Projecten

Remote atrial fibrillation management through teleconsultation vs. standard of care: The TeleCheck-AF randomised controlled trial.

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Vanwege de COVID-19 pandemie is het momenteel niet wenselijk om stabiele patiënten met atriumfibrilleren fysiek op de polikliniek te zien. Om deze reden is in het MUMC+ een nieuwe mHealth infrastructuur ontwikkeld, TeleCheck-AF, die zorg op afstand voor patiënten met atriumfibrilleren mogelijk maakt. Dit gebeurt middels het meten van de hartslag en het hartritme met een app en telefonische...

Bekijk dit project

Een breed gedragen visie voor optimaal gebruik van patiënt gerapporteerde symptomen bij longkanker

Lopend (november 2020 - februari 2021)

In Nederland zijn diverse zorgverleners en onderzoekers bezig met verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met longkanker. Eén onderwerp is het verlichten van symptomen. Deze kunnen ontstaan door de kanker of door de behandeling. Als een patiënt thuis symptomen rapporteert via een app, kan de zorgverlener sneller ingrijpen. Dat verbetert de kwaliteit van leven. In dit project komen...

Bekijk dit project

Implementatie van nieuw behandelalgoritme voor hypothalame obesitas bij kinderen met een suprasellaire tumor

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

De hypothalamus is een essentieel hormonaal orgaan in de hersenen. Naast de hormonale balans zorgt de hypothalamus ook voor de energie balans en het honger gevoel. Kinderen die schade aan de hypothalamus ontwikkelen na behandeling voor een hersentumor, hebben veel problemen waaronder ernstig overgewicht. Hypothalaam overgewicht, door schade aan de hypothalamus, is moeilijk te behandelen omdat...

Bekijk dit project

Reanimeerbeslissingen in het ziekenhuis

Lopend (maart 2021 - oktober 2021)

Beslissingen in het ziekenhuis over wel of niet reanimeren worden al zo’n 50 jaar genomen. Het ontbreekt echter tot op heden aan een duidelijk kader voor deze beslissingen: er is nog steeds veel te doen over wanneer, met wie en hoe in het ziekenhuis gesproken moet worden over de vraag of er wel of niet gereanimeerd moet worden op het moment dat er sprake is van een hartstilstand. Met deze...

Bekijk dit project

What are the direct and indirect costs for PRG and PEG in The Netherlands.

Lopend (september 2021 - februari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ADHERENCE: Enhancing prevention of cardiovascular disease using eHealth with remote expert consultation: a proof-of-concept study in a blended care model

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Boosting antidepressant treatment by personalized ESM-based feedback - a feasibility study in older people

Lopend (november 2021 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Defining the accuracy of 68Ga-Pentixafor-PET as a new diagnostic imaging modality in primary aldosteronism

Lopend (november 2021 - februari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diaphragm paralysis : surgery or mechanical ventilation

Lopend (januari 2022 - april 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Efficacy of social prescribing in primary care: a systematic review and feasibility study on “Wellbeing on prescription”

Lopend (september 2021 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Feasibility of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for frail seniors - a mixed methods study.

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Innovative healthcare delivery for patients with asthma by means of digitally supported self-management: A pilot study in secondary care

Lopend (januari 2022 - april 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cost-effectiveness and budget impact of pro-active and personalised relapse and recurrence prevention in depressed patients.

Lopend (maart 2021 - maart 2022)

Kosteneffectiviteit van gepersonaliseerde terugvalpreventie bij depressie In dit project wordt een consortium gestart dat een onderzoeksvoorstel uitwerkt waarin de kosteneffectiviteit van gepersonaliseerde terugvalpreventie bij depressie wordt onderzocht. Bij dit onderzoek wordt op basis van data vanuit ggz-instellingen en een zorgverzekeraar voorspeld wie na succesvolle behandeling van een...

Bekijk dit project

Effectiveness of allied healthcare in patients recovering from COVID-19

Lopend (december 2020 - december 2023)

Uit een inventarisatie van het Longfonds blijkt dat meer dan de helft van de personen die een COVID-19 infectie doormaakten, na een half jaar nog steeds meerdere klachten ervaren. Nog geen 5 procent is geheel klachtenvrij. Mogelijk kan eerstelijns paramedische zorg, bestaande uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of oefentherapie, bijdragen aan het herstel van deze patiënten. ...

Bekijk dit project

Doelmatigheid van Welzijn Op Recept

Lopend (november 2020 - oktober 2021)

Welzijn op Recept (WoR) is een interventie waarbij de huisarts/eerstelijnszorgverlener, patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, doorverwijst naar een welzijnscoach. Deze welzijnscoach gaat vooral op zoek naar waar de patiënt/cliënt weer blij van wordt, positieve emoties en ervaringen opdoet en weer sociaal (her)verbonden...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of extramedullary versus intramedullary fixation of pertrochanteric femur fractures in the elderly; preparation for a grant application for a multicenter Randomized Controlled Trial

Lopend (januari 2021 - oktober 2021)

Behandeling van heupfracturen bij ouderen; voorbereiding van een multicenter studie Jaarlijks worden ca. 20.000 patiënten met een heupfractuur (breuk van de dijbeenhals) opgenomen in een ziekenhuis in Nederland. De behandelrichtlijn heupfracturen biedt handvatten voor een groot deel van de patiënten. Wat de beste behandeling van de zogenaamde pertrochantere heupfracturen (breuken door de...

