ZonMw tijdlijn Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Sun, 16 Dec 2018 23:01:05 +0100 Sun, 16 Dec 2018 23:01:05 +0100 TYPO3 news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3336 Tue, 11 Dec 2018 08:49:06 +0100 Projectleidersbijeenkomst zorgevaluatie https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/zorgevaluatie/projectleidersbijeenkomst-zorgevaluatie-2018/ Op 2 november was er een projectleidersbijeenkomst. Het onderwerp was de problematiek van patiëntinclusie bij met name zorgevaluatie-onderzoek. Het QuinteT Team van de universiteit van Bristol gaf een presentatie over manieren om de werving van patiënten voor zorgonderzoek te verbeteren. Lees het verslag van de projectleidersbijeenkomst en bekijk de video over patiënteninclusie. news-3317 Thu, 06 Dec 2018 10:11:12 +0100 Briljante Mislukkingen Award Zorg 2018 uitgereikt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/briljante-mislukkingen-award-zorg-2018-uitgereikt/ Op dinsdag 4 december reikte onze directeur Henk Smid, tevens lid van de jury, de publieksprijs van de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2018 uit. De publieksprijs ging dit jaar naar Janneke Wittekoek met de casus ‘Het belang van actieve opsporing bij erfelijke aandoeningen’. Peter Wouters mocht met zijn casus ‘Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?’ de juryprijs in ontvangst nemen. Publieksprijs

Janneke Wittekoek en Manon Houter zetten zich met de Stichting LEEFH in om mensen met een erfelijk verhoogde kans op hart- en vaatziekten, ten gevolge van Familiaire Hypercholesterolemie (FH), vroegtijdig in kaart te brengen. Het lukte niet om het bevolkingsonderzoek naar FH nieuw leven in te blazen. De les? Een goed uitgewerkte businesscase ontbrak bij de poging om weer een bevolkingsonderzoek te realiseren. Dit blijkt essentieel bij het aantonen van rendement van preventie.

Juryprijs

Peter Wouters had een goed doordacht, betaalbaar en uitvoerbaar hartrevalidatieconcept dat stuk liep op de implementatie. Een belangrijke les was dat geldverstrekkers in de zorg moeilijk te overtuigen zijn van het rendement dat innovatie en preventie uiteindelijk opleveren. Dit vraagt om een intensieve benadering van stakeholders en het creëren van draagvlak, niet alleen voor het idee maar ook voor de uitvoer en financiering.

Briljante Mislukkingen

De meest briljant mislukte innovaties in de zorg, innovaties die om uiteenlopende redenen toch niet van de grond zijn gekomen. Waar ging het anders dan gepland, welke lessen vallen er te trekken en hoe kan je die ervaring delen. Dat is waar het bij Briljante Mislukkingen om draait. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) organiseerde deze prijsuitreiking voor de vijfde keer.

]]>
news-3303 Tue, 04 Dec 2018 15:46:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-zwangerschap-en-geboorte/ Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 2 nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Tot 12 maart 2019 kunt u een onderzoeksvoorstel indienen. Met uw onderzoek levert u een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van integrale geboortezorg, prenatale of neonatale screening. Subsidieoproep: Verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg

Het doel van deze subsidieoproep is het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder.

Subsidieoproep: Prenatale screening en neonatale screening

Het doel van deze subsidieoproep is bij te dragen aan het optimaliseren van de prenatale screening of neonatale screening in Nederland.

Kijk voor meer informatie over het programma Zwangerschap en geboorte op de programma pagina.

Let op: ZonMw is overgestapt naar een ander digitaal indiensysteem, ‘Mijn ZonMw’. Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via Mijn ZonMw, zie hier voor meer informatie.

 

]]>
news-3276 Tue, 27 Nov 2018 16:31:00 +0100 Nederlandse positie geboortezorg verbeterd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nederlandse-positie-geboortezorg-verbeterd/ Europese vergelijking van de perinatale sterfte toont aan dat sterfte rond de geboorte in Nederland afneemt. Dat blijkt uit het Euro-Peristat rapport. Met het grootschalige onderzoek is voor de 4e keer de perinatale gezondheid in Europa in kaart gebracht. Perinatale sterfte neemt af

De perinatale sterfte bestaat uit de foetale sterfte (sterfte vóór de geboorte) plus de neonatale sterfte (sterfte na de geboorte). In 2015 was de perinatale sterfte in Nederland 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met het vorige Euro-Peristat-rapport over 2010 is dit een afname van 20%. Nederland steeg hiermee in de Europese rangorde van de 15e naar de 11e plek. Volgens Euro-Peristat zijn deze internationale cijfers het beste te vergelijken als gekeken wordt naar de foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur en de neonatale sterfte vanaf 24 weken.

Kennis uit ZonMw programma’s  

Kennis uit ZonMw-programma’s Zwangerschap en geboorte, DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen dragen bij aan de perinatale en maternale gezondheid.
Projecten bestrijken de hele geboortezorg keten: van preconceptiezorg, zorg tijdens zwangerschap en na de geboorte. De regionale consortia Zwangerschap en geboorte monitoren per regio de perinatale en maternale gezondheidsuitkomsten. De regionale consortia werken momenteel samen aan een artikel over de regionale cijfers.

Meer informatie:

]]>
news-2546 Thu, 22 Nov 2018 10:32:00 +0100 Gehonoreerde projecten in ronde 1 - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerde-projecten-in-ronde-1-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/ In open ronde 1 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) is aan 5 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheidsonderzoek naar de integrale hulpmiddelenzorg. Waar zetten de 5 projecten op in? Aan deze 5 projecten is subsidie toegekend in open ronde 1:

Orthopedische schoenen

Er is een nieuwe zorgprocedure voor het aanmeten en gebruiken van orthopedische schoenen, Hierbij gaat het om een combinatie van digitaal aanmeten en ‘motivational interviewing’. Is deze procedure (kosten)effectiever dan de gebruikelijke zorg voor patiënten met diabetische voetproblematiek? Bekijk het project.

Handprothesen

Is de bionische handprothese (kosten)effectiever dan een standaard handprothese? Binnen dit project worden de handprothese en de integrale zorg hier omheen geëvalueerd. Ook levert dit project een online keuzehulp op voor gebruikers van handprothesen. Bekijk het project.

