ZonMw-bijdrage tijdens de congressen Ouderenzorg Tech & Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis

Tijdens de online congressen Ouderenzorg Tech en Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis levert ZonMw vanuit verschillende programma’s een bijdrage aan beide congressen. In verschillende sessies zullen de programma’s Active & Assisted Living, Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning, Juiste Zorg Op de Juiste Plek en Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg ingaan op thema’s als technologie, netwerken en verduurzaming van kunst in de zorg.

Ouderenzorg Tech op 19 november 2020

2020, het jaar waarin een stroomversnelling plaatsvindt in het opschalen van technologische hulpmiddelen. Een bittere noodzaak of een uitkomst om technologie te omarmen? Wat leren we van deze tijd? Hoe bouwen we samen verder aan een leven goed oud worden met Tech als onderdeel van het leven?
Laat je op 19 november a.s. tijdens de 4e editie van het congres Ouderenzorg Tech inspireren door sprekers met visie en door praktische en waardevolle voorbeelden uit de praktijk. Het congres waar innovatieve technologische initiatieven van onderzoek- tot implementatiefase aan bod komen. Meer info over het programma en aanmelden: klik hier.

Active & Assisted Living

Het programma Active & Assisted Living organiseert de sessie ‘Langer zelfstandig thuis met dementie’. Tijdens deze sessie wordt er in een panel gesproken over de uitdagingen en uitkomsten die technologie kan bieden, om langer zelfstandig thuis te wonen voor mensen met dementie en hun naasten. Verschillende oplossingen uit het AAL programma komen aan bod en ervaringen hiermee worden gedeeld. Esther deelt haar ervaringen met de inzet van de Eware oplossing bij cliënten van ZZG zorggroep. Ellen bespreekt de inzet van avatar Anne bij mensen met dementie. Verder bespreekt Lisolore de ervaringen over de inzet van de Playtime app bij clienten van GGZe.

In de track over het verpleegtehuis als laatste thuis zullen ook enkele ervaringen met andere ICT oplossingen uit het AAL programma besproken worden.

Tijdstip: 11.50 – 12.30 uur
Moderator: Geja Langerveld

Sprekers:

 • Esther Jacobs, Projectleider, Domoticazorg
 • Ellen Steenmeijer, Projectleider, Virtask
 • Lisolore Snaphaan Senior onderzoeker ouderen psychiatrie
 • Linda Wijnen (verpleegkundige GGZe)

SET Stimuleringsregeling E-Health Thuis | Waar staan we nu

De SET regeling staat open voor aanbieders van zorg en ondersteuning die aan de slag willen met het opschalen én borgen van bestaande e-health toepassingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma wordt biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

In deze presentatie gaat Pim Ketelaar vanuit VitaValley in op de SET regeling en de inzichten en geleerde lessen tot nu toe. Daarnaast gaan Thijs Mutsaerts en Monique de Regt in op het praktijkvoorbeeld van Surplus. Zij hebben in 2019 een SET aanvraag gedaan voor het implementeren van verschillende e-health toepassingen. Zij delen graag hoe ze dit hebben aangepakt, waar ze nu staan en hoe ze omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen.

Nieuwe generatie ouderen langer thuis op 25 november 2020

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?
Het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Ben u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen. Meer info over het programma en aanmelden: klik hier.

Lokale en regionale samenwerking (Lokale netwerken Samenhangende Ouderenzorg en JZOJP)

De sessie ‘Verduurzaming van samenwerking die zorg, ondersteuning en welzijn verbindt.’ Staat in het teken van lokale netwerken die een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen en regionale netwerken met een focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan burgers in hun regio. In deze sessie bespreken we verschillende thema’s en gaan specifiek in op het verduurzamen van samenwerking.

Tijdens de sessie gaan we in gesprek met elkaar over het onderwerp thuiswonende ouderen en de samenwerking met en rondom ouderen. We besteden onder andere aandacht aan de thema’s: samenwerken, netwerkontwikkeling, participatie van ouderen, verduurzaming van netwerken, maar ook aan de huidige situatie rondom corona en wat dat vraagt van het netwerk.

Praktijkprojecten:

 • Lokaal netwerk samenhangende ouderenzorg: Beter Thuis Loosduinen
 • Regionaal netwerk Juiste Zorg Op de Juiste Plek: Precies! ‘De juiste zorg voor mij’

Sprekers:

 • Dik Hermans – commissielid Langdurige Zorg en Ondersteuning en Juiste Zorg Op de Juiste Plek
 • Programmamanager ZonMw

Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. Dit vraagt om kennis en handvatten die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van kunst in de zorg. Onder leiding van Judith de Bruijn gaan we met vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de kunst hierover met elkaar in gesprek. Uw wordt meegenomen in de wereld van kunst en cultuur en de belangrijke rol die het kan vervullen in de zorg en ondersteuning maar ook tijdens de COVID-19 pandemie.

Tijdstip: 12:00 – 12.45 uur
Gespreksleider: Judith de Bruijn

Sprekers:

 • Tineke Abma – Leyden Academy
 • Sanne Scholten – directeur LKCA (verbinding kennis/praktijk/onderwijs/beleid)
 • Machteld van der Meij – Kunst aan de Keukentafel
 • Erik Zwiers – Participatiekoren
 • Zorgbestuurder – n.t.b.

Active & Assisted Living

Het programma Active & Assisted Living organiseert de sessie ‘De mens centraal in de toepassing van nieuwe technologie’. Langer zelfstandig wonen is het ontwerp van dit congres, maar hoe doe je dat? Hoe kan technologie hierin helpen? Als je nog geen zorg hebt of biedt begint het met bewustwording hierover. Op welke manieren je dat kan bevorderen en hoe ICT daarbij wordt ingezet laat Muzes je zien en ervaren in deze sessie. Helma van de Berg laat zien wat ontwerpers kunnen doen om bewustwording over ouder worden en zorg verlenen te vergroten.  En wat als het moment er is dat je hulp nodig hebt of mantelzorger bent, wat is er dan aan technologie die je kan helpen? Platform Zodichtbij biedt dan een oplossing met hun platform waarin je veilig allerlei gegevens en wensen over jezelf kan opslaan en delen met zorgorganisaties die bij je over de vloer komen. Wat hier de voordelen en ervaringen mee zijn zal worden verteld door oprichters Wally Keijzer en innovatiemanager Ad Blom van Pieter van Foreest. Binnen deze organisatie zijn ze een implementatietraject (SET) gestart met deze ICT oplossing. In alle fases is het de mens die centraal staat bij de toepassing van technologie voor langer thuis.

Tijdstip: 10.25 – 11.10
Moderator: Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds creatieve industrie), Rik Wisselink

Sprekers:

 • Helma van de Berg (Muzes)
 • Wally Keijzer (oprichter Zodichtbij)
 • Ad Blom (Innovatiemanager Pieter van Foreest)

Meer informatie