ZonMw tijdlijn Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Sun, 15 Dec 2019 00:33:33 +0100 Sun, 15 Dec 2019 00:33:33 +0100 TYPO3 news-4991 Wed, 04 Dec 2019 15:00:00 +0100 Onderzoek naar nieuwe behandeltechniek voor trombose in de lies https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-nieuwe-behandeltechniek-voor-trombose-de-lies De behandelresultaten van een nieuwe techniek om acute trombose in de lies te verhelpen zijn vergelijkbaar met die van de standaardbehandeling. Dat blijkt uit een grootschalig DoelmatigheidsOnderzoek onder leiding van het Maastricht UMC+, uitgevoerd in vijftien Nederlandse ziekenhuizen. news-4949 Thu, 28 Nov 2019 11:18:46 +0100 Terugblik: Zorgevaluatie projectleidersbijeenkomst https://publicaties.zonmw.nl/projectleidersbijeenkomst-zorgevaluatie-2019/ Zorgevaluaties zijn nodig om de kwaliteit van bestaande zorg te waarborgen, maar ze zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren. Tijdens de projectleidersbijeenkomst Zorgevaluatie in Utrecht dachten projectleiders, HTA-specialisten, medisch specialisten, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en beleidsmakers na over mogelijke oplossingen. news-4946 Thu, 28 Nov 2019 09:03:11 +0100 MRI screening mogelijk geschikt voor vrouwen met dicht borstweefsel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mri-screening-mogelijk-geschikt-voor-vrouwen-met-dicht-borstweefsel/ Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel lijken gebaat met aanvullend MRI-onderzoek na de landelijke borstscreening. Omdat deze groep een verhoogde kans op borstkanker heeft en omdat tumoren in de borst door dit dichte klierweefsel moeilijker te zien zijn, is er een onderzoeksgroep van ongeveer 4800 vrouwen samengesteld die na de reguliere screening, aanvullend een MRI-onderzoek kreeg. De resultaten na de eerste ronde van deze DENSE-studie, vandaag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, zijn veelbelovend. Van iedere 1000 vrouwen met heel dicht borstweefsel werd bij 17 van hen borstkanker opgespoord met het aanvullende MRI-onderzoek. Bij deze vrouwen waren in de gewone screening op de röntgenfoto geen afwijkingen te zien.

Vanuit het UMC Utrecht leidt Prof. dr. Carla van Gils van het Julius Centrum samen met dr. Wouter Veldhuis en prof. dr. Ruud Pijnappel van de divisie Imaging & Cancer, de onderzoeksgroep die bestaat uit onderzoekers van acht Nederlandse ziekenhuizen.

Van Gils: “De eerste resultaten zijn positief. Met een aanvullende MRI-scan bij deze groep vrouwen vinden we tumoren die in de reguliere screening niet ontdekt werden. We vinden ze in een eerder stadium. En het komt daarna ook minder vaak voor dat borstkanker buiten het screeningsonderzoek wordt ontdekt. We hopen dat de staatssecretaris van VWS op basis van deze uitkomsten aan de Gezondheidsraad advies zal vragen en het RIVM zal verzoeken een uitvoeringsonderzoek te doen.”

Binnenkort wordt het aanvullende onderzoek afgerond waarbij de gevonden resultaten in rekenmodellen worden ingevoerd. Daardoor kan beter worden ingeschat wat de maatschappelijke impact is. Leidt de vroege opsporing met MRI op lange termijn ook daadwerkelijk tot minder sterfte aan borstkanker en is er minder intensieve en dus minder belastende behandeling nodig? Uiteindelijk moet dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt, want aanvullend MRI-onderzoek geeft ook resultaten die onnodig spanning kunnen veroorzaken. MRI is duurder, belastender, duurt langer dan het röntgenonderzoek en er is een contrastinjectie nodig. Daarbij is MRI zo’n gevoelige techniek dat er ook andere afwijkingen worden gezien. Hoewel dat later geen borstkanker blijkt te zijn, kan het wachten op de uitslag mentaal belastend zijn, soms nog tot lang daarna. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden, waardoor misschien onnodige behandeling plaatsvindt.

Als de voordelen opwegen tegen deze nadelen, is dit een belangrijke stap van de “one size fits all” borstscreening naar "screeningonderzoek op maat”.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door: UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, RadboudUMC, Maastricht UMC+ Amsterdam UMC locatie VUmc, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente), Albert Schweitzer Ziekenhuis, RIVM en Screeningsorganisaties. Gefinanceerd door: ZonMw, Pink Ribbon/A Sisters’Hope, KWF Kankerbestrijding, Bayer en UMC Utrecht.