Gepersonaliseerde orthese

Uit dit project zal blijken hoe (kosten)effectief de gepersonaliseerde orthese zorg is bij patiënten met een neuromusculaire aandoening en ervaren loopproblematiek. Bekijk het project.

Herbruikbaar katheter

Mensen die moeite hebben om hun blaas te legen gebruiken hiervoor wegwerpkatheters. In dit project wordt onderzocht of herbruikbare katheters een goed en (kosten)effectiever alternatief zijn.  Bekijk het project.

Impact van de Module Continentie Hulpmiddelen

Met de Module Continentie Hulpmiddelen wordt het gebruik van incontinentiematerialen afgestemd op de patiënt. In dit onderzoek wordt gekeken of het gebruik van de module ervoor zorgt dat patiënten beter functioneren en hun hulpmiddelen (kosten)effectiever gebruiken als deze module wordt gevolgd. Bekijk het project.

Stimuleringssubsidies

Ook zijn er stimuleringssubsidies toegekend aan 8 projecten.

Open ronde 2

In Open Ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg zijn 11 projectideeën ingediend. Lees meer over de status en tijdpad.

]]>
news-3225 Fri, 16 Nov 2018 12:39:39 +0100 Netwerkvoorbereider voor netwerkvorming rondom onderzoek in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/netwerkvoorbereider-voor-netwerkvorming-rondom-onderzoek-in-de-zorg/ De Federatie Medisch Specialisten en ZonMw willen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen de realisatie van netwerken faciliteren. De inzet van netwerken en consortia rondom onderzoek in de zorg creëert meer mogelijkheden om beter en meer toepasbaar onderzoek te doen en onderzoeksresultaten sneller te kunnen implementeren. Daarom is er voor de wetenschappelijke verenigingen de Netwerkvoorbereider ontwikkeld. Deze Netwerkvoorbereider is een leeromgeving voor netwerkvorming rondom onderzoek in de zorg en biedt ondersteuning bij het opstarten en ontwikkelen van onderzoeksnetwerken

Netwerkvoorbereider.nl is een gezamenlijk initiatief van ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

]]>
news-3204 Tue, 13 Nov 2018 10:12:32 +0100 Blog Eric Geijteman bijeenkomst Buenos Aires https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/blog-eric-geijteman-bijeenkomst-buenos-aires/ In april 2018 ontving Eric Geijteman tijdens het ZonMw-symposium 'Doelmatigheid van zorg 2018' een beurs voor het bewustzijnsproject. Onlangs bezocht hij de bijeenkomst van de 'Collaborative for best care for the dying person' in Buenos Aires en schreef er een blog over. Eric Geijteman (links), samen met dr. Mary Baines en prof. John Ellershaw (voorzitter 'collaborative for best care for the dying person')

Op 18 april dit jaar mocht ik tijdens het symposium ‘Doelmatigheid van zorg 2018’ een beurs in ontvangst nemen. Deze beurs stelde ZonMw ter beschikking voor het beste initiatief op het onderwerp ‘overbodige medicatie’ binnen het thema Risicomanagement en ethiek. Ik ontving de beurs voor het project ‘Medicijngebruik in de laatste fase optimaliseren met handvatten voor het EPD’.

Patiënten in de laatste fase van het leven gebruiken vaak veel medicijnen, waaronder medicijnen die in deze fase potentieel overbodig zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat artsen zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheid van het stoppen van medicijnen en dat zij handvatten missen om het medicijngebruik in de laatste fase van het leven te optimaliseren. Op basis van deze resultaten hebben wij geautomatiseerde handvatten ontwikkeld voor het veilig stoppen van medicatie. De meerwaarde van deze handvatten zullen wij onderzoeken met een recent verkregen subsidie van ZonMw.

Door deze beurs was ik in de gelegenheid om naar Buenos Aires, Argentinië, te gaan, waar van 5 tot en met 9 november de vijfde jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Collaborative for best care for the dying person’ werd gehouden. Dit internationale samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van leven van patiënten met een beperkte levensverwachting verder te verbeteren en te streven naar een ‘goed overlijden’ voor iedereen. Vanuit Nederland zijn de afdelingen Maatschappelijke Gezondheidszorg en Interne Oncologie van het Erasmus MC aan dit  samenwerkingsverband verbonden.

Tijdens diverse overleggen van dit samenwerkingsverband in Buenos Aires hebben we gesproken over verschillende projecten en initiatieven. Ik heb een presentatie kunnen houden over het onderzoek naar de geautomatiseerde handvatten voor het veilig stoppen van medicatie in de laatste fase van het leven. De internationale collega’s reageerden enthousiast. Het plan is nu om de meerwaarde van de geautomatiseerde handvatten ook internationaal te onderzoeken.
Ook was er even tijd voor ontspanning. Als voetballiefhebber heb ik mij zeer gelukkig geprijsd dat ik bij de wedstrijd Boca Juniors-Tigre aanwezig kon zijn. Wat een sfeer!

Op de laatste dag van mijn verblijf kwamen tijdens een symposium verschillende projecten van het samenwerkingsverband aan bod. Ook was er een geweldige voordracht van dr. Mary Baines. Zij was een directe collega van Dame Cicely Saunders (1918-2005), de grondlegster van het basisconcept van palliatief-terminale zorg. Dr. Baines vertelde dat de zorg aan patiënten in de laatste weken van het leven voorheen op geen enkel onderzoek was gebaseerd. Hier kwam verandering in toen vanuit het St. Christopher’s hospice, waar zij en Dame Cicely Saunders werkzaam waren, verschillende onderzoeken werden uitgevoerd, waaronder postmortaal onderzoek. Op basis van deze onderzoeken is onder andere de huidige praktijk van pijnstilling met behulp van morfine gemeengoed geworden.

Om de zorg in de laatste fase van het leven verder te optimaliseren is nog veel meer onderzoek nodig. Ieder mens komt te overlijden. Als het moment daar is, laten we er dan voor zorgen dat dit proces tot overlijden zo goed mogelijk verloopt, gebaseerd op de waarden van de persoon en op basis van de uitkomsten van gedegen wetenschappelijke onderzoeken.
 

