Traumasensitiviteit, een algemeen werkzame factor?

Pleeg- en gezinsouders en pedagogische medewerkers krijgen via de training ‘Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen’ meer kennis over de gevolgen van traumatische gebeurtenissen voor kinderen.

Zelf geven de pleeg- en gezinsouders en pedagogische medewerkerkers aan dat de kennis die ze opdoen in de training van Coppens&Van Kregten (2012) zeer goed bruikbaar is in de praktijk. Opvoeders die langdurig hetzelfde kind verzorgen, hebben door meer traumakennis meer aandacht voor positieve aspecten in de ontwikkeling van het kind gekregen. Dat blijkt uit onderzoek naar traumasensitiviteit; waarin werd onderzocht of de training er aan kan bijdragen dat (professionele) opvoeders op een juiste manier reageren op kinderen met traumatische ervaringen.

Behandeling traumaklachten

Kinderen in de jeugdzorg, waaronder pleegzorg, hebben vaak traumatische ervaringen, maar dit wordt niet altijd opgemerkt. Dat heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind, terwijl effectieve behandeling beschikbaar is. Door de training vergroten de ouders en professionals hun traumasensitiviteit (kennis van en sensitiviteit voor trauma), waardoor trauma sneller herkend wordt en meer kinderen traumabehandeling krijgen.  

Conclusie

Het effect van de training blijkt groter te zijn voor opvoeders die gedurende het onderzoek van een jaar voor hetzelfde kind zorgden dan voor verschillende kinderen. Een aanbeveling is dan ook dat kinderen zoveel mogelijk bij dezelfde opvoeder of hulpverlener blijven wonen als zij niet langer thuis kunnen blijven.
De voorzichtige conclusie is dat er enige aanwijzingen zijn dat toename van traumasensitiviteit een positieve invloed kan hebben op de behandeling van jeugdigen met (veel) traumaklachten. Of het daarmee een algemeen werkzame factor is, kan met alleen dit onderzoek niet afdoende worden beantwoord. Daar zijn meerdere onderzoeken naar dit onderwerp voor nodig in verschillende contexten van jeugdhulp.

Goed onderbouwde training

De training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is onlangs door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als 'Goed onderbouwd' en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie