennia werd veel gediscussieerd over de wijze waarop deze waardering, ook wel preferentie genoemd, gemeten dient te worden. Dit onderzoek richtte zich op preferentiemeting in een onderzoekspopulatie waarbij depressie centraal staat. Voor deze groep...

Bekijk dit project

Mentalisation-Based Treatment versus care-as-usual in the treatment of severe borderline personality disorders

Afgerond (maart 2010 - november 2015)

Voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen is er behoefte aan bewezen effectieve behandelingen. In eerder onderzoek is met MBT veelbelovende resultaten behaald. In dit onderzoek wordt de (kosten-) effectiviteit van intensieve MBT onderzocht in vergelijking met de huidige standaardbehandeling met op maat gemaakte zorg bij patiënten met een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis....

Bekijk dit project

Metacognitive training: a randomized controlled trial to evaluate efficacy and cost-effectiveness of a training that aims to change cognitive biases that perpetuate psychosis in people with paranoid schizophrenia

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Cliënten met een psychotische kwetsbaarheid hebben meer dan anderen de neiging om op een bepaalde problematische manier naar de werkelijkheid te kijken. Deze manier van kijken wordt ook wel een problematische ‘denkstijl’ genoemd. Zo trekken ze vaak te snel conclusies. Ook zijn ze vooral geneigd om bewijzen te zien vóór hetgeen ze al geloven en hebben ze moeite om bewijzen tégen in zich op te nemen...

Bekijk dit project

Micrometastases and Isolated tumour cells: Relevant and Robust Or Rubbish? The MIRROR study in breast cancer

Afgerond (januari 2006 - juni 2009)

Kleine uitzaaiingen van borsttumoren komen tegenwoordig vaker aan het licht sinds het onderzoek aan de lymfeklier nabij de tumoren (schildwachtklierprocedure) een standaard onderdeel van de behandeling bij borstkanker vormt. Nu er meer kleine uit­zaaiingen worden ontdekt bieden sommige ziekenhuizen aanvullende chemotherapie en/of hormoomtherapie aan. De zogeheten MIRROR studie heeft van deze...

Bekijk dit project

Mindfulness training versus treatment as usual in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Afgerond (december 2014 - december 2017)

In dit onderzoek wordt bekeken of mindfulness een effectieve en doelmatige behandeling is voor volwassenen met ADHD. Op dit moment worden de meeste mensen met ADHD behandeld met medicatie. Maar dit helpt niet bij iedereen. Ook hebben mensen soms last van bijwerkingen. Bovendien wil niet iedereen medicatie gebruiken. Het zou dus mooi zijn als er alternatieve of aanvullende behandelingen komen voor...

Bekijk dit project

Monitoring and improving guideline adherence by an electronic decision support system

Afgerond (november 2004 - december 2006)

Hartrevalidatie wordt als vervolgbehandeling aangeboden aan patiënten met een hartinfarct, na een hartoperatie of de diagnose hartfalen. Hartrevalidatie is optimaal effectief als een patiënt-georiënteerde, multidisciplinaire benadering wordt gehanteerd. Deze benadering wordt uitgedragen door de Nederlandse Richtlijn Hartrevalidatie. Een belangrijk onderdeel binnen de richtlijn is de...

Bekijk dit project

Monitoring of exhaled nitric oxide (FENO) to tailor the lowest effective dose of oral corticosteroids in severe asthma (MONOSA-Study)

Afgerond (maart 2007 - maart 2009)

Mensen met ernstig astma gebruiken naast hun inhalatiemedicijnen ook pillen met corticosteroïden. Deze medicijnen onderdrukken de ontsteking in hun longweefsel die bijdraagt aan de astmaklachten. Aangezien langdurig gebruik van corticosteroïden in pilvorm nadelige gevolgen heeft (botontkalking, diabetes, spierzwakte etc) is het zinvol de dosis van deze corticosteroïden zo laag mogelijk te houden....

Bekijk dit project

Monitoring of stable glaucoma patients: evaluation of the effectiveness and efficiency of a Glaucoma follow-up unit, staffed by nonphysician Health Care Professionals, as an intermediate step towards glaucoma monitoring in primary care.

Afgerond (december 2004 - juli 2008)

Als de druk in de oogbol stijgt (oculaire hypertensie), ontstaat boven een bepaalde druk schade aan de zenuwcellen in het oog (glaucoom). Dit veroorzaakt geleidelijk toenemende uitval van het gezichtsvermogen, soms uiteindelijk totale blindheid. Dit proces is te vertragen of zelfs te stoppen met diverse behandelingen. Mensen met oculaire hypertensie of glaucoom - en ook mensen met een verhoogd...

Bekijk dit project

More efficient use of corneal donor donations: the Dutch Lamellar Corneal Transplantation Study (DLCTS-Study)

Afgerond (januari 2005 - februari 2009)

Tussen 1998 en 2001 daalde in Nederland het percentage gedoneerde hoornvliezen dat daadwerkelijke gebruikt werd voor transplantatie van 50.8% tot  35.2%. De reden van het niet-gebruiken was dat de hoornvliezen niet (in hun geheel) geschikt waren voor transplantatie. Nieuwe transplantatietechnieken maken het inmiddels mogelijk dat alleen een deel van het hoornvlies gebruikt wordt. In Maastricht is...

Bekijk dit project

Motivational interviewing embedded in planned diabetes care for Type 2 patients: effectiveness and efficiency in general practice especially to improve guideline recommendations on diet and exercise

Afgerond (februari 2006 - oktober 2009)

De behandeling van type 2 diabetes (‘suikerziekte’) bestaat uit het voorschrijven van (diverse) medicijnen en het geven van adviezen voor een gezondere levensstijl (minder (vet) eten, meer bewegen, etc). Met name de advisering komt in veel huisartsenpraktijken niet goed van de grond. In Nijmegen is onderzocht of een speciale training van praktijkondersteuners helpt om mensen met type 2 diabetes te...

Bekijk dit project

MR-lymphography and lymph-node metastases in prostate cancer

Afgerond (juni 2002 - oktober 2005)

Om na te gaan of er bij prostaatkanker sprake is van uitgezaaide ziekte, worden de lymfklieren in het bekken onderzocht op de aanwezigheid van tumorcellen. Dit gebeurt tot nu toe met behulp van een CT-scan, een beeldvormende techniek. Deze is echter niet erg gevoelig waardoor uitzaaiingen gemist kunnen worden. Om die reden vindt vaak aanvullend een operatie plaats waarbij de lymfklieren in het...

Bekijk dit project

MSCT coronary angiography in patients with stable and unstable angina: a multicenter study

Afgerond (november 2004 - augustus 2007)

Bij mensen met pijn op de borst wordt nagegaan of er sprake is van één of meer vernauwingen in de kransslagaders van het hart. In dit geval kan dotteren de vernauwing opheffen. De gebruikelijke methode om vernauwingen op te sporen is het angiogram, een techniek waarbij via een dun slangetje een vloeistof in de kransslagaders wordt gebracht die de (vernauwingen in de) kransslagaders zichtbaar maakt...

Bekijk dit project

Multicentered Randomized Controlled Trial to Test the Cost Effectiveness of Urodynamics in women with symptoms of Stress Urinary Incontinence in whom surgical treatment is considered.

Afgerond (januari 2009 - december 2012)

Is urodynamisch onderzoek altijd nodig bij vrouwen met urineverlies voordat zij een operatie ondergaan? Steeds meer vrouwen ondergaan een operatie vanwege ongewenst urineverlies bij inspanning. Voor een operatie wordt een urodynamisch onderzoek geadviseerd. Met dit onderzoek kan de functie van de blaas en het afsluitmechanisme van de blaas worden getest. Het nut van het urodynamisch onderzoek is...

Bekijk dit project

Multimodal treatment of perianal fistulas in patients with Crohn's disease: a multicenter randomised controlled trial

Afgerond (juni 2013 - juni 2017)

De ziekte van Crohn is een chronische darmziekte die vooral jong volwassenen treft. Ongeveer 25% van de patiënten ontwikkelt hierbij een peri-anale fistel (abnormale verbinding tussen anale kanaal en peri-anale huid). Dit gaat gepaard met abcessen, pijn, en soms zelfs kringspierdestructie. AanleidingDe behandeling kan bestaan uit dure chronische medicatie (anti-TNF) en/of chirurgie (seton drainage...

Bekijk dit project

Nationale verspreiding en implementatie van de 'Fluxim-implementatiestrategie' onder professionals en patiënten

Afgerond (september 2014 - september 2016)

Het verlies van meer dan 1 liter bloed na een bevalling is zeer ongewenst. De Fluximstudie toont dat dit mede veroorzaakt wordt door het onvoldoende naleven van richtlijn- en cursusinstructies door zorgverleners. Vandaar dat hulpmiddelen (o.a. checklijsten) voor zorgverleners en patiënten zijn ontwikkeld en uitgetest om het volgen van de richtlijn/cursusinstructies te verbeteren. In dit...

Bekijk dit project

Neurodevelopmental outcome after neonatal hypoglycemia: a multi-center randomized controlled trial comparing intensive treatment versus expectant glucose monitoring in 'high risk' newborns.

Afgerond (januari 2008 - januari 2013)

Ongeveer 25% van alle pasgeborenen heeft een verhoogd risico op het ontstaan van hypoglycemie (een schommelende of te lage bloedsuikerspiegel). In Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 40.000 pasgeborenen. Gebrek aan glucose kan de hersens blijvend ernstig beschadigen. Daardoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van:psychemotoriektaalgedragPasgeborenen met een hoog risico worden onderzocht en...

Bekijk dit project

Nurse-endoscopy of the colon; a randomized trial on accuracy, patient experiences and costs

Afgerond (september 2007 - mei 2011)

In Nederland worden er jaarlijks 500.000 kijkonderzoeken van het maag-darmkanaal verricht. Dit aantal zal door de introductie van darmkanker screening nog verder toenemen. Met een colonoscopie (inwendig kijkonderzoek van de dikkedarm) kunnen we de voorstadia van darmkanker vinden en behandelen. Colonoscopieën worden verricht door artsen, voornamelijk MDL-artsen. Momenteel is er een tekort aan...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een digitale keuzehulp voor vrouwen met stressincontinentie; implementatie van de resultaten van de PORTRET studie

Afgerond (januari 2016 - januari 2018)

Vrouwen met stressincontinentie verliezen urine bij inspanning. In het verleden werd gestart met bekkenfysiotherapie en werd een operatie pas in tweede instantie overwogen. Huidige richtlijnen geven aan dat ook direct opereren een goede behandeling is als men meerdere keren per week urine verliest. Beide mogelijkheden zou de zorgverlener in dat geval met de vrouw moeten bespreken. Een keuzehulp is...

Bekijk dit project

OPTICARE-XL; effectiveness and cost-effectiveness of a novel tailor-made cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease

Afgerond (december 2016 - april 2021)

OPTICARE-XL: nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht? Doel Bestaande hartrevalidatieprogramma’s zijn vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE-XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke...

Bekijk dit project

Optimal blood transfusion management in elective orthopaedic surgery

Afgerond (januari 2006 - oktober 2009)

Tijdens een operatie waarbij een knie of heup wordt vervangen, verliest de patiënt bloed. Soms is hierdoor een bloedtransfusie met rode bloedcellen nodig. In de praktijk worden diverse methoden toegepast om de noodzaak van een bloedtransfusie na een operatie te verminderen: voor de operatie toedienen van EPO (een hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert) of tijdens en na de operatie...

Bekijk dit project

Optimal strategy for (early) diagnosis of heart failure

Afgerond (augustus 2002 - december 2007)

Hartfalen is een ongeneeslijke aandoening waarvan het voortschrijden met medicijnen en leefregels kan worden geremd. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, des te beter de vooruitzichten. Vroege diagnose is een taak van de huisarts. Deze beschikt echter over beperkte diagnostische mogelijkheden (anamnese, lichamelijk onderzoek). Dit leidt tot over- en onderdiagnostiek. In Utrecht is nagegaan welke...

Bekijk dit project

Optimal treatment for carotid artery stenosis

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Vernauwingen in de halsslagaders als gevolg van ‘aderverkalking’ (atherosclerose) zijn op twee manieren te behandelen: met een operatie of met een dotterprocedure. Bij dat laatste wordt de vernauwing in het bloedvat van binnenuit opgerekt, waarna er een metalen buisje wordt aangebracht dat het bloedvat moet openhouden. De dotterprocedure wordt in toenemende mate toegepast, ofschoon er geen bewijs...

Bekijk dit project

Optimising Circulating Blood Volume after Subarachnoid Haemorrhage

Afgerond (november 2005 - november 2007)

Mensen die een hersenbloeding hebben gehad als gevolg van een kapot gesprongen hersenslagader (een zogeheten subarachnoïdale bloeding, kortweg SAB) lopen een risico in de weken erna nog meer hersenschade te ontwikkelen. Dit als gevolg van een tekort aan bloed in de hersenen. Om het bloedvolume op peil te brengen en te houden, krijgen patiënten daarom na een SAB extra vloeistof toegediend. In...

Bekijk dit project

Optimization of diagnostic imaging use in patients with acute abdominal pain: cost-effectiveness analysis of imaging strategies (OPTIMA study)

Afgerond (december 2004 - december 2007)

Jaarlijks belanden veel mensen op de Spoed Eisende Hulp (SEH) met acute (ernstige) buikpijn. Het snel en betrouwbaar stellen van  de juiste diagnose is dan van levensbelang. Naast de beschrijving van de klachten kunnen röntgenfoto’s, echografie en CT-scans de arts daarbij helpen. In het AMC is onderzocht op welke manier deze hulpmiddelen het meest (kosten)efficiënt kunnen worden ingezet op de SEH....

Bekijk dit project

Optimization of the reach of the Liberman modules 'Symptom management' and 'Medication management'

Afgerond (december 2004 - december 2007)

Het doel van dit project was de invoering van zogeheten Liberman modules te bewerkstellingen in drie GGZ-instellingen. Liberman modules zijn trainingen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, bijvoorbeeld schizofrenie, waarmee zij leren beter zelfstandig te functioneren. Ondanks dat aan alle voorwaarden voor een succesvolle implementatie werd voldaan (o.a. opleiding van deskundige...

Bekijk dit project

Optimizing diagnosis of recurrent events using (almost) continuous monitoring ancillary study of Costs and effects of strategies to prevent oversedation in Intensive Care patients, nr 80-007022-98-04103

Afgerond (januari 2005 - december 2008)

In Amsterdam is een wiskundig model ontwikkeld om voorspellingen te kunnen als en bepaalde meting bij patiënten herhaaldelijk wordt uitgevoerd. De methodiek is vervolgens toegepast op het in de gaten houden van patiënten die waren opgenomen op de intensive care unit van het AMC (zie ook project Costs and effects of strategies to prevent oversedation in Intensive Care patients). Deze patiënten...

Bekijk dit project

Outcomes beyond health

Afgerond (mei 2006 - juli 2009)

Bij het bepalen van de kosteneffectiviteit van een behandeling is meestal de verandering in de gezondheidstoestand van de patiënt de enige maat. Weinig aandacht is er voor hoe de patiënt de zorg ervaart. In Maastricht is onderzocht in hoeverre de voorkeur van patiënten voor de ene boven de andere behandeling verandert als ook rekening wordt gehouden met uitkomsten die verder reiken dan de pure...

Bekijk dit project

Pain exposure physical therapy versus standard therapy for patients with complex regional pain syndrome type 1 (CRPS-1).

Afgerond (januari 2009 - maart 2012)

In deze studie wordt onderzocht wat de meest (kosten)effectieve behandeling is van CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom, type 1 (CRPS-I). Vroeger heette dit ook wel posttraumatische dystrofie. Er worden twee behandelingen met elkaar vergeleken: behandeling volgens de landelijke CBO richtlijn van 2006 en behandeling volgens het PEPT protocol, beter bekend als de Macedonische therapie. Belangrijk...

Bekijk dit project

Pancreatitis, verY earlY compared wiTH delayed start Of eNteral feeding; PYTHON, a randomised controlled multicenter trial. Dutch Acute Pancreatitis Study Group

Afgerond (januari 2009 - september 2012)

Wanneer de alvleesklier ontstoken raakt is er sprake van een acute pancreatitis. In Nederland krijgen ruim 3500 mensen per jaar acute pancreatitis.De huidige behandeling bestaat uit rust, voldoende vocht en pijnstilling. Daarnaast bestaat de behandeling uit het geven van voeding door een dunne sonde (slangetje). Doorgaans wordt na ongeveer 3 dagen besloten of een patiënt zelf kan gaan eten of dat...

Bekijk dit project

Patiënt Participatie Doelmatigheidsonderzoek

Afgerond (september 2014 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Patient reported outcomes in helmet treatment: elicitation of parental and physician preferences in relation to decision and treatment satisfaction

Afgerond (januari 2009 - juli 2012)

Een matige tot ernstige schedelvervorming komt voor bij 1 tot 2 van elke 100 zuigelingen van 5 maanden. Ouders kunnen bij een schedelvervorming bij hun kind afwachten of en hoe de schedel vanzelf herstelt, maar ook behandeling met een helm is mogelijk. Omdat wetenschappelijke evidentie voor de werkzaamheid van de helm ontbreekt, is de keuze voor de aanpak op dit moment een beslissing die sterk...

Bekijk dit project

Patient safety/medication safety: The impact of computerized physician order entry on medication error prevention in hospitalized patients

Afgerond (december 2004 - februari 2008)

Bij het  handmatig voorschrijven van medicijnen kunnen fouten ontstaan die soms leiden tot schade bij patiënten. Door bij het voorschrijven van medicijnen gebruik te maken van een elektronisch systeem dat de voorschrijver tevens ondersteunt bij het kiezen van het juiste medicijn, neemt het aantal medicatiefouten af. De Groningse onderzoekers gingen na of dit ook leidt tot minder schade bij...

Bekijk dit project

Patient-centred implementation of elective single embryo transfer (eSET) in in vitro fertilisation (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Afgerond (december 2005 - maart 2009)

Om complicaties door een meerlingzwangerschap te voorkomen, kan bij een IVF-procedure (‘reageerbuisbevruchting’) gekozen worden om slechts één embryo in de baarmoeder te plaatsen. Dit verlaagt echter de kans op een succesvolle zwangerschap. De behandelaar en het paar beslissen meestal samen over het aantal te plaatsen embryo’s. In Nijmegen is onderzocht of het aanbieden van extra ondersteuning...

Bekijk dit project

Patiëntenparticipatie Doelmatigheidsonderzoek ronde 17

Afgerond (oktober 2015 - juli 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Patients' and general practitioners' preferences for osteoporosis treatment ancillary study of 'Case finding in Osteoporosis: how to implement current guidelines?'

Afgerond (oktober 2005 - oktober 2007)

Met name bij oudere vrouwen kan de botdichtheid zo sterk afnemen dat er gemakkelijk botbreuken ontstaan. Meer bewegen en medicijnen kunnen de botdichtheid iets vergroten en daarmee het risico op botbreuken verminderen. In Rotterdam is nagegaan welke kenmerken van de behandeling met medicijnen belangrijk zijn voor vrouwen om te beslissen deze medicijnen wel of niet te gaan gebruiken. Onderzoek bij...

Bekijk dit project

Pediatric pelvic physiotherapy added to conventional treatment of functional constipation in children in primary care

Afgerond (januari 2014 - januari 2016)

De huisarts ziet regelmatig kinderen met obstipatie op het spreekuur. Vaak is er geen lichamelijke oorzaak te vinden. We spreken dan van functionele obstipatie. De standaard bestaat uit voorlichting, dieetadvies, toilettraining en het voorschrijven van laxerende middelen. Echter, na 3,5-5 jaar heeft meer dan de helft van de kinderen nog klachten. Kinderbekkenfysiotherapeuten geven aan deze...

Bekijk dit project

Pelvic Floor rehabilitation to improve functional Outcome and quality of life after surgery for Rectal CancEr: a randomized controlled trial. FORCE-trial.

Afgerond (december 2016 - december 2021)

De FORCE-trial is een onderzoek naar de behandeling van ontlastingsproblemen na een operatie voor endeldarmkanker. De eerste keus behandeling voor patiënten met endeldarmkanker is het verwijderen van een deel van de endeldarm, eventueel gecombineerd met chemotherapie, bestraling en/of tijdelijk stoma. Na deze operatie heeft 90% van de patiënten in meer of mindere mate last van incontinentie voor...

Bekijk dit project

Percutaneous vertebroplasty in the treatment of osteoporotic vertebral fractures

Afgerond (november 2005 - juni 2009)

Osteoporose (botontkalking) kan leiden tot het inzakken en zelfs breken van ruggenwervels. Tot voor kort bestond de  gebruikelijke behandeling van verzwakte of gebroken ruggenwervels uit het geven van medicijnen tegen de pijn, fysiotherapie en eventueel het aanmeten van een ondersteunend korset. Een relatief nieuwe vorm van behandeling is de percutane vertebroplastiek (PV), een techniek waarbij de...

Bekijk dit project

PERFECT (D):Primary care Electronic Referrals: Focus on Efficient Consultation using Telemedicine in Dermatology

Afgerond (november 2004 - maart 2007)

Huisartsen verwijzen een deel van de patiënten met een huidaandoening door naar de specialist (dermatoloog) in het ziekenhuis voor het stellen van de juiste diagnose of het kiezen van de optimale behandeling.. In het AMC is onderzocht of het doorsturen van de patiënt zelf vervangen kan worden door het doorsturen van foto’s van de aangedane huid aangevuld met nadere gegevens die de huisarts kan...

Bekijk dit project

Performance of specialised breast technicians in diagnostic breast imaging.

Afgerond (december 2005 - november 2007)

Het beoordelen van mammogrammen (röntgenfoto’s van borsten om afwijkingen op te sporen die kunnen wijzen op borstkanker) legt beslag op een flink deel van de werktijd van radiologen. In Maastricht is onderzocht of het (vooraf) beoordelen van mammogrammen ook kan worden uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiolaboranten. Het onderzoek wees uit dat radiolaboranten na een 9 maanden durende...

Bekijk dit project

Perioperative diabetes care: developing and testing an implementation strategy in terms of effectiveness, experiences and costs

Afgerond (januari 2009 - mei 2013)

Een goede diabetesregulatie rondom operaties vermindert het aantal postoperatieve infecties, de opnameduur in het ziekenhuis en sterfte. Deze studie richtte zich op het ontwikkelen en testen van een strategie om de diabeteszorg rondom operaties te verbeteren. Tijdens de studie zijn indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van de diabeteszorg rondom operaties te meten. De indicatoren zijn gebruikt om...

Bekijk dit project

Perioperative enteral nutrition to reduce postoperative complications following colorectal surgery. A multicenter prospectively randomized controlled trial

Afgerond (augustus 2014 - februari 2018)

In deze multicenter, dubbelblinde studie wordt het effect van een verrijkte voeding voor, tijdens en na een operatie onderzocht op de complicaties postoperatieve ileus (darmobstructie) en naadlekkage. In totaal 280 patiënten die een darmoperatie ondergaan krijgen een voedingssonde en worden verdeeld over een interventie- en een controlegroep. Via een geblindeerde opstelling krijgt de...

Bekijk dit project

Perioperative strategy in colonic surgery; laparoscopy and/or fast track multimodal management versus standard care

Afgerond (augustus 2005 - november 2009)

Sinds begin jaren negentig hebben zich in de dikkedarmchirurgie twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Ten eerste het toepassen van laparoscopische chirurgie (waarbij maar twee of drie kleine sneden in de buikwand worden gemaakt) en ten tweede de zogeheten fast track zorg. Deze laatste is erop gericht de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie en na de operatie zo snel...

Bekijk dit project

Personalized prophylaxis of venous thrombosis based on genetic and other risk factors in a population at risk.

Afgerond (januari 2013 - november 2016)

Samenvatting na afronding In dit project is op individueel niveau vastgesteld welke omgevingsfactoren (bijvoorbeeld leeftijd of een familiegeschiedenis van trombose), welke genetische factoren en welke biomarkers in het bloed, trombose kunnen voorspellen bij patiënten die gips gaan krijgen of die een kijkoperatie moeten ondergaan.2 x 1500 deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld en bloed...

Bekijk dit project

Pessary or surgery for symptomatic pelvic organ prolapse

Lopend (december 2014 - september 2022)

Een verzakking van baarmoeder, blaas of endeldarm is een veel voorkomend en hinderlijk probleem bij vrouwen. Matige tot ernstige verzakkingsklachten kunnen worden behandeld met een vaginale ring (pessarium) of operatie. Beide behandelingen zijn effectief maar nog nooit onderling vergeleken. Momenteel wordt tenminste de helft van alle vrouwen direct behandeld met een operatie. In dit onderzoek...

Bekijk dit project

PGS for aneuploidies in IVF

Afgerond (mei 2003 - mei 2006)

Het genetisch testen van embryo’s (Preïmplantatie Genetische Screening, PGS) bij IVF en verwante procedures leidt niet tot een hogere kans op een doorgaande zwangerschap maar juist tot een significant lagere kans. Daarom dient deze techniek niet routinematig te worden toegepast, ook niet bij vrouwen van 35 jaar of ouder. Dit concludeerden onderzoekers van het AMC en het UMCG in onderzoek bij 408...

Bekijk dit project

Pharmacogenetic testing in the clinical setting: is screening for TPMT genotype a cost-effective treatment strategy? The first prospective randomized controlled trial within the Dutch health care system.

Afgerond (mei 2007 - oktober 2013)

Farmacogenetica beoogt het optimaliseren van de behandeling met geneesmiddelen door genetische factoren bij de keuze te betrekken. Hierdoor kunnen bijwerkingen worden voorkomen en de effectiviteit van de behandeling worden verbeterd.Thiopurine-behandeling geeft ook vaak bijwerkingen. Door een genetische test van het thiopurine-S-methyltransferase (TPMT) gen voor de behandeling kan een gedeelte...

Bekijk dit project

Pharmacologic optimization of voriconazole - a prospective clustered group-randomized cross-over trial of therapeutic drug monitoring

Afgerond (april 2009 - augustus 2018)

Samenvatting na afronding Patiënten met bloedkanker (leukemie) lopen een groot risico op een schimmelinfectie in de longen. Het geneesmiddel voriconazol is de eerste keus behandeling voor deze infectie. Het middel werkt niet bij iedereen en bijwerkingen komen regelmatig voor.In dit project is onderzocht of het doseren van voriconazol op basis van de gewenste hoeveelheid in bloed een betere...

Bekijk dit project

Pharmacotherapy counselling groups using quality circles: a cost-effective strategy to improve guideline adherence in nursing homes?

Afgerond (januari 2011 - juli 2017)

Kwaliteitsverbetering farmacotherapieoverleg (FTO) verpleeghuizen In het farmacotherapieoverleg (FTO) bespreken artsen en apotheker(s) het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit project onderzocht of artsen die in verpleeghuizen werken en in hun FTO de kwaliteitscirkel gebruiken, beter de richtlijnen volgen dan artsen die dit niet doen. Twee geneesmiddelengroepen zijn gevolgd: slaapmiddelen...

Bekijk dit project

Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) studie: een gerandomiseerde studie naar de effecten en kosten van fysieke training tijdens de behandeling van kanker

Afgerond (januari 2010 - juli 2014)

De PACT-studie heeft gekeken of een 18 weken durend gesuperviseerd beweegprogramma bij patiënten met borstkanker of dikke darmkanker vermoeidheid kan verminderen en kosteneffectief is. De groepsgewijze beweegsessies startten al tijdens de chemokuren of de bestralingen. 204 Patiënten met borst- en 33 met dikke darmkanker deden mee en werden verdeeld over een beweeggroep met twee wekelijkse aerobe...

Bekijk dit project

PINE: Prevention by epidural Injection of postherpetic Neuralgia in the Elderly

Afgerond (december 2001 - december 2004)

Een deel van de mensen met gordelroos (herpes zoster) krijgt enige tijd na de acute ziekteverschijnselen (rode huid met blaasjes, pijn) opnieuw (hevige) pijn op dezelfde plaats. Dit heet postherpetische pijn of postherpetische neuralgie. De richtlijnen bevelen aan bij mensen ouder dan 50 jaar in de acute fase van gordelroos het ruggenmerg te injecteren met een dosis ontstekingsremmende medicijnen...

Bekijk dit project

Plastic or Metal Stents for Primary or Recurrent Inoperable Malignant Extrahepatic Biliary Obstruction (PLAMET study)

Afgerond (juli 2008 - mei 2013)

Kwaadaardige tumoren in het gebied van de alvleesklier, galwegen of galblaas kunnen een vernauwing geven van de galgang. Deze vernauwing kan klachten geven zoals geelzucht, koorts, jeuk, verminderde eetlust, misselijkheid en braken. Soms is het niet mogelijk om patiënten te opereren om deze vernauwing op te heffen. In dat geval is het mogelijk een buisje (stent) te plaatsen door de vernauwing van...

Bekijk dit project

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage (PATCH)

Afgerond (januari 2008 - januari 2010)

In Nederland worden jaarlijks 5.600 mensen getroffen door een hersenbloeding. Een jaar na de bloeding is 70% van hen overleden of ernstig gehandicapt. Daarbij geldt: hoe groter de bloeding, des te ernstiger de gevolgen. Bij een deel van de mensen wordt de omvang van de bloeding in de eerste uren steeds groter. Dit treedt vooral op bij mensen die medicijnen gebruiken die de bloedstolling vertragen....

Bekijk dit project

Point-of-Care C-reactive protein to assist in primary care management of children with lower respiratory tract infection

Afgerond (juni 2013 - december 2017)

Samenvatting na afronding In het PRICE-onderzoek is de C-reactive protein (CRP-test) onderzocht bij kinderen met een verdenking op een lage luchtweginfectie (LLWI) in de huisartspraktijk. De CRP-test geeft een verhoogde uitslag bij ernstige ontstekingen en kan worden uitgevoerd in de huisartspraktijk. De uitslag is binnen 3 minuten bekend. In het onderzoek is het aantal antibioticavoorschriften...

Bekijk dit project

Postoperative Pericardial Flush: to evaluate the effects of pericardial flush with a crystalloid on blood loss after CABG.

Afgerond (december 2013 - januari 2018)

Overmatig bloedverlies na een hartoperatie is een veel voorkomende complicatie na hartchirurgie. Als er na een hartoperatie sprake is van overmatig bloedverlies dan moet de patiënt terug naar de operatiekamer om te kijken of er een oorzaak is voor de bloeding. Soms wordt er een duidelijke oorzaak gevonden maar regelmatig is er sprake van diffuus bloedverlies: kleine bloedingen verspreid over het...

Bekijk dit project

Predicting efficient implementation and costs; Ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip

Afgerond (november 2006 - mei 2010)

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het uitvoeren van echo-onderzoek bij baby’s op het consultatiebureau naar aangeboren heupafwijkingen (heupdysplasie) leidt tot een sterke afname van het aantal onterechte doorverwijzingen naar het ziekenhuis. In Utrecht is aansluitend de kosteneffectiviteit van de echometing op het consultatiebureau onderzocht. Dit met het oog op landelijke invoering van deze...

Bekijk dit project

Predictive value of PET in newly diagnosed NHL

Afgerond (december 2001 - augustus 2006)

Agressief Non-Hodgking Lymfoom, een zeldzame vorm van lymfklierkanker, wordt behandeld met chemotherapie, immunotherapie en (eventueel) radiotherapie. Binnen 2 jaar komt de ziekte bij 40% van de patiënten terug. In Groningen is de waarde onderzocht van de beeldvormende techniek FDG-PET om bij de individuele patiënten de kans op terugkeer van de ziekte te voorspellen. Hiertoe werd bij 92 patiënten...

Bekijk dit project

Pregnancy-induced hypertension and pre-eclampsia after 36 weeks: induction of labour versus expectant monitoring. A comparison of maternal and neonatal outcome, maternal quality of life and costs?

Afgerond (februari 2006 - februari 2009)

Bij zwangere vrouwen met hoge bloeddruk (zwangerschapshypertensie) en preëclampsie in de laatste fase van de zwangerschap kan de bevalling beter ingeleid worden dan dat men afwacht. Dit is beter voor de conditie van de moeder en levert een kostenbesparing op van ongeveer € 800,- per patiënt. Dat zijn de conclusies van dit onderzoek, dat gericht was op de vraag, wat men het beste kan doen als deze...

Bekijk dit project

Prenatal fetal RhD bloodgroup typing to enhance efficiency of antenatal anti-D immunoprophylaxis in RhD negative pregnant women

Afgerond (oktober 2001 - augustus 2005)

Vrouwen met resusnegatief bloed maken antistoffen aan als er resuspositief in hun bloedbaan komt. Deze antistoffen kunnen in geval van een zwangerschap van een resuspositief kind het bloed van het kind afbreken. Om dit te voorkomen krijgen resusnegatieve vrouwen die zijn bevallen van een resuspositief kind anti-D toegediend. Dit vangt eventueel resuspositief bloed weg. Ook krijgen resusnegatieve...

Bekijk dit project

Prenatale diagnostiek: MLPA en/of karyotypering

Afgerond (december 2006 - april 2009)

Zwangeren met een hoog risico op een kind met Down syndroom (leeftijd, uitslag triple test, eerder kind met Down syndroom) kunnen een vruchtwaterpunctie laten verrichten. Dit onderzoek vindt plaats rond 15 weken zwangerschapsduur. Het vruchtwater bevat cellen van het kind die onderzocht worden op de aanwezigheid van afwijkingen in het aantal chromosomen. Het normale aantal is 46, een kind met Down...

Bekijk dit project

Preoperative biliary drainage in patients with obstructive jaundice

Afgerond (augustus 2003 - september 2008)

Mensen met een tumor in de alvleesklier ontwikkelen vaak geelzucht doordat de tumor de galweg afsluit. De geelzucht leidt tot een verslechtering van de lichamelijke conditie. Al meer dan 70 jaar is galwegdrainage de standaardtechniek om deze patiënten in een betere conditie te krijgen voorafgaand aan de operatie waarbij de tumor verwijderd wordt. Hierbij plaatst de maag-, darm- en leverspecialist...

Bekijk dit project

Prevent Trial: Prevention of parastomal hernia during construction of a colostomy by reinforcing the bowel wall with a polypropylene mesh. A multicentre randomized controlled trial.

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2013)

Na het plaatsen van een stoma kan een littekenbreuk (een ‘parastomale hernia’) ontstaan. In dit project wordt onderzocht of dit voorkomen kan worden door het aanleggen van een kunststof mat bij aanleg van een blijvend colostoma. Een breuk geeft niet altijd klachten, maar kan een nieuwe operatie noodzakelijk maken en  kan bijvoorbeeld leiden tot arbeidsongeschiktheid. De kans op het ontstaan van...

Bekijk dit project

Preventing falls and functional decline among elderly persons at risk

Afgerond (februari 2002 - augustus 2002)

Als een zelfstandig wonende oudere (flink) ten val komt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de gezondheid van de oudere en diens mogelijkheid tot zelfstandig wonen. In Maastricht is onderzocht of een uitgebreid medisch onderzoek (te lage bloeddruk?) en het nemen van maatregelen in huis (losse matjes verwijderden etc). bij ouderen die een val hebben gemaakt nieuwe valpartijen voorkomt....

Bekijk dit project

Preventing preterm birth in women with a previous preterm birth: identification of obstacles to change

Afgerond (december 2005 - december 2007)

Bij vrouwen die (veel) te vroeg bevallen zijn, kan het risico op een volgende (veel) te vroege bevalling op twee manieren worden verminderd. Het geven van het hormoon progesteron vanaf de 20e week van de zwangerschap en het controleren op – en zo nodig behandelen van - bacteriële vaginose (bacterie-infectie in de vagina). Het toepassen van deze preventieve maatregelen gebeurt niet overal in...

Bekijk dit project

Prevention guidelines for contrast-induced nephropathy in contrast-enhanced CT: Appropriate and cost-effective?

Afgerond (juni 2013 - april 2014)

Een CT-scan is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnose van ziekte. Bij CT-scans wordt vaak jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten, wat nierschade kan veroorzaken. Daarom zijn er maatregelen om nierschade te voorkomen. Eerste stap is herkennen van patiënten met een verhoogde kans op nierschade. Tweede stap is voorkomen van nierschade door vochttoediening (infuus). In recente onderzoeken lijkt de...

Bekijk dit project

Preventive effects of Integrated Multidisciplinary Care (´ketenzorg´) on disabled persons within homes for the elderly, a controlled clinical trial

Afgerond (december 2005 - september 2008)

Een driemaandelijkse systematische observatie van bewoners van verzorgingshuizen, gevolgd door multidisciplinair overleg met huisarts, verpleeghuisarts en psycholoog kan de kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen verbeteren. De kosten dalen licht.De verzorgenden kregen een training om elke drie maanden de bewoners te beoordelen.  Vervolgens werden de bewoners besproken in een multidisciplinair...

Bekijk dit project

Primary G-CSF prophylaxis during the first two cycles only or throughout all chemotherapy cycles in breast cancer patients at risk of febrile neutropenia

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

Sommige patiënten met borstkanker hebben een verhoogd risico om tijdens de chemo­therapie (ernstig) last te krijgen van koorts en een verlaagd aantal witte bloedcellen (febriele neutropenie). Om het optreden van febriele neutropenie te voorkomen worden deze patiënten behandeld met het middel G­CSF. Bekend is dat febriele neutropenie met name tijdens de eerste twee kuren chemotherapie optreedt. Dit...

Bekijk dit project

Primary maximal necrosectomy versus a minimally invasive step up approach in patients with necrotising pancreatitis; PANTER, a randomised controlled trial. Dutch Acute Pancreatitis Study Group.

Afgerond (maart 2006 - juli 2009)

Bij patiënten met acute alvleesklierontsteking (pancreatitis) kunnen delen van de alvleesklier  en omliggend weefsel worden verteerd en afsterven. Bij ongeveer 30% van deze patiënten treedt vervolgens een bacteriële infectie op van het afgestorven weefsel. Men spreekt dan van een  geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis. De gebruikelijke behandeling betreft een buikoperatie, waarbij al het...

Bekijk dit project

PRIMUS ( unknown PRIMary tumours Studied with FDG-PET )

Afgerond (december 2001 - februari 2004)

Bij sommige mensen met uitzaaiingen van kanker in de keel is de oorspronkelijke tumor niet gemakkelijk te vinden. Het gebruik van diverse (belastende) beeldvormende technieken brengt het aantal patiënten met een niet-vindbare oorspronkelijke tumor terug tot ongeveer 100 per jaar. In Groningen is onderzocht of het gebruik van FDG-PET (ook een beeldvormende techniek) het aantal patiënten met een...

Bekijk dit project

Problem analysis for the development of an implementation strategy to improve the primary care management of patients with neck pain

Afgerond (april 2012 - december 2015)

Nekpijn is een veelvoorkomende klacht. Uit een studie (Hoving 2002) waarin manuele therapie met fysiotherapie en huisartsenzorg werd vergeleken voor patiënten met nekpijn, bleek manuele therapie zowel effectiever als kosteneffectief te zijn. Nationale cijfers laten echter zien dat zorgverleners, waaronder huisartsen, nog steeds heel weinig doorverwijzen naar manuele therapeuten bij patiënten met...

Bekijk dit project

Procedural sedation for hysteroscopic myomectomy: cost-effectiveness and patient preference

Afgerond (december 2015 - maart 2021)

Als bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies myomen (vleesbomen) in de baarmoederholte worden gezien, is hysteroscopische verwijdering de eerste keus behandeling. Hierbij worden met een kijkbuis via de schede de myomen verwijderd uit de baarmoederholte. Momenteel vindt deze ingreep onder narcose op de operatiekamer plaats. Deze studie onderzoekt of poliklinische myoomverwijdering onder...

Bekijk dit project

PRotective VENTilation in patients without the acute respiratory distress syndrome (PReVENT) a Randomized Controlled Trial

Afgerond (januari 2014 - januari 2018)

Dat beademing schade aan de longen kan veroorzaken is al geruime tijd bekend. Beademing met kleine ademteugen voorkomt longschade bij intensive care patiënten met ontstoken longen. Hoewel het aannemelijk lijkt dat beademing met kleine ademteugen ook voordelen heeft bij patiënten met (nog) niet ontstoken longen, worden bij deze patiënten standaard nog altijd grote ademteugen gebruikt. Opzet Deze...

Bekijk dit project

Proxy HRQL value measurement in Alzheimer's dementia

Afgerond (mei 2007 - oktober 2010)

Mensen die lijden aan dementie, bijvoorbeeld als gevolg van de ziekte van Alzheimer, verliezen gaandeweg het vermogen zichzelf (kritisch) te beoordelen. Om die reden worden mensen met dementie vaak niet gezien als een betrouwbare bron als het gaat om het aanleveren van gegevens om de kwaliteit van hun leven te meten. In plaats daarvan wordt een beroep gedaan op de inschatting hiervan door naasten...

Bekijk dit project

Psychological intervention via the Internet in head and neck cancer patients

Afgerond (januari 2009 - juli 2011)

In dit project wordt onderzocht of psychologische therapie via het Internet kosteneffectief is voor patiënten na behandeling van hoofd-halskanker. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2500 patiënten de diagnose hoofd-halskanker (kanker in de mond of keel). Sommige patiënten hebben na de behandeling moeite met het aanpassen aan de nieuwe levensomstandigheden en last van angst of depressieve...

Bekijk dit project

Psychological treatment of Personality Disorders: A multi-centered randomised controlled trial on the (cost-)effectiveness of Schema-Focused Therapy.

Afgerond (april 2006 - april 2011)

Patiënten met persoonlijkheidsstoornissenhebben psychische problemen die met hun karakter samenhangen. We onderzoeken de effectiviteit van een nieuwe therapie, schematherapie, bij zes persoonlijkheidsstoornissen: ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief, paranoïde, narcistisch en theatraal. Deelnemers krijgen 50 sessies schematherapie gedurende 2 jaar, of een gebruikelijke behandeling. De...

Bekijk dit project

Pulsed Electromagnetic Fields in the treatment of fresh scaphoid fractures. A multi centre, prospective, double-blind, placebo controlled, randomized trial.

Afgerond (januari 2010 - mei 2013)

Het schippersbotje is het meest gebroken handwortelbeentje en is erg belangrijk voor de functie van het polsgewricht. Een breuk in het schippersbotje kan ernstige gevolgen hebben. Genezingsstoornissen met blijvende beperkingen komen voor in 40% van de gevallen. Omdat de genezing van een breuk van het schippersbotje heel veel tijd kan kosten en een operatie niet altijd het gewenst resultaat...

Bekijk dit project

Quality of life in first onset schizophrenia

Afgerond (augustus 2001 - augustus 2005)

Schizofrenie is een psychische aandoening, die onder meer gepaard gaat met psychoses; waarbij  de patiënt het contact met de werkelijkheid kwijt is. Antipsychotica kunnen psychoses onderdrukken. Patiënten die hersteld zijn van een eerste psychose willen dikwijls stoppen met antipsychotica. De richtlijnen in Nederland, hoewel niet gebaseerd op empirische gegevens, adviseren twee jaar door te gaan...

Bekijk dit project

Quality of life, gross motor function, and actual everyday physical activity level in children with spastic Cerebral Palsy: (cost)effectiveness of combined treatment with multilevel botulinum-toxin injections and intensive functional physiotherapy.

Afgerond (januari 2009 - februari 2015)

Kinderen met spastische cerebrale parese hebben vaak problemen met het (dagelijks) functioneren. Sinds ongeveer 20 jaar zijn botulinetoxine injecties (BtA, met narcose) en aansluitend intensieve fysiotherapie (iFT) vaak eerste behandelkeuze. Het toxine/gif blokkeert tijdelijk spastische spieren waardoor fysiotherapeuten (mogelijk beter) met kinderen kunnen oefenen. De meerwaarde van deze...

Bekijk dit project

Quantifying COPD patients preferences for early assisted discharge and inpatient hospital care for COPD exacerbations: a Discrete Choice Experiment

Afgerond (november 2007 - maart 2011)

Vaste voorkeur voor ziekenhuiszorg of begeleid vervroegd ontslagOp welke grond kiezen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners voor ziekenhuiszorg of thuisbehandeling, als ze die keuze krijgen? Een enquête werd voorgelegd aan patiënten die deelnamen aan de hiervoor beschreven GO AHEAD trial en hun mantelzorgers. Ongeveer 25% bleek een vaste voorkeur te hebben voor de reguliere ziekenhuiszorg,...

Bekijk dit project

RACE - RAdicale Cystectomy Evaluation. Comparative Effectiveness Study of Open versus Robot Assisted Laparoscopic Surgery

Afgerond (december 2015 - juni 2020)

Voor blaaskanker patiënten met een indicatie voor een radicale cystectomie (blaasverwijdering) is open chirurgie (ORC) volgens de medische richtlijnen de standaard operatietechniek. Robot-geassisteerde chirurgie (RARC) wordt echter steeds vaker toegepast in de praktijk, omdat het mogelijk leidt tot minder bloedverlies, een kortere opnameduur en minder complicaties. Tot op heden is de effectiviteit...

