In de subsidieronde Stimuleringssubsidies ronde 1 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg is aan 8 projecten subsidie toegekend. De stimuleringssubsidies die ZonMw beschikbaar heeft gesteld, zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Continentiezorg

Voorbereiding van doelmatigheidsonderzoek naar de ‘Identifi’ een innovatief hulpmiddel om continentiezorg en zelfredzaamheid bij toiletgang kosteneffectief te verbeteren.

Bekijk het project: Voorbereiding van doelmatigheidsonderzoek naar de ‘Identifi’ een innovatief hulpmiddel om continentiezorg en zelfredzaamheid bij toiletgang kosteneffectief te verbeteren (projectnummer 85300095008)

Continentiezorg

Het verbeteren van continentiezorg voor niet-westerse oudere migranten.

Bekijk het project: Het verbeteren van continentiezorg voor niet-westerse oudere migranten. (projectnummer 85300095003)

Diabetes Melitus

Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning naar de versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie.

Bekijk het project: Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning naar de versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie (projectnummer 85300095002)

Dynamische ligortheses

Opzetten van doelmatigheidsonderzoek naar het gebruik van de dynamische ligorthese.

Bekijk het project: Opzetten van doelmatigheidsonderzoek naar het gebruik van de dynamische ligorthese (projectnummer 85300095004)

eHealth bij hoortoestellen

Het verbeteren van de doelmatigheid en de kwaliteit van de (hoortoestel)zorg en meer zelfregie voor slechthorenden.

Bekijk het project: eHealth bij hoortoestellen (projectnummer 85300095006)

Ondersteuning arm- handfunctie

Ontwikkeling en verstrekking van complexe hulpmiddelen.

Bekijk het project: Ontwikkeling en verstrekking van complexe hulpmiddelen (projectnummer 85300095001)

Parastomale complicatie

Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties.

Bekijk het project: functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties (projectnummer 85300095005)

Zorgrobotrollator

Plan opzetten voor een HTA (Health Technology Assessment) van LEA (Lean Empowering Assistent), een zeer innovatieve persoonlijke zorg-assistent.

Bekijk het project: Lea Aanvraag Goed gebruik Hulpmiddelenzorg ZonMw voor Early HTA (projectnummer 85300095007)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website