Meer informatie

]]>
news-3146 Tue, 23 Oct 2018 14:33:05 +0200 Innovatieve plastisch chirurgische ingrepen verhogen kwaliteit van leven na borstreconstructie https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/innovatieve-plastisch-chirurgische-ingrepen-verhogen-kwaliteit-van-leven-na Microchirurgische ingrepen bij twee veelvoorkomende bijwerkingen na een borstkankerbehandeling dragen sterk bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+. Op basis van deze resultaten staat een vervolgonderzoek gepland, waar meerdere ziekenhuizen aan zullen bijdragen. news-3102 Thu, 18 Oct 2018 16:08:00 +0200 Leefstijl als medicijn https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leefstijl-als-medicijn/ Naast de toepassing in preventie van aandoeningen, wordt steeds meer duidelijk dat leefstijl ook effectief is als medicijn tegen sommige ziekten zoals diabetes type 2. Het ‘medicijn’ kan bijvoorbeeld zijn: het aanpassen van een eetpatroon of in beweging komen. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl. Inmiddels is ook bekend dat VWS volgend jaar € 1 miljoen extra beschikbaar stelt voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde via het programma Translationeel onderzoek.

Leefstijl bij ZonMw

Veel onderzoek is gericht op preventie bijvoorbeeld over roken, overgewicht en sport en bewegen. Ook is er aandacht voor preventie in de zorg. Op verzoek van VWS heeft ZonMw een Kennissynthese Voeding als behandeling van een (chronische) lichamelijke ziekte (2017) laten uitvoeren.

Translationeel onderzoek

Binnen dit type onderzoek (versnelling van de overgang van de preklinische fase naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens) is aandacht voor ‘Personalised Medicine’, duurzame gezondheidszorg en verbetering van kwaliteit van leven. Op deze thema’s verwachten we dat er met gebruik van leefstijlinterventies grote winst behaald kan worden. Onderzoeken als ‘De zoete inval: zijn versuikerde eiwitten in voeding betrokken bij het ontstaan van type 2 diabetes?’ van Prof Schalkwijk (UM) en ‘Innovatieve koude-acclimatisatie therapie voor de behandeling van Type 2Diabetes’ van Prof. Dr. van Marken Lichtenbelt (MUMC) zullen hier een bijdrage aanleveren. Beide projecten worden gezamenlijk gefinancierd door ZonMw en het Diabetesfonds.

Doelmatigheidsonderzoek

Welke behandelwijze geeft het beste resultaat tegen welke kosten? Ook binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek is ruimte voor onderzoek op het terrein van zorggerelateerde preventie. Dit gaat over onderzoek naar zorg die op weg is naar het verzekerde pakket (ZvW en WLZ). Een voorwaarde voor dit onderzoek is dat het een interventie betreft die uitontwikkeld is. Het gaat hier bijvoorbeeld over ‘lopen als medicijn’ bij etalagebenen.

Meer informatie

]]>
news-3043 Wed, 26 Sep 2018 16:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek leidt tot betere en betaalbare zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-leidt-tot-betere-en-betaalbare-zorg/ ZonMw directeur Henk Smid overhandigde op 26 september jl. de evaluatie van het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2006 – 2017 aan drs. B.E. van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Conclusies

Uit de evaluatie, uitgevoerd door SiRM (Strategies in Regulated Markets), blijkt dat het programma ruim 7.500 levensjaren in volledige gezondheid heeft opgeleverd. De behaalde geschatte netto opbrengsten zijn € 1,1 miljard. Het betreft de gezondheidswinst en monetaire opbrengsten van 24 door SiRM geselecteerde high-potential projecten, gesubsidieerd door het programma DoelmatigheidsOnderzoek. € 480 miljoen van de netto opbrengsten zijn kostenbesparingen, waarvan € 280 miljoen op zorgkosten en de overige € 200 miljoen op maatschappelijke kosten. Van den Dungen: 'We doen iets wat goed is voor patiënten en het levert nog geld op ook.' Circa 30% van de onderzoeksresultaten is in een richtlijn terechtgekomen en driekwart van de onderzoeken leidde tot een publicatie waarvan circa 90% in internationale tijdschriften, vooral in tijdschriften die tot de top 25% van hun vakgebied behoren.

Aanbevelingen

Een belangrijke uitkomst van de evaluatie is dat de implementatie van de resultaten van onderzoek deels tot stand is gekomen maar dat de impact nóg groter kan zijn. De aanbeveling is dat het Zorginstituut, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties in gezamenlijkheid een actievere rol gaan spelen bij de implementatie van onderzoeksuitkomsten in de praktijk.

In het Hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022 hebben partijen recent met elkaar afgesproken de zogenoemde kwaliteits(verbeter)cyclus voor goede en betaalbare zorg te willen versnellen en verbeteren, juist met als doelstelling om de implementatie te verbeteren. ZonMw realiseert zich dat zij hier onderdeel van uitmaakt en ziet daarbij ook het belang om met de stakeholders versnelling van de kwaliteitscyclus tot stand te brengen. Het bevorderen van de implementatie van de beschikbare onderzoeksresultaten om te komen tot zowel een duurzaam kennisecosysteem als gepast gebruik van zorg maakt daar onderdeel van uit.

Over het programma DoelmatigheidsOnderzoek

Om gepast gebruik van zorg te stimuleren investeert het ministerie van VWS sinds 1999 in het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek. Het programma heeft als doel maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis te genereren over de doelmatigheid van nieuwe en bestaande medische diagnostiek en behandelinterventies. Om de doelmatigheid, ofwel kosteneffectiviteit, te bepalen wordt altijd een weging gemaakt van de kosten en de effecten. Bij nieuwe interventies richt het onderzoek zich in eerste instantie op de vraag of de interventie effectief is. Vervolgens wordt de kosteneffectiviteit verder bekeken. Bij reeds toegepaste interventies ligt de nadruk op het (verder) onderzoeken van de kosteneffectiviteit. Speciale aandacht is er voor kennisontwikkeling op het gebied van zorgevaluatie naar interventies die binnen de zorgpraktijk al standaard worden toegepast maar waarbij vragen zijn over de effectiviteit  en doelmatigheid. DO stimuleert tevens het gebruik van kennis over de doelmatigheid van interventies in de dagelijkse zorgpraktijk. De maatschappelijke relevantie van onderzoeksvragen wordt bevorderd door samenwerking met  partijen uit onderzoek, praktijk en beleid vanaf de opzet van de subsidieoproep tot de uitvoering en (toepassing van) de resultaten van de onderzoeken. Op deze wijze wordt gestimuleerd dat de kennis over de doelmatigheid van interventies bruikbaar is voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Meer informatie