Bekijk dit project

Randomized trial of timing of delivery in early preterm fetal growth restriction based on early and late fetal Doppler venous changes versus cardiotocography. Acronym TRUFFLE = Trial of Umbilical and Fetal Flow in Europe.

Afgerond (december 2005 - september 2009)

De enige behandeling van vroeg preterme foetale groeibeperking bestaat uit foetale monitoring en tijdige geboorte, waarbij gebalanceerd wordt tussen te vroeg ingrijpen, met meer kans op complicaties van vroeggeboorte, of te laat ingrijpen met meer kans op orgaanschade door zuurstof of voedingstekort. De TRUFFLE studie onderzocht of toevoeging van ductus venosus (DV) Doppler doorstromingsmeting...

Bekijk dit project

Randomized trial on the effects of a psychogeriatric diagnostic day hospital

Afgerond (april 2002 - april 2006)

Dementie en andere psychische aandoeningen komen veel voor bij de groeiende groep ouderen in Nederland. Het vaststellen van de lichamelijke, geestelijke en sociale problemen bij oudere mensen is ingewikkeld en vergt de kennis van diverse medische specialisten. In Maastricht is onderzocht of het samenbrengen van die diagnostiek in één centrum, Diagnostisch OnderzoeksCentrum PsychoGeriatrie, kortweg...

Bekijk dit project

RCT comparing the levonorgestrel releasing intrauterine system (Mirena) versus endometrial ablation.(MIRA)

Afgerond (januari 2012 - januari 2018)

Veel vrouwen hebben last van hevig menstrueel bloedverlies, soms zo veel dat behandeling noodzakelijk is. Er bestaan tegenwoordig verschillende behandelingen. Twee behandelingen die veelvuldig worden toegepast zijn het levonorgestrel spiraal (Mirena) en endometriumablatie. Het is nog onduidelijk welke van deze behandelingen een betere oplossing biedt voor hevig menstrueel bloedverlies. Opzet De...

Bekijk dit project

RCT of point of care C-reactive protein test and enhanced communication skills for managing acute cough due to lower respiratory tract infection in general practice: cost effectiveness and effect on diagnostic testing, antibiotic prescribing and recovery.

Afgerond (februari 2005 - februari 2008)

Een test op het eiwit C-reactive protein (CRP) in de huisartspraktijk is een kosteneffectieve manier om ongewenste toediening van antibiotica te voorkomen. Ook een communicatietraining voor de huisarts leidt tot een reductie van het onnodig voorschrijven van antibiotica. Een combinatie van testen en beter communiceren leidt tot de grootste reductie in nodeloze antibiotica. De onderzoekers van dit...

Bekijk dit project

RCT of point of care C-reactive protein test and enhanced communication skills for managing acute cough due to lower respiratory tract infection in general practice: cost effectiveness and effect on diagnostic testing, antibiotic prescribing and recovery.

Afgerond (september 2009 - maart 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar. Hoofdstudie Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Bekijk dit project

RECODE, Randomized clinical trial on Effectiveness of integrated COPD management in primary carE

Afgerond (januari 2010 - januari 2014)

DoelChronische luchtwegklachten (COPD) zijn wereldwijd een groot probleem. Het doel van dit onderzoek is om te bekijken wat het effect is van een gezamenlijke behandeling voor patiënten met COPD. Hoe?We vergelijken twee behandelmethodes. Bij de eerste methode worden behandelingen van de huisarts en longarts beter afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt en de behandeling door de fysiotherapeut...

Bekijk dit project

Reducing bilirubin-induced neurological dysfunction in premature newborns: additional use of bilirubin:albumin ratio in the treatment of hyperbilirubinemia.

Afgerond (april 2007 - september 2010)

Bijna alle (veel) te vroeg geboren kinderen krijgen een gelige kleur doordat hun lichaam nog niet in staat is bilirubine, een afbraakproduct van hemoglobine, te verwerken. Veel bilirubine in het bloed kan leiden tot schade aan de hersenen. Als de hoeveelheid bilirubine te hoog wordt, krijgen de kinderen een behandeling met lichttherapie of een bloedtransfusie (wisseltherapie). De hoogte van het...

Bekijk dit project

Reducing costs of surveillance of patients with non-muscle invasive bladder cancer

Afgerond (december 2014 - februari 2019)

Bekijk dit project

Reducing relapse and recurrence in depression with continuation Cognitive Therapy: a randomized controlled trial

Afgerond (april 2011 - april 2016)

Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) is effectief in het voorkomen van terugval in depressie bij herstelde patiënten. Het was nog niet duidelijk of PCT ook van toegevoegde waarde is voor patiënten die tijdens hun depressie reeds behandeld zijn met Cognitieve Gedragstherapie (CGT). In dit onderzoek zijn 214 herstelde patiënten met een hoog risico op terugval gerandomiseerd over 2 condities:...

Bekijk dit project

Reducing salt-intake: cost effectiveness of online self-regulation embedded in regular care for chronic kidney disease patients.

Afgerond (april 2013 - oktober 2015)

Patiënten met nierschade eten net als andere Nederlanders teveel zout. Vermindering van zoutinname verlaagt de bloeddruk en beschermt de nieren, maar is lastig. Het SUBLIEM-programma heeft als doel patiënten te ondersteunen bij minderen van zoutgebruik. Het bestaat uit de website ‘Zoutmodule’, die inzicht geeft in de eigen zoutinname en helpt bij maken van gezonde keuzes; groepsbijeenkomsten en...

Bekijk dit project

Reducing the incidence of painful crisis in patients with sickle cell disease

Afgerond (april 2012 - april 2016)

Samenvatting afronding project Helpt het antioxidant n-acetylcysteïne (NAC) bij patiënten met sikkelcelziekte (SCZ) om het aantal pijnklachten te verminderen? SCZ is een erfelijke vorm van bloedarmoede die voorkomt bij mensen van Afrikaanseafkomst. Naast andere klachten hebben deze patiënten last van ernstige pijnaanvallenwaarvoor vaak ziekenhuisopname vereist is.Eerder onderzoek bij SCZ liet...

Bekijk dit project

Reductie van onnodige echocardiografie in het kader van de campagne "Verstandig Kiezen"

Afgerond (december 2016 - augustus 2017)

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Bekijk dit project

Rehabilitation following lumbar disc surgery

Afgerond (mei 2011 - september 2015)

De REALISE studie heeft onderzocht wat de meest (kosten)effectieve manier is om te revalideren na een lumbale hernia operatie. De twee gangbare vormen in Nederland zijn onderzocht: 1) Na de operatie komt de patiënt direct onder behandeling van een fysiotherapeut. Tijdens de controleafspraak bij de neurochirurg, 6 weken na de operatie, wordt beslist of deze behandeling wordt voortgezet. Of 2) Er...

Bekijk dit project

Relaparatomy in patients with abdominal sepsis

Afgerond (december 2001 - augustus 2005)

Bij buikvliesontsteking raakt de buikholte ernstig ontstoken en kunnen orgaanfuncties uitvallen. Er vindt altijd eerst een acute buikoperatie plaats (laparotomie). De meest gebruikelijke vervolgbehandeling is herhaaldelijk opereren en spoelen van de buikholte. Dit is erg ingrijpend voor de patiënt en er is kans op complicaties. Onderzoekers van het AMC onderzochten deze ‘geplande relaparotomie’...

Bekijk dit project

Remifentanil patient-controlled analgesia (RPCA) vs epidural analgesia (EA) during labour.

Afgerond (mei 2011 - juli 2015)

Samenvatting na afronding De RAVEL-trialstudie heeft twee vormen van pijnbestrijding tijdens de bevalling vergeleken, namelijk remifentanil patient gecontroleerde analgesie (PCA) en epidurale analgesie (‘de ruggenprik’). Van mei 2011 tot oktober 2012 zijn in vijftien Nederlandse ziekenhuizen 1414 zwangere vrouwen random verdeeld over twee groepen, waarbij bij een verzoek om pijnstilling tijdens...

Bekijk dit project

Response evaluation after chemoradiation for advanced oropharyngeal cancer using PET-CT and MRI

Afgerond (april 2012 - maart 2015)

Patiënten met mondkeelholtekanker wordt 3 maanden na de laatste bestraling gecontroleerd of de kanker is verdwenen. Dit gebeurt doorgaans met een onderzoek onder narcose (responsevaluatie). Deze studie onderzoekt of  PET-CT en/of  MRI-scan met diffusie-gewogen beelden (DW-MRI) het uiteindelijke resultaat van de behandeling met chemotherapie en radiotherapie goed/betrouwbaar kunnen voorspellen,...

Bekijk dit project

REstricted versus Liberal positive end-expiratory pressure in patients without the Acute respiratory distress syndrome - the ‘RELAx’ trial

Afgerond (december 2016 - december 2020)

Achtergrond – Beademing is een noodzakelijke maar potentieel schadelijke behandeling bij intensive care (ICU) patiënten met ademhalingsproblemen. RELAx heeft als doel om te onderzoeken of een beetje positieve druk aan het einde van de uitademing voordeel biedt bij ICU patiënten zonder bekende longschade. Hoewel positieve druk aan het einde van de uitademing voordelen biedt aan ICU patiënten met...

Bekijk dit project

Rivastigmine for delirium in Intensive Care patients, a double-blind, randomised placebo-controlled add-on trial

Afgerond (oktober 2008 - april 2011)

Delirium (acute verwardheid) komt vaak voor bij patiënten op de Intensive Care (IC). Delirium is niet alleen belastend voor de patiënt en de familie, maar geeft ook meer complicaties en een slechtere prognose. Met ondersteuning van ZonMw hebben onderzoekers van het UMC Utrecht en vijf andere Nederlandse ziekenhuizen onderzocht of IC patiënten met een delirium baat hebben bij rivastigmine, een...

Bekijk dit project

Routine posTsuRgical Anesthesia visit to improve patient outComE (TRACE study)

Afgerond (oktober 2016 - april 2019)

Complicaties zijn een belangrijke oorzaak voor verdere ziekte en overlijden na een operatie. Om die reden hebben vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland de gemodificeerde early warning score (MEWS) geïntroduceerd waarmee de gezondheid van een patiënt na een operatie in de gaten wordt gehouden. In de TRACE studie werd onderzocht of een combinatie van de MEWS met een bezoek door de anesthesioloog op...

Bekijk dit project

ROutine versus on DEmand removal Of the syndesmotic stabilisation screw; a randomized controlled trial (RODEO-trial)

Afgerond (november 2016 - juli 2020)

Jaarlijks wordt er in Nederland bij ongeveer 2500 patiënten een schroef tussen het scheen- en kuitbeen geplaatst in verband met een enkelbreuk. Bij de meerderheid van deze patiënten wordt deze schroef routinematig verwijderd nadat de breuk is genezen.  Uit enkele eerdere studies blijkt dat het louter ‘op indicatie’ verwijderen van de stelschroef mogelijk een zelfde functioneel resultaat geeft in...

Bekijk dit project

Safety and cost-effectiveness of a diagnostic decision rule for suspected deep venous thrombosis in thrombosis in general practice.

Afgerond (december 2004 - maart 2007)

Met een gemakkelijk te hanteren beslisregel kan de huisarts in veel gevallen uitsluiten dat iemand trombose heeft. Het aantal overbodige verwijzingen naar het ziekenhuis neemt daardoor aanzienlijk af, zonder dat de veiligheid van patiënten gevaar loopt. Dat is de uitkomst van het AMUSE-onderzoek (in de afkorting zijn de drie participerende universiteiten benoemd: Amsterdam Maastricht en Utrecht)....

Bekijk dit project

Sample size calculation for nested cost-effectiveness RCTs

Afgerond (april 2012 - april 2016)

Steekproefberekening voor gerandomiseerde kosteneffectiviteit studies met twee niveaus Veel experimenteel onderzoek naar kosteneffectiviteit van behandelingen kent 2 niveaus: patiënten zijn bijvoorbeeld genest binnen huisartspraktijken, of binnen verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg. Dit project beoogt voor zulke geneste studies formules voor steekproefberekening op te stellen...

Bekijk dit project

Screening for distant metastases and second primary tumours with FDG-PET

Afgerond (december 2001 - juli 2004)

De behandeling van patiënten met plaveiselcelcarcinoom in het hoofdhalsgebied (HHPCC) en uitzaaiingen hiervan in de nabijgelegen lymfklieren bestaat uit een complexe, verminkende en dure operatie, gevolgd door chemotherapie en bestraling. Als er bij deze patiënten al sprake is van uitzaaiingen verder weg in het lichaam of als er een tweede oorspronkelijke (primaire) tumor in het hoofdhalsgebied...

Bekijk dit project

Screening for structural chromosome abnormalities in couples with recurrent miscarriages

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Herhaalde miskramen kunnen tal van oorzaken hebben waaronder de aanwezigheid bij één of  beide ouders van een zogeheten gestructureerde gebalanceerde chromosoomafwijking. Onderzoek hierna, zogeheten karyotypering, is kostbaar. De richtlijnen bevelen aan dit onderzoek uit te voeren na twee miskramen. In Amsterdam is onderzocht of er nog andere  factoren (dan alleen twee miskramen) zijn de kans op...

Bekijk dit project

Scrutinizing (in)efficient use of cholecystectomy: a randomized trial concerning variation in practice.

Afgerond (april 2013 - januari 2018)

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 19000 galblaasverwijderingen uitgevoerd. Bovenbuikklachten en galstenen aangetoond met een echo zijn vaak de genoemde reden voor een galblaasoperatie. Het verschilt echter per ziekenhuis en regio zeer hoeveel van dergelijke operaties worden verricht per aantal verzekerden. Waarschijnlijk komt dit doordat een hoog percentage van de Nederlandse bevolking...

Bekijk dit project

Selection of preterm neonates at risk for neurodevelopmental disorders by segmentation of the brain using MRI

Afgerond (januari 2007 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Self-Management of Asthma Supported by Hospitals, ICT, Nurses and General practitioners. Zelfmanagement bij astma met ondersteuning door ziekenhuizen, informatie en communicatie technologie, astmaverpleegkundigen en huisartsen.

Afgerond (januari 2005 - april 2009)

Zelfmanagement van astma via internet leidt tot een verbetering van de astmacontrole en de longfunctie. Dit is de conclusie van het onderzoek van dr. Jacob Sont (LUMC). Astmapatiënten hebben vaak onnodig veel klachten en gebruiken veel kortwerkende luchtwegverwijders. Zelfmanagement houdt in dat de patiënt zelfstandig keuzes maakt over dagelijkse bezigheden die mogelijk beïnvloed worden door astma...

Bekijk dit project

Sequential diagnostic tests and logistic regression

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Bij het stellen van diagnoses maakt een arts allereerst gebruik van het verhaal en de lichamelijke kenmerken van de patiënt (anamnese, lichamelijk onderzoek). In veel gevallen is aanvullend diagnostisch onderzoek, in de vorm van één of meer testen, nodig om tot een betrouwbare diagnose te komen. Het uitvoeren van aanvullende testen is alleen zinvol (en kosteneffectief) als deze extra informatie...

Bekijk dit project

SERENDIPITY: Structured Evaluation of adRENal tumors Discovered Incidentally - Prospectively Investigating the Testing Yield.

Lopend (december 2014 - november 2022)

Elk jaar ondergaat een groot aantal patiënten een CT-scan voor het afbeelden van de buikorganen. Met enige regelmaat wordt op een CT-scan bij toeval een bijniergezwel ontdekt. De meeste van deze toevallig ontdekte bijniergezwellen zijn goedaardig, maar soms is er sprake van bijnierkanker. In het laatste geval is een operatie noodzakelijk met verwijdering van het bijniergezwel, in het eerste geval...

Bekijk dit project

Setting research priorities, optimizing study design, and guiding the choice of relevant outcome measures in the evaluation of diagnostic (imaging) tests: An ancillary study of project numbers 1015 and 1139.

Afgerond (december 2004 - december 2007)

Bij onderzoek waarin twee diagnostische testen (voor eenzelfde doel) met elkaar vergeleken worden, ontlopen de testen elkaar doorgaans maar weinig wat betreft kosteneffectiviteit. Dit roept de vraag op of dit soort vergelijkend onderzoek wel nodig is en of het onderzoek wel naar de juiste uitkomsten kijkt. In Rotterdam is een model ontwikkeld dat beter in staat is voor vergelijkend onderzoek naar...

Bekijk dit project

Shorter treatment duration of endocarditis based on C-reactive protein values

Afgerond (oktober 2001 - januari 2004)

Bij de aandoening infectieuze endocarditis veroorzaken bacteriën een ontsteking van de binnenkant van het hart. Een behandeling met antibiotica is dan levensreddend. Standaard duurt deze behandeling 8 weken. Er zijn aanwijzingen dat bij sommige patiënten de infectie al eerder is verdwenen. Zij zouden eventueel korter behandeld kunnen worden. In Amsterdam is onderzocht of het meten van CRP...

Bekijk dit project

Should a traumatic meniscal tear be resected?

Afgerond (april 2014 - augustus 2020)

Doel Een meniscus scheur is een veel voorkomend letsel dat meestal wordt veroorzaakt door een trauma tijdens het sporten of uitvoeren van een dagelijkse activiteit. Een meniscus scheur kan operatief of conservatief met fysiotherapie behandeld worden. Binnen deze studie hebben we gekeken wat de meest optimale behandeling is voor de patiënt met een traumatische meniscus scheur. Werkwijze Hoe...

Bekijk dit project

Simple III trial: best timing of a cesarean section in non progressing labour.

Afgerond (december 2015 - november 2017)

In het SIMPLE III onderzoek is geprobeerd aan te tonen dat langer afwachten om een keizersnede te doen, bij een bevalling die niet voldoende opschiet, niet zou leiden tot meer complicaties en daarmee het betere beleid zou zijn. Het is niet gelukt om dit aan te tonen omdat de vrouwen die voor dit onderzoek gevraagd werden nagenoeg allemaal weigerden deel te nemen en kozen voor een afwachtend...

Bekijk dit project

Single Ambulatory Phlebectomy versus endovenous Thermal Ablation with concomitant ambulatory Phlebectomies: SAPTAP study.

Afgerond (november 2014 - september 2021)

Momenteel is de behandeling van mensen met zowel een spatader van de stamader als van een zijtak daarvan vaak tweeledig: een laserbehandeling van de stam en een operatie om de zichtbare zijtak te verwijderen. Resultaten uit het onderzoek toonden dat slechts 3 op de 10 mensen een laserbehandeling nodig hadden: de rest van de mensen was na de operatie al voldoende klachtenvrij. Patiënten die de...

Bekijk dit project

Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation for patients with severe mental illness: a cost effectiveness study.

Afgerond (juni 2013 - oktober 2017)

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben naast behandeling tevens hulp nodig bij sociale participatie. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is een methodiek waarmee deze cliënten geholpen kunnen worden bij het stellen en uitwerken van persoonlijke doelen op het gebied van werk, dagbesteding en studeren. DoelIn dit onderzoek wordt onderzocht hoe effectief de IRB is.OpzetVoor...

Bekijk dit project

Societal time preferences for money and health

Afgerond (december 2001 - december 2003)

Bij het uitvoeren van gezondheidsprogramma’s liggen de gezondheidswinst en een deel van de kosten soms in de toekomst, bijvoorbeeld bij vaccinatie of het opsporen van borstkanker. In kosteneffectiviteitsberekeningen wordt hiermee rekening gehouden door kosten en gezondheideffecten te ‘disconteren’ ofwel met een vastgesteld percentage (4%) te verrekenen. Dit komt er op neer dat investeren in...

Bekijk dit project

Spine fractures: operative or conservative treatment?

Afgerond (april 2002 - april 2004)

Bij een breuk in een ruggenwervel zijn er voor de meeste patiënten twee mogelijkheden tot behandeling: een operatie of een zogeheten ‘conservatieve behandeling’ waarbij de ruggengraat van de patiënt enige tijd met een op maat gemaakt korset wordt ondersteund. In Utrecht is de (kosten)effectiviteit van beide behandelingen vergeleken. Hiervoor zijn gegevens bestudeerd van 190 patiënten van wie de...

Bekijk dit project

Staging of rectal cancer with CT scan

Afgerond (november 2001 - april 2004)

Bij endeldarmkanker is het belangrijk dat, voordat de tumor via een operatie wordt verwijderd, nauwkeurig is bepaald hoe uitgebreid de tumor in het omringende weefsel is doorgegroeid en of de tumor is uitgezaaid. In Groningen is onderzocht hoe effectief het gebruik van beeldvorming met computertomografie (CT) en magnetische resonantie imaging (MRI) hierbij is. Op basis van het gebruik van...

Bekijk dit project

Standardized individual tailoring of multidisciplinary treatment in cardiac rehabilitation

Afgerond (januari 2008 - mei 2012)

Hart- en vaatziekten vormen met 45.000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Ongeveer 80% van de patiënten met een acuut hartinfarct krijgt een medische ingreep, bijvoorbeeld een dotteroperatie. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire, poliklinische behandeling die zich richt op het bevorderen van het fysieke, psychische en sociale herstel van hartpatiënten en op het...

Bekijk dit project

Substitution of usual perioperative care by ehealth & ict: a cost-effectiveness analysis

Afgerond (april 2014 - april 2018)

Herstel na operaties duurt langer dan nodig is. Dit leidt tot onnodige kosten en een lagere kwaliteit van leven. In deze gerandomiseerde studie is gekeken of een eHealth interventie (de ikHerstel-app) kan leiden tot een sneller herstel na een buikoperatie zoals een galblaas- of liesbreukoperatie in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De resultaten lieten zien dat patiënten die gebruik maakten...

Bekijk dit project

Supervised exercise therapy or immediate PTA for intermittent claudication in patients with an iliac artery obstruction - a randomized controlled trial.

Afgerond (maart 2011 - september 2016)

Patiënten met een verstopping van een slagader in het bekken of been als gevolg van aderverkalking kunnen pijn in het been krijgen met lopen. De pijn verdwijnt weer snel als zij stoppen met lopen. Deze klacht wordt ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Patiënten met etalagebenen worden geadviseerd te stoppen met roken en medicijnen te nemen om een hartinfarct of beroerte te voorkomen. De pijnvrije...

Bekijk dit project

Supported Fast track multi-Trauma Rehabilitation Service (SFTRS)

Afgerond (augustus 2008 - januari 2013)

In dit project wordt de kosteneffectiviteit bepaald van twee behandelroutes voor revalidatie van mensen met ernstige meervoudige letsels. De gebruikelijke zorgroute voor zware ongevalslachtoffers wordt vergeleken met een nieuwe zorgroute (SFTRS), waarin de revalidatiebehandeling sneller na het ongeluk start en patiënten eerder vanuit het ziekenhuis overgeplaatst worden naar een gespecialiseerde...

