ZonMw tijdlijn Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Wed, 16 Oct 2019 19:02:13 +0200 Wed, 16 Oct 2019 19:02:13 +0200 TYPO3 news-4704 Thu, 10 Oct 2019 15:44:08 +0200 Vooruitgang bij behandeling buikvlieskanker https://nos.nl/artikel/2305384-vooruitgang-bij-behandeling-buikvlieskanker-mede-door-nederlandse-deskundigen.html Elk jaar krijgen zo'n 3.500 patiënten de diagnose buikvlieskanker. De prognose is slecht, al is het beeld de afgelopen 15 jaar gunstiger geworden. Nederlandse artsen en onderzoekers hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld en behoren wereldwijd tot de wetenschappelijke voorhoede op dit gebied. Naar de effectiviteit van de behandeling bij naar het buikvlies uitgezaaide maagkanker loopt nu een studie binnen DoelmatigheidsOnderzoek. news-4703 Mon, 07 Oct 2019 15:13:00 +0200 Nieuwe internationale richtlijn voor kinderen met BPD https://www.longfonds.nl/nieuws/nieuwe-internationale-richtlijn-voor-kinderen-met-bpd BPD is een longziekte die vooral voorkomt bij kinderen die te vroeg geboren zijn. De richtlijn geeft aanbevelingen voor de beste behandeling van BPD. Vanuit DoelmatigheidsOnderzoek is een studie gestart waarin wordt onderzocht wat de beste ondergrens is voor extra zuurstof. Met de onderzoeksresultaten kan de richtlijn verder aangescherpt worden zodat kinderen met BPD een zo goed mogelijke start krijgen, iets waar ze hun hele leven wat aan hebben. news-4559 Tue, 17 Sep 2019 14:39:32 +0200 Inschrijving geopend - Congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-2019/ Op donderdag 12 december 2019 organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het Ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. Schrijf u vandaag nog in! news-4512 Mon, 09 Sep 2019 09:55:00 +0200 Nieuw: Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-kickstarter-patientenparticipatie-bij-onderzoek/ Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je patiënten of cliënten zinvol bij je onderzoek? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? En hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? Onderzoekers kunnen nu voor de antwoorden terecht op de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek op www.participatiekompas.nl/kickstarter. De Kickstarter biedt informatie en advies over patiëntenparticipatie, toegespitst op wetenschappelijk onderzoek. Hij maakt onderzoekers wegwijs en geeft ze handvatten om participatie in hun onderzoek vorm te geven. Met dossiers over belangrijke en relevante thema’s die onderzoekers zelf hebben aangedragen.

Cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers

De website is ontwikkeld door PGOsupport samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorm en inhoud zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld in cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers.
Het project is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw, Alzheimer Nederland, Harteraad, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Alle soorten onderzoek en in iedere fase

Patiëntenparticipatie is zinvol in alle soorten onderzoek en in alle fases. Van fundamenteel onderzoek tot klinisch of toegepast. En van het bepalen van een onderzoeksagenda en het schrijven van een voorstel, tot het uitvoeren en afronden van een onderzoek. De Kickstarter bestrijkt dan ook alle soorten van en fases in wetenschappelijk onderzoek.

Informatie op maat

De Kickstarter biedt informatie op maat voor alle vragen en situaties van onderzoekers. Of het nu gaat om de basis: vormgeven aan patiëntenparticipatie, of om het verdiepen van de inbreng van patiënten. Of hoe je ervaringsdeskundigen vindt en hoe om te gaan met voorwaarden van subsidiegevers.

Bewezen meerwaarde

Uiteraard bevat de Kickstarter een pagina met informatie over de bewezen meerwaarde  van patiëntenparticipatie. Naast relevanter onderzoek is dat onder meer inzicht in wat patiënten acceptabel vinden en meer en betere communicatie over de resultaten van onderzoek.

Jolanda Huizer, programmamanager bij ZonMw onder andere voor het beleidsspeerpunt Participatie: ‘Voor ons is het vanzelfsprekend dat je in projecten samenwerkt met ervaringsdeskundigen. Maar we begrijpen dat onderzoekers nog wel vraagtekens hebben hóé zij dat kunnen doen. Deze Kickstarter, ontwikkeld samen met onderzoekers, is hiervoor heel praktisch en gebruiksvriendelijk. Zo maken we het onderzoekers gemakkelijker om ervaringsdeskundigen betekenisvol te betrekken.’

Wegwijzer van en voor betrokken partijen

De Kickstarter is speciaal voor onderzoekers gemaakt. Met specifieke informatie en antwoord op vragen die bij onderzoekers leven. De Kickstarter is een onderdeel van een bredere website over patiëntenparticipatie: participatiekompas.nl. Participatiekompas biedt methoden en tools, praktijkvoorbeelden en publicaties over patiëntenparticipatie voor alle betrokken partijen: beleidsmakers, zorgprofessionals en organisaties van patiënten en cliënten.

Naar de Kickstarter

Je  vindt de Kickstarter op www.participatiekompas.nl/kickstarter

Meer informatie

Meer weten over samenwerken met cliënten of patiënten in alle fasen en alle vormen van onderzoek?

]]>
news-4494 Mon, 02 Sep 2019 10:44:33 +0200 Wat is doelmatigheidsonderzoek? https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/wat-is-doelmatigheidsonderzoek/ Doelmatigheid in de zorg wordt onderzocht door twee verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken op het gebied van effecten en kosten. ZonMw draagt hieraan bij door dit soort onderzoek te financieren met subsidies. Maar hoe ziet zo'n onderzoek er precies uit? news-4425 Thu, 08 Aug 2019 14:38:35 +0200 Aanpassing subsidieoproep voor de Open ronde 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanpassing-subsidieoproep-voor-de-open-ronde-2021/ Op 8 augustus 2019 is een herziene versie van de subsidieoproep Open Ronde 2021 online geplaatst. De tekst in de eerdere versie leek te suggereren dat onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en zelfstandige zorgprofessionals niet als mede-aanvrager kunnen optreden. Dat is echter wel mogelijk. Toelichting

Op pagina 5 staat nu onder de kop ‘Wie kan aanvragen’:
‘Samenwerking binnen het projectteam met onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en zelfstandige zorgprofessionals wordt aangemoedigd. Deze partijen kunnen als mede-aanvrager in de subsidieaanvraag worden opgenomen.’

