ZonMw tijdlijn Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Sat, 20 Apr 2019 00:27:08 +0200 Sat, 20 Apr 2019 00:27:08 +0200 TYPO3 news-3913 Mon, 15 Apr 2019 13:14:42 +0200 Informatiebijeenkomst nieuwe subsidierondes https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-nieuwe-subsidierondes/ Bent u zorgprofessional of onderzoeker? Of bent u op een andere manier betrokken bij doelmatigheidsonderzoek? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 6 juni 2019 over de aankomende subsidierondes van de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Wanneer en waar

Donderdag 6 juni 2019 van 12:15 tot 17:00 uur
Locatie: NWO, Laan van Nieuw Oost Indië 300 in Den Haag
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en is rolstoeltoegankelijk.

Programma en aanmelden

Bekijk alvast het (voorlopige) programma. Deze middag is er ruim aandacht voor de beide subsidieoproepen, de do en don'ts bij subsidieaanvragen en implementatie.

Voorafgaand aan het programma staat er van 12:15 tot 13:00 een lunch voor u klaar. Na afloop van het programma nodigen we u van harte uit voor de netwerkborrel van 16:20 tot 17:00.

U komt toch ook? Meld u aan vóór 31 mei via het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.

Meer informatie

]]>
news-3901 Thu, 11 Apr 2019 14:43:09 +0200 Stimuleringssubsidie toegekend aan 4 projecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-toegekend-aan-4-projecten/ Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg hebben 2 projecten een stimuleringssubsidie gekregen. De ervaring die er binnen ZonMw is met stimuleringssubsidies wordt nu ook met een pilot getest binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Recent zijn ook binnen dit programma 2 stimuleringssubsidies toegekend.  Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg-projecten
 • Behandeling van fecale incontinentie
  Dr. D. (Daniël) Keszthelyi, Maastricht UMC+, heeft als doel de effectiviteit van een nieuw ontwikkeld instrument voor de behandeling van fecale incontinentie (ontlasting niet kunnen ophouden) te onderzoeken. Met deze subsidie haalt hij informatie op bij patiënten en andere betrokkenen en doet hij  literatuuronderzoek.
 • Verhogen gebruik steunkousen
  Dr. C. (Catherine) van Montfrans, Erasmus MC, heeft als doel het gebruik van hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen (TEKs) te verhogen. Door goed gebruik te maken deze hulpmiddelen kan het gebruik van de kousen stijgen. Met deze subsidie onderzoekt zij de beste manier om het gebruik van de kousen te meten en doet zij literatuuronderzoek.

DoelmatigheidsOnderzoek-projecten

 • Breder toepassen van lichttherapie
  Dr. K.M.W. (Kim) Verhoef, Altracura, wil lichttherapie breder toepassen. Lichttherapie is een effectieve behandeling bij verstoringen van de biologische klok. Deze verstoring komt niet alleen voor bij mensen met een winterdepressie, maar ook bij patiënten met een scala aan andere psychische problemen. Deze studie integreert wetenschappelijke kennis in de klinische praktijk.
 • Slaapapneu na herseninfarct voorkomen
  Dr. R.M. (Renske) van den Berg-Vos, OLVG, gaat onderzoeken of het starten met continue positieve luchtdrukbehandeling in de luchtweg (CPAP) om slaapapneu te voorkomen al tijdens de eerste nacht van opname bij patiënten met een acuut herseninfarct haalbaar is. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat na een herseninfarct de slaapapneu kan verslechteren en dat het hebben van slaapapneu de kans op goed herstel na een herseninfarct verkleint.

Stimuleringssubsidie

De stimuleringssubsidie is bedoeld voor wie graag doelmatigheidsonderzoek wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Er kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd om voorbereidende activiteiten te financieren voor het schrijven van een projectidee. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van bijeenkomsten om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen en om een samenwerkingsverband op te richten.

Programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

De kennis uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg.
Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het programma GGH heeft twee belangrijke doelen: het stimuleren van samenwerking én het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de hulpmiddelenzorg.

Meer informatie

]]>
news-3838 Thu, 28 Mar 2019 08:40:29 +0100 Meld uw onderzoek nu aan voor Bessensap 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meld-uw-onderzoek-nu-aan-voor-bessensap-2019/ Op vrijdag 21 juni is het zover, Bessensap 2019! Zo’n 350 journalisten, persvoorlichters en onderzoekers ontmoeten elkaar in de Rode Hoed in Amsterdam om te netwerken en kennis over wetenschapscommunicatie uit te wisselen. De dag heeft als thema de popularisering van wetenschap. Uw onderzoeksverhaal op Bessensap?

Heeft u een maatschappelijk relevant onderzoek en een nieuwswaardig onderzoek(sresultaat)? Dan is dit dé kans om dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij de wetenschapsjournalistiek.

19 april deadline inzenden

U kunt tot uiterlijk 19 april uw onderzoek/-sresultaat inzenden. Uit de inzendingen selecteren we een gevarieerd aanbod van de meest mediagenieke/nieuwswaardige onderzoeken voor het geven van een presentatie. Daarbij kijken we ook naar presentatieskills. Onderzoeken die niet geselecteerd worden, zullen wel op een andere manier onder de aandacht gebracht worden. Uw inzending is dus nooit voor niets.

