Vooraankondiging tweede toelatingsronde ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’

Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) stelt medio augustus 2020 de tweede toelatingsronde open. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De deadline voor deze ronde is medio oktober 2020.

Het programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleiding (O&O) te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Naar aanleiding van de eerste ronde hebben 6 topspecialistische functies een subsidie ontvangen vanuit het programma TZO. Het resterende budget is 12 miljoen euro. Hiermee kunnen tenminste 4 topspecialistische functies een subsidie ontvangen, met een maximale looptijd van 48 maanden.

Voor wie

  • Deze oproep is bedoeld voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor partijen die vallen onder het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.

Meer informatie