Subsidieoproep

Bekijk de subsidieoproep Open Ronde 2021

]]>
news-4384 Fri, 26 Jul 2019 12:06:17 +0200 Minder operaties wanneer patiënt betrokken is bij keuze wel of niet opereren https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4110745600 Patiënten die samen met de arts kiezen tussen afwachten of opereren bij galstenen of liesbreuk laten zich minder snel opereren. Volgens de onderzoekers zou een landelijke invoering van keuzehulpen kunnen leiden tot een potentiële kostenreductie van ruim 19 miljoen euro. Hoe reëel die schatting is en welk effect dit op de tevredenheid van patiënten heeft wordt nader onderzocht binnen het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek. news-4382 Fri, 26 Jul 2019 12:03:27 +0200 Operatie moet levenslang dragen van armkous overbodig maken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/operatie-moet-levenslang-dragen-van-armkous-overbodig-maken/ news-4358 Mon, 22 Jul 2019 09:50:01 +0200 Save the date: Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/save-the-date-congres-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-2019/ Reserveer donderdag 12 december 2019 in uw agenda. Deze dag organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het Ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We brengen alle betrokken partijen bij elkaar in de regio Midden-Nederland (locatie volgt), om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan het optimaliseren van de hulpmiddelenzorg. Elke hulpmiddelengebruiker moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past in de persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan.

Sinds 2016 werken patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten intensief samen aan kwaliteitsstandaarden voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Tijdens dit congres gaan we graag met u in gesprek over actuele ontwikkelingen in de sector op het gebied van innovatie, technologie en onderzoek.

Hulpmiddelenzorg in het centrum van de aandacht

We betrekken u bij de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg en bespreken het verloop rondom het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de al ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Daarnaast informeren we u graag over het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We presenteren mooie voorbeelden van lopend doelmatigheids-onderzoek binnen de extramurale hulpmiddelenzorg. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de samenwerking tussen relevante partijen in het hulpmiddelenveld en de keuze voor een passend onderzoeksdesign.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de hulpmiddelenzorg: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers, ontwikkelaars, leveranciers, producenten en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Binnenkort volgt op de website en in de nieuwsbrief DoelmatigheidsOnderzoek meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen Jonker via hulpmiddelen@zonmw.nl.

]]>
news-4328 Tue, 16 Jul 2019 09:56:23 +0200 Sporten als behandeling voor depressie? https://www.propersona.nl/Nieuws/?id=369&Sporten+als+behandeling+voor+depressie%25253F Dat sporten goed is voor je gezondheid wisten we al. Sporten kan bij behandeling van depressie zelfs even effectief zijn als medicatie of psychotherapie. Maar vermindert sporten ook de kosten die gepaard gaan met depressie? Dr. Janna Vrijsen heeft voor het Sporten Versterkt-onderzoek vanuit het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek subsidie toegekend gekregen om antwoord te geven op onder andere deze vraag. news-4322 Fri, 12 Jul 2019 15:15:37 +0200 14 nieuwe doelmatigheidsprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/14-nieuwe-doelmatigheidsprojecten-van-start/ Begin juli 2019 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma Doelmatigheids-Onderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. De projecten


The THumb osteoarthritis Exercise TriAl (THETA); a multicenter, randomized controlled trial on exercise therapy with an orthosis compared to an orthosis alone in patients with thumb base osteoarthritis
Drs. R.M. Wouters (Erasmus MC)
In de THETA-study wordt bij patiënten met artrose van het duimbasisgewricht het effect van een combinatie van spalk- en oefentherapie onderzocht, in plaats van alleen spalktherapie. Er zal specifiek worden gekeken of de combinatiebehandeling meer afname in pijn zal laten zien en of er een verschil is in het aantal patiënten dat later alsnog een operatie nodig heeft.

The (cost-)effectiveness of patient-tailored interdisciplinary Medical Specialist Cancer Rehabilitation compared with usual care in patients with complex adverse effects of cancer or the treatment
Dr. A.H. Vrieling (UMCG)
In Nederland leven meer dan 600.000 mensen met kanker of de lichamelijke, psychische of sociale gevolgen ervan. In dit onderzoek wordt bekeken wat het effect is van medisch specialistische oncologische revalidatie op de kwaliteit van leven, de lichamelijke fitheid, het activiteitenniveau, de stemming en de (arbeids)participatie van mensen die kanker hebben gehad. In de uitkomsten worden naast de afname van zorgconsumptie ook maatschappelijke kosten meegenomen.

Dedicated MR imaging vs surgical staging of peritoneal carcinomatosis in colorectal cancer patients; a randomised multicenter trial.
Dr. M.J. Lahaye Arts (NKI)
Om patiënten met colorectaal carcinoom en peritoneale metastasen optimaal te behandelen is een complete cytoreductieve chirurgie essentieel. Behoudens een kijkoperatie is er geen goede methode om in te schatten of complete cytoreductieve chirurgie mogelijk is. In deze studie wordt gekeken of MRI een accurate en kosteneffectieve methode is om te voorspellen of een complete CRS mogelijk is.

Paravertebral catheter versus Epidural analgesia in Minimally Invasive Esophageal Resection: a randomized controlled multicenter trial (PEPMEN trial)
Prof. dr. R. van Hillegersberg (UMCU)
In deze studie worden de pijncontrole, bijwerkingen, kwaliteit van herstel, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, en kosteneffectiviteit van twee behandelingen vergeleken bij patiënten waarvan de slokdarm is verwijderd.  Het gaat om de behandeling om de pijn te stillen met een katheter langs de ruggewervels en de (gebruikelijke) behandeling met epidurale (buiten het vlies van het ruggenmerg) pijnstilling.

