ZonMw, FNO en Edwin van der Sar Foundation bundelen de krachten voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation ondertekenden op woensdag 6 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met dit gezamenlijk project als voorbeeld willen ze de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen.

De groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel heeft door het opgelopen letsel een ander toekomstperspectief gekregen. Zij ervaren onder andere drempels bij het betreden van de arbeidsmarkt, bij opleiding en scholing. ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation willen deze groep een impuls geven om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. De meerwaarde van dit gezamenlijke project bestaat uit het samenvoegen van de expertise en de netwerken van de drie organisaties.

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel en werk

De samenwerking spitst zich toe op de problemen die jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (tot 30 jaar) hebben rond het thema werk.
Doel is:
-    het in kaart brengen van de problemen die de jongeren ervaren en mogelijke oplossingen
-    het inventariseren van de (financiële) rol van gemeenten
-    komen tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het project

Het gezamenlijk project betreft ‘de Class’, waarbij jaarlijks een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. De Edwin van der Sar Foundation wil ‘de Class’ graag verder voortzetten en versterken, met financiële steun en met behulp van wetenschappelijke onderbouwing.
Het project wordt afgerond in februari 2019 met een eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

Persoonlijke beweegredenen

Edwin en Annemarie van der Sar hebben aan den lijve ervaren hoe ingrijpend de invloed van een hersenbeschadiging kan zijn, direct na de hersenbloeding van Annemarie in 2009, gedurende haar revalidatie en in het dagelijks leven. Met de Foundation ondersteunen zij mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie.

Expertise en netwerk ZonMw

ZonMw ondersteunt dit project vanuit het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten. Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Projecten waarin praktijkgericht onderzoek voorop staat, passen binnen dit programma.

Expertise en netwerk FNO

Het FNO programma Zorg én Perspectief heeft als doel het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten. Daartoe ondersteunt FNO projecten die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport. Ook heeft het programma tot doel om thematiek rond deze groep breed op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

Ondertekenaars

Edwin van der Sar en Annemarie van der Sar-van Kesteren, oprichters en voorzitter Edwin van der Sar Foundation
Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO
Radjesh Manna, directeur Programma’s ZonMw

Meer informatie