Bron: UMC Utrecht

Voor meer informatie:

 

 

]]>
news-4923 Mon, 25 Nov 2019 10:02:15 +0100 ECO-STROKE studie - 843004122 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eco-stroke-studie-843004122/ news-4913 Thu, 21 Nov 2019 14:44:10 +0100 Eerste 2 toekenningen vanuit BeNeFIT https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-2-toekenningen-vanuit-benefit/ Het programma BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials), waarin ZonMw en het Belgische KCE hun krachten hebben gebundeld, heeft de eerste twee subsidieaanvragen gehonoreerd. Het gaat om een studie naar het afbouwen van biologics bij psoriasis, uitgevoerd door het Radboudumc en UZ Gent. En een studie die zich richt op het wel of niet opereren van ouderen met een acute hersenbloeding. Deze multicenter trial vindt plaats vanuit het LUMC en UZ Leuven. De eerste subsidieronde vanuit het programma BeNeFIT is bedoeld om ‘comparative effectiveness’ studies uit te voeren, die naast de zorg ook de efficiëntie van de gezondheidszorg gaan verbeteren. Nederlandse en Belgische instellingen voeren hierbij samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uit, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het biedt onderzoekers, maar ook de financierende overheidsorganisaties, een unieke kans elkaar te versterken en van elkaar te leren. Binnen ZonMw zijn de programma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek hierbij betrokken.

Afbouwen van nieuwe generatie biologics bij psoriasis

Dit toegekende project betreft onderzoek naar het afbouwen van nieuwe generatie biologics bij psoriasis. Biologics zijn zeer effectieve middelen voor de behandeling van psoriasis. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dosis van TNFα-blokkerende biologics kan worden verlaagd bij een deel van de patiënten. Van de nieuwe generatie biologics, IL17- en IL23-remmers, is nog niet bekend of dosisvermindering van deze middelen mogelijk is. De nieuwe middelen bezitten andere werkingsmechanismen en veiligheidsprofielen in vergelijking met TNFα-blokkers en worden in toenemende mate voorgeschreven. Daarom is het van belang de mogelijkheden voor dosisafbouw van deze nieuwe biologics tijdig te onderzoeken.
Het onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of een gecontroleerde dosisverlaging van de nieuwe biologics niet slechter is dan de gebruikelijke zorg. Hierbij wordt het percentage langdurige ziekteopvlammingen gemeten en vergeleken tussen twee groepen: afbouwgroep versus normale dosisgroep.

Wel of niet opereren van oudere patiënten met een acute hersenbloeding?

Bij het tweede project staat de behandeling van ouderen met een acute hersenbloeding centraal. Een intracranieel hematoom, in het bijzonder een acuut subduraal hematoom (ASDH), is het meest voorkomende letsel bij ouderen met traumatisch hersenletsel (THL). De chirurgische versus conservatieve behandeling van deze patiëntengroep blijft een belangrijk klinisch en moreel dilemma, omdat het in de meeste gevallen onduidelijk is welke behandeling tot een betere uitkomst leidt. De huidige richtlijnen zijn nauwelijks gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en worden slechts beperkt nageleefd, waardoor er in Nederland en België grote behandelvariatie bestaat voor patiënten met een traumatisch ASDH. In deze prospectieve gerandomiseerde multicenter studie wordt onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van vroege chirurgische hematoomevacuatie versus een conservatief beleid bij ouderen met een traumatisch ASDH. Patiënten zullen 5 jaar worden gevolgd.

Meer informatie

•    België en Nederland investeren samen 6 miljoen euro in klinische studies (november 2017)
•    ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
•    ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek

]]>
news-4891 Tue, 19 Nov 2019 09:18:34 +0100 Bijeenkomst over patiënteninclusie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bijeenkomst-over-patienteninclusie/ Op 5 november 2019 was er een bijeenkomst voor onderzoekers met projecten binnen de programma’s DO, GGG en GGH. Eén van de grote problemen bij klinisch onderzoek is het includeren van patiënten in de studie. Het QuinteT team (Qualitative Research Integrated in Trials) van de universiteit van Bristol was uitgenodigd om hun ervaringen met het optimaliseren van inclusie van patiënten te delen. Geïnformeerde keuze maken

Het team van QuinteT onderzoekt hoe de werving van patiënten voor RCT’s verbeterd kan worden. Zij gaat er in haar aanpak vanuit dat alle geschikte patiënten voor het onderzoek de kans moeten krijgen om een geïnformeerde keuze te maken over het al dan niet meedoen met de RCT. Door voor de patiënt onduidelijke of ongebalanceerde informatie is dat niet altijd het geval. De manier waarop deelnemers uitleg krijgen over het onderzoek en de verschillende behandelopties speelt dus een belangrijke rol bij inclusie.

Het perspectief van de patiënt

Hoe patiënten de manier waarop onderzoekers patiënten hen benaderen en betrekken bij hun studie ervaren, werd verteld door Elja van der Veer, voorzitter van het bestuur van International Mito Patients. Zij gaf onder meer aan dat patiënten niet behandeld willen worden als onderzoeksobject, maar als mens. Om de informatie over het onderzoek te verbeteren helpt het om al bij het opstellen van deze informatie patiënten te betrekken. Een andere tip was om een patiëntenorganisatie partner te maken voor het vinden van deelnemers.