Meer informatie

Bron: NWO

]]>
news-3833 Tue, 26 Mar 2019 16:30:30 +0100 Regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regeling-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-start/ Begin april 2019 start de regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen

Het doel van het VWS-programma JZOJP is het laten ontstaan van nieuwe regionale praktijkinitiatieven en het ondersteunen en doorontwikkelen van initiatieven die al bestaan.

Het VWS-programma is opgezet naar aanleiding van onderzoeken van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' en KPMG. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat mensen hun gezondheid meestal positief waarderen – dit geldt ook voor mensen met een ziekte of beperking. Dit gegeven zou – volgens de onderzoeken – dan ook het leidende principe moeten zijn voor het inrichten van ondersteuning en zorg. Als zorg en ondersteuning rondom het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren georganiseerd wordt, sluit dit aan bij dit leidende principe.

Goed georganiseerde zorg voorkomt (duurdere) zorg, verplaatst de zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangt bestaande zorg door andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

De regeling JZOJP

In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw vanaf april 2019 met de regeling Juiste Zorg op de Juiste Plek. De regeling bestaat uit verschillende subsidierondes waarin nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven een financiële impuls krijgen en ondersteund worden. Daarnaast opent in de loop van dit jaar een ronde waarin regionale partners – met een voucher – hulp kunnen inschakelen om een beeld te krijgen van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren?

De eerste subsidieoproep van JZOJP opent op 4 april 2019. Wilt u weten of u een beroep kunt doen op subsidie binnen de regeling JZOJP? Kijk dan vanaf 4 april 2019 op www.zonmw.nl/jzojp

]]>
news-3810 Fri, 22 Mar 2019 09:39:03 +0100 'Wait and see' methode is effectief bij boezemfibrilleren https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/wait-and-see-methode-effectief-bij-boezemfibrilleren 48 uur afwachten bij recent geconstateerd boezemfibrilleren is net zo effectief als het acuut toepassen van cardioversie (met een elektroshock of infuusmedicatie). Het hartritme herstelt in bijna 70 procent van de gevallen spontaan. Dat is de conclusie van een ZonMw onderzoek bij bijna 450 patiënten in vijftien Nederlandse ziekenhuizen. De bevindingen leiden mogelijk tot nieuwe richtlijnen, vanwege de voordelen van de wait and see-methode. news-3784 Mon, 18 Mar 2019 16:08:48 +0100 Niertransplantatiepatiënten tevreden met thuis meten van nierfunctie https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2019/Maart/nier-thuismetingen/ In dit onderzoek zijn 2 groepen niertransplantatiepatiënten vergeleken: de ene helft kreeg een apparaatje om thuis de nierfunctie te meten, en de andere helft kreeg de standaard zorg. Patiënten die een apparaatje meekregen om thuis hun nierfunctie te meten, waren daar tevreden over. Thuismeten verlaagde ook het aantal polibezoeken, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van zorg. Lees meer op de website van het LUMC. news-3760 Thu, 14 Mar 2019 09:02:54 +0100 Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend/ De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen van donderdag 14 maart tot donderdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden. Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze eerste ronde in 2019 bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.

Meer informatie over de regeling en de procedure is te vinden op de website van het Zorginstituut.

]]>
news-3735 Thu, 07 Mar 2019 14:19:34 +0100 Nationale Wetenschapsagenda vraagt onderzoeksvoorstellen uit wetenschap en maatschappij https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-vraagt-onderzoeksvoorstellen-uit-wetenschap-en-maatschappij/ De Nationale Wetenschapsagenda nodigt onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden uit om met voorstellen te komen voor onderzoek dat wetenschap en samenleving met elkaar verbindt. Minister Ingrid van Engelshoven opent vanmiddag, donderdag 7 maart, tijdens een conferentie in Het Paard te Den Haag een call for proposals voor de zogeheten Ideeëngenerator. Met dit laagdrempelige financieringsinstrument wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden voor kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator een bedrag aanvragen om prille onderzoeksideeën verder te ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

De opening van de Ideeëngenerator is een van de drie calls for proposals die de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in 2019 sinds 1 maart geopend heeft. Via de Nationale Wetenschapsagenda geeft het kabinet een impuls aan het (wetenschappelijk) onderzoek. Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Onlangs lanceerde de NWA twee andere calls for proposals.