The Effect of Appendectomy in Ulcerative Colitis patients with active disease: COlonic Salvage by Therapeutic Appendectomy (COSTA study)
Dr. C. Buskens (Amsterdam UMC)
Het doel van deze studie is het vergelijken van de effectiviteit van het verwijderen van de blinde darm (appendectomie) met standaard zorg (medicatie en/of verwijderen van een deel van de dikke darm) in patiënten met actieve colitis ulcerosa (ontstekingsziekte van de dikke darm).

How should we treat a patient with a distal radius fracture after closed reduction? A cluster RCT
Dr. J.W. Colaris (Erasmus MC)
Er wordt onderzocht of het effectiever is om bij een gebroken pols onderarmgips te plaatsen in plaats van een onderarmspalk om de twee botdelen bij elkaar te houden.

Adjunctive physical exercise to improve psychological and pharmacological treatment outcomes in major depressive disorder: cost-effectiveness analysis alongside a randomised comparison of usual care versus enhanced care
Dr. J.N. Vrijsen (Pro Persona Expertisecentrum Depressie)
Onderzocht wordt of het toevoegen van sport aan de behandeling met standaard zorg effectief is bij mensen met zware depressiviteit.

Cost-effectiveness and effectiveness of rubber band ligation versus sutured mucopexy versus haemorrhoidectomy in patients with recurrent haemorrhoidal disease: a multicentre, randomized controlled trial
Dr. S.O. Breukink (Maastricht UMC+)
In dit onderzoek worden drie verschillende behandelvormen voor terugkerende aambeien onderzocht: het afknijpen van de bloedtoevoer naar de aambei met een rubberen bandje, het ophangen van de aambei aan het omliggende weefsel met een hechting en operatieve verwijdering van de aambei. Er wordt gekeken naar wel of geen terugkeer van aambeien, patiëntervaringen en de kosteneffectiviteit.

Outcome and cost-effectiveness of a dynamic Lucerne-cast versus immobilization by forearm-cast in patients with FraCtures (neck, sHaft, intra-Articular) of the MetacarPAl bone, requirinG Non-operative trEatment. (CHAMPAGNE-study)
M.Sc. D.A. Salentijn (Maasstad Ziekenhuis)
Onderzocht wordt of een behandeling met een bewegingsbrace (Lucerne brace) effectiever is dan met het gebruikelijke onderarmgips bij patiënten met gebroken middenhandsbeentjes.

Effectiveness and cost-effectiveness of internet-based treatment of insomnia in depressed patients treated at a mental healthcare institution
Dr. D.J.F. van Schaik (GGZinGeest)
Onderzocht wordt of de toevoeging van een behandeling via internet (i-Sleep) aan gebruikelijke zorg voor depressie kosteneffectief in vergelijking met alleen gebruikelijke zorg voor patiënten met depressie en bijkomende slapeloosheid.

The value of a decision aid for shared decision making in surgical and orthopedic practice. A multicenter costeffectiviness analysis.
Dr. P.R. de Reuver MD PhD (Radboud Universiteit Nijmegen)
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de kosteneffectiviteit van een keuzehulp. Met zo’n keuzehulp worden samen met de patiënt beslissingen genomen over zijn of haar behandeling. Het onderzoek richt zich op beslissingen bij de vier meest voorkomende orthopedische en chirurgische behandelingen.

The SIX (Shoulder Injection and eXercise) Study; A pragmatic study for the treatment of persistent shoulder pain in primary care
Dr. J. Runhaar (Erasmus MC)
Onderzocht wordt of bij mensen met aanhoudende schouderklachten oefentherapie effectiever is dan een corticosteroïd injectie.

GOLD study: Glioblastoma, Optimizing Logistics and Dose.
Dr. J.J.C. Verhoeff (UMCU)
Onderzocht wordt of bij mensen met een kwaadaardige hersentumor een verkorte bestralingsserie van 6 behandelingen in 2 weken en chemotherapie net zo effectief, maar comfortabeler is in vergelijking met de standaard serie van 30 bestralingen in 6 weken en chemotherapie.

Time-limited versus open-ended treatment for anorexia nervosa: a health-economic evaluation alongside two paired prospective cohorts
Prof. dr. A.A. van Elburg (Altrecht)
Onderzocht wordt of patiënten met anorexia nervosa baat hebben bij drie nieuwe, in tijd gelimiteerde, psychologische behandelingen in vergelijking met topklinische gespecialiseerde eetstoornis behandeling conform de richtlijn. Dit zou de behandelduur verkorten van ongeveer 18 maanden naar ongeveer 9 maanden.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Nieuwe subsidieoproep

Inmiddels staat de subsidieoproep voor de Open Ronde 2021 online. De deadline voor het indienen van projectideeën is 12 september 2019 om 14.00 uur.

]]>
news-4314 Thu, 11 Jul 2019 11:23:17 +0200 HIPEC-behandeling bij eierstokkanker kosteneffectief in Nederlandse situatie https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/hipec-behandeling-bij-eierstokkanker-kosteneffectief-in-nederlandse-situatie/ Een buikspoeling met verwarmde chemotherapie (HIPEC) is kosteneffectief bij vrouwen die een operatie ondergaan voor eierstokkanker die is uitgezaaid naar de buikholte, zo blijkt uit ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek dat deze week is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology. Eerder onderzoek naar deze behandeling wees uit dat deze vrouwen langer leven na HIPEC. news-4306 Tue, 09 Jul 2019 15:01:33 +0200 Nieuwe subsidieoproep: DoelmatigheidsOnderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-doelmatigheidsonderzoek/ Wil je bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland? Er kunnen weer projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek is € 11,5 M beschikbaar. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 800.000 worden aangevraagd. Wat is doelmatigheidsonderzoek?

Doelmatigheidsonderzoek richt zich op een weging van effecten en kosten, waarbij een interventie wordt vergeleken ten opzichte van de standaardzorg in Nederland of afwachtend beleid.