Ervaring vanuit deelnemende centra

Astrid Schut, managing director van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) vertelt hoe ze vanuit de WCN de inclusie bij RCT’s coördineren. Zij stelde dat er veel competenties nodig zijn voor een succesvolle RCT. In een onderzoeksteam zijn er dus mensen met een diverse achtergrond en ervaring nodig. Uit ervaring blijkt dat snelle inclusie begint met een goed protocol, site selectie proces, parallelle processen in de opstart en pro actief communiceren. Alle betrokken moeten goed mee willen en kunnen werken en de tijdlijnen en verwachtingen moeten helder zijn.

Verhaal uit de onderzoekspraktijk

Onderzoeker Max Reijman (PhD) klinisch onderzoeker orthopedie bij het Erasmus MC deelde zijn ervaringen en geleerde lessen. Zijn hoofdboodschap was dat regelmatig persoonlijk contact met alle betrokkenen gedurende de hele looptijd van de studie essentieel is. De studie moet een aanspreekpunt hebben. Die persoon moet zorgvuldig, enthousiasmerend en goed bereikbaar zijn en zelf regelmatig contact zoeken.

Meer informatie

]]>
news-4887 Mon, 18 Nov 2019 10:26:18 +0100 Subsidieoproep Klinische Fellows https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-klinische-fellows/ Vanuit het programma Doelmatigheidsonderzoek is er in de nieuwe subsidieronde van het Talentprogramma Klinische Fellows budget beschikbaar om één talentvolle jonge medisch specialist een Klinisch Fellowship te bieden. Ook vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is er voor een jong talent budget vrijgemaakt. Kliniek en onderzoek verbinden

ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. Gepromoveerde medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, (verpleeg)huisartsen en jeugdartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal- en specialisten ouderengeneeskundige, klinisch chemici of dierenartsen met ervaring op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen een aanvraag indienen.

Bedrag en deadline aanvraag

De subsidie bedraagt maximaal €200.000. Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000 beschikbaar. De deadline voor de aanvraag is 9 januari 2020, 14.00 uur.

Meer informatie

]]>
news-4886 Mon, 18 Nov 2019 09:59:47 +0100 Later afnavelen bij vroeggeboorte https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/later-afnavelen-bij-vroeggeboorte/ Prof.dr. Arjan Te Pas van het LUMC heeft een reanimatietafel ontwikkeld die het mogelijk maakt om te vroeg geboren baby’s alle acute zorg te verlenen zonder de navelstreng eerst door te knippen. Nu heeft hij uit het programma Doelmatigheids-Onderzoek subsidie gekregen om te onderzoeken of het voor gezondheid van de baby beter is om ademhalingsproblemen te behandelen zonder afnavelen. news-4778 Mon, 28 Oct 2019 11:55:28 +0100 'Verbeterde prognose hartfalen door behandeling ritmestoornis' https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/verbeterde-prognose-hartfalen-door-behandeling-ritmestoornis Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben subsidie ontvangen vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek om te onderzoeken of ze de prognose van gecompliceerde hartfalenpatiënten kunnen verbeteren. Omdat hartfalen vaak gepaard gaat met boezemfibrilleren (een veelvoorkomende hartritmestoornis) is de verwachting dat het vroegtijdig blokkeren van de ritmestoornis de levenskwaliteit en levensverwachting verbetert. news-4729 Thu, 17 Oct 2019 10:30:08 +0200 Extra subsidieronde voor Evaluatieonderzoek ZE&GG geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-subsidieronde-voor-evaluatieonderzoek-zegg-geopend/ Een extra subsidieronde voor Evaluatieonderzoek is geopend in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). De thema’s zijn diagnostiek en follow-up/nazorg, binnen zowel het medisch als verpleegkundig domein. De oproep en thema’s zijn vastgesteld met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen Medisch Specialistische Zorg. De deadline voor het indienen van een projectidee is 28 november 2019. Doel subsidieoproep

Het programma ZE&GG is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van alle partners aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is, zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft.
Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De inhoud van het programma staan omschreven in de ZE&GG rapportage.