Onderzoeksfinanciering in samenspraak met vakdepartementen

Op 1 maart is de call Schulden en armoede geopend. Vanuit de NWA is 3 miljoen euro beschikbaar voor dit programma, dat zich richt op onderzoek hoe armoede in Nederland bestreden kan worden, het aantal mensen met problematische schulden teruggedrongen kan worden en mensen met schulden effectiever geholpen kunnen worden. Aan deze call financiert ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee. De call 'Schulden en armoede' is tot stand gekomen binnen de zogeheten thematische van het NWA-programma, waarin programma’s die zich lenen voor een brede NWA-aanpak worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

Financieringsronde voor onderzoek naar wetenschappelijke doorbraken

Op 4 maart is de call van het NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) gepubliceerd. Deze wetenschapsbrede financieringsronde maakt interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Voor de financieringsronde van 2019 is 80,5 miljoen euro gereserveerd. Deze call is een vervolg op de eerste ORC-ronde die in mei 2018 werd geopend. In juni 2019 wordt bekend gemaakt welke onderzoeksvoorstellen subsidie ontvangen vanuit deze eerste ORC-call.

Meer informatie

Meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda en bovengenoemde financieringsinstrumenten is te vinden via:

Bron: NWO Nieuws

]]>
news-3716 Tue, 05 Mar 2019 13:28:31 +0100 CardioMEMS in basispakket voor hartfalen https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/artikelen/cardiomems-new-treatment-heart-failure Vanaf 1 april wordt CardioMEMS voorwaardelijk vergoed in het basispakket voor patiënten met hartfalen die deelnemen aan het landelijk onderzoek. Met een geïmplanteerde sensor kunnen patiënten op afstand gevolgd worden door de cardioloog, waardoor deze preventief kan ingrijpen. In twintig hartcentra wordt onderzocht of toepassing van CardioMEMS de kwaliteit van leven verbetert, het aantal ziekenhuisopnames vermindert en of het kosteneffectief is. news-3715 Tue, 05 Mar 2019 13:20:45 +0100 Behandeling met verwarmde chemotherapie bij eierstokkanker https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Nieuwsberichten/Paginas/hipec-bij-eierstokkanker.aspx Een nieuwe behandeling met verwarmde chemotherapie voor patiënten met uitgezaaide eierstokkanker is nu beschikbaar in het UMCG en 9 andere ziekenhuizen in Nederland. Onderzoek wees uit dat de behandeling de kans verkleint dat de tumor terugkeert. Lees meer op de website van het UMCG. news-3694 Thu, 28 Feb 2019 16:41:12 +0100 SAVE THE DATE: Evolutie of revolutie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/save-the-date-evolutie-of-revolutie/ Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk om te publiceren en alle andere academische 'ballen' in de lucht te houden. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen? Hoe wilt u beoordeeld worden? Hier gaan we het met elkaar over hebben op 23 mei.

Heeft u een uitgesproken mening over en visie op deze vraagstukken, zet deze conferentie op 23 mei 2019 dan alvast in uw agenda. Mis het niet.

Wat kunt u verwachten?

Verschillende inspirerende sprekers geven hun visie op de wetenschapper in 2030 en wat er nodig is om die te realiseren. Daarna bespreekt u uw visie met andere deelnemers en komen jullie tot mogelijke aanpakken voor het vormgeven van de ‘wetenschapper 2030’. Met deze conferentie maken we samen met NWO een start met het anders erkennen en waarderen van wetenschapper.

Meer informatie

Het programma van de conferentie

]]>
news-3668 Mon, 25 Feb 2019 13:38:54 +0100 Publicatie: onderzoek naar inleiden of afwachten bij zwangerschapsduur van 41 weken https://www.nvog.nl/actueel/publicatie-onderzoek-naar-inleiden-of-afwachten-bij-zwangerschapsduur-van-41-weken/ Op 20 februari verscheen een publicatie in de British Medical Journal met de uitkomsten van een groot multidisciplinair ZonMw doelmatigheidsonderzoek dat door verloskundigen en gynaecologen samen is uitgevoerd. Lees het bericht op de website van de NVOG. news-3666 Mon, 25 Feb 2019 13:01:15 +0100 Tweet: Nieuwe therapie tegen oorsuizen: 'Patiënten zien het leven weer zitten' RTL nieuws https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nieuwe-therapie-tegen-oorsuizen-patienten-zien-het-leven-weer-zitten-rtl-nieuws/ news-3653 Wed, 20 Feb 2019 09:28:41 +0100 Subsidieoproep: kennis over sekse en gender in de praktijk brengen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-kennis-over-sekse-en-gender-in-de-praktijk-brengen/ U kunt vanaf nu uw subsidieaanvraag  indienen, gericht op implementatie van sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk. Het doel van de oproep is om de dagelijkse praktijk meer sekse- en gendersensitief te maken. Deze oproep is een samenwerking met de Hartstichting.  Onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals kunnen gezamenlijk gebruik maken van wetenschappelijke kennis over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg.  Deze wetenschappelijke kennis kunnen zij via deze subsidie  verspreiden, toepassen en borgen in de praktijk. De subsidieaanvraag  moet aan minstens 1 van de 12 inhoudelijke programmathema’s gerelateerd zijn (zie programmatekst). Gehonoreerde projecten ontvangen ondersteuning om het implementatieplan aan te scherpen en hebben een maximale looptijd van 15 maanden. 