Bekijk dit project

Surgical gastrojejunostomy or endoscopic duodenal stent placement for the palliation of malignant gastric outlet obstruction (SUSTENT study): a randomized study

Afgerond (januari 2006 - maart 2008)

Bij mensen met een niet-te-operen tumor in de maag, twaalfvingerige darm, galweg of alvleesklier kan een vernauwing ontstaan in de twaalfvingerige darm. Als gevolg hiervan kan het voedsel niet meer vanuit de maag in de darmen komen. Om de vernauwing op te heffen kan òf een operatie worden uitgevoerd òf een metalen buisje (stent) worden geplaatst dat de vernauwing in de twaalfvingerige darm...

Bekijk dit project

Surveillance after polypectomy - Towards efficient guidelines

Afgerond (juli 2008 - september 2011)

Het doel van deze studie is het ontwikkelen van efficiëntere follow-up richtlijnen voor adenoompatiënten. De huidige CBO-richtlijn ‘Follow-up na poliepectomie’ houdt enkel rekening met het aantal adenomen. Efficiëntere richtlijnen zijn nodig omdat: Nederlandse gastro-enterologen dilemma’s ervaren met de huidige richtlijn de huidige richtlijn onvoldoende wordt nageleefd er wachtlijsten zijn...

Bekijk dit project

Surveillance after polypectomy - towards successful implementation of guidelines (SAP-Adh)

Afgerond (mei 2012 - november 2014)

Dikke darmkanker is de 2e oorzaak van kankersterfte in Nederland. Het verwijderen van adenomen en het periodiek controleren kan het risico op dikke darmkanker verlagen met 76-90%. Een bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker en de vergrijzing van de populatie vergroot het aantal adenomenpati�nten aanzienlijk, evenals de vraag naar coloscopie. In voorgaande studie is een nieuwe richtlijn voor...

Bekijk dit project

Surveillance of Patients with Barrett's Oesophagus

Afgerond (oktober 2003 - februari 2007)

De doelstelling van het onderzoek was kan individualisering van de frequentie van endoscopische follow-up op basis van de flow cytometrie-uitslag, waardoor tijdig progressie van dysplasie wordt vastgesteld, de kwaliteit van leven van de patiënt wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.Uit deze studie is gebleken dat flow-cytometrie niet gebruikt kan worden bij het individualiseren van de...

Bekijk dit project

Sustainability of changes in health care routines achieved through two different implementation strategies and the ensuing effects on policy cost effectiveness.

Afgerond (november 2010 - november 2013)

Dit project onderzocht welke factoren van belang zijn om veranderingen in de organisatie van zorg te laten beklijven. Hiervoor is onderzoek gedaan naar twee zorgveranderingen, waarvan de effectiviteit in eerder onderzoek werd aangetoond en die elk op een andere manier eerder succesvol zijn geïmplementeerd. Chirurgische borstkankerzorg in ultrakort verblijf is een zorgprogramma waarbij patiënten...

Bekijk dit project

SYMPATHY. Renal sympathetic denervation as a new treatment for therapy of resistant hypertension.

Afgerond (januari 2013 - januari 2017)

Per 1 januari 2013 is renale denervatie “voorwaardelijk” opgenomen in het vergoedingenpakket van de zorgverzekeringen voor maximaal 4 jaar. Daarna zal de Minister, o.a. op basis van de ervaring in ons land, besluiten over definitieve opname in het pakket. ZonMw heeft een subsidie beschikbaar gesteld om een studie naar de effecten van renale denervatie op te zetten. De SYMPATHY studie is een...

Bekijk dit project

Systematic care for informal caregivers of dementia patients: an efficient approach?

Afgerond (december 2004 - april 2008)

Mensen die de zorg dragen voor een partner, ouder of andere persoon met dementie - zogeheten mantelzorgers - dreigen vaak overbelast te raken. Hierdoor kunnen zij depressief worden hetgeen hun taak als mantelzorger moeilijker, zo niet onmogelijk maakt. De kans is dan groot dat de dementerende opgenomen moet worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis. In Nijmegen is onderzocht of met een...

Bekijk dit project

Tabula rasa: Towards a better understanding of lasting adherence - research and systematic analyses (of existing databases and literature)

Afgerond (november 2004 - mei 2006)

Dat veel patiënten hun medicijnen niet innemen zoals is voorgeschreven is een bekend, maar slecht begrepen fenomeen. Het NIVEL-onderzoek komt op basis van literatuuronderzoek, een discussie onder deskundigen en praktijktesten tot een aantal aanbevelingen over het verbeteren van therapietrouw. Om te beginnen moeten medici, farmaceuten en sociale wetenschappers hun kennis meer samenvoegen bij het...

Bekijk dit project

Tailored cognitive-behavioral E-health care in patients with rheumatoid arthritis

Afgerond (juli 2009 - juni 2014)

Psychologische behandelingen met cognitieve gedragstherapie kunnen bij patiënten met reumatoïde artritis een positief effect hebben op het functioneren in het dagelijks leven, zoals een vermindering van vermoeidheid en negatieve stemmingen. Ondanks de positieve bevindingen worden deze behandelingen momenteel echter nog niet landelijk aangeboden. Het aanbieden van de behandeling via internet...

Bekijk dit project

TApering strategies in anti-TNF&MTX induced remission in Rheumatoid Arthritis. Should we taper MTX or anti-TNF first?

Afgerond (december 2010 - november 2017)

Vroege en intensieve behandeling met nieuwe medicijnen heeft de kwaliteit van leven van patiënten met reumatoïde artritis (RA) sterk verbeterd. De reuma wordt snel rustig. Hierdoor kunnen de medicijnen mogelijk worden verminderd. Dit is een wens van veel patiënten. Ze willen graag met zo min mogelijk medicijnen hun leven in goede gezondheid doorbrengen. In de TARA studie is onderzocht welke manier...

Bekijk dit project

The "I-aid": a new care pathway to improve quality of care and quality of life in ileostomy patients

Afgerond (maart 2012 - december 2014)

Patiënten die een stoma (kunstmatige uitgang van de darm) nodig hebben wegens een ontsteking of tumor in de darm, krijgen (te) vaak last van complicaties. In de ’I-aid’ studie is een nieuw zorgtraject onderzocht om de kwaliteit van zorg voor deze patiënten te verbeteren. In deze studie hebben 113 patiënten standaard informatie gekregen over het verzorgen van hun stoma en zijn rondom de operatie en...

Bekijk dit project

The Amsterdam Wrist Rules, A Clinical Decision Rule

Afgerond (maart 2014 - februari 2016)

Bij bijna alle patiënten die zich op de spoedeisende hulp melden met een val op de pols, wordt standaard een röntgenfoto gemaakt. In maar de helft van de gevallen toont deze foto een breuk van de pols. Dit resulteert in langere wachttijden op de spoedeisende hulp (SEH) en extra kosten. Daarom zijn de Amsterdam Wrist Rules (AWR) ontwikkeld. De AWR is een klinische beslisregel, die aan de hand van...

Bekijk dit project

The clinical and cost-effectiveness of mindfulness based cognitive therapy, maintenance antidepressant medication and its combination in the prevention of relapse in patients with recurrent depression.

Afgerond (april 2009 - juli 2013)

Het doel van dit onderzoek is drie mogelijke behandelingen bij mensen met terugkerende depressie te vergelijken: mindfulness, onderhoudsmedicatie met anti-depressiva en de combinatie van beiden. Het onderzoek wordt gedaan bij mensen die in het verleden al drie keer of vaker een depressie hebben gehad.  Deze mensen hebben 90% kans op een nieuwe depressie. Mindfulness is een nieuwe behandelmethode...

Bekijk dit project

The clinical and economic impact of a clinical pharmacy team on surgical patients; a randomised cost-effectiveness study

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

In het ziekenhuis krijgen patiënten medische zorg, maar worden zij ook blootgesteld aan risico’s die de zorg met zich meebrengt. De zorg rondom het gebruik van medicatie in het ziekenhuis is een belangrijk aandachtspunt. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten die opgenomen zijn op chirurgische afdelingen bijwerkingen ondervindt door het gebruik van medicatie. In het bijzonder...

Bekijk dit project

The clinical effects of leukocyte removal filters, cellsavers and their combination on blood transfusion and organ damage during cardiac surgery.

Afgerond (december 2004 - juli 2008)

Bij een hartoperatie verliest een patiënt tot wel 2 liter bloed. Om het gebruik van donorbloed te beperken wordt het bloed dat vrijkomt bij de operatie met een slangetje opgezogen en teruggegeven aan de patiënt. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een cell saver, een apparaat dat het opgezogen bloed wast en concentreert alvorens het aan de patiënt  terug te geven. De meest recente...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of a transmural peri-operative care program for gynaecology

Afgerond (april 2011 - september 2015)

Onnodig lang thuis na een operatieHerstel na een gynaecologische operatie verloopt niet altijd zoals verwacht. Artsen besteden relatief weinig aandacht aan de herstelfase na een operatie. Adviezen die patiënten krijgen, zijn vaak tegenstrijdig. Hierdoor kan het herstel na een operatie soms onnodig lang duren.ResultatenOm de begeleiding rondom gynaecologische ingrepen te verbeteren werd een nieuw...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of abatacept, rituximab or anti-TNF alpha for patients with rheumatoid arthritis

Afgerond (januari 2009 - augustus 2015)

De behandeling van Reumatoïde Artritis (RA) richt zich op het onderdrukken van de ziekteactiviteit. Bij beginnende artritis adviseren de richtlijnen te starten met methotrexaat, soms in combinatie met een ander middel. Wanneer een patiënt onvoldoende reageert wordt geadviseerd een biological toe te voegen dat het ontstekingseiwit TNF-a remt. Momenteel is een vijftal TNF-a remmers beschikbaar....

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of multidisciplinary management of Tinnitus at a specialised Tinnitus Center

Afgerond (september 2007 - april 2011)

Ongeveer 2 miljoen Nederlanders lijden aan tinnitus (‘oorsuizingen’). Zo’n 60.000 van hen ervaren dit als een ernstig handicap. Tinnitus kan deelname aan het arbeidsproces ernstig verstoren. Daarnaast doen tinnituslijders een bijzonder groot beroep op de gezondheidszorg. Onder meer omdat ze vaak doorverwezen worden.Tinnitus gaat gepaard met klachten als:een slechte algemene gemoedstoestandgrote...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of NT-pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) guided therapy of chronic heart failure.

Afgerond (december 2005 - mei 2009)

Hartfalen is een (ongeneeslijke) aandoening waarbij het hart niet meer in staat is het bloed met voldoende kracht door de bloedvaten te pompen. Dit leidt onder andere tot vermoeidheid, kortademigheid en ophoping van vocht in het lichaam. Mensen met hartfalen maken veel gebruik van de gezondheidszorg, onder ander bezoek aan de huisarts en (tijdelijke) opname in het ziekenhuis. De behandeling van...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of preselection for non-invasive pre-assessment of women referred to full hospital assessment on the basis of a positive screening examination for breast cancer

Afgerond (januari 2009 - februari 2012)

In deze studie wordt de (kosten)effectiviteit onderzocht van een aangepaste doorverwijsstrategie bij het landelijk borstkankeronderzoek. Deze verwijzing gebeurt wanneer op het mammogram een afwijking wordt geconstateerd of als de mammogram te weinig informatie geeft. Door het verhogen van dit verwijscijfer blijken meer carcinomen gedetecteerd te kunnen worden. Er worden echter ook meer vrouwen...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of ST analysis of the fetal electrocardiogram as compared to fetal blood sampling for intrapartum fetal monitoring: a randomised controlled trial

Afgerond (april 2006 - april 2009)

Als een baby tijdens de bevalling te weinig zuurstof krijgt, kan dit (levenslange) schadelijke gevolgen hebben. Bij risicobevallingen wordt de conditie van de baby daarom in de gaten gehouden met CTG (cardiotocografie, een apparaat dat de hartslag van de baby meet, alsmede de samentrekkingen van de baarmoeder). Gebruik van CTG leidt in de praktijk tot veel kunstverlossingen doordat het systeem te...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with intra-articular distal radius fractures.

Lopend (augustus 2016 - februari 2023)

Operatie of gips voor een gebroken pols? Wat is de beste behandeling boven een leeftijd van 65 jaar? Een gebroken pols komt vaak voor bij ouderen. Op een gebroken heup na is het de meest voorkomende breuk in deze leeftijdscategorie. De breuklijn loopt regelmatig door het gewrichtsvlak van de pols. Dan is niet bekend wat de beste behandeling is. Een behandeling met gips en een operatie hebben...

Bekijk dit project

The costeffectiveness of double layer closure of the caesarean (uterine) scar in the prevention of gynaecological symptoms in relation to niche development.

Afgerond (december 2015 - september 2020)

Doel van het onderzoek We willen onderzoeken of het sluiten van de baarmoeder in 2 lagen ten opzichte van 1 laag na een keizersnede minder bloedingsklachten geeft doordat er minder defecten (niches) in de baarmoeder ontstaan. Waarom Na een keizersnede zien we steeds vaker defecten in de baarmoeder die bloedingsklachten kunnen geven. We denken dat de hechttechniek een rol kan spelen. Wie Alle...

Bekijk dit project

The CoSy-trial: Internet-based sex Counseling and chances on natural conception in couples with idiopathic Subfertility: a randomized clinical trial

Afgerond (december 2015 - december 2020)

In 2015 werd de CoSy-studie gelanceerd om te onderzoeken of online seks-counseling de zwangerschapskansen van heteroseksuele koppels met onverklaard verminderde vruchtbaarheid kan verhogen. Veel ziekenhuizen gaven aan koppels te willen rekruteren om bij te dragen aan de 1164 koppels die nodig waren voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Tijdens de looptijd van de studie bleek de...

Bekijk dit project

The detection of focal liver lesions with contrast enhanced ultrasound

Afgerond (januari 2009 - december 2011)

Afbeeldingstechnieken van de lever hebben als doel om afwijkingen correct te identificeren. De diagnostische betrouwbaarheid van CEUS (Contrast Enhanced Ultrasound) bij focale leverafwijkingen is hoog en vergelijkbaar met de referentie-techniek MRI. Bij 170 patienten met lever tumoren verrichtten wij CEUS. Om te onderscheiden of het om een goedaardige of kwaadaardige afwijking gaat, heeft CEUS een...

Bekijk dit project

The DExamethasone for Cardiac Surgery (DECS) trial: A large but simple trial to quantify the cost-effectiveness of dexamethasone in patients undergoing cardiac surgery.

Afgerond (september 2007 - december 2011)

Samenvatting na afronding Bij veel hartoperaties is een hart-longmachine nodig, wat gepaard gaat met een ontstekingsreactie en kan leiden tot complicaties na de operatie. Dexamethason kan deze ontstekingsreactie onderdrukken. De DECS-trial heeft in 8 Nederlandse hartcentra onderzocht in hoeverre toediening van dexamethason tijdens hartoperaties de kans op ernstige complicaties vermindert, of dat...

Bekijk dit project

The diagnostic imaging workup of peripheral arterial disease (R)

Afgerond (oktober 2001 - oktober 2004)

Perifeer vaatlijden ontstaat als een slagader (vaak in het been) zo vernauwd is dat het bloed er niet meer goed doorheen kan stromen. Het weefsel beneden de vernauwing krijgt te weinig bloed (zuurstof, voeding). Een bekend voorbeeld hiervan zijn etalagebenen. Bij het vaststellen van perifeer vaatlijden wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van beeldvormende technieken als computertomografische...

Bekijk dit project

The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients (DISTRICTS): a multi-center randomized controlled trial comparing two treatment strategies

Lopend (december 2016 - april 2023)

The Dutch Injection versus Surgery TRial in CTS patients (DISTRICTS) Het carpale tunnel syndroom is een veel voorkomende aandoening. Patiënten hebben vaak last van pijn en tintelingen in de hand en kunnen last krijgen van zwakte door beknelling van de handzenuw bij de pols. De behandeling kan bestaan uit een operatie, waarbij ruimte gemaakt wordt voor de zenuw, of uit een injectie met...

Bekijk dit project

The effect of tailoring on the implementation of guideline recommendations for the recognition, diagnosis and allocation of care for anxiety and depression in primary care

Afgerond (juni 2009 - december 2012)

Angststoornissen en depressies zijn veel voorkomende stoornissen die in de huisartspraktijk gezien worden. Voor de diagnostiek en behandeling ervan bestaan richtlijnen, die suboptimaal opgevolgd worden vanwege verschillende knelpunten. We veronderstellen dat door op maat advies en begeleiding te bieden een deel van de knelpunten die huisartsen ervaren opgelost kunnen worden. Het project omvat een...

Bekijk dit project

The effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy (CBT) vs Paroxetine in the treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

Afgerond (maart 2009 - januari 2012)

Wanneer klachten na een traumatische ervaring aanhouden kan er sprake zijn van posttraumatische stress stoornis (PTSS). Deze angststoornis kenmerkt zich vooral door het veelvuldig herbeleven van de traumatische gebeurtenis door bijvoorbeeld het hebben van ongewenste herinneringen en angstdromen. Zowel medicatie als psychotherapie zijn werkzaam gebleken in de behandeling van PTSS. Momenteel is...

Bekijk dit project

The effects and costs of cranberry use to prevent clinical urinary tract infections in nursing home residents.

Afgerond (april 2008 - april 2011)

De CRANBERRY studie Een urineweginfectie is één van de meest voorkomende infecties in het verpleeghuis. Cranberry’s zouden helpen blaasontstekingen te voorkomen. Zij bevatten een stofje dat er voor zorgt dat de bacteriën niet aan de blaaswand kunnen hechten.Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het slikken van cranberry capsules, urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners kan voorkomen....

Bekijk dit project

The effects and costs of preventive cognitive therapy plus usual care for remitted primary care patients with major depression versus usual care

Afgerond (januari 2011 - september 2015)

Na elke depressie neemt de kans op terugval toe. Behandeling van depressie hoort daarom niet alleen gericht zijn op herstel maar ook op het voorkómen van een nieuwe episode. In de Parade-studie is een preventieve zelfhulpcursus met telefonische begeleiding aangeboden in de huisartsenpraktijk. Wij hebben onderzocht of deze cursus (kosten)effectief is vergeleken met gebruikelijke zorg voor...

Bekijk dit project

The effects of involving a nurse practitioner in primary care for adult patients with urinary incontinence.

Afgerond (december 2004 - april 2008)

Ongewild urineverlies is een veelvoorkomend probleem waarvoor vaak weinig aandacht is. Het merendeel van de ca. 800.000 patiënten krijgt uitsluitend zorg in de vorm van incontinentiemateriaal. Bekkenbodem- en plastraining worden door de huisarts (uit tijdgebrek) weinig toegepast.  Het Maastrichtse project onderzocht of het inzetten van gespecialiseerde incontinentieverpleegkundigen de ernst van de...

Bekijk dit project

The efficacy of a CBT relapse prevention program for remitted anxiety disorder patients who discontinue antidepressant medication.

Afgerond (februari 2010 - mei 2013)

Samenvatting na afronding In Nederland krijgt ongeveer 20% van de mensen te maken met een angststoornis. Een groot deel herstelt hiervan door antidepressiva of cognitieve gedragstherapie. Veel mensen die antidepressiva gebruiken, vallen binnen enkele weken tot maanden terug wanneer met de antidepressiva gestopt wordt. In dit onderzoek werd gekeken of de kans op terugval kleiner werd wanneer het...

Bekijk dit project

The efficacy of ‘Radioguided Occult Lesion Localization’ (ROLL) versus ‘Wire-guided Localization’ (WGL) in breast conserving surgery for non-palpable breast cancer: a randomized controlled trial.

Afgerond (januari 2008 - september 2011)

Borsttumoren worden steeds vaker al ontdekt als zij nog niet voelbaar zijn. De huidige manier om de plaats van niet­voelbare borsttumoren aan te wijzen is de zogeheten draadlokalisatie. Hierbij prikt de chirurg met behulp van echobeelden de tumor aan waarna het weefsel rondom het uiteinde van de draad wordt weggesneden. Een alternatieve methode is de ROLL techniek. Deze lokaliseert de tumor...

Bekijk dit project

The evaluation of a careprogram to increase the detection and treatment of depression in nursing homes

Afgerond (januari 2009 - mei 2012)

In Nederland wonen zo’n 67.000 mensen in een verpleeghuis. Depressie komt daar veel voor. Een depressie is een aanslag op de kwaliteit van iemands leven: het welbevinden en de lichamelijke gezondheid kunnen ernstig verslechteren. Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen heeft het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ ontwikkeld. Het werken volgens dit zorgprogramma biedt handvatten aan het...

Bekijk dit project

The feasibility of Willingness to Pay in health care

Afgerond (augustus 2001 - juni 2003)

Om inzicht te krijgen in de voorkeuren van mensen ten aanzien van het nut van het invoeren van een (nieuwe) medische technologie wordt gebruik gemaakt van de methode van ‘willingness to pay’. Oftewel: hoeveel ben je bereid te betalen voor de mogelijke gezondheidswinst die de techniek oplevert. De betrouwbaarheid van de uitkomsten de methode is echter beperkt. Een andere methode om inzicht te...

Bekijk dit project

The first year outcome of twin pregnancies in the Netherlands with a focus on costs; a registry-based study

Afgerond (december 2005 - december 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The freeze-all strategy in IVF: who benefits?

Afgerond (december 2014 - juli 2015)

In Vitro Fertilisatie (IVF) is een vruchtbaarheidsbehandeling voor koppels met onvervulde kinderwens. Jaarlijks worden 17.000 behandelingen in Nederland uitgevoerd. Per behandeling wordt slechts een kwart van de vrouwen zwanger ondanks dat er goede embryos in de baarmoeder zijn geplaatst. Het merendeel nestelt zich dus niet in. De oorzaak is de stimulatie van de eierstokken met hormonen. Deze...

Bekijk dit project

The Hospital Elder Life Programme (HELP) a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: efficacy and cost-effectiveness in Dutch health care

Afgerond (november 2011 - november 2014)

Dit onderzoek heeft geen (kosten)effect van het Hospital Elder Life Program (HELP) laten zien op het ontstaan van delieren bij ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Vraag is of het ontbreken van effect wordt beïnvloed door het feit dat er minder delieren voorkomen in de Nederlandse ziekenhuizen of door de gekozen onderzoeksmethodologie. Het HELP-programma is ontwikkeld in de Verenigde Staten en...