]]>
news-3037 Tue, 25 Sep 2018 13:53:46 +0200 Sterfgevallen longkanker voorkomen door screening met CT https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sterfgevallen-longkanker-voorkomen-door-screening-met-ct/ Nederlandse onderzoekers presenteerden op het Wereld Longkanker Congres in Toronto resultaten van het proefbevolkingsonderzoek naar longkanker (NELSON studie), gefinancierd door ZonMw. De studie heeft aangetoond dat een CT-scan van de longen longkanker in een veel gunstiger stadium ontdekt. Hierdoor wordt het risico om aan deze ziekte te overlijden met bijna 26% verlaagd. Wetenschappers uit Nederland, België en Denemarken verrichten sinds 2003 onderzoek naar de mogelijkheden om een kosteneffectieve screening uit te voeren naar longkanker. Het doel is om vast te stellen of screenen op longkanker in een hoog risico groep leidt tot een afname in longkankersterfte van 25% of meer, wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven en op het stoppen met roken en wat de kosteneffectiviteit van longkankerscreening is.

Bevolkingsonderzoek

De afronding van deze studie wordt eind 2018 verwacht. Resultaten uit de studie worden voorgelegd aan het ministerie van VWS, de Gezondheidsraad en het RIVM. Deze kunnen onderbouwing vormen voor het wel of niet invoeren van een toekomstige screening op longkanker bij hoog risicogroepen.

Meer informatie:

 

]]>
news-2957 Thu, 06 Sep 2018 14:58:45 +0200 e-healthweek 2019 - en nú naar de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019-en-nu-naar-de-praktijk/ Na het succes van de vorige twee edities wordt van 21 t/m 26 januari 2019 voor de derde keer de nationale e-healthweek (EHW19) georganiseerd. Doel van deze campagneweek is om het brede publiek te laten zien en ervaren hoe mensen door de inzet van e-health langer gezond (thuis) kunnen leven. De focus van deze editie ligt op de empowerment van patienten, burgers en zorgverleners om e-health daadwerkelijk te gebruiken. Tijdens de eerdere edities van de e-healthweek bleek dat er veel belangstelling is voor e-health, maar dat men er ook graag mee aan de slag wil. In de e-healthweek zullen zorgpartners uit heel Nederland weer een week lang de deuren openen, zodat mensen zelf de mogelijkheden van e-health kunnen ontdekken én leren hoe ze ermee aan de slag kunnen. De e-healthweek richt zich zowel op patienten en burgers als op zorgprofessionals.

Meedoen als partner

Net als in eerdere jaren is het succes van de e-healthweek sterk afhankelijk van de activiteiten die partners organiseren. Alle zorgorganisaties en mensen in en om de zorg  worden opgeroepen om weer mee te doen. Evenementen zijn bijvoorbeeld rondleidingen, dialogen, masterclasses, workshops of het zelf ervaren. Een overzicht van de activiteiten van 2019 is binnenkort te vinden op www.ehealthweek.net.

ZonMw doet mee

Naast andere partijen zoals VWS, Zorg van Nu en Health Holland draagt ook ZonMw inhoudelijk en financieel bij aan deze editie van de e-healthweek. ZonMw stimuleert onderzoek naar e-health toepassingen en draagt daarmee bij aan de implementatie van e-health in de praktijk.

Meer informatie

Het aanmelden van activiteiten kan via de website www.ehealthweek.net Hier is ook meer informatie over de week zelf te vinden.

Zie ook het persbericht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

  • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
  • Over Open Access op onze website
  • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
  • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
  • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2855 Thu, 09 Aug 2018 09:01:43 +0200 Ventiel biedt steeds vaker uitkomst bij longemfyseem https://www.skipr.nl/actueel/id35479-ventiel-biedt-steeds-vaker-uitkomst-bij-longemfyseem.html Mooi resultaat vanuit het ZonMw project 'Bronchoscopic lungvolume reduction for patients with severe COPD'. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) loopt in Nederland voorop en heeft inmiddels 400 keer een ventiel aangebracht bij deze patiënten, het Maastricht UMC+/CIRO Horn heeft veertig mensen succesvol geholpen met de nieuwe, relatief eenvoudige methode. Lees het nieuwsbericht op de website van Skipr.  

]]>
news-2849 Tue, 07 Aug 2018 10:33:05 +0200 Meniscusscheur: operatie of fysiotherapie? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meniscusscheur-operatie-of-fysiotherapie/ De resultaten van een door ZonMw gefinancierd onderzoek laten zien dat een fysiotherapie behandeling niet minder effectief is bij patiënten met knieklachten dan een meniscusoperatie, waarbij een deel van de meniscus wordt verwijderd. Dit levert een kostenbesparing op van gemiddeld 2.000 euro per patiënt. Behandeling

Veel mensen tussen de 45 en 70 jaar met knieklachten hebben een scheur in hun meniscus, de schokdemper van de knie. Tot op heden is weinig onderzoek verricht naar de verschillende behandelingen voor patiënten met een meniscusscheur. Naar schatting worden elk jaar 18.000 mensen van 50 jaar en ouder verwezen voor een meniscusoperatie. In dit onderzoek is een meniscusoperatie, de huidige standaard behandeling, vergeleken met een fysiotherapie behandeling.

Kostenbesparing

Nadat patiënten 2 jaar gevolgd zijn is gebleken dat fysiotherapie niet minder effectief is dan een meniscusoperatie bij patiënten tussen de 45 en 70 jaar met een meniscusscheur. Er is geen aantoonbaar verschil tussen de groepen gevonden in de ontwikkeling van artrose. De totale kosten per patiënt zijn, vanuit een maatschappelijk perspectief gezien, gemiddeld 2.000 euro lager voor de groep die fysiotherapie kreeg.

Implementatie

Fysiotherapie is een goede optie als eerste keuze in de behandeling van patiënten met een meniscusscheur. Op basis van dit onderzoek wordt een implementatiestrategie ontwikkeld om de resultaten te implementeren in Nederland.