Om welke interventies gaat het?

Het gaat om interventies die diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg betreffen. Deze interventies (kunnen gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of het zorgpakket van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samenwerking

In ieder project moet er een samenwerking zijn tussen meerdere medische en/of gezondheidscentra, waaronder ook niet-universitaire centra.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.

Deadline

U kunt tot 12 september 2019, 14.00 uur uw projectidee indienen.

Meer informatie

Bekijk de volledige oproeptekst.

]]>
news-4292 Mon, 08 Jul 2019 11:00:00 +0200 Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veronique-timmerhuis-nieuwe-directeur-zonmw/ Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw. ZonMw is zeer verheugd met haar nieuwe directeur vanwege haar bestuurlijke ervaring, haar brede inhoudelijke beleidskennis met raakvlakken naar zorg en gezondheid, haar kennis van wetenschaps- en innovatiebeleid en haar ervaring om in complexe netwerken te opereren. Véronique Timmerhuis: 'ZonMw is een prachtige en interessante organisatie die opereert op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk in alle dynamiek van een snel veranderend veld van zorg en gezondheid. Ik kijk er enorm naar uit om met alle partners en medewerkers de goede positie van ZonMw verder uit te bouwen, te verankeren en waar nodig bij te stellen. Het is een eer om als directeur ZonMw aan de slag te gaan, ik zal dit met enthousiasme gaan doen.' 

Verbindend leiderschap

Jeroen Geurts bestuursvoorzitter ZonMw: 'Het bestuur van ZonMw is onder de indruk van het verbindend leiderschap van Véronique Timmerhuis en haar track record op het gebied van kennis- en innovatiebeleid. Zij zal voor ZonMw een prettige en kundige gids in de verdere ontwikkeling van ZonMw zijn.'

Véronique Timmerhuis is opvolger van Henk Smid en start per 1 november met haar inwerkprogramma bij ZonMw. Henk Smid vervult na 1 januari 2020 een parttime adviseursrol bij ZonMw.

Over Veronique Timmerhuis

Véronique Timmerhuis is vanaf 2007 algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor heeft zij gewerkt als secretaris/directeur bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en als senior-onderzoeker bij het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies van de Universiteit van Tilburg. Véronique Timmerhuis promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Wetenschapsorganisaties in verandering. Keuzen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid’. Véronique Timmerhuis heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

]]>
news-4288 Thu, 04 Jul 2019 11:52:08 +0200 Studie naar beste behandeling voor hardnekkige aambeien https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/studie-naar-beste-behandeling-voor-hardnekkige-aambeien Het Maastricht UMC+ start een onderzoek naar de beste behandeling voor steeds weer terugkerende aambeien, een aandoening waar jaarlijks 15.000 Nederlanders voor worden behandeld in het ziekenhuis. ZonMw-DoelmatigheidsOnderzoek financiert de studie de komende vier jaar met ruim zes ton subsidie. De onderzoekers kijken zowel naar behandeluitkomsten als naar de kosteneffectiviteit van drie verschillende behandelvormen. news-4259 Fri, 28 Jun 2019 08:23:41 +0200 MijnIBDcoach wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/mijnibdcoach-wint-wetenschaps-en-innovatieprijs-2019 MijnIBDcoach van de maag- darm- leverartsen is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019. De onderzoekers toonden aan dat het gebruik van telemonitoring bij patiënten met de chronische darmaandoening IBD leidt tot betere zorguitkomsten en aanzienlijk lagere zorgkosten. 24 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs. news-4258 Fri, 28 Jun 2019 08:08:16 +0200 Onderzoek naar het effect van magnetische hersenstimulatie (rTMS) op depressieve symptomen https://nedkad.nl/news/onderzoek-naar-effect-magnetische-hersenstimulatie-rtms-op-depressieve-symptomen/ In de DETECT studie van het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek wordt het effect onderzocht van magnetische hersenstimulatie (rTMS) op depressieve symptomen, in vergelijking met de gebruikelijke medicamenteuze behandeling met antidepressiva. Ook worden de kosten van de twee behandelingen vergeleken. news-4249 Thu, 27 Jun 2019 10:02:12 +0200 Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend/ De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is weer gestart. Projectideeën kunnen van donderdag 27 juni tot dinsdag 27 augustus vóór 14.00 uur ingediend worden. Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De subsidieregeling voorziet daarin. Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze ronde is € 29 miljoen beschikbaar. Het Zorginstituut voert de regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Projectideeën 1e ronde 2019

De subsidieregeling wordt 2 maal per jaar opengesteld. In de eerste subsidieronde zijn in totaal 24 projectideeën ingediend. ‘Dat aantal is hoger dan verwacht’, aldus projectleider Amr Makady.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling en de procedure is te vinden op de website van het Zorginstituut

]]>
news-4217 Fri, 21 Jun 2019 16:30:00 +0200 Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rapportage-zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-overhandigd/ Op 21 juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg. Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. Uitgangspunt is dat over 5 jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In het programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om het continue werken volgens de kwaliteitscyclus te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand te brengen.

Concrete acties

De rapportage omschrijft de ambitie voor de komende 5 jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren. Enkele voorbeelden hierbij zijn:

  • Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
  • De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg programma van Zorginstituut Nederland).
  • Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.

Samen

Er is al veel expertise op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik bij de HLA-partijen. Die expertise is nu gebundeld en ingebracht in het plan van aanpak. De kracht van het programma is dat het een gezamenlijk initiatief is van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Dit zijn de Patiëntenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS. Het programma wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland en heeft ZonMw als strategisch partner.

Minister Bruno Bruins is positief over de constructieve samenwerking die de partijen rond dit ingewikkelde vraagstuk met elkaar zijn aangegaan. “Binnen vier maanden is er een zeer ambitieus stappenplan opgesteld. Complimenten daarvoor. In honkbaltermen: het eerste honk is nu bereikt, maar we zijn nog niet over de thuisplaat. Er wordt al veel gesproken over wat zinnige zorg is en wat niet; of de patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft. Dergelijke afwegingen moet je maken op basis van feiten. En precies dat gaan alle betrokken partijen de komende jaren doen. Evaluatie van geleverde zorg en implementatie van onderzoeksresultaten staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel is dat de zorg die we met z’n allen leveren aantoonbaar zinnig is. Dat is niet alleen in het belang van patiënten, maar ook van de premiebetaler en dus van ons allemaal”, aldus Bruins.