Informatiebijeenkomst 26 maart

Op dinsdagmiddag 26 maart 2019 wordt een informatiebijeenkomst over deze oproep georganiseerd in het Holland Heart House in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de subsidieoproep, de advisering door de leden van het patiëntenpanel, de samenwerking met de Hartstichting en het ondersteuningstraject op het plan van aanpak. Uiteraard kunt u uw vragen stellen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gender@zonmw.nl met uw voor- en achternaam, e-mailadres en organisatie. 

Wie kan aanvragen?

De samenstelling van de projectgroep weerspiegelt de nauwe samenwerking van partijen uit onderwijs, praktijk, onderzoek en/of beleid. Ook is er een aanwijsbare rol voor patiënten(vertegenwoordiging). Afhankelijk van de implementatiedoelstellingen betreft de projectgroep daarom een samenwerkingsverband tussen:

 • Zorg- of welzijnsorganisaties
 • Onderwijsorganisaties
 • Patiëntenorganisaties/Patiëntenvertegenwoordiging
 • Beleidsorganisaties
 • Onderzoeksorganisaties

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 15 maanden. In totaal is er voor deze ronde een budget van €600.000,- beschikbaar. Hiervan is €200.000,- gereserveerd voor het thema Hart- en vaatziekten. Een cofinanciering van minimaal 30% van uw begroting is in deze subsidieoproep verplicht. Deze cofinanciering mag bestaan uit menskracht dan 
wel uit middelen.

Deadline: 7 mei 2019, 14.00 

Meer informatie

]]>
news-3620 Thu, 14 Feb 2019 13:15:35 +0100 Behandeling van onbegrepen klachten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/behandeling-van-onbegrepen-klachten/ Veel mensen die bij de huisarts komen met onbegrepen klachten, hebben een ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS). Zij ontwikkelen onbewust lichamelijke klachten waarvoor geen medische reden gevonden kan worden. Deze klachten gaan meestal niet vanzelf weg en leiden vaak tot verminderd functioneren. Het leren omgaan met negatieve gedachten kan hen helpen actief met hun leven verder te gaan, maar de drempel om hiervoor naar een psycholoog te gaan is hoog. Veel huisartspraktijken maken tegenwoordig gebruik van een praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ,) die kortdurende psychische interventies kan uitvoeren, en ook mensen met OSS kan begeleiden. De POH-GGZ kan de drempel voor psychologische begeleiding verlagen.

Uit onderzoek van Dr. J.C. Van der Wouden PhD blijkt dat de mensen die behandeld werden door een POH-GGZ na 12 maanden minder last hadden van pijn en fysiek beter functioneren. Die behandeling is  met name effectief bij patiënten bij wie de klachten niet meer dan enkele jaren aanwezig waren, of bij wie sprake was van minder bijkomende lichamelijke aandoeningen. De interventie is ook kosteneffectief.

Meer informatie

]]>
news-3618 Thu, 14 Feb 2019 11:53:24 +0100 Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toelatingsronde-topspecialistische-zorg-en-onderzoek-geopend/ Vandaag is de toelatingsronde geopend voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Deze ronde, die valt onder de verantwoording van VWS, fungeert als toegangspoort voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen een aanvraag indienen. De deadline van deze toelatingsronde is 28 maart 2019. Het programma TZO heeft als doel om topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs in niet-academische ziekenhuizen te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Het programma is het vervolg op het programma TopZorg, waarvan eerder deze maand de evaluatie is verschenen.

Voor wie

Deze oproep staat open voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.

Besluit VWS

Een door VWS aangestelde toelatingscommissie brengt advies uit aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Deze besluit welke topspecialistische functies doorgaan naar de subsidieronde die later dit jaar opengesteld wordt.

Meer informatie

Het programma TZO
De oproep voor de toelatingsronde
Evaluatie programma TopZorg (pdf)

 

]]>
news-3251 Wed, 06 Feb 2019 09:00:00 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 4 april 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-4-april-2019/ Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk. Voor wie

Het GGG-congres is bedoeld voor onderzoekers, (huis)artsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, apothekersassistenten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, maar ook voor beleidsmakers, koepelverenigingen, farmaceutische industrie, zorgverzekeraars, studenten en patiënten(organisaties).

Samenwerking

Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).

Programma

Het gevarieerde programma met presentaties van recent onderzoek, paneldiscussies en interactieve sessies belicht de resultaten van projecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en andere ZonMw-programma’s, en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Daarnaast komen ter inspiratie en navolging voorbeelden aan bod van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk.

Netwerken

Tijdens de pauzes en de afsluiting van het congres is er volop mogelijkheid voor netwerken op laagdrempelige wijze. Voor zowel professionals als medisch studenten biedt het congres alle gelegenheid tot het genereren en delen van kennis en het vergroten van hun netwerk.

Meer informatie en aanmelden

Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk. Bekijk hier het volledige programma.


Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over het programma Geneesmiddelen? Schrijf u dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief Geneesmiddelen.

 

]]>
news-3564 Mon, 04 Feb 2019 15:27:50 +0100 Wereld Kankerdag 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wereld-kankerdag-2019/ Ieder jaar wordt op Wereld kankerdag wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen. Onderzoek

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker om met kennis de zorg en gezondheid te verbeteren. Meer weten over onze projecten? We hebben een aantal projecten voor u uitgelicht. Bekijk de projecten rondom kanker.