Bekijk dit project

Development of an evidence-based management algorithm of multimodal prehabilitation for Crohn’s disease patients undergoing intestinal resection: PRECEDE project

Lopend (februari 2021 - oktober 2021)

De ziekte van Crohn is een chronische ziekte, waarbij er ontstekingen in de darmen zitten. Ongeveer 70% van de patiënten heeft een darmresectie (operatieve verwijdering van een gedeelte van de darm) nodig binnen 10 jaar na diagnose. Een darmresectie verlicht de symptomen van de darmziekte onmiddellijk, maar verstoort ook het normale dagelijkse leven van patiënten. Voorbereiding op de darmresectie...

Bekijk dit project

Event recording among primary care patients with palpitations and the role of handheld single-lead electrocardiograms.

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Wanneer de oorzaak van ‘hartkloppingen’ in de huisartsenpraktijk niet duidelijk is, dient ten tijde van klachten een hartfilmpje (ECG) gemaakt te worden om eventuele hartritmestoornissen vast te stellen. Omdat de klachten tijdens spreekuurbezoek vaak afwezig zijn, gebruiken huisartsen event recorders. Patiënten krijgen gedurende enkele dagen plakkers op de borst om zo de klachten ‘te vangen’ op...

Bekijk dit project

Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal om de doelmatigheid van pijninterventies te vergroten.

Lopend (november 2020 - februari 2021)

Het doel van het onderzoek is om de slaagkans van de medisch-technische pijnbehandelingen op de poliklinieken Pijngeneeskunde te vergroten. We onderzoeken of de slaagkans groter wordt als patiënten meer regie ervaren over hun pijn en de gevolgen van hun pijn. Om meer regie te ervaren hebben patiënten informatie nodig over: Wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Wat patiënten zelf...

Bekijk dit project

Samen stap voor stap vermoeidheid te lijf

Afgerond (november 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Towards a better use of paediatric critical care resource: approaches and decisions in respiratory support for paediatric acute respiratory failure

Lopend (november 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Op weg naar samenwerking in de ketenzorg voor patiënten met systemische sclerose: effectieve fysiotherapie op maat in de eerste lijn.

Lopend (februari 2021 - december 2021)

Systemische sclerose is een ernstige en zeldzame reumatische ziekte. Ruim 2/3 van de patiënten maakt gebruik van fysiotherapie. De praktijkvariatie is echter aanzienlijk doordat wetenschappelijke kennis beperkt is en eerstelijns fysiotherapeuten zelden een patiënt met deze ziekte behandelen. Het huidige project beoogt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor systemische sclerose te...

Bekijk dit project

Optimizing the diagnostic strategy of acute appendicitis: imaging as needed versus imaging for all

Lopend (december 2020 - september 2021)

Achtergrond Patiënten met een verdenking op blindedarmontsteking ondergaan op de spoedeisende hulp uitgebreide beeldvorming in de vorm van echo, CT en/of MRI. Dit zorgt voor een hoog aantal correcte diagnoses, maar heeft ook nadelen zoals een lang verblijf op de spoedeisende hulp en hoge kosten. Door gebruik te maken van scores die het risico op een blindedarmontsteking (appendicitis)...

Bekijk dit project

RAPNET – Precision Radiotherapy for treatment of Pancreatic NeuroEndocrine Tumours

Lopend (november 2020 - februari 2021)

Neuro-endocriene tumoren (NET) van de alvleesklier groeien langzaam en zijn vaak zonder klachten aanwezig. Hoe groter deze gezwellen zijn des te groter is de kans dat deze kwaadaardig worden, waardoor de levensverwachting van patiënten verkort wordt. Daarom worden patiënten met gezwellen die groter zijn dan 2 cm geopereerd. Deze operatie aan de alvleesklier gaat echter vaak gepaard met een lange...

Bekijk dit project

The REMBRANDT trial: Randomised Trial on Effectiveness of BRaun Anastomosis to standNDard Child reconstruction to reduce delayed gastric emptying after pancreaToduodenectomy.

Lopend (maart 2021 - juli 2021)

In Nederland ondergaan jaarlijks 700 mensen een alvleesklierkop operatie. Bij deze operatie verwijderen chirurgen de alvleesklierkop, de twaalfvingerige darm en de galbuis en worden er drie nieuwe verbindingen gemaakt. Na de operatie treden er vaak complicaties op, zoals vertraagde maaglediging of lekkage van verteringssappen. Hierdoor moet de patiënt vaak langer in het ziekenhuis blijven. Een...

Bekijk dit project

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformaties

Lopend (november 2020 - februari 2021)

Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe behandeloptie ter pijn- en angstreductie bij medische interventies. Een patiëntengroep die levenslang interventies moet ondergaan zijn de kinderen met een aangeboren vasculaire malformatie (afwijkingen van de bloedvaten en/of lymfevaten). Bij deze groep komt veel stress en angst voor rondom de operatieve interventies die nodig zijn deze te controleren,...

Bekijk dit project

PREPARE II (PREdiction of Preeclampsia and AdveRse Events)

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website