Over dit programma

Ondersteuning en versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten is nodig om de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg te behouden en te vergroten.

Aanleiding

Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht een programma Verpleging en Verzorging te ontwikkelen gericht op ondersteuning en professionalisering van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Dit programma is een reactie van de minister op het Manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’ waarin betrokkenen uit de brede sector van verpleging en verzorging opriepen een programma in te stellen voor kennisontwikkeling. Daarnaast is dit ook in de hoofdlijnenakkoorden voor wijkverpleging en medisch-specialistische zorg benoemd. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025 en heeft een budget van 12 miljoen euro.

Missie en doelstellingen

Het programma draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Het versterken van de professionaliteit kan op verschillende manieren. De doelstellingen van dit ZonMw-programma zijn:

  • Versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk.
  • Verbetering van de kennisbenutting.
  • Doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden.

Programmalijnen

Het programma bestaat uit 3 programmalijnen:

  1. De programmalijn Kennisontwikkeling zet sterk in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerkingsverbanden van onderzoek, onderwijs en praktijk wordt uitgevoerd. Voor de nadere keuze van prioriteiten overlegt ZonMw met stakeholders en betrekt daarbij kennisagenda’s, kennissyntheses en eerdere resultaten uit Tussen Weten en Doen II. Ook praktijkgerichte activiteiten kunnen hier onderdeel van zijn, zoals leiderschapsprogramma’s, leernetwerken en het faciliteren van duobanen voor verpleegkundige, onderzoeker en/of docent.
  2. De programmalijn Kennisbenutting stimuleert het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs door implementatieonderzoek en gerichte implementatieactiviteiten.
  3. Tot slot, de programmalijn Goede praktijkvoorbeelden stimuleert de verspreiding en doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden die op de werkvloer ontwikkeld zijn.

De 3 programmalijnen zijn nauw met elkaar verbonden in een cyclisch proces. De kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging wordt door de samenwerking van onderzoek, praktijk en onderwijs versterkt.  

Het is een programmavoorstel op hoofdlijnen dat in overleg met stakeholders en rekening houdend met resultaten uit eerdere ZonMw-programma’s wordt geconcretiseerd. Het programma voorziet in tussentijdse evaluaties waardoor bijstelling en/of actualisering kan plaatsvinden.

Interviews

Hoe zorg je dat nieuwe kennis daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt?

Met veel aandacht voor implementatie! Lees waarom dit zo belangrijk is en wat belangrijke succes- en faalfactoren zijn. 

> Lees het interview

Investeren in verpleegkundig toptalent 

Talentvolle verpleegkundig onderzoekers zetten het vak op de kaart en ze geven erkenning aan de vakkundige inbreng van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden.

> Lees hoe zij als boegbeelden fungeren

Wat kun je verwachten van het programma?

In een interview vertellen commissievoorzitter Janneke van Vliet en programmamanager Dineke Abels over de subsidiemogelijkheden en de ontwikkeling van het vak.

> Lees het interview

Alle ZonMw-activiteiten door en voor verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep. Bekijk al onze activiteiten en programma's op onze themapagina Verpleging en verzorging.

> Thema Verpleging en verzorging

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website