Meer informatie

Subsidieoproep: Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019

]]>
news-4704 Thu, 10 Oct 2019 15:44:08 +0200 Vooruitgang bij behandeling buikvlieskanker https://nos.nl/artikel/2305384-vooruitgang-bij-behandeling-buikvlieskanker-mede-door-nederlandse-deskundigen.html Elk jaar krijgen zo'n 3.500 patiënten de diagnose buikvlieskanker. De prognose is slecht, al is het beeld de afgelopen 15 jaar gunstiger geworden. Nederlandse artsen en onderzoekers hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld en behoren wereldwijd tot de wetenschappelijke voorhoede op dit gebied. Naar de effectiviteit van de behandeling bij naar het buikvlies uitgezaaide maagkanker loopt nu een studie binnen DoelmatigheidsOnderzoek. news-4703 Mon, 07 Oct 2019 15:13:00 +0200 Nieuwe internationale richtlijn voor kinderen met BPD https://www.longfonds.nl/nieuws/nieuwe-internationale-richtlijn-voor-kinderen-met-bpd BPD is een longziekte die vooral voorkomt bij kinderen die te vroeg geboren zijn. De richtlijn geeft aanbevelingen voor de beste behandeling van BPD. Vanuit DoelmatigheidsOnderzoek is een studie gestart waarin wordt onderzocht wat de beste ondergrens is voor extra zuurstof. Met de onderzoeksresultaten kan de richtlijn verder aangescherpt worden zodat kinderen met BPD een zo goed mogelijke start krijgen, iets waar ze hun hele leven wat aan hebben. news-4559 Tue, 17 Sep 2019 14:39:32 +0200 Inschrijving geopend - Congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-2019/ Op donderdag 12 december 2019 organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het Ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. Schrijf u vandaag nog in! news-4512 Mon, 09 Sep 2019 09:55:00 +0200 Nieuw: Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-kickstarter-patientenparticipatie-bij-onderzoek/ Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je patiënten of cliënten zinvol bij je onderzoek? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? En hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? Onderzoekers kunnen nu voor de antwoorden terecht op de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek op www.participatiekompas.nl/kickstarter. De Kickstarter biedt informatie en advies over patiëntenparticipatie, toegespitst op wetenschappelijk onderzoek. Hij maakt onderzoekers wegwijs en geeft ze handvatten om participatie in hun onderzoek vorm te geven. Met dossiers over belangrijke en relevante thema’s die onderzoekers zelf hebben aangedragen.

Cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers

De website is ontwikkeld door PGOsupport samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorm en inhoud zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld in cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers.
Het project is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw, Alzheimer Nederland, Harteraad, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Alle soorten onderzoek en in iedere fase

Patiëntenparticipatie is zinvol in alle soorten onderzoek en in alle fases. Van fundamenteel onderzoek tot klinisch of toegepast. En van het bepalen van een onderzoeksagenda en het schrijven van een voorstel, tot het uitvoeren en afronden van een onderzoek. De Kickstarter bestrijkt dan ook alle soorten van en fases in wetenschappelijk onderzoek.

Informatie op maat

De Kickstarter biedt informatie op maat voor alle vragen en situaties van onderzoekers. Of het nu gaat om de basis: vormgeven aan patiëntenparticipatie, of om het verdiepen van de inbreng van patiënten. Of hoe je ervaringsdeskundigen vindt en hoe om te gaan met voorwaarden van subsidiegevers.

Bewezen meerwaarde

Uiteraard bevat de Kickstarter een pagina met informatie over de bewezen meerwaarde  van patiëntenparticipatie. Naast relevanter onderzoek is dat onder meer inzicht in wat patiënten acceptabel vinden en meer en betere communicatie over de resultaten van onderzoek.

Jolanda Huizer, programmamanager bij ZonMw onder andere voor het beleidsspeerpunt Participatie: ‘Voor ons is het vanzelfsprekend dat je in projecten samenwerkt met ervaringsdeskundigen. Maar we begrijpen dat onderzoekers nog wel vraagtekens hebben hóé zij dat kunnen doen. Deze Kickstarter, ontwikkeld samen met onderzoekers, is hiervoor heel praktisch en gebruiksvriendelijk. Zo maken we het onderzoekers gemakkelijker om ervaringsdeskundigen betekenisvol te betrekken.’

Wegwijzer van en voor betrokken partijen

De Kickstarter is speciaal voor onderzoekers gemaakt. Met specifieke informatie en antwoord op vragen die bij onderzoekers leven. De Kickstarter is een onderdeel van een bredere website over patiëntenparticipatie: participatiekompas.nl. Participatiekompas biedt methoden en tools, praktijkvoorbeelden en publicaties over patiëntenparticipatie voor alle betrokken partijen: beleidsmakers, zorgprofessionals en organisaties van patiënten en cliënten.

Naar de Kickstarter

Je  vindt de Kickstarter op www.participatiekompas.nl/kickstarter

Meer informatie

Meer weten over samenwerken met cliënten of patiënten in alle fasen en alle vormen van onderzoek?

