Website voor jeugdige onderzoekdeelnemers uitgebreid

De website Kindenonderzoek.nl is uitgebreid met informatie om zelf een begrijpelijke Patiënt Informatie Formulier te maken. De uitbreiding bestaat uit een model formulier, een handleiding en een illustratiedatabase.

Aan de hand van uitleg, instructie en voorbeeldteksten kan de onderzoeker zelf een Patiënt Informatie Formulier opstellen. De website Kindenonderzoek.nl is bedoeld om kinderen, ouders en professionals te informeren over de aspecten rondom wetenschappelijk onderzoek bij kinderen. Het collectief is gefinancierd door ZonMw en omvat meerder projecten. De Toolbox zoals deze nu is ontwikkeld is onderdeel van het vervolgproject 'Tailored Informed Consent - Implementatie en PIF toolbox' uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

> Meer infomatie over de projecten
> Naar de vernieuwde website