Tweede subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg gesloten

De deadline voor het indienen van projectideeën voor de tweede subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg is inmiddels verstreken. Er zijn 81 projectideeën binnengekomen.

De commissie vergadert medio december over deze projectideeën. Medio januari 2019 kunnen de indieners het advies verwachten over hun ingediende projectidee.

Meer weten?