]]>
news-4494 Mon, 02 Sep 2019 10:44:33 +0200 Wat is doelmatigheidsonderzoek? https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/wat-is-doelmatigheidsonderzoek/ Doelmatigheid in de zorg wordt onderzocht door twee verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken op het gebied van effecten en kosten. ZonMw draagt hieraan bij door dit soort onderzoek te financieren met subsidies. Maar hoe ziet zo'n onderzoek er precies uit? news-4425 Thu, 08 Aug 2019 14:38:35 +0200 Aanpassing subsidieoproep voor de Open ronde 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanpassing-subsidieoproep-voor-de-open-ronde-2021/ Op 8 augustus 2019 is een herziene versie van de subsidieoproep Open Ronde 2021 online geplaatst. De tekst in de eerdere versie leek te suggereren dat onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en zelfstandige zorgprofessionals niet als mede-aanvrager kunnen optreden. Dat is echter wel mogelijk. Toelichting

Op pagina 5 staat nu onder de kop ‘Wie kan aanvragen’:
‘Samenwerking binnen het projectteam met onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en zelfstandige zorgprofessionals wordt aangemoedigd. Deze partijen kunnen als mede-aanvrager in de subsidieaanvraag worden opgenomen.’

Subsidieoproep

Bekijk de subsidieoproep Open Ronde 2021

]]>
news-4384 Fri, 26 Jul 2019 12:06:17 +0200 Minder operaties wanneer patiënt betrokken is bij keuze wel of niet opereren https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4110745600 Patiënten die samen met de arts kiezen tussen afwachten of opereren bij galstenen of liesbreuk laten zich minder snel opereren. Volgens de onderzoekers zou een landelijke invoering van keuzehulpen kunnen leiden tot een potentiële kostenreductie van ruim 19 miljoen euro. Hoe reëel die schatting is en welk effect dit op de tevredenheid van patiënten heeft wordt nader onderzocht binnen het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek. news-4382 Fri, 26 Jul 2019 12:03:27 +0200 Operatie moet levenslang dragen van armkous overbodig maken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/operatie-moet-levenslang-dragen-van-armkous-overbodig-maken/ news-4358 Mon, 22 Jul 2019 09:50:01 +0200 Save the date: Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/save-the-date-congres-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-2019/ Reserveer donderdag 12 december 2019 in uw agenda. Deze dag organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het Ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We brengen alle betrokken partijen bij elkaar in de regio Midden-Nederland (locatie volgt), om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan het optimaliseren van de hulpmiddelenzorg. Elke hulpmiddelengebruiker moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past in de persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan.

Sinds 2016 werken patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten intensief samen aan kwaliteitsstandaarden voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Tijdens dit congres gaan we graag met u in gesprek over actuele ontwikkelingen in de sector op het gebied van innovatie, technologie en onderzoek.

Hulpmiddelenzorg in het centrum van de aandacht

We betrekken u bij de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg en bespreken het verloop rondom het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de al ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Daarnaast informeren we u graag over het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We presenteren mooie voorbeelden van lopend doelmatigheids-onderzoek binnen de extramurale hulpmiddelenzorg. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de samenwerking tussen relevante partijen in het hulpmiddelenveld en de keuze voor een passend onderzoeksdesign.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de hulpmiddelenzorg: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers, ontwikkelaars, leveranciers, producenten en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Binnenkort volgt op de website en in de nieuwsbrief DoelmatigheidsOnderzoek meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen Jonker via hulpmiddelen@zonmw.nl.

]]>
news-4328 Tue, 16 Jul 2019 09:56:23 +0200 Sporten als behandeling voor depressie? https://www.propersona.nl/Nieuws/?id=369&Sporten+als+behandeling+voor+depressie%25253F Dat sporten goed is voor je gezondheid wisten we al. Sporten kan bij behandeling van depressie zelfs even effectief zijn als medicatie of psychotherapie. Maar vermindert sporten ook de kosten die gepaard gaan met depressie? Dr. Janna Vrijsen heeft voor het Sporten Versterkt-onderzoek vanuit het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek subsidie toegekend gekregen om antwoord te geven op onder andere deze vraag. news-4322 Fri, 12 Jul 2019 15:15:37 +0200 14 nieuwe doelmatigheidsprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/14-nieuwe-doelmatigheidsprojecten-van-start/ Begin juli 2019 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma Doelmatigheids-Onderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. De projecten


The THumb osteoarthritis Exercise TriAl (THETA); a multicenter, randomized controlled trial on exercise therapy with an orthosis compared to an orthosis alone in patients with thumb base osteoarthritis
Drs. R.M. Wouters (Erasmus MC)
In de THETA-study wordt bij patiënten met artrose van het duimbasisgewricht het effect van een combinatie van spalk- en oefentherapie onderzocht, in plaats van alleen spalktherapie. Er zal specifiek worden gekeken of de combinatiebehandeling meer afname in pijn zal laten zien en of er een verschil is in het aantal patiënten dat later alsnog een operatie nodig heeft.

The (cost-)effectiveness of patient-tailored interdisciplinary Medical Specialist Cancer Rehabilitation compared with usual care in patients with complex adverse effects of cancer or the treatment
Dr. A.H. Vrieling (UMCG)
In Nederland leven meer dan 600.000 mensen met kanker of de lichamelijke, psychische of sociale gevolgen ervan. In dit onderzoek wordt bekeken wat het effect is van medisch specialistische oncologische revalidatie op de kwaliteit van leven, de lichamelijke fitheid, het activiteitenniveau, de stemming en de (arbeids)participatie van mensen die kanker hebben gehad. In de uitkomsten worden naast de afname van zorgconsumptie ook maatschappelijke kosten meegenomen.