Meer informatie

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Bijlage 3 - Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

Bijlage 4 - Plan van Aanpak ZE&GG

Bijlage 5 - Inventarisatie initiatieven zorgevaluatie en gepast gebruik SiRM

Bijlage 6 - Analyse Governance structuur KPMG

]]>
news-4215 Fri, 21 Jun 2019 09:35:19 +0200 Rechtzetten neustussenschot verbetert kwaliteit van leven https://www.radboudumc.nl/nieuws/2019/rechtzetten-neustussenschot-verbetert-kwaliteit-van-leven Een correctie van het neustussenschot is de meest uitgevoerde KNO-behandeling bij volwassenen. Of deze behandeling ook effectief is, was nooit goed onderzocht. Uit recent ZonMw doelmatigheidsonderzoek blijkt dat deze behandeling effectief is. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe. Lees meer op de website van het Radboudumc. news-4219 Fri, 21 Jun 2019 08:39:00 +0200 Terugblik: informatiebijeenkomst nieuwe subsidieoproepen https://publicaties.zonmw.nl/doelmatigheidsonderzoek-en-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-informatiebijeenkomst-6-6-2019/ Op 6 juni was de informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieoproepen van DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Samenwerking, patiënten-participatie en implementatie staan voorop. Bekijk het digitale verslag van de bijeenkomst inclusief foto's en de presentaties. news-4196 Mon, 17 Jun 2019 17:30:46 +0200 Sequencing bij kinderen met genetische aandoeningen: van laatste redmiddel naar spoedtest https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sequencing-bij-kinderen-met-genetische-aandoeningen-van-laatste-redmiddel-naar-spoedtest/ Nederlandse klinisch genetici werken samen om een genetische spoedtest te ontwikkelen voor kinderen met een vermoeden op een genetische aandoening. Met een eerdere diagnose kunnen zij eerder een behandeling krijgen en zich op een passende manier blijven ontwikkelen. Een belangrijke stap, stellen Wendy van Zelst en Lisenka Vissers van het Radboudumc. ‘Het is zonde sequencing te blijven zien als laatste redmiddel.’ dr. Lisenka Vissers (l) en dr. Wendy van Zelst

Het in kaart brengen van het genoom, de genetische informatie in ons DNA, gaat steeds sneller. Met sequencing kunnen we soms binnen enkele dagen het complete genoom van een persoon testen op genetische aandoeningen. Dankzij die snelheid kunnen we whole exome sequencing (WES) en whole genome sequencing (WGS) gebruiken als diagnostische test. In het project WGS-first werken Nederlandse klinisch genetici samen om WES en WGS in te zetten als one-size-fits-all-test voor de diagnose van zeldzame genetische aandoeningen bij kinderen.

Passende behandeling

Van alle duizenden zeldzame aandoeningen heeft 80 procent een genetische oorzaak en driekwart presenteert zich op kinderleeftijd. Dr. Wendy van Zelst, klinisch geneticus bij het Radboudumc: ‘Veel van die aandoeningen leiden tot een heterogeen ziektebeeld, daarom herkent een arts ze niet direct. Om deze patiënten een passende behandeling te kunnen geven is het belangrijk zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen. Genetische diagnostiek kan daarbij een rol spelen.’

Sneller en eerder

Het project richt zich op twee onderzoeksgroepen: kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, en kinderen die worden opgenomen op de neonatale intensive care (NICU). Dr. Lisenka Vissers, projectleider en associate professor moleculaire genetica bij het Radboudumc: ‘Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand zien we uiteenlopende klinische beelden, dus is het zinvol de aandoening te karakteriseren en te diagnosticeren met WGS. Bij pasgeborenen op de NICU wil je de diagnose zo snel mogelijk, zodat je acuut je behandelplan kunt aanpassen. Dat kan met een spoedtest op basis van WES.’

'Bij iedere gediagnosticeerde patiënt willen we aantonen dat onze aanpak eerder een diagnose stelt, maar ook diagnoses opleveren die anders pas later, of zelfs helemaal niet zouden zijn gesteld.’

Prognostische waarde

Ondanks het ontbreken van een spoedtest voor beide onderzoeksgroepen, profiteren patiënten op verschillende gebieden van een eerdere diagnose. Vaak is die nodig voor ondersteuning, zoals bijzonder onderwijs en hulpmiddelen. Dat geeft meer zekerheid en rust in het gezin, en vergroot de kans voor het kind zich op een passende manier te ontwikkelen. Bovendien kan een diagnose bij een ontwikkelingsachterstand meer zicht geven op de prognose. Dat is van belang voor de ouders. Van Zelst: ‘Een prognose draagt bij aan de keus of een kind thuis kan blijven wonen, en of ouders professionele begeleiding willen. En als je weet of de aandoening erfelijk is, kun je beter besluiten nemen over gezinsplanning.’

Wel of niet opereren?

Ook de zorgverlener profiteert van sequencing bij het stellen van een diagnose. Van Zelst: ‘Je weet welke specialismen nodig zijn om de patiënt optimaal te behandelen. Dat is belangrijk op de NICU: je moet jezelf afvragen of je wel moet opereren als een kind met een ernstige genetische aandoening een slechte prognose heeft. Voorkomen is ook een vorm van behandelen.’ Anderzijds geeft een test zonder uitsluitsel ook informatie. ‘Als we geen genetische defecten kunnen aantonen, sluiten we toch aandoeningen uit. Dat kan ons doen besluiten een operatie juist wél te doen.’