Bekijk dit project

The implementation of a guideline on the management of the lumbosacral radicular syndrome among general practitioners, physiotherapists, radiologists, neurologists, neurologic surgeons and orthopedic surgeons: a shared care project in two hospitals

Afgerond (november 2004 - september 2009)

Klachten bij het lumbosacraal radiculair syndroom (o.a. uitstralende pijn naar één been) verdwijnen vaak binnen zes weken spontaan. De richtlijnen raden daarom zes weken te wachten alvorens nader onderzoek in het ziekenhuis te laten doen. Mede onder druk van de patiënten en de soms lange wachtlijsten in het ziekenhuis verwijzen huisartsen vaak eerder. Dit leidt tot onnodig gebruik van (dure)...

Bekijk dit project

The implementation of peri-operative safety guidelines: the impact of ethnic minorities

Afgerond (augustus 2012 - juni 2015)

Dit onderzoek is een aanhangende studie binnen ‘IMPROVE’, dat staat voor ‘IMPlementatie Richtlijnen Operatieve VEiligheid’ (project 171103008). Het doel van deze aanhangende studie is het verbeteren van de toepassing van de perioperatieve richtlijnen bij de behandeling van operatiepatiënten met een niet-Westerse etnische achtergrond. Meer specifiek: a) analyseren of de effecten van de...

Bekijk dit project

The implementation of the peri-operative safety guidelines

Afgerond (juni 2011 - augustus 2015)

IMPROVE (‘IMPlementatie Richtlijnen Operatieve VEiligheid’) betreft de implementatie van richtlijnen voor het gehele operatieve traject. Doel van deze studie was inzicht te krijgen in de effecten, haalbaarheid en kosten van een evidence-based implementatiestrategie om de toepassing van deze richtlijnen te bevorderen. Negen ziekenhuizen participeerden in een cluster-gerandomiseerd stepped-wedge...

Bekijk dit project

The INCH-trial: A multicenter randomized controlled trial comparing the cost-effectiveness of conventional open surgery and laparoscopic surgery for incisional hernia repair

Afgerond (oktober 2014 - april 2017)

In Nederland worden jaarlijks 100.000 buikoperaties uitgevoerd. 10-15% van de patiënten dieeen dergelijke operatie ondergaat, ontwikkelt daarna een littekenbreuk (in het Engels ‘incisional hernia’). Een littekenbreuk is een zwakte van de buikwand waardoor buikorganen kunnen uitpuilen. Wanneer de littekenbreuk tot klachten leidt (zoals pijn, discomfort of cosmetische bezwaren) kan worden gekozen...

Bekijk dit project

The INVEST study (Infusion VErsus STimulation), a cost-effectiveness analysis of the treatment of advanced Parkinson’s disease comparing Continuous Levodopa Infusion to the traditional standard treatment Deep Brain Stimulation

Lopend (oktober 2014 - december 2021)

In het beloop van de ziekte van Parkinson is behandeling met geneesmiddelen soms niet meer voldoende om de klachten voldoende te verbeteren. Bij deze patiënten zijn Diepe Hersenstimulatie (DBS) en Duodopa behandeling de belangrijkste vervolgbehandelingen. Bij DBS wordt elektrische stimulatie toegediend door elektrodes in de hersenen. Duodopa wordt toegediend als gel door een slangetje dat door de...

Bekijk dit project

The long run - short run efficiency paradox in health care

Afgerond (september 2008 - september 2011)

In een economische evaluatie wordt er meestal vanuit gegaan dat de kosten en effecten bij uitbreiding of inkrimping van concurrerende zorgalternatieven proportioneel toe- of afnemen. In de praktijk is dit echter vaak niet het geval, vooral op de korte termijn. Op dergelijke korte termijn verliezen worden beleidsmakers en managers in de zorg via economische evaluaties zelden voorbereid. Voor deze...

Bekijk dit project

The Manchester Triage System in paediatric emergency care

Afgerond (januari 2006 - november 2008)

Het is belangrijk dat bij mensen die zich melden op de Spoed Eisende Hulp-afdeling van een ziekenhuis snel kan worden vastgesteld hoe ernstig hun klachten zijn en of zij snel behandeld moeten worden.  Dit gebeurt aan de hand van een zogeheten triagesysteem, een soort van vragenlijst die per patiënt in kaart brengt hoe hij/zij er aan toe is en of onmiddellijk ingrijpen nodig is. In Rotterdam is...

Bekijk dit project

The Mandometer method versus conventional treatment; predictors of early treatment efficacy and relapse in anorexia nervosa patients treated with the Mandometer method or conventional treatment

Afgerond (december 2005 - juli 2008)

Anorexia nervosa is een eetstoornis waarvan de biologische achtergrond niet goed duidelijk is. Dit maakt het moeilijk effectieve behandelingen voor de aandoening te ontwikkelen. Een onderzoek uitgevoerd in Utrecht vergelijkt het effect van een relatief nieuwe aanpak (de in Zweden ontwikkelde Mandometer methode) met een al langer in Nederland toegepaste aanpak (Rintveld behandeling). De studie is...

Bekijk dit project

The metabolomic profile of an embryo as selection criterium for embryo transfer in IVF or ICSI treatment: a randomised controlled clinical trial

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Bij een IVF behandeling bepaalt het uiterlijk van een embryo de keuze voor plaatsing in de baarmoeder. Deze selectiemethode is niet erg betrouwbaar in het voorspellen van de embryokwaliteit. Het bepalen van het stofwisselingsprofiel van een embryo is een andere kwaliteitsanalyse. Een embryo wordt in een vloeistof gekweekt. Elk embryo zal stoffen uit die vloeistof opnemen en andere stoffen weer...

Bekijk dit project

The Neurogenic Claudication Trial. Cost-effectiveness of surgery versus prolonged conservative treatment for lumbar spinal stenosis

Afgerond (juni 2009 - juni 2012)

Door het grote aandeel ouderen in de Nederlandse bevolking en de verwachte groei van deze groep de komende jaren zal de diagnose lumbale kanaalstenose steeds vaker worden gesteld. Bij deze aandoening is er een vernauwing in het lendenwervelkanaal, wat lage rugpijn en uitstralende pijn naar de benen veroorzakt. Hoewel er verschillende geaccepteerde behandelingen zijn, is er onvoldoende...

Bekijk dit project

The OPTIMIST trial: OPTIMalisation of cost effectiveness through Individualised FSH Stimulation dosages for IVF Treatment.

Afgerond (mei 2011 - juli 2016)

Samenvatting na afronding Een IVF- of ICSI-behandeling is kostbaar, mede door het gebruik van dure medicatie zoals hetfollikel stimulerend hormoon (FSH). FSH is nodig voor het stimuleren van groei van meerdereeiblaasjes (follikels) in de eierstokken. De reactie van de eierstokken op FSH is echter zeerverschillend, hetgeen ook zijn weerslag heeft op de zwangerschapskansen. De reactie van...

Bekijk dit project

The PLUS Study: Preventing LUmbar disc Surgery.

Afgerond (november 2016 - mei 2020)

Ieder jaar ondergaan circa 12,000 Nederlanders een lumbale hernia operatie. Uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de lange termijn effecten van deze operaties gelijk zijn aan die van conservatieve behandelingen, zoals injecties en (specifiek op de patiënt afgestemde) fysiotherapie. Daarom hebben we onlangs een pilot studie uitgevoerd naar de werkzaamheid van een...

Bekijk dit project

The relationship between the cost-effectiveness of blood safety measures and the distribution of patients receiving blood

Afgerond (januari 2006 - september 2009)

Er worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld om de veiligheid van donorbloed en bloedproducten te vergroten. Dit maakt het donorbloed ook duurder. Om te weten of die investeringen de moeite waard zijn (‘kosteneffectief’) is niet alleen nodig te weten hoe vaak donorbloed besmet is met iets dat mogelijk schade bij de ontvanger kan veroorzaken, maar ook wie welke bloedproducten krijgt toegediend en...

Bekijk dit project

The returns from Health Care Efficiency Research in the Netherlands

Afgerond (juni 2005 - mei 2006)

RAND Europe Leiden heeft in kaart gebracht wat de eerste vier jaar van het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (2001-2004) heeft opgeleverd. Hiervoor zijn 34 projecten van dit programma onder de loep genomen. De onderzoekers keken naar wat het project heeft opgeleverd in termen van wetenschappelijke kennis (publicaties in vakbladen), hoeveel wetenschappers op het onderzoek zijn gepromoveerd,...

Bekijk dit project

The treatment of depression in primary care: the efficiency of computerised cognitive behaviour therapy

Afgerond (december 2004 - december 2008)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve behandelvorm bij depressie. Er bestaat echter een tekort aan goed opgeleide therapeuten voor CGT en de kosten van de behandeling zijn hoog. Gecomputeriseerde CGT (CCGT) kan hier mogelijk goede diensten bewijzen. Bij CCGT neemt een computersysteem de rol van de therapeut over. CCGT is laagdrempelig in het gebruik, de toegang kan ongelimiteerd zijn...

Bekijk dit project

The use of a Real-Time Medication Monitoring system (RTMM) for the improvement of adherence to inhalation corticosteroids in children with asthma

Afgerond (januari 2011 - juli 2015)

Samenvatting na afronding Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. De controle die kinderen over hun astma hebben is lang niet altijd goed, wat deels toegeschreven kan worden aan het feit dat kinderen hun medicatie niet goed innemen. Daarom zijn effectieve interventies nodig om therapietrouw te bevorderen. Doel van dit project was het bevorderen van...

Bekijk dit project

The use of autologous cord blood for anemia of prematurity

Afgerond (december 2004 - november 2007)

Veel baby’s die geboren worden na een zwangerschap van minder dan 32 weken ontwikkelen in de eerste weken na hun geboorte een tekort aan rode bloedcellen. Een transfusie met rode bloedcellen uit donorbloed is dan noodzakelijk. Om het gebruik van donorbloed (risico op ziektes en/of afweerreacties) te beperken is in Leiden onderzocht of bloed dat bij de geboorte van het kind wordt opgevangen uit de...

Bekijk dit project

The use of fresh frozen plasma in non-bleeding critically ill patients.

Afgerond (februari 2010 - februari 2013)

Fresh frozen plasma (FFP) is effectief in correctie van een tekort aan stollingsfactoren als gevolg van een bloeding. FFP wordt in toenemende mate aan niet-bloedende Intensive Care (IC) patiënten met stollingsstoornissen toegediend. Er is in retrospectieve studies echter geen bewijs van de effectiviteit van het geven van FFP ter voorkoming van een bloeding, terwijl FFP geassocieerd met acute long...

Bekijk dit project

The valuation of health profiles versus "standard"QALY's

Afgerond (december 2001 - december 2004)

Bij het berekenen van kwaliteit van leven bij aandoeningen waarbij de klachten sterk kunnen wisselen, wordt rekening gehouden met de duur van ‘slechte tijden’ en de duur van ‘goede tijden’.  Het risico van zo’n aanpak is dat één week erg veel pijn hebben in de uiteindelijke berekening van de kwaliteit van leven weinig gewicht in de schaal legt als de rest van het jaar vrijwel pijnloos verloopt. In...

Bekijk dit project

The value of F-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for detection of metastatic infectious foci complicating Gram-positive bacteremia (MI-PET).

Afgerond (november 2005 - januari 2008)

Bij een infectie met bacteriën als Staphylococcus aureus, Streptococcus en Enterococcus kunnen zich vanuit de primaire besmettingsplaats soms meer ‘infectiehaarden’ vormen. Het is  belangrijk te weten of er sprake is van dergelijke strooihaarden aangezien de behandeling met antibiotica dan langer moet duren. Soms moeten de haarden zelfs via een operatie verwijderd worden om te voorkomen dat de...

Bekijk dit project

The value of information in the evaluation of diagnostic and screening tests

Afgerond (september 2008 - januari 2011)

Indien niet alle relevante consequenties van een medische test worden meegenomen, wordt daardoor mogelijk niet de meest optimale en kosteneffectieve teststrategie vastgesteld. Vaak worden consequenties als gevolg van de terechte en onterechte beslissingen die samenhangen met de accuratesse van een test, wel in de evaluatie betrokken, maar niet bijvoorbeeld de waarde van de test informatie zelf...

Bekijk dit project

Therapeutic management of colorectal cancer patients with liver metastases based on the presence of disseminated tumor cells in bone marrow.

Afgerond (februari 2006 - februari 2008)

Bij patiënten met dikkedarmkanker in een gevorderd stadium ontstaan vaak uitzaaiingen van de tumor in de lever. Bij een deel van de patiënten kunnen deze uitzaaiingen met een operatie goed verwijderd worden. Bij ongeveer 60 procent van deze patiënten ontwikkelt zich echter binnen enkele jaren opnieuw een tumor (in of buiten de lever). Het onderzoek in Leiden ging na of de aanwezigheid van...

Bekijk dit project

Timing of myocardial contraction and relaxation mapped with high temporal resolution MRI tagging and 3-D strain analysis: detection of ventricular dyssynchrony and prediction of response to biventricular pacing

Afgerond (december 2005 - mei 2008)

In dit project is onderzocht of het mogelijk is om te voorspellen welke patiënten gunstig zullen reageren op een CRT-behandeling. CRT (Cardiale Resynchronisatie Therapie) wordt toegepast bij mensen met hartfalen die een gebrekkige contractiefunctie hebben. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een bepaald type pacemaker dat zorgt voor resynchronisatie van de hartcontractie. De behandeling is echter...

Bekijk dit project

To freeze or not to freeze: disengaging embryo transfer from ovarian hyperstimulation in IVF/ICSI cycles

Afgerond (april 2011 - januari 2015)

De ENDO-RECEPT studie heeft aangetoond dat het invriezen van alle embryo's op dag zes na bevruchting in plaats van het vers plaatsen van één of twee verse embryo's vijf dagen na de bevruchting, niet leidt tot een verhoging van de zwangerschapskans bij patiënten die IVF ondergaan. Per jaar vinden er in Nederland ruim 15.000 IVF behandelingen plaats die in slechts 30% tot een doorgaande zwangerschap...

Bekijk dit project

To test or not to test for thrombophilia after a first episode of venous thromboembolism: a randomized controlled trial to assess effects on clinical outcomes, quality of life, and costs.

Afgerond (juli 2006 - april 2008)

Bij veneuze trombo-embolie (VTE) ontstaat er een bloedstolsel in een van de aderen. Hierbij spelen zowel erfelijke factoren (teveel of te weinig van een bepaald stollingseiwit) als uitlokkende omgevingsfactoren (operatie, lange bedrust, gebruik anticonceptiepil, etc) een rol. Om herhaling te voorkomen krijgen mensen na een VTE enige tijd antistollingsmedicijnen voorgeschreven. De duur van de...

Bekijk dit project

Toric intraocular lenses: a cost-effective treatment for astigmatism in cataract surgery?

Afgerond (februari 2010 - augustus 2012)

Wat is staar? Bij staar is de ooglens troebel geworden. Dit kan worden behandeld met een staaroperatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een heldere kunstlens. Onderzoek In dit onderzoek werd de torische kunstlens bij staaroperaties onderzocht. Dit is een lens die naast bijziendheid of verziendheid ook een cilinderafwijking kan corrigeren. Deze lens werd vergeleken met een standaard...

Bekijk dit project

Towards a cost-effective diagnostic work-up for women with ovarian carcinoma

Afgerond (mei 2011 - februari 2015)

Eierstokkanker in een vergevorderd stadium wordt behandeld met een grote buikoperatie, die een “debulking” wordt genoemd. Het doel is om alle kankeruitzaaiingen te verwijderen gevolgd door chemotherapie. Wanneer het niet mogelijk is om alle kanker goed te verwijderen, kan beter worden gestart met chemotherapie en dan halverwege de kuren alsnog een grote buikoperatie. Deze studie onderzocht of een...

Bekijk dit project

Towards a more cost-effective diabetes control in primary care: six-monthly monitoring compared with three-monthly monitoring in type 2 diabetes mellitus.

Afgerond (februari 2009 - december 2012)

De huidige richtlijnen voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 adviseren om patiënten elke drie maanden op controle te laten komen bij hun behandelaar. In deze studie hebben wij gekeken of de controlefrequentie voor goed ingestelde diabetespatiënten (dat wil zeggen geen gebruik van insuline, HbA1c ≤58 mmol/mol, systolische bloeddruk ≤145 mmHg en totaal cholesterol ≤5,2...

Bekijk dit project

Towards better asthma control in children: is there a role for the asthma control test and exhaled nitric oxide? The BATMAN study: Better Asthma Treatment: Monitoring with ACT and Nitric Oxide.

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2013)

Bijna de helft van alle kinderen met astma heeft wekelijks astmaklachten Hoe we kinderen met astma het beste kunnen monitoren om tot optimale astmacontrole te komen is niet bekend. De astma controle test  (een vragenlijst naar klachten) en het meten van de hoeveelheid stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht (een maat voor de ernst van de ontsteking in de longen) zijn manieren om de astma controle...

Bekijk dit project

Towards cost-effective diagnostic management of patients with primary aldosteronism: adrenal vein sampling or CT-scan?

Afgerond (maart 2010 - juni 2014)

Hoe kan een arts het beste bij een patiënt de oorzaak vaststellen van ‘primair hyperaldosteronisme’? Deze meest voorkomende (5%) vorm van hoge bloeddruk kent twee oorzaken: een adenoom, een goedaardig gezwel van één bijnier (ongeveer 50%) , en een ‘bilaterale hyperplasie’ waarbij een verdikking van beide bijnieren bestaat. Operatie met verwijdering van een adenoom geeft een sterke verbetering van...

Bekijk dit project

Transanal endoscopic microsurgery versus extended endoscopic mucosal resection for large rectal adenomas

Afgerond (januari 2009 - november 2015)

Twee methoden voor het verwijderen van grote poliepen in de endeldarm werden vergeleken. De ene (TEM) is een operatie via de anus. De andere (EMR) vindt plaats via een endoscoop. Uitkomstmaten waren recidief (terugkeer poliep), complicaties en kosteneffectiviteit.In 20 ziekenhuizen werden 204 patiënten behandeld (103 EMR; 101 TEM). Bij 13% werd in de poliep onverwachts kanker aangetroffen....

Bekijk dit project

Transjugular Intrahepatic Porto-systemic Shunt (TIPS) with Gore-tex covered stent-graft versus endoscopic treatment for acute bleeding of esophageal varices.

Afgerond (maart 2007 - maart 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Translabial 3D-Ultrasonography for Diagnosing Levatordefects (TRUDIL)

Afgerond (maart 2010 - juni 2012)

Ten gevolge van bevallingen kunnen beschadigingen ontstaan aan de bekkenbodem. In de TRUDIL studie wordt onderzocht of 3D echoscopie van de bekkenbodem een goede methode is om deze beschadigingen aan te tonen. Er wordt een vergelijking gemaakt met MRI onderzoek van de bekkenbodem. Daarnaast heeft de studie ten doel vast te stellen of deze beschadigingen van de bekkenbodem relevant zijn. Het...

Bekijk dit project

Transluminal ENdoscopic step-up approach versus SurgIcal step-up approach in patients with infected pancreatic Necrosis: TENSION, a randomised controlled multicenter trial

Afgerond (juli 2013 - januari 2016)

Endoscopische versus chirurgische stapsgewijze benadering in patiënten met geïnfecteerde pancreas necrose: TENSION, een gerandomiseerde multicenter studieAanleidingAcute pancreatitis is een ernstige ontsteking van de alvleesklier waarbij alvleesklierweefsel kan afsterven (necrose). Er kan een bacteriële infectie optreden van deze necrose. Dit verhoogt het risico op complicaties en...

Bekijk dit project

Transmural care for hand eczema; a randomised controlled trial and cost-effectiveness evaluation

Afgerond (maart 2008 - maart 2011)

Handeczeem is een veel voorkomende, vaak chronische aandoening met een slechte prognose en een hoge ziektelast. Omdat gebruikelijke zorg vaak tekort schiet, zijn wij gestart met geïntegreerde zorg, verzorgd door een multidisciplinair team met als doel de kwaliteit van leven en het sociaal functioneren van patiënten met handeczeem te optimaliseren.Een dermatoloog voert het allergologisch onderzoek...

Bekijk dit project

Transmural nutritional support

Afgerond (januari 2006 - maart 2010)

Ondervoeding als gevolg van ziekte is een veelvoorkomend probleem bij Nederlandse ouderen. In deze studie is onderzocht of voedingsinterventie gedurende drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis bijdraagt aan het herstel van ondervoede ouderen.

Bekijk dit project

Treatment effects and cost-effectiveness of Autonomy Enhancing Treatment: A person-centred approach to anxiety disorders.

Afgerond (september 2016 - februari 2020)

Angststoornissen beperken mensen in hun dagelijkse leven. Ze komen vaak voor en gaan vaak samen met andere stoornissen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op directe angstconfrontatie. Dit werkt goed, maar bij 1/3 van de patiënten niet en 1/5 stopt voortijdig. Autonomie versterkende behandeling (AET) richt zich niet op angst, maar op iemands autonomie: zelfsturend vermogen in relaties met...

Bekijk dit project

Treatment of anxiety disorders in children with autistic-spectrum disorders

Afgerond (februari 2008 - juni 2010)

Kinderen met een autistische stoornis hebben daarbij ook vaak last van angststoornissen. Bij de behandeling van kinderen met een angststoornis (zonder autisme) is het behandelprogramma  Denken + Doen = Durven zeer effectief gebleken. In Amsterdam is onderzocht of dit programma ook geschikt is, of beter is dan de standaard zorg om angststoornissen te behandelen bij kinderen met autisme. Een...

Bekijk dit project

Treatment of medication-resistant hallucinations with repetitive Transcranial Magnetic Stimulation.

Afgerond (december 2005 - november 2007)

Er zijn aanwijzingen dat mensen die last hebben van zogeheten auditieve hallucinaties (‘stemmen horen’) baat kunnen hebben bij een behandeling met repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS). Hierbij worden de hersenen enige malen met een magneetveld geprikkeld. Onderzoekers in Utrecht testten bij 60 patiënten de waarde van deze behandeling. Hierbij werd rTMS op twee manieren...

Bekijk dit project

Treatment of non-tuberculous cervicofacial mycobacterial infections

Afgerond (december 2001 - augustus 2005)

Cervicofaciale lymfadenitis is een ontsteking van de lymfklieren in de hals. Dit komt jaarlijks voor bij 100 tot 500 jonge kinderen en wordt veroorzaakt door verschillende type mycobacteriën (een groep bacteriën waartoe ook de verwekker van tuberculose behoort). De standaard behandeling bij deze aandoening is de geïnfecteerde klier via een operatie te verwijderen. In Amsterdam is onderzocht of een...