Dedicated MR imaging vs surgical staging of peritoneal carcinomatosis in colorectal cancer patients; a randomised multicenter trial.
Dr. M.J. Lahaye Arts (NKI)
Om patiënten met colorectaal carcinoom en peritoneale metastasen optimaal te behandelen is een complete cytoreductieve chirurgie essentieel. Behoudens een kijkoperatie is er geen goede methode om in te schatten of complete cytoreductieve chirurgie mogelijk is. In deze studie wordt gekeken of MRI een accurate en kosteneffectieve methode is om te voorspellen of een complete CRS mogelijk is.

Paravertebral catheter versus Epidural analgesia in Minimally Invasive Esophageal Resection: a randomized controlled multicenter trial (PEPMEN trial)
Prof. dr. R. van Hillegersberg (UMCU)
In deze studie worden de pijncontrole, bijwerkingen, kwaliteit van herstel, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, en kosteneffectiviteit van twee behandelingen vergeleken bij patiënten waarvan de slokdarm is verwijderd.  Het gaat om de behandeling om de pijn te stillen met een katheter langs de ruggewervels en de (gebruikelijke) behandeling met epidurale (buiten het vlies van het ruggenmerg) pijnstilling.

The Effect of Appendectomy in Ulcerative Colitis patients with active disease: COlonic Salvage by Therapeutic Appendectomy (COSTA study)
Dr. C. Buskens (Amsterdam UMC)
Het doel van deze studie is het vergelijken van de effectiviteit van het verwijderen van de blinde darm (appendectomie) met standaard zorg (medicatie en/of verwijderen van een deel van de dikke darm) in patiënten met actieve colitis ulcerosa (ontstekingsziekte van de dikke darm).

How should we treat a patient with a distal radius fracture after closed reduction? A cluster RCT
Dr. J.W. Colaris (Erasmus MC)
Er wordt onderzocht of het effectiever is om bij een gebroken pols onderarmgips te plaatsen in plaats van een onderarmspalk om de twee botdelen bij elkaar te houden.

Adjunctive physical exercise to improve psychological and pharmacological treatment outcomes in major depressive disorder: cost-effectiveness analysis alongside a randomised comparison of usual care versus enhanced care
Dr. J.N. Vrijsen (Pro Persona Expertisecentrum Depressie)
Onderzocht wordt of het toevoegen van sport aan de behandeling met standaard zorg effectief is bij mensen met zware depressiviteit.

Cost-effectiveness and effectiveness of rubber band ligation versus sutured mucopexy versus haemorrhoidectomy in patients with recurrent haemorrhoidal disease: a multicentre, randomized controlled trial
Dr. S.O. Breukink (Maastricht UMC+)
In dit onderzoek worden drie verschillende behandelvormen voor terugkerende aambeien onderzocht: het afknijpen van de bloedtoevoer naar de aambei met een rubberen bandje, het ophangen van de aambei aan het omliggende weefsel met een hechting en operatieve verwijdering van de aambei. Er wordt gekeken naar wel of geen terugkeer van aambeien, patiëntervaringen en de kosteneffectiviteit.

Outcome and cost-effectiveness of a dynamic Lucerne-cast versus immobilization by forearm-cast in patients with FraCtures (neck, sHaft, intra-Articular) of the MetacarPAl bone, requirinG Non-operative trEatment. (CHAMPAGNE-study)
M.Sc. D.A. Salentijn (Maasstad Ziekenhuis)
Onderzocht wordt of een behandeling met een bewegingsbrace (Lucerne brace) effectiever is dan met het gebruikelijke onderarmgips bij patiënten met gebroken middenhandsbeentjes.

Effectiveness and cost-effectiveness of internet-based treatment of insomnia in depressed patients treated at a mental healthcare institution
Dr. D.J.F. van Schaik (GGZinGeest)
Onderzocht wordt of de toevoeging van een behandeling via internet (i-Sleep) aan gebruikelijke zorg voor depressie kosteneffectief in vergelijking met alleen gebruikelijke zorg voor patiënten met depressie en bijkomende slapeloosheid.

The value of a decision aid for shared decision making in surgical and orthopedic practice. A multicenter costeffectiviness analysis.
Dr. P.R. de Reuver MD PhD (Radboud Universiteit Nijmegen)
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de kosteneffectiviteit van een keuzehulp. Met zo’n keuzehulp worden samen met de patiënt beslissingen genomen over zijn of haar behandeling. Het onderzoek richt zich op beslissingen bij de vier meest voorkomende orthopedische en chirurgische behandelingen.

