ZonMw subsidieoproepen Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Tue, 04 Oct 2022 05:33:47 +0200 Tue, 04 Oct 2022 05:33:47 +0200 TYPO3 news-3545 Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +0200 ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-implementatie-science-practitioner-fellowship/ Deze persoonsgebonden implementatie fellowship subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is een gezamenlijke oproep vanuit zeven verschillende ZonMw-programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, Zwangerschap en Geboorte. news-8613 Mon, 16 May 2022 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023 Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-2021-2023-ronde-5/ Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. news-8889 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-voorbereidende-studies-ronde-2/ In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.