Bekijk dit project

Treatment of recurrent Clostridium difficile associated diarrhea with fecal therapy: the FECAL trial (Fecal therapy to Eliminate Clostridium difficile Associated Longstanding diarrhea)

Afgerond (april 2008 - april 2010)

Een infectie met de bacterie Clostridium difficile kan leiden tot milde diarree en (soms) tot een levensbedreigende darmontsteking. Na een behandeling met antibiotica is ca. 80% van de patiënten genezen. Mensen die na genezing opnieuw een infectie met deze bacterie ontwikkelen zijn zeer moeilijk te behandelen. In Amsterdam is onderzocht in hoeverre het toedienen van ontlasting van een donor (vaak...

Bekijk dit project

Treatment tradeoffs & preferences

Afgerond (oktober 2001 - oktober 2003)

Bij het afwegen van verschillende mogelijkheden ten aanzien van medisch handelen – behandeling A of B toepassen? - spelen vooral zaken als de effectiviteit, het effect ervan op de kwaliteit van leven van de patiënt en de kosten van de behandelingen een rol. Bij veel behandelingen is het echter zo dat niet één behandeling op alle punten het beste is. Dan kan het belangrijk zijn te weten hoe de...

Bekijk dit project

Treatment with low molecular weight heparin after knee arthroscopy and lower leg immobilisation

Afgerond (januari 2011 - november 2016)

Samenvatting na afronding Er is onderzocht of het zinvol is om antistollingsbehandeling te geven om trombose te voorkomen bij patiënten met onderbeengips of die een kijkoperatie van de knie moeten ondergaan. In twee grote klinische studies heeft de ene helft van de patiënten wel en de andere helft geen behandeling gekregen. En deze groepen zijn vergeleken met betrekking tot het optreden van...

Bekijk dit project

Triptan overuse in migraine in primary care, a proactive approach.

Afgerond (april 2007 - augustus 2010)

Mensen die (regelmatig) last hebben van migraine gebruiken niet altijd de juiste medicijnen. Slechts weinigen gebruiken bijvoorbeeld preventieve medicijnen. Daarnaast gebruikt ongeveer 10% van mensen met migraine hun triptanen - zeer effectieve, maar ook zeer dure medicijnen om een migraineaanval te stoppen – niet op de juiste manier. Een onderzoek in Leiden (LIMIT geheten) ging na wat het effect...

Bekijk dit project

Ultra low-dose Chest CT with Iterative Reconstructions as an Alternative to Conventional Chest X-ray Prior to Heart Surgery

Afgerond (april 2014 - april 2016)

Jaarlijks ondergaan circa 16.000 patienten in Nederland een hartoperatie. Een klein percentage van de patienten krijgt na de operatie een herseninfarct. Tijdens de operatie moet er een klem op de aorta (grote lichaamsslagader gezet worden). Wij gaan onderzoeken of het nuttig is om een CT scan (een beeldvormend onderzoek) met een hele lage stralingsdosis te maken voorafgaand aan de operatie. Op de...

Bekijk dit project

Ultrasound guided fine needle aspiration cytology and sentinel node biopsy in the detection of occult lymph node metastases of early oral and oropharyngeal cancer

Afgerond (januari 2008 - augustus 2011)

Patiënten met een mondholte- of orofarynxcarcinoom, worden altijd onderzocht op lymfekliermetastasen. Dit kan door middel van de de schildwachtklierprocedure (SNB), maar ook door echogeleide cytologische puncties (USgFNAC). In SNUS-studie (Sentinel Node versus UltraSound) is onderzocht welke methode hierbij effectiever was. De sensitiviteit en negatief voorspellende waarde van de SNB waren...

Bekijk dit project

Umcg-implementatiefellow

Afgerond (april 2010 - juni 2013)

Sinds mei 2010 is Gera Welker werkzaam als implementatiefellow bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG wil met het implementatiefellowship bereiken dat gebleken kosteneffectieve interventies – screeningsmethoden, behandelingen, organisatiewijzen e.d. – daadwerkelijk worden geïmplementeerd met het uiteindelijke doel de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Hiervoor...

Bekijk dit project

UVB-home phototherapy in psoriasis

Afgerond (juli 2002 - juli 2005)

Regelmatige belichting van de huid met UVB-licht is een effectieve behandeling bij de huidziekte psoriasis. Deze behandeling vindt doorgaans plaats in het ziekenhuis. In Utrecht is onderzocht of UVB-behandeling thuis, uitgevoerd door de patiënt zelf, even veilig en effectief is als in het ziekenhuis. Hiertoe kreeg van een groep van 196 psoriasispatiënten de helft UVB-therapie in het ziekenhuis en...

Bekijk dit project

Validation of a decision rule to aid SElection of Patients with Abdominal sepsis requiring a Relaparotomy (SEPAR study)

Afgerond (juli 2013 - februari 2015)

Bij patiënten die geopereerd zijn vanwege een buikvliesontsteking is er na de operatie vaak sprake van een nieuwe of sluimerende ontsteking van de buikholte. Er dient dan een ‘reinterventie’ te worden verricht: een heroperatie of het radiologisch door de huid aanprikken van de ontsteking. Het identificeren van de patiënten waarbij een ontsteking optreedt is echter moeilijk. In de SEPAR studie...

Bekijk dit project

Validation of the 'Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness' (TiC-P) for measuring health care utilisation and production loss.

Afgerond (mei 2007 - juli 2011)

In dit onderzoek naar de kosteneffectiviteit van monitoring psychotherapie met en zonder feedback, onderzoeken we of patiënten een vragenlijst, die door hen zelf moet worden ingevuld over hun gebruik aan zorg en de gevolgen van ziekte voor werk, goed begrijpen. Ook testen we of de vragenlijst meet wat hij zou moeten meten. Tenslotte onderzoeken we of de antwoorden overeenkomen met het werkelijke...

Bekijk dit project

Value of PET-CT in the radiation treatment planning for patients with esophageal cancer

Afgerond (oktober 2008 - april 2011)

Radiotherapie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van patiënten met slokdarmkanker. Optimale inschatting van het te bestralen gebied is essentieel in het voorkomen van een lokaal recidief. Standaard wordt Computer tomografie (CT) toegepast om het te bestralen gebied radiologisch zichtbaar te maken. Toevoeging van nucleaire beeldvorming (FDG-PET) leidt mogelijk tot een nauwkeurigere...

Bekijk dit project

Valuing informal care in health technology assessment (HTA)

Afgerond (mei 2001 - mei 2003)

Een deel van de zorg in Nederland wordt geleverd door mantelzorgers, familie en vrienden van een patiënt die ‘gratis’ zorg verlenen. In kosteneffectiviteitsberekeningen komen de kosten van mantelzorgers nauwelijks voor. Daardoor lijkt zorg die zwaar leunt op mantelzorgers erg kosteneffectief. Mantelzorg is natuurlijk niet gratis. Probleem is echter hoe de kosten daarvan berekend moeten worden. In...

Bekijk dit project

Verminderen van fouten bij acute zorg: Kosten-effectiviteit van multidisciplinaire teamtraining van professionals

Afgerond (mei 2009 - november 2012)

Teams van zorgverleners in ziekenhuizen werken vaak niet optimaal samen. Het gevolg: veel vermijdbare doden bij noodsituaties. Daarom is het belangrijk, dat zorgverleners vaker als team trainingen volgen. Teamtraining, gericht op samenwerking in noodsituaties, leidt tot:betere samenwerking en communicatieeen betere voorbereiding op zeldzame noodsituatiesmeer aandacht voor de...

Bekijk dit project

Verspreiding, implementatie en effectevaluatie van 'do nots' ter vermindering van praktijkvariatie bij de lage rug hernia behandeling

Afgerond (mei 2015 - september 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar. Hoofdstudie Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Bekijk dit project

Verstandig Kiezen bij Behandeling Buikvliesontsteking

Afgerond (november 2016 - mei 2018)

Patiënten met een ernstige buikvliesontsteking worden veelal met spoed geopereerd om de oorzaak ervan weg te nemen. Bij een deel van de patiënten die zijn geopereerd, is echter ook na de operatie de buikvliesontsteking nog (gedeeltelijk) aanwezig, wat herstel belemmert. Tijdige herkenning hiervan is essentieel om verdere complicaties te voorkomen. In deze studie is een beslisregel ontwikkeld op...

Bekijk dit project

voordragen kandidaat voor het indienen van een Implementatiefellowvoorstel

Afgerond (maart 2010 - maart 2013)

Netwerk en inbeddingDoor haar activiteiten zijn er kennisnetwerken ontstaan met diverse universiteiten, kenniscentra en andere zorginstellingen, zoals Santeon en STZ-ziekenhuizen. Zij integreert deze inhoudelijke expertise in haar functie als manager van het wetenschapsbureau en werkt daarbij nauw samen met een medisch ingenieur en een epidemioloog. Tot slot begeleidt zij momenteel een...

Bekijk dit project

Wait And See-approach instead of Acute Cardioversion for symptomatic atrial fibrillation in the emergency department (ACWAS-trial)

Afgerond (september 2014 - september 2019)

De hartritmestoornis 'boezemfibrilleren' is een veelvoorkomende reden om naar de Eerste Hart Hulp te komen. Dit is vooral zo als er klachten zijn van hartkloppingen, vermoeidheid en kortademigheid. Het is bekend dat het boezemfibrilleren in de meerderheid van de gevallen binnen 24 uur stopt en het hartritme zich dus spontaan herstelt. Toch kiezen cardiologen er tegenwoordig meestal voor om meteen...

Bekijk dit project

Walk and Talk; A Randomized Controlled Trial of High Intensive Treatment versus Care as Usual for Posttraumatic Stress Disorder.

Lopend (november 2016 - november 2022)

Walk and talk: Effectiviteit van een nieuwe intensieve behandeling voor PTSS Ernstige schokkende gebeurtenissen laten niemand onberoerd. De meesten herstellen na enkele dagen. Bij sommigen gaat het niet over en ontwikkelen zich klachten die we kennen als PTSS. Vele vormen van psychotherapie zijn ontwikkeld waar toch maar 35% voldoende op reageert. In dit project wordt een revolutionaire en nieuwe...

Bekijk dit project

WASHING WITHOUT WATER. Cost-effectiveness of a rapidly spreading nursing intervention in bedridden patients.

Afgerond (januari 2010 - februari 2013)

Wassen zonder water, kan dat?In Nederlandse verpleeghuizen is ‘wassen zonder water’ in opmars.  Bewoners worden steeds vaker  met wegwerpwashandjes in plaats van water en zeep gewassen. De wegwerpwashandjes reinigen en verzorgen de huid tegelijkertijd en maken afdrogen overbodig. Dit betekent dat wassen minder lang duurt, maar ook zou deze manier van wassen beter voor de huid zijn. Of dit laatste...

Bekijk dit project

What is the (cost-) effectiveness of a multidisciplinary treatment program for patients with clinically manifest vascular disease or at high risk for atherosclerosis on risk factor reduction?

Afgerond (februari 2005 - februari 2008)

Veel mensen met een hart- en vaatziekte of met diabetes (“suikerziekte”) hebben een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht etc. Hierdoor lopen zij een grote  kans op korte termijn (opnieuw) een beroerte of hartaanval te krijgen. In Utrecht is  nagegaan of de kans hierop afneemt als deze mensen door een speciaal team nauwkeurig lichamelijk onderzocht worden en aansluitend...

Bekijk dit project

What is the clinical and cost effectiveness of endoscopic sinus surgery (ESS) in adult patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps?

Afgerond (december 2014 - augustus 2022)

Patiënten met neuspoliepen worden meestal eerst met medicijnen behandeld. Als dat onvoldoende is kan een operatie helpen. Een operatie heeft als doel de poliepen weg te halen en de neusbijholten te openen. Door het openen van de neusbijholten kunnen sprays en/of druppels beter werken. Het is onduidelijk of pillen zoals prednison net zo goed helpen als een operatie. In dit onderzoek willen wij...

Bekijk dit project

What should be done in women with an incomplete evacuation of the uterus after treatment with misoprostol for miscarriage? An analysis of costs and effects.

Afgerond (januari 2012 - januari 2015)

Een miskraam wordt behandeld met een curettage, afwachtend beleid of medicatie, namelijk misoprostol. Bij ongeveer 30% van de patiënten is na behandeling met misoprostol de baarmoeder niet helemaal leeg. Het is onduidelijk wat beter is: afwachten tot de zwangerschapsrest vanzelf verdwijnt, of een curettage. Om die vraag te beantwoorden werd de MisoREST studie opgezet.Deelnemers ondergingen een...

Bekijk dit project

When outcome is a balance. Methods to measure combined utility in obstetrics. Additional study to study 556-558;560-563 all involving choosing between active treatment (ususally including cesarean section) and watchful waiting, or a analogue dilemma.

Afgerond (december 2004 - april 2009)

In de verloskunde heeft medisch handelen meestal gevolgen voor zowel de moeder als de (ongeboren) baby. Dat maakt het moeilijk om aan te geven of de ene handeling ‘beter’ is dan de anderen. De baby vervroegd geboren laten worden als bij de moeder de bloeddruk sterk oploopt, bijvoorbeeld, is gunstig voor de moeder maar brengt risico’s met zich mee voor het kind. In Rotterdam is onderzocht welke...

Bekijk dit project

Whole body MR imaging for staging malignant lymphomas

Afgerond (juni 2008 - februari 2012)

Zodra de diagnose Morbus Hodgkin(HD) of non-Hodgkin lymfoom(NHL) is vastgesteld, wordt met behulp van Computed Tomography (CT) de stagering, de uitbreiding van de ziekte, bepaald. Dit is belangrijk voor de keuze van behandeling en de prognose. Helaas staan patiënten met CT bloot aan een grote hoeveelheid ioniserende straling, die weer tot het ontstaan van secundaire tumoren kan leiden. Met nieuw...

Bekijk dit project

Worthy Assistants: Does substituting hospital ward care from medical residents to Physician Assistants result in cost savings?

Afgerond (januari 2012 - mei 2016)

InleidingOm de verandering in de zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende kosten in de zorg het hoofd te kunnen bieden vindt er in toenemende mate taakherschikking plaats. Dit onderzoek richt zich op de effecten van de inzet van Physician Assistants (PAs) in de functie van zaalarts. Ongeveer 200 van de 730 PAs vervullen deze rol. DoelHet doel van de studie is te onderzoeken wat het...

Bekijk dit project

Zorgonderzoek in de GGZ: hoe rendeert de investering?

Afgerond (december 2015 - maart 2016)

Van 2010-2015 investeerde ZonMw € 39 miljoen in 158 GGz-studies. Dat maakt nieuwsgierig of deze investering in economisch opzicht rendeert. Investeren loont Bij 5 studies kon berekend worden in welke mate zij baten kunnen opleveren wanneer de uitkomsten toegepast zouden worden in de GGz. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard euro. Dit project toont dus aan dat het implementeren van...

Bekijk dit project

More cost-effective management of chest pain patients presenting in the emergency room: application of a validated rule

Afgerond (maart 2012 - juli 2015)

In de HEART studie werden alle veranderingen onderzocht wanneer artsen de HEART score gaan gebruiken bij patiënten met pijn op de borst op de eerste hulp. De HEART score is een eenvoudige score die inschat of patiënten met pijn op de borst een dreigend hartinfarct hebben. Dit onderscheid is niet eenvoudig waardoor patiënten nu vaak worden opgenomen. Een groot  deel van deze patiënten blijkt...

Bekijk dit project

Multicentre randomized clinical trial in resuscitation of preterm infants at birth with intact umbilical cord: The Aeration, Breathing and then Clamping (ABC) Study

Lopend (januari 2019 - oktober 2023)

Artsen van de Nederlandse centra voor veel te vroeg geborenen gaan onderzoek doen naar het beste moment van doorknippen van de navelstreng (afnavelen). Veel te vroeg geborenen zijn bij geboorte het meest kwetsbaar en lopen risico op orgaanschade. De meesten hebben bij opvang bij geboorte hulp bij de ademhaling nodig om te overleven. Daarom worden ze snel afgenaveld zodat ze direct naar de...

Bekijk dit project

Hernia Exploration oR Not In Infants Analysis (HERNIIA-trial): A randomized controlled trial to study the effectiveness and cost-effectiveness of contralateral surgical exploration during unilateral inguinal hernia repair in children.

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Jonge kinderen met een liesbreuk aan een kant hebben in 1 op de 8 gevallen ook een liesbreuk aan de andere kant. Deze liesbreuk wordt vaak pas later zichtbaar en wordt dan geopereerd tijdens een tweede operatie met tweede narcose. Aan deze operatie en narcose zitten extra risico's en kosten, die we kunnen voorkomen door tijdens de eerste liesbreukoperatie direct de andere kant te opereren (=...

Bekijk dit project

Improving the quality of life of patients with breast cancer-related lymphedema by lymphaticovenous anastomosis (LVA): A randomized controlled trial.

Lopend (november 2018 - april 2024)

Deze studie is bestemd voor patiënten met lymfoedeem in de arm. De reguliere behandeling voor arm lymfoedeem is manuele lymfedrainage en een kous gebruiken. Het doel van deze studie is een chirurgische oplossing te verkrijgen en vergelijken met de reguliere behandeling om tot een betere kwaliteit van leven te komen. Wie komt in aanmerking: Volwassen vrouwen met lymfoedeem aan één arm; een...

Bekijk dit project

Cognitive control training (CCT) as an add-on intervention in elderly depressed patients

Lopend (december 2018 - december 2022)

Depressie komt veel voor bij ouderen boven de 60 jaar. Ondanks behandeling gaan de klachten vaak niet goed over. Een cognitieve controle training (CCT) biedt nieuwe behandelmogelijkheden. CCT is een computertraining gericht op rekenen. De training leidt tot een grotere controle over denkprocessen en dus ook over het piekeren bij depressie. 104 Oudere patiënten bij Pro Persona, GGNet en afdeling...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of lower extremity nerve decompression surgery in diabetic subjects.

Lopend (januari 2019 - januari 2024)

Diabetespatiënten met klachten van neuropathie hebben vaker beknelde zenuwen in het onderbeen. Patiënten met zenuwbeknellingen hebben tevens méér klachten van tintelingen, een brandend gevoel alsook gevoelloosheid aan de voeten. De klachten van gevoelloosheid gaan gepaard met een daadwerkelijk verminderd gevoel aan de voeten, gemeten met gevoelstesten. Deze zenuwschade vergroot het risico op het...

Bekijk dit project

Primary care decision rule for chest pain using the marburg heart score rule and point of care tests (POB HELP)

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Elke dag melden zich 1400 mensen met pijn op de borst bij hun huisarts. Meestal ligt de oorzaak niet in het hart, maar voor een huisarts is dat soms lastig te bepalen. Hierdoor worden nu meer patiënten dan nodig naar de cardioloog gestuurd. De POB-HELP-studie zoekt uit of een zogenoemde beslisregel hierbij kan helpen. De huisarts scoort punten en doet zo nodig een sneltest. Op basis van de uitslag...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of early fixation versus conservative therapy of multiple, simple rib fractures (FixCon); a multicenter Randomized Controlled Trial

Lopend (januari 2019 - oktober 2024)

Vroege fixatie versus conservatieve behandeling van meerdere, enkelvoudig gebroken ribben (FixCon); een multicenter onderzoek.Gebroken ribben komen vaak voor en kunnen ernstige gevolgen hebben. Als meerdere ribben gebroken zijn kan de borstkas minder goed werken en doet het pijn. Hierdoor kunnen patiënten problemen krijgen met ademhalen. Van oudsher werden patiënten zonder operatie behandeld,...

Bekijk dit project

The Driving prEsSure durIng GeNeral AnesThesIa for abdOmiNal surgery (DESIGNATION) trial

Lopend (januari 2019 - januari 2024)

Bij beademing kan een te lage luchtwegdruk tijdens de uitademing leiden tot het samenvallen van longweefsel – een hogere druk zal dit voorkomen maar kan er weer toe leiden dat longweefsel overrekt raakt. Beiden moeten worden voorkomen. Wij vermoeden dat een hogere maar geïndividualiseerde druk gedurende een operatieve ingreep longproblemen na de operatie kan doen voorkomen. Om antwoord te geven op...

Bekijk dit project

Clinical effectiveness and cost-effectiveness of prophylactic cranial irradiation (PCI) for radically treated stage III non-small cell lung cancer: A meta-analysis on updated individual patient data of randomized phase III trials

Afgerond (oktober 2018 - oktober 2021)

Profylactische bestraling van de hersenen (PCI) wordt als standaard therapie toegepast bij patiënten met niet-uitgezaaide kleincellige longkanker (SCLC). Bij deze patiënten vermindert PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen en verhoogt het de genezingskans. Ook bij niet-uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC) kan PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen substantieel...

Bekijk dit project

Face-to-face vs Online Hypnotherapy for the treatment of Irritable Bowel Syndrome (FORTITUDE)

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) is één van de meest voorkomende oorzaken van langdurige buikklachten. De onderliggende oorzaak van PDS is nog niet helemaal duidelijk, waardoor de behandeling vaak moeilijk is. Een van de behandelingen die wel effectief is gebleken voor PDS is hypnotherapie. Bij deze behandeling wordt via diepe ontspanning door een therapeut de focus gelegd op een gezond lichaam....

Bekijk dit project

The TRIASSIC study: Multicentre, randomised controlled trial comparing TRansanal minimal InvAsive Surgery (TAMIS) and endoscopic Submucosal dIsseCtion (ESD) for resection of non-pedunculated rectal lesions.

Lopend (januari 2019 - januari 2024)

In deze studie worden twee moderne technieken om grote poliepen in één stuk uit de endeldarm te verwijderen met elkaar vergeleken. Op dit moment worden beide technieken in Nederland uitgevoerd, maar het is niet bekend welke van de twee de beste is. Sinds de invoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker worden veel meer grote poliepen in de endeldarm gevonden. Het niet optimaal (bijvoorbeeld: in...

Bekijk dit project

Induction of labour in hospital with a Foley catheter or oral misoprostol versus induction of labour at home with Foley catheter or oral misoprostol (PROBAAT-III): a multicentre randomized controlled trial with cost-effectiveness analysis.

Lopend (oktober 2018 - oktober 2021)

Inleiden van de bevalling is de meest voorkomende interventie in de verloskunde. Het is belastend voor patiënten. Ook geeft het in ziekenhuizen logistieke uitdagingen. Het is daarom van belang om te zoeken naar de meest veilige, efficiënte, patiëntvriendelijke en kosteneffectieve methode. De meest gangbare methoden van inleiden zijn de Foley katheter en een tablet misoprostol. Beide zijn effectief...