Van óf-óf naar én-én

Het accent van WGS-first verschoof gaandeweg van werkzaamheid naar doelmatigheid. Vissers: ‘De innovaties in de genetica gaan zo verschrikkelijk snel. In eerste instantie wilden we patiënten willekeurig diagnosticeren via óf het standaardtraject óf via sequencing. Maar toen bleek dat we met WES 30 procent van de aandoeningen op de NICU konden diagnosticeren en met alle andere tests slechts 10 procent, werd het én-én. We zijn op een positieve manier ingehaald door de tijd.’ Patiënten in het project krijgen nu beide trajecten voorgeschoteld: de diagnostische standaardtests, én sequencing. Vissers: ‘Die aanpak maakt de patiënten hun eigen controlegroep. Zo tonen we aan dat het zonde is sequencing als laatste redmiddel te zien. Bij iedere gediagnosticeerde patiënt willen we aantonen dat onze aanpak eerder een diagnose stelt, maar ook diagnoses opleveren die anders pas later, of zelfs helemaal niet zouden zijn gesteld.’

Implementeren

De eerste resultaten van het WGS-first-project laten niet lang op zich wachten. Vooral in de NICU’s kost het weinig tijd de spoedtest te implementeren, omdat het verschil tussen de kans op diagnose met de standaardtests en WES zo groot is. Mede daardoor werken al vijf van de acht Nederlandse NICU’s mee aan het project. Dat is lastiger bij de andere patiëntengroep. Vissers: ‘Bij patiënten met ontwikkelingsstoornissen is de test nog niet zo ver ontwikkeld en is er nog geen spoedtest beschikbaar. Het arsenaal aan huidige tests is waarschijnlijk net zo goed als WGS, dus de te behalen winst is minder groot. Ik denk dat we hier meer moeten kijken naar de kosteneffectiviteit en doelmatigheid, omdat WGS alle andere standaardtests vervangt. Je bent dus met één test klaar.’

Koudwatervrees

Die kijk op doelmatigheid is een van de vernieuwende kenmerken van WGS-first. Vissers: ‘We vereenvoudigen het diagnostische traject: het eerder en kostenefficiënt stellen van een diagnose. Veel artsen zien WGS nog niet als een volwaardige diagnostische test. Ze doen eerst test A t/m E, en als dat niets oplevert doen ze WGS. Wij zeggen: doe eerst WGS, want de kans dat dat een diagnose oplevert is groter dan alle andere tests samen.’ Van Zelst herkent die blik van artsen op WGS. ‘Voor de meeste neonatologen is het gebruikelijk een genetische test in een later stadium te doen. Met WGS kunnen ze de uitslag direct meewegen met de behandeling. Die omslag heeft tijd nodig.’

Naadloos

Vissers denkt dat de landelijke samenwerking in Nederland de ontwikkeling van WGS kan helpen. Alle acht klinisch genetische centra zijn bij het project betrokken, en PhD-studenten op het project worden landelijk begeleid. Vissers: ‘Het verenigen van clinici, laboratoriumspecialisten en onderzoekers in één project: die aanpak is typisch Nederlands. Technische innovatie gaat hier naadloos over in patiëntenzorg. We moeten het gewoon gaan doen met zijn allen: ogen dicht en springen. In de wetenschap dat we alleen nog moeten aantonen hoe goed het werkt.’

Tekst: Koen Scheerders
 

Meer informatie

Het project WGS-first wordt gefinancierd door het Onderzoeksprogramma Personalised Medicine. In dit programma zoeken initiatiefnemers KWF Kankerbestrijding, Zilveren Kruis en ZonMw samen uit hoe de razendsnelle ontwikkelingen op het terrein van next generation genome sequencing sneller bij de patiënt terecht kunnen komen. Speerpunten zijn kanker en zeldzame ziekten. WGS-first wordt medegefinancierd door het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek.

]]>
news-4188 Mon, 17 Jun 2019 12:49:28 +0200 Twee gehonoreerde projecten binnen GGH https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-gehonoreerde-projecten-binnen-ggh/ In open ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) is aan 2 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheidsonderzoek naar de integrale hulpmiddelenzorg. Verbeteren match tussen gebruiker en hulpmiddel

Dr. R. (Ramon) Daniels (Zuyd Hogeschool) heeft met zijn onderzoek tot doel het verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor de arm-handfunctie te optimaliseren. Dit onderzoek richt zich op armondersteuningen en robotarmen. Hulpmiddelen voor de arm-handfunctie worden op dit moment niet optimaal benut. Vaak hebben gebruikers een hulpmiddel dat niet goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Niet elk hulpmiddel is geschikt voor iedereen. Daarnaast weten cliënten en professionals vaak niet van het bestaan van de hulpmiddelen. Voor een optimale match tussen gebruiker en hulpmiddel is het essentieel dat het verstrekkingsproces goed verloopt.

Doelmatige zorg van beenprothesen

Dr. A.H. (Aline) Vrieling (UMCG) vergelijkt in haar onderzoek de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een auto-adaptieve knie-unit (AAK) met die van een conventionele mechanische protheseknie (CMK). Daarnaast bepaalt zij de (kosten)effectiviteit van de integrale zorg rond beenprothesen door de mate van gepast gebruik van het hulpmiddel beenprothese in relatie tot de kosten van integrale zorg te onderzoeken. Met de verkregen onderzoeksresultaten ontwikkelt zij een online Keuzehulp voor gebruikers van beenprotheses en een landelijke database voor zorgverleners om zo de behoefte en mogelijkheden van de gebruiker optimaal af te stemmen op de kenmerken van de prothese. 

Meer informatie

]]>
news-4182 Fri, 14 Jun 2019 11:59:43 +0200 Handreiking voor het oprichten of doorontwikkelen van netwerkzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/handreiking-voor-het-oprichten-of-doorontwikkelen-van-netwerkzorg/ Er is een Handreiking aandoeningspecifieke netwerken gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het oprichten van een aandoeningspecifiek netwerk en mensen die een bestaand aandoeningspecifiek netwerk verder willen ontwikkelen. De handreiking bestaat uit drie verschillende onderdelen: adviezen, activiteiten en achtergrond. In de handreiking wordt beschreven wat de meerwaarde van netwerkzorg is, voor welk type aandoeningen netwerkzorg van toepassing is, wat de belangrijkste elementen van netwerkzorg zijn, welke randvoorwaarden van belang zijn voor het duurzaam realiseren van netwerkzorg, en op welke wijze zorg binnen specialistische netwerken verbonden kan worden met generalistische basiszorg.