The SIX (Shoulder Injection and eXercise) Study; A pragmatic study for the treatment of persistent shoulder pain in primary care
Dr. J. Runhaar (Erasmus MC)
Onderzocht wordt of bij mensen met aanhoudende schouderklachten oefentherapie effectiever is dan een corticosteroïd injectie.

GOLD study: Glioblastoma, Optimizing Logistics and Dose.
Dr. J.J.C. Verhoeff (UMCU)
Onderzocht wordt of bij mensen met een kwaadaardige hersentumor een verkorte bestralingsserie van 6 behandelingen in 2 weken en chemotherapie net zo effectief, maar comfortabeler is in vergelijking met de standaard serie van 30 bestralingen in 6 weken en chemotherapie.

Time-limited versus open-ended treatment for anorexia nervosa: a health-economic evaluation alongside two paired prospective cohorts
Prof. dr. A.A. van Elburg (Altrecht)
Onderzocht wordt of patiënten met anorexia nervosa baat hebben bij drie nieuwe, in tijd gelimiteerde, psychologische behandelingen in vergelijking met topklinische gespecialiseerde eetstoornis behandeling conform de richtlijn. Dit zou de behandelduur verkorten van ongeveer 18 maanden naar ongeveer 9 maanden.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Nieuwe subsidieoproep

Inmiddels staat de subsidieoproep voor de Open Ronde 2021 online. De deadline voor het indienen van projectideeën is 12 september 2019 om 14.00 uur.

]]>
news-4314 Thu, 11 Jul 2019 11:23:17 +0200 HIPEC-behandeling bij eierstokkanker kosteneffectief in Nederlandse situatie https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/hipec-behandeling-bij-eierstokkanker-kosteneffectief-in-nederlandse-situatie/ Een buikspoeling met verwarmde chemotherapie (HIPEC) is kosteneffectief bij vrouwen die een operatie ondergaan voor eierstokkanker die is uitgezaaid naar de buikholte, zo blijkt uit ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek dat deze week is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology. Eerder onderzoek naar deze behandeling wees uit dat deze vrouwen langer leven na HIPEC. news-4306 Tue, 09 Jul 2019 15:01:33 +0200 Nieuwe subsidieoproep: DoelmatigheidsOnderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-doelmatigheidsonderzoek/ Wil je bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland? Er kunnen weer projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek is € 11,5 M beschikbaar. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 800.000 worden aangevraagd. Wat is doelmatigheidsonderzoek?

Doelmatigheidsonderzoek richt zich op een weging van effecten en kosten, waarbij een interventie wordt vergeleken ten opzichte van de standaardzorg in Nederland of afwachtend beleid.

Om welke interventies gaat het?

Het gaat om interventies die diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg betreffen. Deze interventies (kunnen gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of het zorgpakket van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samenwerking

In ieder project moet er een samenwerking zijn tussen meerdere medische en/of gezondheidscentra, waaronder ook niet-universitaire centra.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.

Deadline

U kunt tot 12 september 2019, 14.00 uur uw projectidee indienen.

Meer informatie

Bekijk de volledige oproeptekst.

]]>
news-4292 Mon, 08 Jul 2019 11:00:00 +0200 Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veronique-timmerhuis-nieuwe-directeur-zonmw/ Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw. ZonMw is zeer verheugd met haar nieuwe directeur vanwege haar bestuurlijke ervaring, haar brede inhoudelijke beleidskennis met raakvlakken naar zorg en gezondheid, haar kennis van wetenschaps- en innovatiebeleid en haar ervaring om in complexe netwerken te opereren. Véronique Timmerhuis: 'ZonMw is een prachtige en interessante organisatie die opereert op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk in alle dynamiek van een snel veranderend veld van zorg en gezondheid. Ik kijk er enorm naar uit om met alle partners en medewerkers de goede positie van ZonMw verder uit te bouwen, te verankeren en waar nodig bij te stellen. Het is een eer om als directeur ZonMw aan de slag te gaan, ik zal dit met enthousiasme gaan doen.' 

Verbindend leiderschap

Jeroen Geurts bestuursvoorzitter ZonMw: 'Het bestuur van ZonMw is onder de indruk van het verbindend leiderschap van Véronique Timmerhuis en haar track record op het gebied van kennis- en innovatiebeleid. Zij zal voor ZonMw een prettige en kundige gids in de verdere ontwikkeling van ZonMw zijn.'

Véronique Timmerhuis is opvolger van Henk Smid en start per 1 november met haar inwerkprogramma bij ZonMw. Henk Smid vervult na 1 januari 2020 een parttime adviseursrol bij ZonMw.

