Vidi subsidie voor 14 excellente onderzoekers

Veertien projecten van excellente onderzoekers op het werkterrein van ZonMw zijn gehonoreerd voor een Vidi-subsidie.

De Vidi-onderzoeker kan met een maximaal subsidiebedrag van € 800.000,- één of meer onderzoekers aanstellen, om daarmee een krachtige impuls te geven aan zijn of haar onderzoekcarrière.

De gehonoreerde VIDI-projecten:

 • Dr. J.E. Bosmans (VU) ontwikkelt en evalueert geavanceerde methoden die nodig zijn om informatie te krijgen over de kosteneffectiviteit van zorg in de dagelijkse praktijk. Met het onderzoek wil zij een antwoord geven op de vraag hoe de maatschappij het beperkte geld dat in de gezondheidzorg beschikbaar is zo goed mogelijk kan besteden.
 • Dr. M.C. Brouwer (AMC) zoekt bij een grote groep patiënten met een ontsteking van de hersenen naar nieuwe methoden om de diagnose te stellen en behandeling te versnellen. Deze groep patiënten zijn nu vaak een ingewikkelde puzzel voor de behandelaar omdat met de huidige testen niet in korte tijd de juiste diagnose kan worden gesteld.
 • Dr. C.F.H.A. Gilissen  (Radboudumc) wil middels een innovatieve combinatie van bioinformatica en data integratie van metaboliet- en DNA data makkelijker de oorzaak voor ziektes kunnen opsporen  en zo aanknopingspunten voor nieuwe therapieën opsporen.
 • Dr. N.M.S. de Groot (Erasmusmc) wil de diagnose en behandeling van atriumfibrilleren (AF, onregelmatig en vaak sneller kloppen van het hart) individualiseren door het gebruik van elektrische biomarkers. De oorzaak van AF zijn stoornissen in de elektrische geleiding. De ernst daarvan wordt bepaald door het niveau van deze elektrische biomarkers.
 • Prof.dr. O.A. van den Heuvel (VUMC) gaat onderzoeken hoe verstoorde hersenontwikkeling leidt tot mentale ziekten, en omgekeerd, hoe chronisch verstoorde gedragingen de hersenen doen veranderen. Zij zal testen hoe magnetische hersenstimulatie bijdraagt aan het trainen van gezond gedrag in chronische patiënten.
 • Dr. J.W.J. van Heijst (AMC) gaat onderzoeken hoe sommige witte bloedcellen hun voelsprieten verliezen die nodig zijn om de ziekteverwekkers te herkennen. Deze verliezen ze in de strijd tegen infecties. Van Heijst bekijkt of de voelsprieten kunnen worden gerepareerd, teneinde een betere bescherming tegen infectieziekten mogelijk te maken.
 • Dr. S.A.J. Lesnik Oberstein (LUMC) bestudeert de onderliggende genafwijkingen bij CADASIL die erfelijke dementie veroorzaakt. Zij onderzoekt of deze genafwijking ook de oorzaak kan zijn van geheugenproblemen bij mensen die normaal gesproken nooit de diagnose CADASIL zouden krijgen.
 • Dr.ir. J. Lumens (Maastricht University) ontwikkelt een innovatieve techniek waarmee gegevens van medische beeldvorming slim worden gecombineerd met computersimulaties tot een patiënt-specifieke virtuele “vingerafdruk” van het hart. Met die informatie kunnen ritmestoornissen nauwkeurig voorspeld en door behandeling voorkomen worden.
 • Dr.ir. M.H. Oosterveer (UMCG) doet onderzoek naar verstoorde celdeling door een ontregelde suikerstofwisseling.  Zo’n verstoorde celdeling verhoogt het risico op kanker. Oosterveer wil weten hoe dit proces kan worden hersteld zodat kanker voorkomen wordt.
 • Prof.dr. P. Peeters (Erasmusmc) ontwikkelt een methode om via het bloed van de moeder foetaal schildklierhormoon te monitoren. Lage schildklierhormoonspiegels bij moeders tijdens de zwangerschap komen vaak voor en leiden tot een verlaagd IQ, autisme, ADHD en schizofrenie. Met de te ontwikkelen methode wil Peeters de behandeling van deze moeders, en daarmee de hersenontwikkeling van hun kinderen, verbeteren.
 • Dr. V.B. Schrauwen-Hinderling (Maastricht University) gaat nieuwe niet-invasieve imaging technieken ontwikkelen om de onderliggende mechanismen van metabole ziekten zoals diabetes in detail in mensen te kunnen bestuderen.
 • Dr.ir. S.H. Vermeulen (Radboudumc) meet veranderingen in de genen van de patiënt en de blaastumor om een test te ontwikkelen die kan voorspellen wie wel en wie niet goed zal reageren op immuuntherapie. Hierdoor kan een goede therapie bij een oppervlakkige blaastumor worden gekozen.
 • Dr. V. Weerdesteyn (Radboudumc) wil ophelderen hoe verschillende hersenbanen bijdragen aan herstel van balans- en loopfunctie na een beroerte. Ook gaat Weerdesteyn een nieuwe training ontwikkelen om het herstel na een beroerte te bevorderen en zo het functioneren in het dagelijks leven te verbeteren.
 • Dr. M. Wermer (LUMC) gaat in databestanden en experimentele bloedvatmodellen de relatie tussen migraine en herseninfarcten onderzoeken om vrouwen met een hoog risico op te kunnen sporen en nieuwe therapieën te ontwikkelen. Migraine is een belangrijke risicofactor voor een herseninfarct bij vrouwen.

Meer informatie

Door het toptalent van nu een impuls te geven, versterkt ZonMw het potentieel van hoogopgeleide onderzoekers en investeert in de toekomst van de Nederlandse wetenschap, zodat deze van hoge kwaliteit blijft, concurrerend op wereldniveau.
Lees meer over talentontwikkeling