Uit onderzoek blijkt dat netwerkzorg de doelmatigheid van zorg vergroot en waarde creëert voor zowel patiënten als zorgverleners. ParkinsonNet, ClaudicatioNet en DementieNet zijn voorbeelden van aandoeningspecifieke netwerken. Er bestaat een brede behoefte aan het uitbreiden van netwerkzorg. Deze handreiking kan hieraan bijdragen.

De Handreiking aandoeningspecifieke netwerken is mogelijk gemaakt door VWS en ZonMw binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Meer informatie

]]>
news-4178 Fri, 14 Jun 2019 11:14:03 +0200 Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/drie-nominaties-wetenschaps-en-innovatieprijs-2019 Na intensief en zorgvuldig beraad heeft de vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten drie genomineerden geselecteerd uit de 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. De kanshebbers zijn onderzoeken van de cardiologen, internisten en radiologen, de mdl-artsen en de pathologen. Het blijft nog even spannend. Op 27 juni wordt bekend gemaakt wie de gelukkige winnaar is van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019. news-4133 Mon, 03 Jun 2019 13:56:20 +0200 'Wetenschap met impact' https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/wetenschap-met-impact ZonMw Doelmatigheidsonderzoek naar een innovatieve behandelmethode voor het acute herseninfarct is één van de studies die de medische praktijk in de afgelopen jaren echt heeft veranderd (projectnummer 837004005). Dat vindt Jeffrey Drazen, afzwaaiend hoofdredacteur van het New England Journal of Medicine. Lees meer op de website van het Maastricht UMC+ news-4093 Mon, 27 May 2019 16:00:00 +0200 Kennisagenda onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/ Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het veranderende klimaat in Nederland heeft al allerlei zichtbare gezondheidsgevolgen. Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. In opdracht van ZonMw hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Hierin staat welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.

Prioriteiten kennisagenda

In de kennisagenda wordt voorgesteld om de volgende activiteiten te prioriteren in een toekomstig onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid:

  • Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in samenhang met elkaar
  • Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van maatregelen om gezondheid te bevorderen en risico’s te minimaliseren en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden
  • Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te herkennen en effecten van maatregelen te evalueren
  • Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te versterken

Klimaat en gezondheid

Klimaat en gezondheid zijn bekeken in samenhang met duurzaamheid, milieu en voeding. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid, maatschappij en economie, zoals beschreven in de ‘Lancet Countdown on health and climate change’. Ook in Nederland treden een aantal verwachte ontwikkelingen nu al op, zoals een toename van allergieën en hittestress. Actie is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en de gevolgen voor de gezondheid en gezondheidssector te beperken.

Maatregelen

De gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering in Nederland en van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn echter vaak niet goed te kwantificeren of krijgen weinig aandacht. Actuele kennis is nodig over klimaatrisico’s om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen over in te zetten maatregelen. De klimaatmitigatiemaatregelen die uitgewerkt worden in het Klimaatakkoord richten zich vooral op reductie van CO2-uitstoot en niet op de mogelijke nevengevolgen voor de volksgezondheid. Klimaatadaptatiemaatregelen (zoals meer groen en water in de stad, klimaatbestendige bouw) bieden grote kansen voor het bevorderen van de gezondheid maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. Nederland kan zich hier op voorbereiden door samen met beleid en praktijk kennis te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de leefomgeving verbeteren en de volksgezondheid bevorderen.

Meer informatie

 

 

]]>
news-4102 Fri, 24 May 2019 12:07:51 +0200 Patiëntenpanel laat onderzoek beter aansluiten bij behoeften https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patientenpanel-laat-onderzoek-beter-aansluiten-bij-behoeften/ Sinds enkele jaren beoordeelt een pool van patiënten, begeleid door Patiëntenfederatie Nederland, subsidieaanvragen bij ZonMw-programma’s. Dat gebeurt ook bij de subsidieaanvragen van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg. Wat is de meerwaarde van deze vorm van patiëntenparticipatie? In 2014 hadden de ZonMw-programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen de primeur: een panel van speciaal getrainde ervaringsdeskundigen werd betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Het idee was dat de indieners hun onderzoek zo beter konden laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten. Dat zou de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten moeten vergroten. Sinds enige tijd beoordeelt het panel ook de aanvragen die binnenkomen bij Palliantie. Zo komen de wensen en behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten centraal te staan, is de gedachte.

Relevante uitkomstmaten

Elmar Pels is adviseur patiëntbelang bij Patiëntenfederatie Nederland. Hij coördineert het panel met ongeveer 80 mensen die bij toerbeurt de aanvragen van zo’n tien ZonMw-programma’s beoordelen. Pels: ‘Patiëntenparticipatie heeft een belangrijke plek bij ZonMw. Projectaanvragers moeten steeds goed aangeven op welke manier ze patiënten in hun onderzoek willen betrekken. Leden uit het panel – voor elke subsidieronde een groepje van zo’n drie mensen; patiënten én mantelzorgers – lezen de aanvragen. Ze beoordelen die op relevantie, haalbaarheid en de inbreng van patiënten gedurende het onderzoek en kijken naar het nut van de resultaten voor patiënten en naasten. Kunnen patiënten bijvoorbeeld meedenken over de onderzoeksvraag? Welke uitkomstmaten hanteren de onderzoekers in hun studie? Gaat het ze bijvoorbeeld vooral om medische uitkomsten, of ook om zaken als de kwaliteit van leven of de tevredenheid van de patiënt? Dergelijke uitkomsten zijn voor patiënten vaak minstens zo relevant.’ Bij projecten rond palliatieve zorg is het perspectief van mantelzorgers en naasten onmisbaar, vindt Pels. ‘In de terugkoppeling op projectaanvragen zeggen panelleden vaak: stel deze vragen ook aan de familie.’

