In open ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) is aan 3 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheidsonderzoek naar de integrale hulpmiddelenzorg.

Verbeteren match tussen gebruiker en hulpmiddel

Dr. R. (Ramon) Daniels (Zuyd Hogeschool) heeft met zijn onderzoek tot doel het verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor de arm-handfunctie te optimaliseren. Dit onderzoek richt zich op armondersteuningen en robotarmen. Hulpmiddelen voor de arm-handfunctie worden op dit moment niet optimaal benut. Vaak hebben gebruikers een hulpmiddel dat niet goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Niet elk hulpmiddel is geschikt voor iedereen. Daarnaast weten cliënten en professionals vaak niet van het bestaan van de hulpmiddelen. Voor een optimale match tussen gebruiker en hulpmiddel is het essentieel dat het verstrekkingsproces goed verloopt.

Bekijk het project: De doelmatigheid van een geoptimaliseerd verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor de arm-handfunctie (projectnummer: 853001107)

Doelmatige zorg van beenprothesen

Dr. A.H. (Aline) Vrieling (UMCG) vergelijkt in haar onderzoek de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een auto-adaptieve knie-unit (AAK) met die van een conventionele mechanische protheseknie (CMK). Daarnaast bepaalt zij de (kosten)effectiviteit van de integrale zorg rond beenprothesen door de mate van gepast gebruik van het hulpmiddel beenprothese in relatie tot de kosten van integrale zorg te onderzoeken. Met de verkregen onderzoeksresultaten ontwikkelt zij een online Keuzehulp voor gebruikers van beenprotheses en een landelijke database voor zorgverleners om zo de behoefte en mogelijkheden van de gebruiker optimaal af te stemmen op de kenmerken van de prothese.

Bekijk het project: Doelmatige zorg van beenprothesen (projectnummer 853001109)

Cliëntgerichte incontinentiezorg door innovatie

Dr. M. (Marieke) Gielissen (Academy Het Dorp) onderzoekt of incontinentiemateriaal met een sensor bijdraagt aan betere incontinentiezorg bij mensen met een ernstige beperking die niet zelf kunnen voelen/ aangeven dat verschoning nodig is. De sensor meet de vochtinhoud in het incontinentie-materiaal en via een app krijgt de zorgverlener bericht wanneer een cliënt verschoond moet worden. Er wordt onderzocht of het aantal lekkages, met bijbehorende verschoningswerkzaamheden vermindert. Daarnaast wordt gekeken of de kwaliteit van leven van cliënten en het werkgerelateerd welbevinden van zorgverleners verbetert en de zorgkosten verminderen ten opzichte van het gebruik van standaard incontinentiemateriaal zonder sensor.

Bekijk het project: Effectiviteit en kosteneffectiviteit van incontinentiemateriaal met sensor bij mensen met een ernstige beperking: cliëntgerichte incontinentiezorg door innovatie (projectnummer 853001110)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website