Er komen steeds meer e-health toepassingen voor de zorg op de markt. Maar werken ze ook? Heeft een patiënt er baat bij? Die vraag wordt beantwoord door doelmatigheidsonderzoek. Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek lopen er verschillende projecten die de effectiviteit van e-health toepassingen in de zorg onderzoeken.

Incontinentiebehandeling via een app

In het onderzoek van dr. M.H. Blanker (UMCG) ‘E-health in Incontinence: from U-Pad to I-Pad’ wordt nagegaan of de behandeling van ongewenst urineverlies (incontinentie) bij vrouwen via een app op de smartphone of tablet, net zo goed werkt als de normale behandeling door de huisarts. Hiervoor worden vrouwen die de huisarts bezoeken met incontinentieklachten door middel van loting verdeeld over een groep die de standaardzorg krijgt en een groep die een behandelprogramma via een app volgt. Na 4 en 12 maanden wordt gekeken hoe het gaat met de incontinentie en hoe tevreden vrouwen zijn over het behandelresultaat. Ook worden de kosten vergeleken. Als de App-behandeling werkzaam is, zal het een goedkoper alternatief zijn voor de standaardzorg. Als de App na het onderzoek beschikbaar komt voor iedereen, wordt de zorg voor vrouwen met incontinentie toegankelijker: ook vrouwen die moeite hebben om hulp te vragen voor hun probleem, of die er zelf mee aan de slag willen, kunnen er dan gebruik van maken. Lees hier meer.

E-health aandachtstraining tegen verslaving

Mensen die verslavende middelen misbruiken hebben relatief sterk de neiging hun aandacht automatisch te richten op informatie die te maken heeft met het gebruik van deze middelen. Daarbij kunnen ze hun aandacht weer moeilijk herrichten, wat hunkering naar het middel versterkt. Onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om met behulp van een computerspel mensen te trainen om hun aandacht automatisch te herrichten, weg van het verslavende middel. In het huidige project ‘Internet-based attentional bias modification training as add-on to regular treatment in alcohol or cannabis dependent outpatients’ van prof. dr. P.J. de Jong (UMCG) wordt een e-health aandachtstraining toegevoegd aan de reguliere behandeling van 3 verslavingszorginstellingen. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op het middelengebruik, de behandeluitkomst en op terugval. Tevens wordt verwacht dat de extra kosten hiervan worden overtroffen door de gezondheidswinst. Lees hier meer.

Zelfhulpcursus voor patiënten met netvliesaandoening

Netvliesaandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van verlies van gezichtsvermogen bij oudere volwassenen. Een medicamenteuze remming van de groeifactor VEGF (vascular endothelial growth factor) kan een gunstig effect hebben. Een patiënt ontvangt hierbij herhaaldelijke injecties in het oog wat een verslechtering van het zicht kan voorkomen. De effecten verschillen echter sterk per patiënt.
Het proces naar steeds verdergaande visusbeperking en onzekerheid rondom de werking van de anti-VEGF injecties kan grote invloed hebben op het psychosociaal welbevinden van patiënten. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 patiënten depressie of angstklachten ervaart. Om patiënten hierbij te ondersteunen wordt via internet een zelfhulpcursus (genaamd E-PsEYE) aangeboden, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Deze interventie vraagt relatief weinig inspanning van professionals. In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek ‘Economic evaluation of an e-mental health intervention for patients with retinal exudative diseases (E-PsEYE) who receive intra-ocular anti-VEGF injections: RCT’ stelt dr. H.P.A. van der Aa (Amsterdam UMC) de kosteneffectiviteit van deze interventie vast. Lees hier meer.

E-health therapie voor depressie bij dialyse

Het project ‘DIVERS-II: Treating depression in dialysis patients with a tailored eHealth cognitive based treatment: A cluster randomized controlled trial’ onderzoekt dr. C.E.H. Siegert (OLVG) een nieuw ontwikkelde zelf-hulp behandeling voor depressieve klachten bij mensen met eindstadium nierfalen die dialysetherapie krijgen. In samenwerking met patiënten en zorgverleners is er een ehealth behandeling op maat gemaakt. Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op de praktische problemen die mensen dagelijks ervaren. Hierbij wordt er ondersteuning geboden door psychologen. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de behandeling, dit terwijl we weten dat depressie veel voorkomt in deze groep. Er wordt gekeken of de behandeling werkt en kosten-effectief is. Als blijkt dat de behandeling goed werkt dan wordt de inhoud van de behandeling gratis ter beschikking gesteld aan alle dialyse-afdelingen in Nederland. Op die manier hopen wij de kwaliteit van leven te verbeteren van deze groep patiënten. Lees hier meer.

Online hypnotherapie bij PDS

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) is één van de meest voorkomende oorzaken van langdurige buikklachten. De onderliggende oorzaak van PDS is nog niet helemaal duidelijk, waardoor de behandeling vaak moeilijk is. Een van de behandelingen die wel effectief is gebleken is hypnotherapie. Bij deze behandeling wordt via diepe ontspanning door een therapeut de focus gelegd op een gezond lichaam. Conventionele hypnotherapie heeft nadelen: de patiënt moet meerdere keren een afspraak maken met een hypnotherapeut, dit kost tijd en ook geld. Online hypnotherapie lijkt in dit opzicht aantrekkelijk en kan ook de drempel verlagen voor de patiënt om deze behandeling te ondergaan. Het doel van het onderzoek ‘Face-to-face vs Online Hypnotherapy for the treatment of Irritable Bowel Syndrome (FORTITUDE)’ van dr.D. Keszthelyi (MUMC+) is de werkzaamheid van hypnotherapie in de vorm van online hypnotherapie en hypnotherapie gegeven door een therapeut te vergelijken. Verder zal er gekeken worden naar langetermijneffecten en kosten van de behandelingen. Lees hier meer.

Wiskundig model om kosten en effecten van psychotherapie te evalueren

Depressie is een veel voorkomende aandoening. Psychotherapie via internet is een bewezen effectieve behandeling voor depressie die steeds vaker wordt ingezet. Het is echter onduidelijk of psychotherapie via internet op de lange termijn kosteneffectief is in vergelijking met standaard zorg. Het doel van het onderzoek ‘Long-term cost-effectiveness of Internet-based treatments for depression’ van prof. J.E. Bosmans (Amsterdam UMC) is om een wiskundig model te ontwikkelen waarmee we de kosten en effecten van psychotherapie via internet in vergelijking met standaard zorg kunnen evalueren. In dit model maken ze gebruik van data uit eerder uitgevoerde wetenschappelijke studies en van data uit de literatuur. Lees hier meer.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website