ToM-e: online superheldentraining voor kinderen met autisme

Kinderen met autisme hebben vaak grote moeite om zich in te leven in een ander. Met behulp van de groepstraining Theory of Mind (ToM) leren ze sociale situaties beter in te schatten en hun sociale gedrag te verbeteren. De e-learning (ToM-e) met online oefeningen stimuleert om te oefenen met de opgedane kennis uit de groepstraining en slaat zo de brug naar het de dagelijkse praktijk.

Uit onderzoek bleek het toepassen van de opgedane ToM kennis in de dagelijkse praktijk voor veel kinderen een struikelblok. De aanleiding voor de Bascule om samen met de VU en het e-health platform Jouw Omgeving een e-health toepassing van de ToM-training te ontwikkelen. Deze e-training combineert de ToM-groepstraining met online oefeningen. Kinderen en ouders die hebben meegedaan aan de nieuwe ToM-e training zijn erg positief over het resultaat.

Het onderzoek

Gekeken is naar welke factoren invloed hebben op de werkzaamheid van de sociale vaardigheidstraining. Hieruit bleek dat de training effectief is voor kinderen met autisme. De training is effectief onafhankelijk van geslacht, leeftijd (7-13) en verbale intelligentie. De training was vooral effectief bij kinderen van wie de ouders geen autisme hadden. Het opleidingsniveau van ouders had geen invloed op de effectiviteit. Ook het hebben van een oudere broer of zus bleek het behandel effect te versterken.

ToM-e of superheldentraining

De e-training bestaat uit online oefeningen: de missies. Samen met avatar ToM volgen de kinderen een 'superheldentraining'. Zo worden zij via missies op een aansprekende manier gestimuleerd om te oefenen met de opgedane kennis uit de groepstraining. Tijdens een groepsbijeenkomst oefenen de kinderen vaardigheden, bijvoorbeeld: 'Kijken vanuit iemand anders: wat zou de ander leuk vinden?'. Na iedere bijeenkomst oefenen ouders met hun kind de vaardigheden door online een missie uit te voeren. Bij het afronden van een missie worden kinderen beloond met een gadget voor avatar ToM. Ouders zijn nauw bij de training betrokken: zij volgen 2 van de 8 groepsbijeenkomsten en hebben wekelijks contact met de behandelaar. De eerste reacties van de kinderen en ouders die de training hebben gevolgd, zijn positief. “Voor mijn kind een aantrekkelijke manier om te oefenen met sociaal gedrag!”.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het meer zicht krijgen in wat werkt in de jeugdsector; waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. In programmalijn 1a en 2a ligt de focus op onderzoek naar cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

Meer informatie