Meer informatie

]]>
news-2846 Mon, 06 Aug 2018 16:22:59 +0200 Subsidie voor ribfractuurstudie https://www.erasmusmc.nl/patientenzorg_algemeen/nl/nieuws-zorg/subsidie.voor.ribfractuurstudie/ De afdeling Traumachirurgie van het Erasmus MC krijgt van ZonMw € 340.000 subsidie om een studie uit te voeren naar de behandelingen van meervoudige ribbreuken. Lees meer op de website van het Erasmus MC.  

]]>
news-2845 Mon, 06 Aug 2018 16:21:35 +0200 Nieuwe diagnostiek huidkanker onderzocht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-diagnostiek-huidkanker-onderzocht/ news-2822 Thu, 02 Aug 2018 09:47:18 +0200 Pijn op de borst: wel of niet doorverwijzen? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pijn-op-de-borst-wel-of-niet-doorverwijzen/ news-2821 Thu, 02 Aug 2018 08:58:24 +0200 Onderzoek naar effectiviteit consult bij borstklachten https://www.nu.nl/gezondheid/5391704/groot-onderzoek-effectiviteit-consult-bij-borstklachten.html Wetenschappers gaan onderzoeken hoe huisartsen beter kunnen bepalen of patiënten met pijn op de borst moeten worden doorverwezen. Nu is het vaak lastig voor de huisarts om vast te stellen of de klachten door het hart worden veroorzaakt. Lees het nieuwsbericht op de website van NU.nl over het door ZonMw gehonoreerde project.  

]]>
news-2816 Tue, 31 Jul 2018 14:51:52 +0200 Subsidie van 8 ton voor onderzoek longbeschadiging baby’s https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-van-8-ton-voor-onderzoek-longbeschadiging-babys/ ZonMW en het Longfonds hebben samen ruim € 800.000 subsidie toegekend aan een onderzoek van het Erasmus MC, AMC en UMCG, naar longbeschadiging bij vroeggeboren baby’s. Levenslange gevolgen

Longproblemen bij te vroeg geboren kinderen komen vaak voor en kunnen levenslange gevolgen hebben. Baby’s die veel te vroeg geboren worden (voor week 32) krijgen vaak bronchopulmonale dysplasie (BPD), een chronische longziekte. Jaarlijks worden er ongeveer 500 baby’s met BPD geboren. De belangrijkste behandeling van kinderen met BPD is het toedienen van extra zuurstof, maar zowel te veel als te weinig zuurstof kan schadelijk zijn. Nog nooit is onderzocht wat een veilige ondergrens is van het zuurstofgehalte bij kinderen met BPD.

Nieuwe studie

In deze studie wordt onderzocht of voor kinderen met BPD een ondergrens van het zuurstofgehalte van 95% beter is dan 90%. Gekeken wordt met welke ondergrens ze beter groeien en dus meer gezond longweefsel hebben. Zo krijgen de kinderen de beste kansen op een zo gezond mogelijk leven.

Meer informatie

]]>
news-2782 Mon, 23 Jul 2018 16:11:08 +0200 Vier ton subsidie voor onderzoek plastische chirurgie https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/vier-ton-subsidie-voor-onderzoek-plastische-chirurgie Plastisch chirurgen van het Maastricht UMC+ hebben vier ton subsidie van ZonMw ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van lymfoedeem, een ophoping van vocht dat kan optreden na de behandeling van borstkanker.

]]>
news-2780 Mon, 23 Jul 2018 16:10:00 +0200 Nieuwsuur poeptransplantatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwsuur-poeptransplantatie/ news-2781 Mon, 23 Jul 2018 16:04:08 +0200 Subsidie voor onderzoek naar beste techniek verwijderen endeldarmpoliep https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2018/juli/verwijderen-endeldarmpoliep/ Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan uitzoeken wat de beste techniek is om verdachte grote poliepen uit de endeldarm te verwijderen. Ze krijgen daarvoor ruim 500.000 euro subsidie uit het Doelmatigheidsprogramma van ZonMw.  

]]>
news-2775 Thu, 19 Jul 2018 09:12:35 +0200 18 nieuwe doelmatigheidsprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/18-nieuwe-doelmatigheidsprojecten-van-start/ Begin juli 2018 hebben 18 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. De projecten


Induction of labour in hospital with a Foley catheter or oral misoprostol versus induction of labour at home with Foley catheter or oral misoprostol (PROBAAT-III): a multicentre randomized controlled trial with cost-effectiveness analysis.
Prof. dr. K.W.M. Bloemenkamp (UMCU)
Dit onderzoek wil twee vragen beantwoorden die verband houden met het laten rijpen van de baarmoerderhals, als onderdeel van het inleiden van de bevalling. Ten eerste of dit laten rijpen thuis kosteneffectiever (en even veilig) is als in het ziekenhuis. Ten tweede of het laten rijpen met misoprostol kosten-effectief is in vergelijking met een Foley-catheter.

Primary care decision rule for chest pain using the marburg heart score rule and point of care tests (POB HELP)
Dr. T.N. Bonten (LUMC)
Het is voor de huisarts lastig om te bepalen of pijn op de borst wordt veroorzaakt door het hart. In eerder onderzoek is een beslisregel, de Marburg Heart score, ontwikkeld en betrouwbaar gebleken. Daarnaast zijn er sinds kort sneltesten (troponine, H-FABP) beschikbaar. De hypothese van dit onderzoek is dat de huisarts met behulp van een klinische beslisregel en sneltesten een hartziekte veilig kan uitsluiten en zo 10% minder vaak naar de cardioloog doorverwijst voor pijn op de borst.

Long-term cost-effectiveness of Internet-based treatments for depression
Dr. J.E. Bosmans (Amsterdam UMC)
Onderzocht wordt of behandeling van depressie via internet ten minste even effectief is als de nu gebruikelijke behandeling (gesprekken met een professional op het gebied van geestelijke gezondheidszorg) bij het verminderen van symptomen en het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten.