 

]]>
news-3550 Thu, 31 Jan 2019 16:06:27 +0100 Conferentie De Nationale Wetenschapsagenda: Vernieuwende risico’s of risicovolle vernieuwing? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/conferentie-de-nationale-wetenschapsagenda-vernieuwende-risicos-of-risicovolle-vernieuwing/ De Nationale Wetenschapsagenda organiseert op donderdag 7 maart een conferentie voor betrokkenen en geïnteresseerden met als onderwerp: "Vernieuwende risico’s of risicovolle vernieuwing?". Tijdens de conferentie gaan we dieper in op de noodzaak voor vernieuwend onderzoek binnen de Nationale Wetenschapsagenda. De conferentie vindt plaats op donderdag 7 maart van 12:30 tot 17:00 uur in Het Paard, Prinsegracht 12, 2512 GA te Den Haag.

Aanmelden

De conferentie is gratis toegankelijk. U kunt uw deelname registreren op de evenementpagina van de conferentie.

Programma

De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Tijdens de conferentie geven we een update hoe de NWA dat bewerkstelligt en een overzicht van de calls en initiatieven die nu worden uitgerold.

 
Opening nieuwe call

Ook openen we tijdens het congres een nieuwe NWA-call: De Ideeëngenerator. Een laagdrempelig instrument waarmee de NWA ruimte wil bieden voor kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Hoe past dit binnen de ambitie van het NWA programma? Tijdens deze conferentie zullen we dieper ingaan op de waarde van het nemen van risico’s, de relevantie van ‘mislukt’ onderzoek, en de waarde van ongeremde nieuwsgierigheid.

Het volledige programma vindt u op de evenementpagina van de conferentie.

Mocht u vragen hebben over de organisatie van de bijeenkomst of uw aanmelding, dan kunt u deze mailen naar nwa@nwo.nl of bellen naar 070-3440580.

Meer informatie

 

]]>
news-3452 Tue, 15 Jan 2019 11:46:58 +0100 ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-actief-tijdens-de-e-healthweek-2019/ Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport. Met e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. ZonMw draagt daar aan bij door onderzoek en het stimuleren van de implementatie en wij zijn dan ook van harte hoofdpartner van de e-healthweek.

Sessies ‘dementie’ en ‘sport’

Op maandag 21 januari organiseren we twee sessies op de openingsmanifestatie ICT&Health. In de sessie 'E-health voor sport én zorg' gaan we kijken wat de zorg kan leren van innovaties uit de sport. Slimme tools voor lichaamshydratie of krachtmetingen, hoe kunnen we deze toepassen in de zorg? Daarnaast organiseren we de sessie 'Dementie innovaties, gebruik ze!' Er zijn veel e-health applicaties voor dementie. Samen met de deelnemers gaan we ons buigen over de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met dementie en hun naasten deze technologie ook kunnen gebruiken?

E-health in ZonMw projecten

E-health is bij ZonMw in veel programma’s te vinden. De focus is onderzoek naar e-health en het gebruik ervan in de praktijk. Zo onderzochten we het gebruik van een app voor mensen met separatieangst, deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisrevalidatie, werd er een zelfmanagement methodiek ontwikkeld voor mensen met autisme en onderzochten we de inzet van een tabletcoach. Een selectie van deze en meer mooie projecten en projectresultaten hebben wij verzameld op onze speciale e-healthweek pagina.

Meer informatie

ZonMw en de e-healthweek
Activiteiten e-healthweek

 

]]>
news-3420 Thu, 10 Jan 2019 11:19:30 +0100 Blog 'Een aantal weken in New York' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/blog-een-aantal-weken-in-new-york/ In april 2018 ontving Rosa Geurtzen tijdens het ZonMw-symposium 'Doelmatigheid van zorg 2018' een beurs voor haar rol in de PreCo studie: prenatale counseling bij extreme vroeggeboorte, omdat deze studie bijdraagt aan het maken van keuzes in de zorg (choosing wisely). Zij bracht onder meer een bezoek van 4 weken aan een neonatologie-afdeling in New York. Als afsluiting van mijn tijd als AIOS kindergeneeskunde (arts in opleiding tot specialist) liep ik een aantal weken mee op een NICU (Neonatale Intensive Care Unit) in New York. Geweldig om in een ander systeem mee te mogen kijken. Ik werd gastvrij ontvangen.

Er is heel veel anders: de opleidingen zijn anders, de organisatie is anders, de bekostiging is anders, de stad is anders (zeker voor een van oorsprong Achterhoekse :-)) en er is een prachtige diversiteit onder zowel patiënten als medewerkers. En er is ook veel hetzelfde; ook hier probeert men het antibioticagebruik bij neonaten zoveel mogelijk te beperken, ook hier zijn campagnes in het ziekenhuis om de handhygiëne te vergroten, ook hier zijn heel slimme en toegewijde neonatologen bezig om de zorg te verbeteren.