Bekijk dit project

(Cost)-effectiveness of optical coherence tomography versus regular punch biopsy in the diagnosis and subtyping of basal cell carcinoma: a multi-center randomized non-inferiority trial

Lopend (januari 2019 - november 2021)

Het basaalcelcarcinoom (BCC) is de meest voorkomende vorm van huidkanker en wordt op dit moment vastgesteld door het nemen van een biopt (huidmonster). Een biopt is echter pijnlijk en moet onder de microscoop worden bekeken, waardoor de diagnose één tot twee weken op zich laat wachten. Wij onderzochten of met een scanner, optische coherentie tomografie (OCT), het huidbiopt kan worden vervangen....

Bekijk dit project

Acute rule out of non-ST segment elevation acute coronary syndrome in the (pre)hospital setting by HEART score assessment and a single point of care troponin. The ARTICA randomized trial

Lopend (januari 2019 - juli 2023)

Direct uitsluiten van het hartinfarct in de ambulance door afname van een vragenlijst en bepalen van een hartspecifieke eiwit. Patiënten met pijn op de borst vormen een diagnostisch dilemma en worden laagdrempelig met de ambulance verwezen naar de spoedeisende hulp (SEH) of eerste hart hulp (EHH) om een hartinfarct uit te sluiten. Data uit 2014 van de Nederlandse Zorgautoriteit...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness analysis of non-surgical treatment versus total knee replacement in patients with knee osteoarthritis

Afgerond (december 2018 - september 2021)

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 24.000 keer een primaire totale knie arthroplasty (TKA) uitgevoerd bij patiënten met knie artrose. Een Deense RCT liet zien dat geoptimaliseerde niet-chirurgische behandeling de noodzaak van TKA kan voorkomen of uitstellen. Uitstel van TKA vermindert de noodzaak van re-interventies op langere termijn en afstel van TKA vermindert kosten aanzienlijk. Patiënten...

Bekijk dit project

Transmural Trauma Care Model

Lopend (januari 2019 - december 2023)

Patiënten die een ongeval doormaken noemen we ook wel ‘traumapatiënten’. De zorg voor traumapatiënten is bij uitstek ketenzorg. Dat betekent dat alle schakels in de keten, vanaf het moment dat de ambulance bij de patiënt arriveert, tot de behandeling op de spoedeisende hulp, de operatie, de ziekenhuisopname en de revalidatie goed op elkaar moeten aansluiten voor een optimaal resultaat....

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of rTMS/CBT as next step in antidepressant non-responders. A randomized comparison with current stepped care approaches to major depressive disorder

Lopend (december 2018 - december 2023)

In dit onderzoek zal de (kosten)-effectiviteit van repetitieve transcraniele magnetische stimulatie (rTMS) in vergelijking met antidepressiva onderzocht worden. In de huidig richtlijn voor depressie worden patiënten met een depressieve stoornis, naast cognitieve gedragstherapie (CGT), behandeld met achtereenvolgende medicamenteuze stappen. Echter, na 2 van dergelijke stappen is de kans dat...

Bekijk dit project

Long-term cost-effectiveness of Internet-based treatments for depression

Afgerond (september 2018 - januari 2021)

Depressie is een veelvoorkomende psychische aandoening. Psychotherapie via internet kan de toegang tot niet-medicamenteuze behandelingen vergroten. In deze studie hebben we de kosteneffectiviteit van drie verschillende vormen van psychotherapie voor depressie via internet vergeleken met gebruikelijke zorg: 1. zonder begeleiding van een therapeut; 2. met begeleiding van een therapeut; 3. een...

Bekijk dit project

Is InnFocus Microshunt (IMS) implantation a cost-effective alternative to standard trabeculectomy (TE)?

Lopend (december 2018 - mei 2025)

Bij glaucoom leidt schade aan de oogzenuw, vaak door een te hoge oogdruk, tot gezichtsvelduitval en soms blindheid. De behandeling gebeurt met oogdrukverlagende druppels, laserbehandeling of operatie. De standaard operatie is trabeculectomie (TE). De InnFocus Microshunt (IMS) is een nieuwe, minimaal invasieve methode die mogelijk dezelfde oogdrukdaling geeft, maar met sneller herstel en minder...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a transmural integrated care program for knee arthroplasty patients in the working population

Lopend (december 2018 - juni 2023)

Betere zorg gericht op arbeidsparticipatie voor mensen met knieprothese In 2030 zullen in Nederland meer dan 57.000 knievervangende operaties plaatsvinden. De helft van deze operaties vindt plaats bij patiënten die willen blijven werken. Helaas is de zorg na de operatie niet gericht op het weer kunnen werken of actief zijn in het leven. Daardoor kan een groot deel van deze patiënten niet, of...

Bekijk dit project

Optimising management of children with chronic gastrointestinal symptoms: a randomised controlled trial evaluating the effect of faecal calprotectin on the referral rate in primary care.

Lopend (december 2018 - december 2022)

Chronische buikpijn en diarree komen veel voor bij kinderen in de huisartsenpraktijk. Vaak zijn de klachten functioneel. Dit betekent dat ze niet veroorzaakt worden door een afwijking in de organen, zoals een chronische darmontsteking (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). De huisarts kan niet gemakkelijk onderscheid maken tussen functionele en organische klachten, omdat klachten op elkaar...

Bekijk dit project

Cost effectiveness of treatment strategies in couples with unexplained subfertility

Lopend (december 2018 - december 2021)

Koppels met onverklaarde infertiliteit worden meestal, na een afwachtend beleid van 6 tot 12 maanden, behandeld met intra-uteriene inseminatie (IUI) en in vitro fertilisatie (IVF). Wij hebben onderzocht wanneer het kosteneffectief is om met IUI en met IVF te beginnen. Zowel IUI in een gestimuleerde cyclus als IVF leiden tot meer levendgeborenen dan een afwachtend beleid. Wij vonden dat IUI met...

Bekijk dit project

Evaluating the utility of bone grafts in open wedge corrective osteotomy and plate fixation in patients with malunited distal radius fractures (WOPPeR trial)

Lopend (december 2018 - december 2022)

Na een polsbreuk kan de pols in een verkeerde stand vastgroeien. Deze scheefstand kan operatief  gecorrigeerd worden door een wig in het bot te zagen, waardoor de pols in een goede stand kan worden gezet en vastgezet met plaat en schroeven. Het ontstane botdefect wordt veelal opgevuld met bot uit de bekkenkam. Deze operatie wordt in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd en wordt gezien als de...

Bekijk dit project

Surgical or Medical treatment of Endometrioma (SOMA trial)

Lopend (november 2018 - mei 2023)

Operatieve of medicamenteuze behandeling van vrouwen met een endometrioom Bij Endometriose bevindt op baarmoederslijmvlies gelijkend weefsel zich in de buikholte. Deze aandoening kan chronische pijn en een verminderde vruchtbaarheid geven. Als er een endometrioseblaasje (endometrioom) in een eierstok wordt vastgesteld kan de behandeling bestaan uit medicijnen (hormonale therapie en/of...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of the diagnostic work-up for stillbirth

Afgerond (mei 2012 - november 2013)

Het overlijden van een kind tijdens de zwangerschap is een dramatische ervaring voor ouders en hun familie. In Nederland komt dit jaarlijks 1300 maal voor (4 babies per dag). Na het vaststellen van het overlijden komt er veel op de mensen af, de “waarom” vraag is altijd aanwezig. Vroeger werden veel onderzoeken standaard ingezet om de oorzaak te achterhalen. Een eerder ZonMw-project van ons, de...

Bekijk dit project

Effectiveness of surgery versus prolonged conservative care in patients suffering from a herniated cervical disc: a prospective randomized controlled trial

Afgerond (maart 2012 - december 2014)

Slijtage van de tussenwervelschijf is inherent aan ouder worden en is een normaal proces. Dit kan gepaard gaan met het uitpuilen van de tussenwervelschijf, die dan op een zenuwwortel kan gaan drukken. Dit kan pijn in de arm, uitvalsverschijnselen van de arm en gevoelsstoornissen in de arm geven. Tevens kan er nekpijn bij optreden. Deze uitpuiling gaat in het overgrote deel van de gevallen vanzelf...

Bekijk dit project

Tubal flushing with oil-based contrast during HSG in subfertile women: Is early flushing cost-effective as compared to delayed flushing?

Lopend (mei 2019 - juli 2024)

Een baarmoederfoto of HSG (hysterosalpinogram), werd tot voor kort bij iedereen verricht binnen het vruchtbaarheidsonderzoek. De huidige richtlijn adviseert om een HSG alleen te maken bij een hoge verdenking op eileiderziekte. Hierbij is het zwangerschap bevorderende effect van een HSG met olie contrast, zoals recent aangetoond in een Nederlands onderzoek, buiten beschouwing gelaten. Wij...

Bekijk dit project

The THumb osteoarthritis Exercise TriAl (THETA); a multicenter, randomized controlled trial on exercise therapy with an orthosis compared to an orthosis alone in patients with thumb base osteoarthritis

Lopend (december 2019 - december 2023)

In de THETA-study wordt bij patiënten met artrose van het duimbasisgewricht het effect van een combinatie van spalk- en oefentherapie onderzocht, in plaats van alleen spalktherapie. Er zal specifiek worden gekeken of de combinatiebehandeling meer afname in pijn zal laten zien en of er een verschil is in het aantal patiënten dat later alsnog een operatie nodig heeft. Om dit te onderzoeken zullen...

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of patient-tailored interdisciplinary Medical Specialist Cancer Rehabilitation compared with usual care in patients with complex adverse effects of cancer or the treatment

Afgerond (november 2019 - juni 2022)

In Nederland leven meer dan 600.000 mensen met kanker of de lichamelijke, psychische of sociale gevolgen ervan. Pijn, vermoeidheid, depressie en angst zijn de voornaamste klachten en kunnen leiden tot lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijkse leven en verminderde deelname aan de arbeidsmarkt. Het is onvoldoende bekend wat het effect van een interdisciplinair...

Bekijk dit project

Paravertebral catheter versus Epidural analgesia in Minimally Invasive Esophageal Resection: a randomized controlled multicenter trial (PEPMEN trial)

Lopend (december 2019 - mei 2024)

Goede pijnstilling is essentieel voor patiënten die een slokdarmoperatie hebben ondergaan in verband met slokdarmkanker. Pijn na de operatie is, behalve oncomfortabel, ook nadelig voor het herstel en kan tot complicaties leiden. Epidurale pijnstilling (ook wel ruggenprik genoemd) is momenteel de standaard in dit kader, maar kan door patiënten als vervelend worden ervaren en kent bijwerkingen zoals...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness and effectiveness of rubber band ligation versus sutured mucopexy versus haemorrhoidectomy in patients with recurrent haemorrhoidal disease: a multicentre, randomized controlled trial

Lopend (september 2019 - september 2023)

Kosteneffectiviteitsstudie naar de beste behandeling van terugkerende aambeien Aambeien is de meest voorkomende anale aandoening in Nederland. Meestal is een behandeling door middel van laxeren en een vezelrijk dieet door de huisarts voldoende. Bij blijvende klachten worden aambeien vaak in het ziekenhuis behandeld met behulp van een rubberen bandje (rubber band ligatie) dat de bloedtoevoer naar...

Bekijk dit project

Outcome and cost-effectiveness of a dynamic Lucerne-cast versus immobilization by forearm-cast in patients with FraCtures (neck, sHaft, intra-Articular) of the MetacarPAl bone, requirinG Non-operative trEatment. SHORT-TITLE: CHAMPAGNE-study

Lopend (november 2019 - november 2022)

Een metacarpale fractuur (MCF) (nek, schacht of intra-articulair) komt 16 000 keer per jaar voor, meer dan 90% hiervan wordt niet-operatief behandeld met onderarms gips. Recente studies toonden aan dat functionele behandeling van 5e nek MCFs leidt tot minder stijfheid, korter werkverzuim en lagere kosten, wat heeft geleid tot een aanpassing in de richtlijn. Bij gebrek aan onderzoek naar...

Bekijk dit project

Effectiveness and cost-effectiveness of internet-based treatment of insomnia in depressed patients treated at a mental healthcare institution

Lopend (december 2019 - september 2025)

Slaapproblemen komen vaak voor bij patiënten die voor een depressie behandeld worden bij een GGZ-instelling. Deze slaapproblemen worden vaak behandeld met medicatie, terwijl richtlijnen cognitieve gedragstherapie (CGT) adviseren. Door middel van de eHealth module i-Sleep kunnen patiënten CGT voor slaapproblemen grotendeels zelfstandig via het internet volgen waarmee deze behandeling laagdrempelig...

Bekijk dit project

The value of a decision aid for shared decision making in surgical and orthopedic practice. A multicenter costeffectiviness analysis.

Lopend (november 2019 - juli 2024)

Achtergrond De juiste keuze maken of een operatie de beste behandeling is, is niet eenvoudig. Samen beslissen met je behandelend chirurg of orthopeed kan met behulp van een online keuzehulp. Het is onbekend of samen beslissen met behulp van een online keuzehulp de zorg voor patiënten met een liesbreuk, galstenen, knie of heupartrose verbetert. Onderzoeksvraag Verbetert de toepassing van een...

Bekijk dit project

The SIX (Shoulder Injection and eXercise) Study; A pragmatic study for the treatment of persistent shoulder pain in primary care

Lopend (november 2019 - juli 2023)

Een Nederlandse huisarts heeft wekelijks zo’n twee patiënten met schouderklachten op het spreekuur. Naast het geven van voorlichting over mogelijke oorzaken/behandelingen en pijnstillers kan de huisarts volgens de richtlijn kiezen voor een schouderinjectie of voor een verwijzing naar een fysiotherapeut. Het is echter onbekend welke van deze behandelingen beter is voor de patiënt, met name op de...

Bekijk dit project

Time-limited versus open-ended treatment for anorexia nervosa: a health-economic evaluation alongside two paired prospective cohorts

Lopend (december 2019 - februari 2025)

Anorexia nervosa: een onderzoek naar kosteneffectiviteit, waarbij een open eind behandeling wordt vergeleken met een behandeling met een relatief vast aantal sessies. Dit onderzoek wil nagaan of 3 nieuwe psychologische behandelingen voor anorexia nervosa de behandeling verkorten in vergelijking tot de huidige specialistische behandeling. Behandelkosten zullen afnemen en tegelijkertijd zullen...

Bekijk dit project

Dedicated MR imaging vs surgical staging of peritoneal carcinomatosis in colorectal cancer patients; a randomised multicenter trial.

Lopend (september 2019 - september 2023)

Dit onderzoek is voor mensen met een verdenking op uitzaaiingen naar het buikvlies ten gevolge van darmkanker. Voor de behandelend arts is de uitgebreidheid van de uitzaaiingen belangrijk voor het kiezen van de juiste therapie. Het al dan niet aanwezig zijn van buikvliesuitzaaiingen wordt tegenwoordig vaak middels een (kijk)operatie vastgesteld aangezien een CT scan niet alle ziekte kan afbeelden....

Bekijk dit project

The Effect of Appendectomy in Ulcerative Colitis patients with active disease: COlonic Salvage by Therapeutic Appendectomy (COSTA study)

Lopend (juli 2019 - november 2022)

In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen colitis ulcerosa. De meeste patiënten worden voornamelijk behandeld met medicatie. Toch ontkomt 20-30% van de patiënten niet aan een operatie waarbij de dikke darm moet worden verwijderd (colectomie). Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de blindedarm een rol speelt bij colitis ulcerosa. Wanneer de blindedarm wordt weggehaald (appendectomie), kan dit...

Bekijk dit project

How should we treat a patient with a distal radius fracture after closed reduction? A cluster RCT

Lopend (december 2019 - december 2023)

Doel Evalueren van de kosteneffectiviteit van een circulair onderarmgips vergeleken met een gipsspalk voor patiënten met een polsbreuk die gezet is. Introductie Een verplaatste polsbreuk wordt na het zetten van de breuk geïmmobiliseerd in ofwel een circulair onderarmgips ofwel een gipsspalk, waarbij onduidelijk is welke behandeling het beste is. Behandelstrategieën Nadat de verplaatste...

Bekijk dit project

Adjunctive physical exercise to improve psychological and pharmacological treatment outcomes in major depressive disorder: cost-effectiveness analysis alongside a randomised comparison of usual care versus enhanced care

Lopend (december 2019 - december 2024)

Sporten volgens een bepaald recept kan even effectief zijn in het tegengaan van depressie als medicatie of psychotherapie. Alleen is sporten nog geen vast onderdeel van de behandeling van depressie in Nederland. Er zijn namelijk nog teveel vragen onbeantwoord. Vermindert sporten de kosten die gepaard gaan met depressie? En tot hoe lang kan sporten terugval bij depressie tegen gaan? Het Sporten...

Bekijk dit project

GOLD study: Glioblastoma, Optimizing Logistics and Dose.

Lopend (november 2019 - mei 2026)

Een kwaadaardige hersentumor (glioblastoom) heeft een heel slechte prognose. De standaard behandeling leidt tot een overleving van 15 maanden (na een operatie, 30 bestralingen en chemotherapie). De radiotherapie is intensief en duurt wel 6 weken, waarbij een patiënt 30 keer naar het ziekenhuis moet voor bestralingen. De GOLD studie onderzoekt of een verkorte, intensievere behandeling met slechts...

Bekijk dit project

Retaining or removing the joint in the foot? A randomized controlled multicenter trial of primary arthrodesis versus joint stabilisation in Lisfranc fracture dislocation midfoot injuries.

Lopend (juni 2020 - december 2024)

De effecten van een ernstig voetletsel op de kwaliteit van leven zijn groot. Bij een instabiele breuk in de middenvoetsgewrichten (Lisfranc letsel) is het belangrijk om de stabiliteit met een operatie te herstellen. Standaard behandeling is het overbruggen van de gewrichten met platen en schroeven. Probleem is dat beschadiging van het gewricht vaak leidt tot het ontstaan van gewrichtsslijtage....

Bekijk dit project

The effects of Automated Closed-loop versus convenTIonal VEntilation on duration and quality of ventilation (‘ACTIVE’) - a randomized clinical trial in intensive care unit patients

Lopend (december 2019 - december 2023)

Beademing op de intensive care is vaak levensreddend, maar kan schadelijk zijn voor de longen en ademhalingsspieren. Dit kan deels voorkomen worden door goed instellen van de beademings-machine met kleine ademteugen en de juiste drukken. Beademingsvormen waarbij de machine ‘automatisch’ de instellingen optimaliseert zijn veilig, maar het is onduidelijk of deze beademingsvorm echt beter is. De...

Bekijk dit project

Which patient with an anterior cruciate ligament rupture will need a surgical reconstruction?

Lopend (december 2019 - maart 2025)

Introductie Een patiënt die een voorste kruisband (VKB) scheurt kan behandeld worden met oefentherapie of met een operatieve ingreep, waarbij de VKB wordt vervangen. Beide behandelingen laten goede resultaten zien, en het is niet duidelijk wat voor de individuele patiënt de meest geschikte behandeling is. Behandelstrategieën Op basis van een eerdere studie en een literatuur overzicht, is er een...

Bekijk dit project

CRyoballoon Ablation versus mediCal thErapy in patients with Heart Failure and atrial fibrillation: a multicenter randomized clinical trial, the RACE-8-HF trial

Lopend (maart 2020 - maart 2025)

Atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en vaak snel klopt. AF kan voorkomen bij verder gezonde mensen, maar kan ook samengaan met hartfalen. De combinatie van hartfalen en AF zorgt vaak voor veel klachten en een slechtere prognose. AF kan behandeld worden met medicijnen of met een ablatie, een ingreep waarmee de prikkels die AF veroorzaken...

Bekijk dit project

The Cerebro Placental Ratio as indicator for delivery in perception of reduced fetal movements (CEPRA-study).

Lopend (maart 2020 - december 2026)

Verminderde kindsbewegingen, ook wel ‘minder leven voelen’ genoemd, komt in ongeveer 10% van de zwangerschappen voor. Meestal heeft het een onschuldige oorzaak, bijvoorbeeld doordat de baby anders is gaan liggen of omdat de moeder het erg druk heeft gehad (en de bewegingen niet bemerkte). Maar bij een klein deel (ongeveer 5-10%) is een minder goed werkende moederkoek de oorzaak. Om erachter te...

Bekijk dit project

Hypnotherapy through self-exercises in children with functional abdominal pain in primary care

Lopend (maart 2020 - maart 2024)

Een huisarts ziet vaak kinderen met buikklachten. Vaak gaat het om functionele buikpijn en is er geen organische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat zelfhypnose als thuisbehandeling de buikpijn verminderde bij 75% van de kinderen. De kinderen gingen meer naar school, hadden een betere kwaliteit van leven en hoefden minder vaak naar de arts. Dit onderzoek is gedaan bij kinderen in het ziekenhuis,...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor optimale diagnostiek bij acute buikpijn

Afgerond (april 2011 - juli 2013)

Doel is om in samenwerking met de Orde in een werkgroep met vertegenwoordigers van de belanghebbende beroepsverenigingen (chirurgen, internisten, radiologen, spoedeisende hulp artsen, gynaecologen, urologen, huisartsen) te komen tot een evidence-based richtlijn ’diagnostiek bij acute buikpijn’, waarin de resultaten van de OPTIMA-studie worden meegenomen en gewogen. Na autorisatie door de...

Bekijk dit project

The impact of high versus standard enteral protein provision on functional recovery following Intensive Care admission: a randomized controlled, multicenter, parallel group trial in mechanically ventilated, critically ill patients

Lopend (maart 2020 - december 2023)

In Nederland en België worden er jaarlijks 92.000 patiënten acuut opgenomen op de Intensive Care (IC) van het ziekenhuis. Daarvan verblijft 25-30% gemiddeld 10 dagen op deze afdeling met meer dan 3 dagen invasieve beademing. Tijdens de eerste week op de IC verliezen deze patiënten 10-15% aan spiermassa, wat zorgt voor verdere verzwakking en langduriger verblijf op de IC en in het ziekenhuis. Het...

Bekijk dit project

Trial-based effectiveness and cost-effectiveness of the Partner in Balance intervention to self-manage mild dementia via blended eHealth psycho-education and behavioural modelling for the care partner coached by a dementia care professional.

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Ongeveer de helft van de thuiswonende mensen met dementie ontvangt geen professionele hulp of ondersteuning en zij zijn daardoor afhankelijk van hun naasten. Door hen in een vroeg stadium van de ziekte te bereiken kunnen we meer voor hen doen om zo lang mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Met deze studie onderzoeken we de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Partner in Balans...

Bekijk dit project

Permanent left ventricular septal pacing versus right ventricular pacing in patients with advanced atrioventricular block: a multicenter randomized trial.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Het doel van dit project is om te onderzoeken of een nieuwe pacemaker implantatie methode leidt tot betere uitkomsten voor patiënten. Patiënten met een te trage hartslag krijgen vaak een pacemaker. Gewoonlijk wordt hierbij de pacemaker electrode in de rechter hartkamer geplaatst. Stimulatie van de rechter hartkamer leidt echter tot een ongecoördineerde samentrekking van het hart. Hierdoor kan de...