The TRIASSIC study: Multicentre, randomised controlled trial comparing TRansanal minimal InvAsive Surgery (TAMIS) and endoscopic Submucosal dIsseCtion (ESD) for resection of nonpedunculated rectal lesions.
Dr. P.G. Doornebosch (LUMC)
De vraag die bij dit onderzoek centraal staat is of het in zijn geheel weghalen van poliepen uit de endeldarm via endoscopie (inwendig onderzoek) (kosten)effectiever is dan via een operatie. Er wordt gekeken naar het aantal succesvolle verwijderingen van poliepen, het aantal patiënten met restweefsel bij de controle colonoscopie, complicaties, beleving van de patiënt en kosten.

Hernia Exploration oR Not In Infants Analysis (HERNIIA-trial): A randomized controlled trial to study the necessity and costeffectiveness of contralateral surgical exploration during inguinal hernia repair in children.
Drs. K.M.A. Dreuning MD (Amsterdam UMC)
Liesbreukherstel is de meest voorkomende operatie bij kinderen; 10-15% ontwikkelt na herstel een tweede liesbreuk aan de andere lies. Dit kan voorkomen worden door onderzoek aan de andere lies (contralaterale exploratie) tijdens unilateraal liesbreukherstel. De vraag in dit onderzoek is wat de (kosten)effectiviteit hiervan is wat betreft het aantal her-operaties, complicaties en kwaliteit van leven. Ook worden de effecten van anesthesie op neurocognitieve ontwikkeling van kinderen die onderzoek aan de andere lies ondergaan (verlengde anesthesietijd) vergeleken met kinderen die na enkelzijdig liesbreukherstel later een tweede narcose ondergaan vanwege een breuk in de andere lies.

Acute rule out of non-ST segment elevation acute coronary syndrome in the (pre)hospital setting by HEART score assessment and a single point of care troponin. The ARTICA randomized trial
Drs. C. Camaro (Radboudumc)
In dit onderzoek wordt de kosteneffectiviteit onderzocht van prehospitale triage (beoordeling van de patiënt door de ambulanceverpleegkundige) in de ambulance gevolgd door behandeling via de huisarts ten opzichte van prehospitale triage in de ambulance gevolgd door directe verwijzing naar het ziekenhuis, bij patiënten met een laag risico op non-ST elevatie acuut coronair syndroom (NSTE-ACS, ontstaan van bloedstolsel in een kransslagader). Verwacht wordt dat het mogelijk is om een hartinfarct al in de ambulance uit te sluiten door het aflopen van een aantal vragen en het bepalen van de aan- of afwezigheid van een hartspecifiek eiwit.

Improving quality of life for patients with breast cancer-related lymphedema by lymphaticovenous anastomosis (LVA): A randomized controlled trial
Dr. E.M. Heuts (MUMC)
De onderzoeksvraag is of lymfaticoveneuze anastomose (LVA, hierbij wordt een verbinding aangelegd tussen lymfvaten en aderen) voor borstkanker-gerelateerd lymfoedeem van de arm (BCRL) effectiever en meer kosteneffectief is dan complexe decongestieve therapie (CDT, huidige standaardzorg bestaande uit onder andere huidverzorging, manuele lymfedrainage en compressietherapie). De vooronderstelling is dat LVA de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van patiënten die lymfoedeem ontwikkeld hebben na borstkankerbehandeling verbetert en kosteneffectief is in vergelijking met CDT.

Cost-effectiveness analysis of non-surgical treatment versus total knee replacement in patients with knee osteoarthritis
Dr. W.B. van den Hout (LUMC)
In dit project wordt de hypothese onderzocht dat geoptimaliseerde niet-chirurgische behandeling niet-inferieur is aan totale knie arthroplasty (TKA, volledige knieprothese) bij patiënten met milde tot ernstige knie artrose, met betere kosteneffectiviteit op korte en lange termijn.

Face-to-face vs Online Hypnotherapy for the treatment of Irritable Bowel Syndrome (FORTITUDE)
Dr. D. Keszthelyi (MUMC)
In dit onderzoek wordt face-to-face hypnotherapie vergeleken met online hypnotherapie bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom (PDS). Verwacht wordt dat beide therapievormen even goed werken, maar dat online hypnotherapie kosteneffectiever is. Ook wordt gekeken of de effectiviteit van hypnotherapie (ongeacht de vorm waarin het wordt toegediend) ten opzichte van online psycho-educatie bij patiënten met PDS bevestigd kan worden.

(Cost)-effectiveness of optical coherence tomography versus regular punch biopsy in the diagnosis and subtyping of basal cell carcinoma: a multi-center randomized non-inferiority trial
Dr. K. Mosterd (MUMC)
In dit project wordt de (kosten)effectiviteit onderzocht van het gebruik van optische coherentie tomografie (OCT, een onderzoekmethode waarbij met behulp van weerkaatsende lichtstralen een scan wordt gemaakt van de huid) ten opzichte van de gebruikelijke punch biopsie (de standaardzorg) bij diagnostiek van patiënten met een verdenking op basaalcelcarcinoom (BCC). Verwacht wordt dat beide even effectief zijn en dat de OCT kostenbesparend is.

Transmural Trauma Care Model
Prof. dr. R.W.J.G. Ostelo (Amsterdam UMC)
Dit onderzoek vergelijkt revalidatie volgens het Transmurale Trauma Zorg Model (TTCM) met de huidige revalidatie voor patiënten met één of meerdere botbreuken ten gevolge van een trauma. Bij de huidige revalidatie staat het herstel van de botbreuken centraal. Bij het TTCM wordt gekeken naar het lichamelijk functioneren van de patiënt. De hypothese is dat TTCM effectief is t.o.v. de gebruikelijke zorg op kwaliteit van leven, fysiek functioneren, pijn en kosten.

Multicentre randomized clinical trial in resuscitation of preterm infants at birth with intact umbilical cord: The Aeration, Breathing and then Clamping (ABC) Study
Dr. A.B. te Pas MD PhD (LUMC)
Wat is het effect van afnavelen na cardiopulmonale (hart en longen) stabilisatie (physiology based cord clamping (PBCC)) in plaats van het nu gebruikelijke afnavelen op basis van tijd (time-based cord clamping (TBCC)) op overleving zonder hart- en longschade en zorgkosten bij premature pasgeborenen? Dat is de vraag die dit onderzoek wil beantwoorden.