Het leukst zijn de kleine verschillen; waar je leert dat er meerdere wegen zijn naar Rome. Oftewel ‘there is more than one way to skin a cat’. Bijvoorbeeld een ander CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) systeem dan ik gewend ben, namelijk bubble CPAP met tevens een heel andere interface op het gezicht. Hier had ik nog geen mening over, maar er blijkt een berg aan literatuur over te bestaan. Zo zijn er nog veel meer grote en kleine verschillen die je aan het denken zetten. En er zijn ook gewoontes: in een vergadering werd een andere CPAP-interface besproken en overduidelijk afgewezen, terwijl dat de interface is die wij gebruiken. Waarschijnlijk zouden wij andersom hetzelfde kunnen doen, met misschien wel dezelfde argumenten “dat ziet er niet fijn uit voor ouders..”

Choosing wisely

En er zijn ook verschillen waarbij ik onze manier van werken nog meer ben gaan waarderen, met name voor patiënten waarbij er discussie kan zijn over het al dan niet starten of staken van intensieve behandelingen. Tijdens de visite aan bed vroeg de fellow neonatologie (kinderarts in opleiding tot subspecialist) aan het staflid of een discussie over de doelen van de behandeling gevoerd moest worden (het betrof een extreem prematuur met een bloeding in het brein en aan intensieve beademing). Het antwoord was kort: ‘the bleeding is not severe enough to ask parents to withdraw care’. Er vielen mij een aantal zaken op. Men lijkt het eventueel staken van een behandeling alleen te overwegen als het 100% zeker volledig kansloos is. Terwijl wij het als niet ethisch ervaren om door te gaan met een IC-behandeling als het medisch zinloos is (al is dat soms nog lastig te definiëren natuurlijk). En wat als het een ‘voorkeursgevoelig’ besluit betreft (beslissingen waar meer dan 1 mogelijkheid medisch gezien passend of acceptabel is en het proces of de uitkomsten verschillend gewaardeerd kunnen worden)? Bijvoorbeeld een langdurige IC behandeling met onzekere uitkomst en bij overleven een risico op een ernstige beperking? Op deze NICU leek het initiatief voor het eventueel staken van de behandeling in een dergelijke situatie vanuit ouders te moeten komen. Overigens lijken de ouders ook anders te zijn dan de ouders in Nederland. Ze neigen meer tot voortzetting van  intensieve zorg bij een slechte neurologische prognose. Ook is de wet in de staat New York anders: ouders en patiënten hebben hier het laatste woord in beslissingen rondom levenseinde. Tot slot werd het voortzetten van de IC-behandeling voor deze patiënt besproken en besloten in slechts een paar minuten tijdens de dagelijkse visite.

Ik weet helemaal niet wat er in ons team besloten zou zijn, ik ken de ouders niet en ik ken niet alle medische details van dit patiëntje. Wat ik wel heel zeker weet is dat we er meer over gepraat zouden hebben. Zowel met collega’s als met ouders. Omdat je als team een behandeling bent gestart, ben je naar mijn mening ook verantwoordelijk voor het evalueren ervan. Door structurele teambesprekingen word je gedwongen na te denken over de ingeschatte prognose, om een helicopterview aan te nemen en te bedenken of je het goede doet. Bovendien leer je van andere zorgprofessionals (verpleging, artsen, maatschappelijk werk), zeker wanneer je nog in opleiding bent is dat enorm waardevol. En het spreken met ouders is altijd belangrijk, maar zeker als het gaat om een ‘voorkeursgevoelig’ besluit is het essentieel. Hoe staan ouders er in? Welke waardes en voorkeuren hebben zij, wat is belangrijk voor hen? En willen ze een rol in het beslissingsproces? Op deze manier kunnen we de beste beslissingen nemen die passen bij de medische situatie van de kinderen én  bij de ouders. En de uitkomsten van deze beslissingen mogen best anders zijn tussen Amerika en Nederland omdat bijvoorbeeld de ouders anders zijn, maar mijn inziens niet omdat er weinig over gepraat wordt.

Meer informatie

]]>
news-3401 Mon, 24 Dec 2018 12:46:29 +0100 Hartinfarct snel uitsluiten voorkomt onnodige gang naar ziekenhuis https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/hartinfarct-snel-uitsluiten-voorkomt-onnodige-gang-naar-ziekenhuis Een groot deel van de mensen met pijn op de borst heeft geen (dreigend) hartinfarct en hoeft bij nader inzien niet naar het ziekenhuis. Interventiecardioloog Cyril Camaro van het Radboudumc gaat onderzoeken of bij mensen thuis al snel en betrouwbaar is vast te stellen of iemand naar het ziekenhuis moet, of beter naar de huisarts kan. Lees meer op de website van het Radboudumc. news-3372 Mon, 17 Dec 2018 15:23:11 +0100 Subsidieregeling veelbelovende zorg volgend jaar van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieregeling-veelbelovende-zorg-volgend-jaar-van-start/ Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg dusdanig hoog, dat dit het doen van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit belemmert. Voor de vergoeding van zorg en het bijkomend onderzoek om de pakketwaardigheid aan te tonen, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkelt. Naar verwachting wordt in februari 2019 de subsidieregeling veelbelovende zorg gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling staan de criteria waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 19 februari 2019 is er een informatiebijeenkomst over veelbelovende zorg. Er is ook een mailadres opengesteld voor meer informatie en vragen over de nieuwe regeling: veelbelovendezorg@zinl.nl. De subsidieregeling gaat in maart open. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Jaarlijks tot maximaal € 69 miljoen beschikbaar

Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze regeling komen medische technologie, hulpmiddelen en specifieke groepen geneesmiddelen (ATMP’s en off-label geneesmiddelen die al zeven jaar een marktregistratie hebben)  in aanmerking wanneer marktfalen aangetoond kan worden. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het onderzoekstraject volgt binnen zes maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg het basispakket kan instromen. Er komt twee keer per jaar een indieningsmogelijkheid voor de subsidieregeling. Hierbij bestaat de procedure uit een projectidee en een uitgewerkte aanvraag.

Zorgaanbieders en bedrijfsleven werken samen

Bedrijven worden nadrukkelijk aangemoedigd om samen met een zorgaanbieder gebruik te maken van deze regeling. Samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven zorgt ervoor dat aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet wordt en een goed onderzoeksvoorstel wordt geschreven. De aanvraag vanuit verschillende partijen kan uitsluitend door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) ingediend worden. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Kortere en eenvoudigere procedure

De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw en vervangt het huidige programma Voorwaardelijke Toelating dat sinds 2012 bestaat. Met deze nieuwe regeling wordt de doorlooptijd van de voorbereidingsprocedure verkort en vereenvoudigd en is er 2 keer per jaar de mogelijkheid tot indienen. Door deze veranderingen kan veelbelovende zorg als die bewezen effectief en doelmatig blijkt te zijn sneller bij de patiënt terecht komen.

]]>
news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3336 Tue, 11 Dec 2018 08:49:06 +0100 Projectleidersbijeenkomst zorgevaluatie https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/zorgevaluatie/projectleidersbijeenkomst-zorgevaluatie-2018/ Op 2 november was er een projectleidersbijeenkomst. Het onderwerp was de problematiek van patiëntinclusie bij met name zorgevaluatie-onderzoek. Het QuinteT Team van de universiteit van Bristol gaf een presentatie over manieren om de werving van patiënten voor zorgonderzoek te verbeteren. Lees het verslag van de projectleidersbijeenkomst en bekijk de video over patiënteninclusie. news-3317 Thu, 06 Dec 2018 10:11:12 +0100 Briljante Mislukkingen Award Zorg 2018 uitgereikt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/briljante-mislukkingen-award-zorg-2018-uitgereikt/ Op dinsdag 4 december reikte onze directeur Henk Smid, tevens lid van de jury, de publieksprijs van de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2018 uit. De publieksprijs ging dit jaar naar Janneke Wittekoek met de casus ‘Het belang van actieve opsporing bij erfelijke aandoeningen’. Peter Wouters mocht met zijn casus ‘Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?’ de juryprijs in ontvangst nemen. Publieksprijs

Janneke Wittekoek en Manon Houter zetten zich met de Stichting LEEFH in om mensen met een erfelijk verhoogde kans op hart- en vaatziekten, ten gevolge van Familiaire Hypercholesterolemie (FH), vroegtijdig in kaart te brengen. Het lukte niet om het bevolkingsonderzoek naar FH nieuw leven in te blazen. De les? Een goed uitgewerkte businesscase ontbrak bij de poging om weer een bevolkingsonderzoek te realiseren. Dit blijkt essentieel bij het aantonen van rendement van preventie.

Juryprijs

Peter Wouters had een goed doordacht, betaalbaar en uitvoerbaar hartrevalidatieconcept dat stuk liep op de implementatie. Een belangrijke les was dat geldverstrekkers in de zorg moeilijk te overtuigen zijn van het rendement dat innovatie en preventie uiteindelijk opleveren. Dit vraagt om een intensieve benadering van stakeholders en het creëren van draagvlak, niet alleen voor het idee maar ook voor de uitvoer en financiering.

Briljante Mislukkingen

De meest briljant mislukte innovaties in de zorg, innovaties die om uiteenlopende redenen toch niet van de grond zijn gekomen. Waar ging het anders dan gepland, welke lessen vallen er te trekken en hoe kan je die ervaring delen. Dat is waar het bij Briljante Mislukkingen om draait. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) organiseerde deze prijsuitreiking voor de vijfde keer.

]]>
news-3303 Tue, 04 Dec 2018 15:46:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-zwangerschap-en-geboorte/ Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 2 nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Tot 12 maart 2019 kunt u een onderzoeksvoorstel indienen. Met uw onderzoek levert u een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van integrale geboortezorg, prenatale of neonatale screening. Subsidieoproep: Verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg

Het doel van deze subsidieoproep is het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder.

Subsidieoproep: Prenatale screening en neonatale screening

Het doel van deze subsidieoproep is bij te dragen aan het optimaliseren van de prenatale screening of neonatale screening in Nederland.

