ZonMw en VSBfonds stoppen met Nationale Zorgvernieuwingsprijs

Na tien succesvolle jaren stoppen ZonMw en VSBfonds met de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Elke twee jaar was er de mogelijkheid om een goed idee voor betere zorg en welzijn in te sturen en daarmee de prijs van € 75.000 te winnen. De mogelijkheid om financiering aan te vragen voor vernieuwende ideeën bestaat nog steeds, maar dan in een andere vorm.

Reden

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs had als doel vernieuwende ideeën in zorg en welzijn mogelijk te maken. In de loop der jaren zijn er andere gezondheidsprijzen bijgekomen die eveneens in dat doel voorzien. Nu de Nationale Zorgvernieuwingsprijs niet meer goed past bij het aangescherpte donatiebeleid van VSBfonds, is het een goed moment om met de Nationale Zorgvernieuwingsprijs te stoppen. 

Dank

Wij bedanken alle zorgvernieuwers voor alle prachtige en inspirerende ideeën die zij door de jaren heen hebben ingediend. Ook bedanken we de deskundige vakjury’s en de fondsen die met hun geld en advies zoveel mogelijk inzendingen verder wilden brengen. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs hielp op tal van manieren de ideeën op weg van mensen die dichtbij de zorg staan, zoals patiënten, zorgverleners en mantelzorgers. Dat leverde veel en vooral ook veelbelovende ideeën op voor betere zorg en welzijn. We zijn er trots op dat de prijs zoveel mensen heeft weten uit te dagen. 

Geld vinden voor uw idee?

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs stopt, maar we blijven investeren in de kracht van een goed idee!
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Voor informatie over een aanvraag doen voor uw project gaat u naar vsbfonds.nl
ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Voor informatie over subsidie gaat u naar de subsidiekalender

Wie wonnen eerder de prijs?

Elke twee jaar is de Nationale Zorgvernieuwingsprijs uitgereikt. De winnaars van de afgelopen jaren waren: 

2016

Thema: Zorg voor welzijn van oudere migranten
Bekroond: Gezonde Taal! voor oudere migranten
Inzender: Taal doet meer

2014

Thema: Zorgen voor elkaar
Bekroond: Ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers
Inzender: SIZ Twente 

2012

Thema: Goed je te ontmoeten
Bekroond: Nieuwe techniek voor communicatie ALS-patiënten
Inzender: Radboud Universiteit Nijmegen

2010 

Thema: Aandeel in elkaars kracht
Bekroond: 24-uurszorg van medestudenten in studentenwoningen
Inzender: Stichting Wiel & Deal

2008 

Thema: Verlichte ideeën
Bekroond: Spraaktherapie via internet voor mensen met neurologisch letsel
Inzender: Sint Maartenskliniek in Nijmegen