Cost-effectiveness of lower extremity nerve decompression surgery in diabetic subjects.
Drs. W.D. Rinkel (UMCU)
In deze studie wordt onderzocht of de chirurgische behandeling van compressie neuropathieën (het samendrukken van gevoelszenuwen) in het onderbeen verbetering van klachten geeft en een herstel van perifere zenuwfunctie mogelijk maakt ten opzichte van de standaardzorg. Dat resulteert in vermindering van gevoelsverlies en daaraan gerelateerde complicaties als zweren en amputaties, alsook daarmee gepaard gaande kosten. De verwachting is dat deze chirurgische behandeling per saldo kosteneffectief is ten opzichte van de standaardzorg.

Clinical effectiveness and cost-effectiveness of prophylactic cranial irradiation (PCI) for radically treated stage III non-small cell lung cancer: A meta-analysis on updated individual patient data of randomized phase III trials
Dr. D.K.M. de Ruysscher (MUMC)
Profylactische bestraling van de hersenen (PCI, bestraling uit voorzorg) wordt als standaard therapie toegepast bij patiënten met niet-uitgezaaide kleincellige longkanker (SCLC). Bij deze patiënten vermindert PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen (uitzaaiingen) en verhoogt het de genezingskans. Ook bij niet-uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC) kan PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen substantieel verminderen. Echter is er bij NSCLC nooit een overlevingswinst aangetoond. Verwacht wordt dat het toevoegen van PCI aan de gebruikelijke zorg voor stadium III NSCLC beter zal zijn in vergelijking met de gebruikelijke zorg, zowel op basis van de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit.

The Driving prEsSure durIng GeNeral AnesThesIa for abdOmiNal surgery (DESIGNATION) trial
Prof. dr. M.J. Schultz (Amsterdam UMC)
Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag of het ontstaan van postoperatieve pulmonale complicaties (PPCs, complicaties aan de longen) vermindert bij toepassing van een geïndividualiseerde hoge positieve eind-expiratoire (uitademing) druk (PEEP) strategie, ten opzichte van een standaard lage PEEP strategie. De geïndividualiseerde strategie is gericht op het voorkomen van een stijging van de drukamplitude bij beademing tijdens een openbuikoperatie.

Cognitive control training (CCT) as an add-on intervention in elderly depressed patients
Prof. dr. J. Spijker (RadboudUMC)
Verlaagt cognitive control training (CCT) depressieve symptomen bij oudere patiënten met een depressie in vergelijking met een placebo-training? En is deze CCT training kosteneffectief ten opzichte van de gebruikelijke zorg? Dat zijn de vragen die dit onderzoek wil beantwoorden.

Cost-effectiveness of rTMS/CBT as next step in antidepressant non-responders. A randomized comparison with current stepped care approaches to major depressive disorder
Prof. dr. I. Tendolkar MD PhD (RadboudUMC)
Dit onderzoek richt zich op de vraag of rTMS (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, een techniek waarbij een reeks korte magnetische impulsen door de schedel op bepaalde delen van de hersenschors wordt gericht) in combinatie met cognitieve gedragstherapie (CBT) (kosten)effectief is ten opzichte van een verandering van medicatie in combinatie met CBT bij patiënten met een matige tot ernstige niet-psychotische unipolaire depressie met therapieresistentie.

Cost-effectiveness of early fixation versus conservative therapy of multiple, simple rib fractures (FixCon); a multicenter Randomized Controlled Trial
Dr. M. Wijffels (Erasmus MC)
Onderzocht wordt of operatieve fixatie van ribben kosten-effectiever is dan een niet-operatieve behandeling. Verwacht wordt dat operatieve ribfixatie bij volwassen patiënten met meerdere enkelvoudige ribfracturen leidt tot een vermindering in het aantal longontstekingen, een kortere opnameduur en korter werkverzuim ten opzichte van een niet-operatieve behandeling.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

]]>
news-2764 Tue, 17 Jul 2018 10:18:07 +0200 Verrijkte voeding blijkt niet effectief tegen complicaties na darmoperatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verrijkte-voeding-blijkt-niet-effectief-tegen-complicaties-na-darmoperatie/ In Nederland ondergaan jaarlijks zo’n 12.000 patiënten een darmoperatie. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen vanwege zijn vergrijzing van de bevolking en de introductie van het landelijke programma voor screening op darmkanker. Complicaties na een darmoperatie, waar 7% tot 45% van de patiënten mee te maken krijgt, dragen aanzienlijk bij aan de kosten van de gezondheidszorg. Door verrijkte voeding voor, tijdens en na een darmoperatie toe te dienen, kan het aantal complicaties mogelijk verminderen. Dat zou een groot voordeel zijn voor patiënten en het zou kosten besparen. 

Onderzoeksopzet

In deze wetenschappelijke studie zijn 265 patiënten onderzocht. De helft van de patiënten kreeg voor, tijdens en na een darmoperatie verrijkte voeding via een voedingssonde toegediend (de interventiegroep). De andere helft van de patiënten kreeg geen aanvullende voeding via een sonde (de controlegroep). De deelnemende patiënten werden willekeurig ingedeeld bij de interventie- of de controlegroep. De patiënt noch de betrokken zorgverleners wisten of de patiënt de voeding, kreeg toegediend of niet.

Effecten van verrijkte voeding

Er is geen verschil gevonden tussen de twee groepen patiënten in het optreden van complicaties na de operatie.  Het toedienen van verrijkte voeding is dan ook niet kosteneffectief gebleken.

Meer informatie

]]>
news-2740 Wed, 11 Jul 2018 09:08:57 +0200 Nieuwe subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-voor-doelmatigheidsonderzoek/ Wil je bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland? Er kunnen weer projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek is € 11,85 M beschikbaar, waarvan € 2,1 M exclusief bestemd is voor zorgevaluaties. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 800.000 worden aangevraagd. Wat is doelmatigheidsonderzoek?

Doelmatigheidsonderzoek richt zich op een weging van effecten op de gezondheid en kosten, waarbij een interventie wordt vergeleken ten opzichte van de standaardzorg in Nederland of afwachtend beleid.

Om welke interventies gaat het?