Over Veronique Timmerhuis

Véronique Timmerhuis is vanaf 2007 algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor heeft zij gewerkt als secretaris/directeur bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en als senior-onderzoeker bij het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies van de Universiteit van Tilburg. Véronique Timmerhuis promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Wetenschapsorganisaties in verandering. Keuzen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid’. Véronique Timmerhuis heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

]]>
news-4288 Thu, 04 Jul 2019 11:52:08 +0200 Studie naar beste behandeling voor hardnekkige aambeien https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/studie-naar-beste-behandeling-voor-hardnekkige-aambeien Het Maastricht UMC+ start een onderzoek naar de beste behandeling voor steeds weer terugkerende aambeien, een aandoening waar jaarlijks 15.000 Nederlanders voor worden behandeld in het ziekenhuis. ZonMw-DoelmatigheidsOnderzoek financiert de studie de komende vier jaar met ruim zes ton subsidie. De onderzoekers kijken zowel naar behandeluitkomsten als naar de kosteneffectiviteit van drie verschillende behandelvormen. news-4259 Fri, 28 Jun 2019 08:23:41 +0200 MijnIBDcoach wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/mijnibdcoach-wint-wetenschaps-en-innovatieprijs-2019 MijnIBDcoach van de maag- darm- leverartsen is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019. De onderzoekers toonden aan dat het gebruik van telemonitoring bij patiënten met de chronische darmaandoening IBD leidt tot betere zorguitkomsten en aanzienlijk lagere zorgkosten. 24 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs. news-4258 Fri, 28 Jun 2019 08:08:16 +0200 Onderzoek naar het effect van magnetische hersenstimulatie (rTMS) op depressieve symptomen https://nedkad.nl/news/onderzoek-naar-effect-magnetische-hersenstimulatie-rtms-op-depressieve-symptomen/ In de DETECT studie van het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek wordt het effect onderzocht van magnetische hersenstimulatie (rTMS) op depressieve symptomen, in vergelijking met de gebruikelijke medicamenteuze behandeling met antidepressiva. Ook worden de kosten van de twee behandelingen vergeleken. news-4249 Thu, 27 Jun 2019 10:02:12 +0200 Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend/ De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is weer gestart. Projectideeën kunnen van donderdag 27 juni tot dinsdag 27 augustus vóór 14.00 uur ingediend worden. Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De subsidieregeling voorziet daarin. Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze ronde is € 29 miljoen beschikbaar. Het Zorginstituut voert de regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Projectideeën 1e ronde 2019

De subsidieregeling wordt 2 maal per jaar opengesteld. In de eerste subsidieronde zijn in totaal 24 projectideeën ingediend. ‘Dat aantal is hoger dan verwacht’, aldus projectleider Amr Makady.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling en de procedure is te vinden op de website van het Zorginstituut

]]>
news-4217 Fri, 21 Jun 2019 16:30:00 +0200 Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rapportage-zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-overhandigd/ Op 21 juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg. Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. Uitgangspunt is dat over 5 jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In het programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om het continue werken volgens de kwaliteitscyclus te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand te brengen.

Concrete acties

De rapportage omschrijft de ambitie voor de komende 5 jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren. Enkele voorbeelden hierbij zijn:

  • Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
  • De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg programma van Zorginstituut Nederland).
  • Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.

Samen

Er is al veel expertise op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik bij de HLA-partijen. Die expertise is nu gebundeld en ingebracht in het plan van aanpak. De kracht van het programma is dat het een gezamenlijk initiatief is van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Dit zijn de Patiëntenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS. Het programma wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland en heeft ZonMw als strategisch partner.

Minister Bruno Bruins is positief over de constructieve samenwerking die de partijen rond dit ingewikkelde vraagstuk met elkaar zijn aangegaan. “Binnen vier maanden is er een zeer ambitieus stappenplan opgesteld. Complimenten daarvoor. In honkbaltermen: het eerste honk is nu bereikt, maar we zijn nog niet over de thuisplaat. Er wordt al veel gesproken over wat zinnige zorg is en wat niet; of de patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft. Dergelijke afwegingen moet je maken op basis van feiten. En precies dat gaan alle betrokken partijen de komende jaren doen. Evaluatie van geleverde zorg en implementatie van onderzoeksresultaten staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel is dat de zorg die we met z’n allen leveren aantoonbaar zinnig is. Dat is niet alleen in het belang van patiënten, maar ook van de premiebetaler en dus van ons allemaal”, aldus Bruins.

Meer informatie

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Bijlage 3 - Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

Bijlage 4 - Plan van Aanpak ZE&GG

Bijlage 5 - Inventarisatie initiatieven zorgevaluatie en gepast gebruik SiRM

Bijlage 6 - Analyse Governance structuur KPMG

]]>
news-4215 Fri, 21 Jun 2019 09:35:19 +0200 Rechtzetten neustussenschot verbetert kwaliteit van leven https://www.radboudumc.nl/nieuws/2019/rechtzetten-neustussenschot-verbetert-kwaliteit-van-leven Een correctie van het neustussenschot is de meest uitgevoerde KNO-behandeling bij volwassenen. Of deze behandeling ook effectief is, was nooit goed onderzocht. Uit recent ZonMw doelmatigheidsonderzoek blijkt dat deze behandeling effectief is. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe. Lees meer op de website van het Radboudumc.