Kijk voor meer informatie over het programma Zwangerschap en geboorte op de programma pagina.

Let op: ZonMw is overgestapt naar een ander digitaal indiensysteem, ‘Mijn ZonMw’. Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via Mijn ZonMw, zie hier voor meer informatie.

 

]]>
news-3276 Tue, 27 Nov 2018 16:31:00 +0100 Nederlandse positie geboortezorg verbeterd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nederlandse-positie-geboortezorg-verbeterd/ Europese vergelijking van de perinatale sterfte toont aan dat sterfte rond de geboorte in Nederland afneemt. Dat blijkt uit het Euro-Peristat rapport. Met het grootschalige onderzoek is voor de 4e keer de perinatale gezondheid in Europa in kaart gebracht. Perinatale sterfte neemt af

De perinatale sterfte bestaat uit de foetale sterfte (sterfte vóór de geboorte) plus de neonatale sterfte (sterfte na de geboorte). In 2015 was de perinatale sterfte in Nederland 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met het vorige Euro-Peristat-rapport over 2010 is dit een afname van 20%. Nederland steeg hiermee in de Europese rangorde van de 15e naar de 11e plek. Volgens Euro-Peristat zijn deze internationale cijfers het beste te vergelijken als gekeken wordt naar de foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur en de neonatale sterfte vanaf 24 weken.

Kennis uit ZonMw programma’s  

Kennis uit ZonMw-programma’s Zwangerschap en geboorte, DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen dragen bij aan de perinatale en maternale gezondheid.
Projecten bestrijken de hele geboortezorg keten: van preconceptiezorg, zorg tijdens zwangerschap en na de geboorte. De regionale consortia Zwangerschap en geboorte monitoren per regio de perinatale en maternale gezondheidsuitkomsten. De regionale consortia werken momenteel samen aan een artikel over de regionale cijfers.

Meer informatie:

]]>
news-2546 Thu, 22 Nov 2018 10:32:00 +0100 Gehonoreerde projecten in ronde 1 - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerde-projecten-in-ronde-1-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/ In open ronde 1 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) is aan 5 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheidsonderzoek naar de integrale hulpmiddelenzorg. Waar zetten de 5 projecten op in? Aan deze 5 projecten is subsidie toegekend in open ronde 1:

Orthopedische schoenen

Er is een nieuwe zorgprocedure voor het aanmeten en gebruiken van orthopedische schoenen, Hierbij gaat het om een combinatie van digitaal aanmeten en ‘motivational interviewing’. Is deze procedure (kosten)effectiever dan de gebruikelijke zorg voor patiënten met diabetische voetproblematiek? Bekijk het project.

Handprothesen

Is de bionische handprothese (kosten)effectiever dan een standaard handprothese? Binnen dit project worden de handprothese en de integrale zorg hier omheen geëvalueerd. Ook levert dit project een online keuzehulp op voor gebruikers van handprothesen. Bekijk het project.

Gepersonaliseerde orthese

Uit dit project zal blijken hoe (kosten)effectief de gepersonaliseerde orthese zorg is bij patiënten met een neuromusculaire aandoening en ervaren loopproblematiek. Bekijk het project.

Herbruikbaar katheter

Mensen die moeite hebben om hun blaas te legen gebruiken hiervoor wegwerpkatheters. In dit project wordt onderzocht of herbruikbare katheters een goed en (kosten)effectiever alternatief zijn.  Bekijk het project.

Impact van de Module Continentie Hulpmiddelen

Met de Module Continentie Hulpmiddelen wordt het gebruik van incontinentiematerialen afgestemd op de patiënt. In dit onderzoek wordt gekeken of het gebruik van de module ervoor zorgt dat patiënten beter functioneren en hun hulpmiddelen (kosten)effectiever gebruiken als deze module wordt gevolgd. Bekijk het project.

Stimuleringssubsidies

Ook zijn er stimuleringssubsidies toegekend aan 8 projecten.

Open ronde 2

In Open Ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg zijn 11 projectideeën ingediend. Lees meer over de status en tijdpad.

]]>
news-3225 Fri, 16 Nov 2018 12:39:39 +0100 Netwerkvoorbereider voor netwerkvorming rondom onderzoek in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/netwerkvoorbereider-voor-netwerkvorming-rondom-onderzoek-in-de-zorg/ De Federatie Medisch Specialisten en ZonMw willen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen de realisatie van netwerken faciliteren. De inzet van netwerken en consortia rondom onderzoek in de zorg creëert meer mogelijkheden om beter en meer toepasbaar onderzoek te doen en onderzoeksresultaten sneller te kunnen implementeren. Daarom is er voor de wetenschappelijke verenigingen de Netwerkvoorbereider ontwikkeld. Deze Netwerkvoorbereider is een leeromgeving voor netwerkvorming rondom onderzoek in de zorg en biedt ondersteuning bij het opstarten en ontwikkelen van onderzoeksnetwerken

Netwerkvoorbereider.nl is een gezamenlijk initiatief van ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

]]>