In de subsidieronde stimuleringssubsidies ronde 1 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg is aan 8 projecten subsidie toegekend.

De stimuleringssubsidies die ZonMw beschikbaar heeft gesteld, zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

 • Continentiezorg
  Voorbereiding van doelmatigheidsonderzoek naar de ‘Identifi’ een innovatief hulpmiddel om continentiezorg en zelfredzaamheid bij toiletgang kosteneffectief te verbeteren.
   
 • Continentiezorg
  Het verbeteren van continentiezorg voor niet-westerse oudere migranten.
   
 • Diabetes Melitus
  Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning naar de versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie.
   
 • Dynamische ligortheses
  Opzetten van doelmatigheidsonderzoek naar het gebruik van de dynamische ligorthese.
   
 • eHealth bij hoortoestellen
  Het verbeteren van de doelmatigheid en de kwaliteit van de (hoortoestel)zorg en meer zelfregie voor slechthorenden.
   
 • Ondersteuning arm- handfunctie
  Ontwikkeling en verstrekking van complexe hulpmiddelen.
   
 • Parastomale complicatie
  Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties.
   
 • Zorgrobotrollator
  Plan opzetten voor een HTA (Health Technology Assessment) van LEA (Lean Empowering Assistent), een zeer innovatieve persoonlijke zorg-assistent.

Open ronde 1

Naast de stimuleringssubsidies, zijn er ook subsidies toegekend aan 5 projecten in Open ronde 1.

Open ronde 2

In Open Ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg zijn 11 projectideeën ingediend. Lees meer over de status en tijdpad.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg op www.zonmw.nl/hulpmiddelen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website