Bekijk dit project

Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with medication-resistant bipolar depression

Lopend (september 2021 - september 2025)

Bij 30% van patiënten met een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis, werkt medicatie bij depressie niet. Dit maakt dat zij chronisch depressief zijn. Het is dus van belang om behandelingen te onderzoeken die mogelijk wél werken. Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is zo’n behandelmethode. TMS stimuleert met magnetische pulsen de hersenen en kan bij een ‘gewone’ depressie klachten...

Bekijk dit project

Comparing Negative Pressure Wound Therapy with Instillation vs Standard wound care to treat postoperative wound infections.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Wondinfecties na operaties komen regelmatig voor en leiden tot pijn, ongemak en ziektelast voor de patiënt. De behandeling van wondinfecties is belastend en bestaat uit frequente reiniging, bijvoorbeeld door het uitspoelen van de wond met water en vervolgens verbinden met gazen of door het gebruik van negatieve druktherapie. Er is een nieuwe behandeling die negatieve druktherapie combineert met...

Bekijk dit project

Evaluation of the additional effect of continuous ultrasound bladder monitoring in urotherapy for children with functional daytime urinary incontinence. The SENS-U trial

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

De gebruikelijke behandeling voor urine-incontinentie bij kinderen is blaastraining. Dit kost veel tijd en inzet. Regelmatig worden daarbij hulpmiddelen gebruikt. De SENS-U is een nieuw hulpmiddel. De SENS-U is een klein kastje met een ingebouwde echo dat op de buik wordt geplakt. Het meet voortdurend de hoeveelheid urine en trilt bij een volle blaas. Anders dan bestaande hulpmiddelen geeft de...

Bekijk dit project

Eerder erbij: een vroege ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. The path towards offering timely support for people with dementia and their caregivers.

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Ongeveer de helft van de thuiswonende mensen met dementie ontvangt geen professionele hulp of ondersteuning. Zij krijgen alleen hulp van hun naasten. Door deze mensen in een eerder stadium van de ziekte te bereiken, kunnen we ook meer voor hen doen om zo goed mogelijk te leven met de gevolgen van dementie. Daarom wil “Eerder Erbij” onderzoeken wat de behoeftes zijn wat betreft informatie en...

Bekijk dit project

Effect of lung ultrasound–guided fluid deresuscitation on duration of ventilation in intensive care unit patients

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Intensive care unit (ICU)-patiënten worden meestal kunstmatig beademd en krijgen vaak veel vocht toegediend om de bloeddruk goed te houden. Het toegediende vocht treedt deels uit de bloedbaan, en komt dan voor een deel in de longen terecht. Niet tijdig onderkennen en behandelen van te veel longvocht verlengt de duur van beademing en daarmee de duur van het verblijf op de ICU. Longechografie is een...

Bekijk dit project

ACT your way: A Transdiagnostic treatment approach for multiple disorders in Transitional-age youth.

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Onderzoek laat zien dat psychische problemen het meest voorkomen bij jong volwassenen (15-25 jaar). Een effectieve behandeling voor deze groep lijkt dus hard nodig. In deze studie wordt ACT your way (AYW) onderzocht, een behandeling specifiek voor deze doelgroep. AYW is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT) waarbij de focus niet ligt op het verminderen van de klachten, maar op het...

Bekijk dit project

Does Increasing Oxygen Nurture Your Symptomatic Ischaemic Ulcer Sufficiently? (DIONYSIUS trial)

Lopend (april 2021 - april 2025)

De combinatie van diabetes en slechte doorbloeding kan aanleiding vormen voor slecht genezende wonden. De behandeling van deze wonden is lastig. Als de behandeling faalt kan uiteindelijk een amputatie nodig zijn. Hyperbare zuurstoftherapie (HZT) is een mogelijk effectieve, aanvullende behandeling, maar vergt dagelijkse behandelingen gedurende 6-8 weken. Het is daarom een intensieve en kostbare...

Bekijk dit project

PRO-TAVI (PeRcutaneous cOronary intervention before TAVI trial)

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

De PRO-TAVI studie is een landelijke studie bij patiënten met een ernstige aortaklepvernauwing en vernauwing van de kransslagaders, die een aortaklepvervanging via de lies (transkatheter-aortaklepimplantatie; TAVI) krijgen . Deze patiënten worden nu behandeld met een dotterbehandeling vóór de TAVI. Een dotterbehandeling is echter niet zonder risico in deze oudere fragiele groep patiënten. De...

Bekijk dit project

Self-management as a first-line treatment prior to GP consultation for men with lower urinary tract symptoms

Lopend (juni 2021 - juni 2024)

Veel mannen hebben plasklachten. Deze klachten zijn over het algemeen ongevaarlijk maar wel hinderlijk. Huisartsen bieden de eerste behandeling. Deze omvat uitleg over de klachten, suggesties voor zelfmanagement en leefstijladvies. Het aanbieden van dit deel van de zorg via een app is waarschijnlijk goedkoper en daarnaast laagdrempeliger. In dit project onderzoeken we of een app inderdaad net zo...

Bekijk dit project

Ultrasound guided radiofrequency ablation (RFA) as treatment for hyperthyroidism caused by solitary autonomous thyroid nodules.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Een te snelle schildklierfunctie wordt soms veroorzaakt door een goedaardige schildklierknobbel die te veel schildklierhormoon maakt. In deze studie wordt uitgezocht of radiofrequente ablatie (RFA) hiervoor een betere behandeling is dan de standaardbehandeling met radioactief jodium. Behandeling met jodium zorgt op korte termijn meestal voor een normale schildklierfunctie, maar heeft als nadeel...

Bekijk dit project

ACCEPT (ACcuracy, Cost Effectivenss of Prediction models for ovarian Tumors): a study on the cost-effectiveness of risk scoring models for the discrimination between benign or malignant ovarian tumors.

Lopend (april 2021 - april 2025)

In Nederland ondergaan elk jaar 6500 vrouwen een operatie om een tumor aan de eierstok te behandelen. Vóór deze operatie krijgen vrouwen een echo en een bloedonderzoek. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt. Op basis van de uitkomsten wordt ingeschat of de tumor goed- of kwaadaardig is en volgt behandeling in respectievelijk het ziekenhuis waar het onderzoek is gedaan of een oncologisch centrum....

Bekijk dit project

RELEASE- HF: REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Hartfalen  kent een grillig beloop met tijdelijke periodes van meer klachten en beperkingen die regelmatig leiden tot ziekenhuisopnames, gezondheidsverlies en hoge zorgkosten. Telebegeleiding (TB) helpt patiënten en zorgverleners op afstand te ondersteunen in de behandeling door relevante parameters en symptomen van hartfalen te monitoren en patiënten op afstand nieuwe kennis en vaardigheden aan...

Bekijk dit project

Pursuing the Triple Aim in Hotspotters: identification and integrated care

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Hotspotters zijn complexe patiënten die veel gebruik maken van acute zorg. Er is sprake van een chronische, lichamelijke ziekte gecombineerd met psychische en/of sociale problemen. Binnen ons huidige zorgsysteem is er weinig intensieve samenwerking tussen de sociale, psychische hulpverlening en de medische zorg. De zorg is gefragmenteerd en onvoldoende afgestemd op de behoefte van deze patiënten....

Bekijk dit project

Active Monitoring versus an Abduction Device for treatment of Infants with Centered Dysplastic Hips, a RCT (TReatment with Active Monitoring (TRAM)-Trial)

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

In Nederland komt bij 1-4 % van de zuigelingen een afwijkende heupontwikkeling voor (Developmental Dysplasia of the Hip (DDH)). De huidige behandeling van zuigelingen met DDH vindt nu plaats met een spreidvoorziening. Dit is een intensieve behandeling voor ouders en zuigelingen. De spreidvoorziening moet 23 uur per dag gedragen worden gedurende 6 weken tot 6 maanden. Afgezien van het feit dat dit...

Bekijk dit project

VRelax! Virtual Reality stress-reduction for burn-out, depression and anxiety.

Lopend (juni 2021 - juni 2025)

Stress speelt een grote rol in het ontstaan van burn-out, depressie en angststoornissen. Ontspanningsoefeningen kunnen stress klachten verminderen. Voor patiënten is het lastig om gewone ontspanningsoefeningen vol te houden. Een virtual reality ontspannings-app, genaamd VRelax, is een veelbelovend alternatief. Bij het gebruik van VRelax is namelijk minder concentratie en aandacht nodig.We...

Bekijk dit project

Improving the Cost-effectiveness Of coRONary ARterY Disease Diagnosis (iCORONARY)

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Weinig van de 180.000 mensen die jaarlijks de cardioloog bezoeken voor pijn op de borst, heeft belangrijk vernauwde kransslagaderen en wordt behandeld. Eenvoudige onderzoeken, zoals een CT-scan, zijn goedkoop, veilig en kunnen gezonde bloedvaten goed aantonen.  Vernauwde kransslagaderen zijn minder goed te beoordelen. Hartkatheterisatie (CAG) met bloeddrukmeting in de kransslagaderen kan de ernst...

Bekijk dit project

Multicenter randomized controlled trial on nonoperative versus operative treatment for acute complete tears of the ulnar collateral ligament of the thumb: Cost-effectiveness and functional outcomes. SHORT-TITLE: MUSCAT-study

Lopend (oktober 2021 - oktober 2025)

De MUSCAT-studie: Behandeling met gips versus operatie bij een volledig gescheurde gewrichtsband van de duim (skiduim). Een volledig gescheurde gewrichtsband van de duim wordt ook wel een skiduim genoemd. Tot op heden is de standaard behandeling van een skiduim een operatie, gevolgd door gips gedurende 6 weken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 9 van de 10 mensen met een volledig...

Bekijk dit project

Multidisciplinary rehabilitation approach for the treatment of endometriosis-related pain: a preparatory study for (cost)effectiveness research.

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

Endometriose komt voor bij 10% van de vrouwen in de vruchtbare levensfase. Bij deze aandoening bevindt weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies, zich buiten de baarmoederholte. Vrouwen met endometriose ervaren zeer heftige (chronische) pijn en vermindering van kwaliteit van leven. De aandoening zorgt tevens voor hoge maatschappelijke kosten. Endometriose is niet volledig te genezen. Ondanks...

Bekijk dit project

Opzet van nieuw multidisciplinair consortium voor kosten-effectiviteitsonderzoek bij patiënten met een cervicale radiculopathie

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

Via deze stimuleringssubsidie wordt een nieuw multidisciplinair landelijk consortium opgezet om de doelmatigheid van chirurgie t.o.v. fysiotherapie bij patiënten met een cervicale radiculopathie te onderzoeken. Een cervicale radiculopathie is een zenuwwortelaandoening die leidt tot armpijn, nekpijn, neurologische uitvalsverschijnselen en forse beperkingen in activiteiten en werkverzuim. De...

Bekijk dit project

VR glasses for intrapartum pain relief and its effect on emergency deliveries for fetal compromise

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Baringspijn wordt beschouwd als een van de ergste vormen van pijn. Pijnstilling tijdens de bevalling wordt steeds vaker toegepast. De gouden standaard voor pijnstilling tijdens de bevalling is een ruggenprik. Nu blijkt het dat de ruggenprik de kans op een spoedbevalling (kunstverlossing of keizersnede) op basis van foetaal zuurstoftekort verhoogt. Er geldt: hoe kleiner het kind, hoe groter de kans...

Bekijk dit project

CArdiac REhabilitation program to improve outcome of Atrial Fibrillation ablation (CARE-AF)

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Dit project onderzoekt of hartrevalidatie de uitkomst van ablatie van atriumfibrilleren (AF) verbetert. Risicofactoren AF is de meest voorkomende ritmestoornis. AF wordt meestal behandeld met medicijnen of een ablatie. Een ablatie is een ingreep waarbij elektrische prikkels die AF veroorzaken geblokkeerd worden. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat behandeling van risicofactoren (bijvoorbeeld...

Bekijk dit project

Schouder Instabiliteit Nationaal Cohort (SINC): een Delphi-studie voor homogene uitkomsten en correcte implementatie in een prospectief cohort.

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

In het onderzoek naar mensen die hun schouder uit de kom hebben gehad lijken de bevindingen vaak niet op elkaar en voeren onderzoekers niet op dezelfde manier hun onderzoek uit. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderzoek lager is en het moeilijker is om onderzoeken met elkaar te vergelijken. Uit recente interviews met de patiëntengroep bleek dat patiënten niet altijd dezelfde elementen...

Bekijk dit project

Stimulering samenwerking Doelmatigheid Intensieve Traumagerichte Therapie als Eerste Keus (DITTEK)

Lopend (april 2022 - maart 2023)

Het meemaken van schokkende gebeurtenissen kan leiden tot een posttraumatische stresstoornis (PTSS). Met deze subsidie wordt een plan gemaakt voor onderzoek naar de doelmatigheid van intensieve behandeling versus reguliere behandeling bij geüniformeerden met PTSS. Bij hun behandeling zijn meerdere partijen betrokken. Dat maakt het formuleren van een onderzoeksplan complex. De subsidie maakt...

Bekijk dit project

Building a multidisciplinary consortium to establish an evidence base for an innovative, personalized, online treatment for anxiety and mood disorders

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

In Nederland hebben veel mensen last van angst- en stemmingsproblemen. De behandeling NiceDay is een innovatieve, online behandeling voor angst- en stemmingsstoornissen. NiceDay maakt het voor cliënten mogelijk om een behandeling op maat te ontvangen, volledig of deels online. Voortgang van de behandeling en de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en therapeut worden voor elke sessie gemeten. De...

Bekijk dit project

Toepassing van 3D geprinte borstmallen ter verbetering van DIEP flap borstreconstructies: kosteneffectief?

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Veel borstkanker patiënten ondergaan een borstreconstructie in het geval dat de borst verwijderd moet worden tijdens de behandeling. De reconstructietechniek van voorkeur is de Deep Inferior Epigastric Perforator (DIEP) lap reconstructie waarbij een lap vet met huid en bloedvoorziening van de onderbuik gebruikt wordt om een nieuwe borst te vormen. Helaas is de uitkomst nog niet altijd naar...

Bekijk dit project

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van therapeutic touch op onrust bij dementie vergeleken met standaardzorg in de dagelijkse praktijk van een ouderenzorg instelling.

Lopend (maart 2022 - januari 2023)

In verzorgingshuizen ervaren mensen met dementie regelmatig onrust. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze mensen en hun naasten. Daarnaast leidt onrustgedrag tot meer werk voor de zorgverleners. Therapeutic Touch (TT) is een niet-farmacologische interventie die veel wordt toegepast door verpleegkundigen en verzorgden in de ouderenzorg. Het is een zachte, liefdevolle...

Bekijk dit project

Optimal perioperative care after VATS for primary spontaneous pneumothorax & a national research consortium for Lung Surgery

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

Optimale perioperatieve zorg voor primaire spontane pneumothorax. Met het opzetten van een landelijk longchirurgisch onderzoeksconsortium, bestaande uit diverse belangrijke partijen, kunnen landelijke kennishiaten die door de Nederlandse Vereniging van Longchirurgie zijn opgesteld sneller onderzocht worden. Een van de eerste projecten die hieruit voortkomt is het optimaliseren van de zorg rond...

Bekijk dit project

Long-term Outcomes of Laparoscopic and Open Surgery for Adhesive Small Bowel Obstruction

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Strengileus is een veelvoorkomende complicatie van buikchirurgie waarbij de darm wordt afgesloten door een streng of verklevingen. Dit is inwendig littekenweefsel in de buik, wat meestal is ontstaan door een eerdere operatie. Een deel van de patiënten met strengileus moet worden geopereerd om de afsluiting te verhelpen. Dit kan met een open operatie of laparoscopie (kijkoperatie). Een laparoscopie...

Bekijk dit project

Subtotal vs Total Adrenalectomy for Hereditary Pheochromocytomas

Lopend (april 2022 - augustus 2022)

Feochromocytomen zijn tumoren die uitgaan van de bijnier en stresshormonen aanmaken. Het teveel aan stresshormonen resulteert in klachten als hoge bloeddruk, zweten, en hoofdpijn; en kan ook levensbedreigende complicaties veroorzaken. Een aantal erfelijke aandoeningen (zoals MEN2, VHL en NFL1) geeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een feochromocytoom in beide bijnieren. De...

Bekijk dit project

Continuous Optimization of risk Stratification in Morbid Obese Subjects (COSMOS)

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

Obesitas en hartalen een groot probleem Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Ernstig overgewicht (obesitas) is één van de belangrijkste gezondheidsproblemen van de westerse wereld. Obesitas zorgt voor een verhoogd risico op hartfalen. Hartfalen is een ernstige aandoening waarbij de pompfunctie van het hart niet meer kan voldoen aan wat het lichaam nodig heeft. Hartfalen moeilijk...

Bekijk dit project

Reducing PPI overprescription in primary care using a behavioral perspective: changing PPI prescription behavior

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

Overmatig voorschrijven van maagzuurremmers in de eerstelijnszorg verminderen door een gedragsmatige aanpak Vraagstuk In Nederland gebruiken 3 miljoen mensen een maagzuurremmer (PPI). Een groot deel van de patiënten heeft hiervoor echter niet de juiste indicatie of gebruikt de PPI te lang. Langdurig PPI gebruik geeft bijwerkingen en daarom moet het te vaak en te lang voorschrijven van PPI’s...

Bekijk dit project

Samenwerken aan doelmatigheidsonderzoek naar Welzijn op Recept in Noord Nederland

Lopend (maart 2022 - oktober 2022)

Welzijn op Recept (WoR) is een aanpak waarbij de huisarts patiënten, met psychosociale klachten door sociaal maatschappelijke problemen, naar de welzijnscoach verwijst. De welzijnscoach gaat samen met de patiënt op zoek naar een activiteit waardoor iemand weer kleur en zin in het leven krijgt en weer sociale contacten aangaat. Hierdoor voelt iemand zich beter en hoeft hij niet meer naar de...

Bekijk dit project

Towards a protocol to evaluate communication needs and abilities and optimal selection and use of augmentative and alternative communication for people with Rett syndrome 

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Rett syndroom is een zeldzame neurologische ontwikkelingsstoornis. Mensen met Rett zijn beperkt in motoriek en communicatie. Zij hebben Ondersteunde Communicatie (OC) hulpmiddelen nodig. Beoordelingen van communicatieaardigheden en behoefte is vaak niet optimaal. De basis voor keuze van een OC-hulpmiddel en de inzet is dan beperkt. OC-gebruikers raken gefrustreerd bij het gebruik en teleurgesteld...

Bekijk dit project

Stimuleringssubsidie Doelmatigheid Beweegprogramma Mensen met Dementie

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het consortium wil de doelmatigheid onderzoeken van een innovatief beweegprogramma voor mensen met dementie in het verpleeghuis. Om te komen tot een subsidieaanvraag wordt de stimuleringssubsidie gebruikt om de bestaande samenwerking uit te breiden en binnen het samenwerkingsverband acties te ondernemen om een gedegen onderzoeksopzet uit te werken.

Bekijk dit project

Redisplacement Algoritm of DIstal radius fractUreS, the RADIUS study

Lopend (april 2022 - april 2023)

Doel ontwikkelen van een beslismodel voor gebruik op de spoedeisende hulp. Introductie Een verplaatste polsbreuk wordt na het zetten van de breuk geïmmobiliseerd in gips. Van deze groep verplaatst de breuk ongeveer bij één derde opnieuw. Bij deze patiënten is dan alsnog een operatieve ingreep nodig. Strategie Als je bij het 1e bezoek op de spoedeisende hulp al kan voorspellen welke breuk...

Bekijk dit project

Wat is de optimale duur van een blaaskatheter bij mannen met een acute urineretentie?

Lopend (maart 2022 - november 2022)

Mannen met een acute urineretentie (AUR) kunnen niet plassen en hebben een pijnlijke, volle blaas. De behandeling van een AUR is het plaatsen van een blaaskatheter. Hierna wordt geprobeerd om zonder katheter te kunnen plassen (een ‘trial without catheter’ of TWOC). Het is onbekend hoe lang een blaaskatheter moet blijven zitten bij mannen met een AUR. Bij een langere katheterduur is de kans op een...

Bekijk dit project

GAG-therapy Efficacy Trial Solution for Bladder pain syndrome/ Interstitial cystitis

Lopend (juli 2021 - januari 2025)

Blaaspijnsyndroom / interstitiele cystitis (BPS-IC) is een chronische aandoening van de urineblaas waarbij de blaaswand ontstoken raakt. Dit geeft klachten zoals chronische pijn in het bekkengebied en daarnaast vaak en zeer urgent moeten plassen. Binnen BPS-IC is een groep die zweren (hunnerse laesies) ontwikkelen van de blaaswand. Op deze groep richt zich dit onderzoek. Een veel toegepaste...

Bekijk dit project

Empowerment en eigen regie van de patiënt door Ikherstel app bij herstel na operatie. Pilot onderzoek met implementatiestrategie die de patiënt rechtstreeks toegang geeft

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

Herstel na operaties duurt langer dan nodig is. Dit leidt tot een lagere kwaliteit van leven. De app ikHerstel geeft o.a. op maat gemaakt adviezen wanneer voor de patiënt relevante activiteiten weer hervat mogen worden na een operatie. Onderzoek wijst uit dat door de app patiënten bij buikoperaties tot 14 dagen sneller herstellen, minder pijn en een betere kwaliteit van leven ervaren. Het is...

Bekijk dit project

Development and validation of a functioning scale for Cervical Radicular Syndrome (CRS)

Afgerond (mei 2012 - augustus 2015)

Het cervicaal radiculair syndroom (CRS), veroorzaakt door een nekhernia, is een veelvoorkomend probleem. Het CRS kan intense pijn in de arm en nek veroorzaken en gevoelsverlies in arm en handen. Deze klachten leiden vaak tot functioneringsbeperkingen in het dagelijkse leven van de patiënt. Tot op heden bestond geen gevalideerde vragenlijst specifiek voor de klachten en de functioneringsbeperkingen...

Bekijk dit project

Phase III Randomized clinical trial for stage III ovarian carcinoma randomizing between primary cytoreductive surgery with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: OVHIPEC-2

Lopend (januari 2020 - januari 2026)

Studie naar het effect van het combineren van HIPEC (verwarmde buikspoeling met chemotherapie) met primaire debulking bij patiënten met eierstokkanker met uitzaaiingen in de buikholte (stadium III). Wanneer de behandeling start met een operatie waarbij het tumorweefsel (bijna) compleet verwijderd wordt, kan men aan de studie deelnemen. Tijdens de operatie wordt er geloot tussen wel of geen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website