Meer baat voor de patiënt

De inbreng van patiënten kan onderzoekers behoeden voor het probleem dat zij onvoldoende deelnemers aan hun onderzoek weten te vinden. Pels: ‘Zeker als patiënten veel last hebben van hun aandoening, zitten ze waarschijnlijk niet te wachten op het invullen van twintig vragenlijsten en een reeks extra bezoeken aan het ziekenhuis.’ Op papier ziet een onderzoeksopzet er dan misschien goed doortimmerd uit, licht Pels toe, maar als de potentiële deelnemers uit de doelgroep om dit soort redenen afhaken, behaal je wetenschappelijk onvoldoende resultaat. Pels heeft als onderzoeker zelf ervaren hoe belangrijk het is om patiënten intensief te betrekken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. ‘Als wetenschapper moet je oppassen je niet te veel blind te staren op je eigen wetenschappelijke vragen. Door patiënten serieus te laten meewerken, kom je er achter dat de betrokkenen zelf soms helemaal niet op bepaalde uitkomsten zitten te wachten. Het gaat erom je onderzoek zo in te richten dat de patiënt uiteindelijk ook echt baat heeft van de nieuwe kennis.’

Nog een stap verder

Pels merkt dat wetenschappers het participeren van patiënten in hun projecten steeds serieuzer nemen. ‘Vroeger zeiden onderzoekers soms: ik doe aan patiëntenparticipatie, want ze zitten als onderzoeksgroep in mijn studie. Deze interpretatie van ‘participatie’ kom je nu niet meer tegen. We krijgen nu serieuze antwoorden op de vragen die vanuit het panel aan de projectaanvragers worden gesteld. En steeds vaker zeggen onderzoekers: dit is belangrijk, dus we maken speciaal budget vrij voor patiëntenparticipatie in ons project. Bijvoorbeeld om patiënten te laten meedenken over de best passende onderzoeksmethode en de voor hen relevante uitkomstmaten. Of door ze te laten meeschrijven aan de informatiebrief voor potentiële deelnemers, zodat die beter aansluit bij de vragen waar patiënten mee zitten.’ Wat Pels betreft zou de participatie van patiënten nog een stap verder kunnen gaan. ‘Op dit moment zitten patiënten nog niet in alle programmacommissies van ZonMw. Dat zou wat mij betreft eigenlijk de standaard moeten worden. Zodat het patiëntenperspectief ook al in de onderzoeksprogrammering een plek kan krijgen.’

Drie gouden lessen voor patiëntenparticipatie in onderzoek 

  1. Betrek patiënten al vanaf het begin bij je projectopzet. Als je een aanvraag hebt geschreven en ze dan pas laat meelezen, loop je al achter de feiten aan. Toets ook je eerste ideeën en de vraagstelling, zodat je al aan het begin de plannen eventueel kunt bijstellen en aanscherpen. Zie ook deze handige toolkit uit het project ‘patientenparticipatie bij de projecten van palliantie’
  2. Lees ‘Een 10 voor patiëntenparticipatie’, een ZonMw-publicatie met tips, bloopers en de tien meest gebruikte smoezen om patiënten niet te laten participeren. 
  3. Laat je trainen over hoe je patiëntenparticipatie als onderzoeker kunt vormgeven. Ook patiëntenorganisaties kunnen zich laten scholen. Bijvoorbeeld door PGOsupport

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg, editie juni 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

 

 

]]>
news-4089 Thu, 23 May 2019 13:53:54 +0200 Gezondheidszorgonderzoek in Europa https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezondheidszorgonderzoek-in-europa/ Onderzoeksfinanciers in Europa zijn samen gekomen tot een Strategische onderzoeksagenda. Om de groeiende uitdagingen aan te kaarten op het gebied van gezondheidszorgsystemen, met name de onderzoeksgebieden die de komende jaren steeds belangrijker worden. Je kunt de conceptversie inzien en tot 28 juni feedback geven. Denk je mee? -    Bekijk de Strategische onderzoeksagenda (conceptversie)
-    Geef je feedback via deze vragenlijst

De Strategische onderzoeksagenda en de vragenlijst zijn afkomstig van het project TO-REACH. In alle EU-lidstaten wordt dezelfde vragenlijst gedeeld onder alle belanghebbenden, waaronder onderzoekers, andere betrokkenen in de gezondheidszorg, patiënten en geïnteresseerde burgers. Om die reden is de vragenlijst dan ook in het Engels. Je mag ook in het Nederlands antwoorden, als je dat fijner vindt.

Gezondheidszorgonderzoek in Europa

Veel van de vraagstukken binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Maar de context per land is verschillend. Daarom werkt het niet om simpelweg verbeteringen te kopiëren. Het zou mooi zijn als we in Europees verband beter kunnen begrijpen en voorspellen hoe succesvolle innovaties elders kunnen worden toegepast.

TO-REACH project

Binnen het TO-REACH project werkt ZonMw samen met onderzoeksfinanciers in andere landen. We bekijken welke vraagstukken spelen en waar we gezamenlijk kunnen optrekken.

De centrale vraag van TO-REACH is: Hoe kunnen we efficiënter gebruik maken van succesvolle zorginnovaties uit andere landen? Het initiatief richt zich op de overdraagbaarheid (‘transferability’) van verbeteringen in de organisatie van zorg.

Dit is een Horizon 2020-gecoördineerde coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA). ZonMw en Nivel doen hier aan mee, samen met overheids- en financieringsorganen uit 19 andere EU-lidstaten en niet EU-landen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over TO-REACH? Neem dan contact op met ZonMw via KwaliteitvanZorg@zonmw.nl

-   aanmelden voor nieuwsbrief TO-REACH
-   Flyer TO-REACH
-   Filmpje TO-Reach

 

 

]]>
news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>