Het gaat om interventies die diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg betreffen. Deze interventies (kunnen gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of het zorgpakket van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samenwerking

ZonMw vindt het van groot belang dat meerdere medische en/of gezondheidscentra, waaronder ook niet-universitaire, met elkaar samenwerken in een project.

Deadline

U kunt tot 18 september 2018, 14.00 uur uw projectidee indienen.

Meer informatie

Bekijk de volledige oproeptekst.

]]>
news-2730 Tue, 10 Jul 2018 09:57:36 +0200 Terugblik informatiebijeenkomst Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/terugblik-informatiebijeenkomst-27-juni-2018-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/ Woensdag 27 juni 2018 werd de informatiebijeenkomst gehouden vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Het doel van deze middag was om de subsidieoproep toe te lichten, verschillende partijen met elkaar in contact te brengen en aanvragers op weg te helpen met de voorbereidingen voor het indienen van een subsidieaanvraag.  

]]>
news-2723 Mon, 09 Jul 2018 14:31:56 +0200 Verslag Informatiebijeenkomst Subsidieoproepen DO GGG https://publicaties.zonmw.nl/informatiebijeenkomst-subsidies-do-ggg-2018/ Op donderdag 28 juni vond de informatiebijeenkomst plaats over de subsidieoproepen van DO en GGG. Deze bijeenkomst was zowel bij ZonMw als via de livestream te volgen. Het doel van deze bijeenkomst was de aanwezigen en de kijkers via de livestream te informeren over de achtergrond van de verschillende subsidieoproepen en vragen te beantwoorden.

]]>
news-2714 Thu, 05 Jul 2018 15:35:15 +0200 Nieuwe subsidiemogelijkheden binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-binnen-het-zonmw-programma-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 8 en Rediscovery Ronde 3 opengesteld. Om beter tegemoet te komen aan belangrijke vragen op het gebied van het goed gebruik van geneesmiddelen zijn de kaders voor beide rondes uitgebreid. Bij Open Ronde 8 komt financiering beschikbaar voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Bij Rediscovery Ronde 3 betreft de uitbreiding de mogelijkheid tot het indienen van projecten die zich in een vroegere fase bevinden en waaraan nog geen humane pilotdata ten grondslag liggen. Het GGG-programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Projecten binnen dit programma kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

Open Ronde 8

Voor subsidieaanvragen binnen Open Ronde 8 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Open ronde 8 (deadline 25 september 2018, 14.00 uur) bestaat dit jaar voor het eerst uit twee gedeelten, Onderdeel A en het nieuwe Onderdeel B.

Onderdeel A

Onderdeel A is bestemd voor reguliere open ronde projecten. Voor dit onderdeel is 5 miljoen euro beschikbaar. Deze projecten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is of voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Nieuw: Onderdeel B

De uitbreiding binnen Onderdeel B betreft projecten die voldoen aan de criteria van onderdeel A, maar waarin complexe interventies centraal staan. Voor dit onderdeel is 2 miljoen euro beschikbaar.
Onder complexe interventies verstaan we interventies die uit meerdere componenten bestaan; zoals een combinatie van ondersteuning van samen beslissen door patiënt en zorgverlener in de spreekkamer, een proces rondom samenwerking tussen zorgprofessionals en/of een methode als hulp voor de patiënt bij zijn/haar medicijngebruik. Bij de interventie zijn diverse disciplines / zorgverleners betrokken, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap. Dit type onderzoek vindt voornamelijk plaats in de ketenzorg, in de eerste lijn en in de verpleeghuiszorg. Binnen projecten in onderdeel B is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is het mogelijk het project gefaseerd op te bouwen, waarbij bijvoorbeeld gestart kan worden met een pilotfase. Thema’s die zich lenen voor dergelijke complexe interventies zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen / afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht.

Rediscovery Ronde 3

Onder drug rediscovery verstaan we de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor een bestaand geneesmiddel. In de Rediscovery Ronde kunnen specifiek projecten worden ingediend die zich richten  op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
Om beter tegemoet te komen aan de vragen die er op dit moment liggen op het gebied van drug rediscovery zijn de kaders van de ronde uitgebreid. Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie.

In Rediscovery Ronde 3 kunnen, in tegenstelling tot voorgaande rondes, óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen daarom 2 type projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: vroegefase-projecten en vervolgfase-projecten.

Nieuw: Vroegefase-project

Dit type projectidee betreft een vroege klinische evaluatie of hypothese-bevestigende humane pilot. In het geval van een vroegefase-project beschrijft het projectidee in grote lijnen een vervolgstudie naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van het middel. Deze vervolgstudie sluit direct aan op de vroege, meer exploratieve, fase. De intentie is om een dergelijke vervolgstudie mede te financieren. Afhankelijk van de resultaten van een vroegefase-project is ZonMw bereid gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden voor financiering van een vervolgfase-project.

Vervolgfase-project

De projectideeën vallend onder de zogenoemde ‘vervolgfase-projecten’ konden zowel in eerdere Rediscovery rondes als in deze Rediscovery Ronde 3 worden ingediend. Dit soort projecten beslaan (pivotal) trials die voortbouwen op pilotdata en die in een grotere populatie, op basis van harde eindpunten, een meer definitief antwoord trachten te geven op de vraag of en hoe het middel in de klinische praktijk kan worden ingezet. Met name bij deze vervolgfase-projecten verdient het tijdig aanhaken van een producent, die in coalitievorming kan werken aan transparante verdere ontwikkeling van het product, de voorkeur.

Het totale beschikbare subsidiebudget voor Rediscovery Ronde 3 bedraagt 1 miljoen euro. De deadline voor indienen van projectideeën binnen de Rediscovery Ronde 3 is 25 september 2018, 14.00 uur.

Overige GGG-subsidierondes in 2018

In 2018 staan de volgende rondes binnen het GGG-programma op de planning: STIP Ronde 4 (medio juli 2018) en Grote Trials 4 (dec 2018).
Bij STIP Ronde 4 gaat het in eerste instantie om een ronde gericht op één samenwerkingsverband op het gebied van therapietrouw.
Grote Trials blijft specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies dat op hoog evidence niveau uitsluitsel dient te geven over een bestaand doelmatigheidsprobleem met betrekking tot geneesmiddelen in de praktijk en direct implementeerbare opbrengsten levert.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de oproepteksten voor beide rondes:

]]>