Toekomst jgz-richtlijnen: modulaire vormgeving voor makkelijker raadplegen en sneller actualiseren

In opdracht van ZonMw wordt in de komende maanden een werkwijze voor het omzetten en herzien van jgz-richtlijnen naar modules ontwikkeld. Miranda Langendam, epidemioloog en methodoloog richtlijnontwikkeling bij Amsterdam UMC doet dat in samenwerking met richtlijnontwikkelaars, jgz-professionals en overige eindgebruikers. Een modulaire vormgeving in een vast format vereenvoudigt het vinden van relevante informatie door de jgz-professional en maakt flexibeler onderhoud van de richtlijnen mogelijk. Komende jaren worden alle richtlijnen omgezet.Waarom naar modulaire richtlijnen?

In het adviesrapport Herziening, Versnelling en Vernieuwing Richtlijnen JGZ van IQHealthcare wordt aanbevolen om te kiezen voor een modulaire opbouw van jgz-richtlijnen. Ook in het recentelijk opgeleverde advies en actierapport van het project JGZ richtlijnen: slimmer en sneller wordt het advies ondersteund om richtlijnen om te zetten naar modules opdat er meer samenhang tussen richtlijnen gecreëerd wordt. 

Bij een modulaire opbouw wordt een richtlijn opgedeeld in kleinere blokken, zogenaamde modules, die elk een uitgangsvraag beantwoorden. Een module bestaat uit een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Ook zijn eventuele andere aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks in de module te vinden. 

Om kinderen de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van de wetenschappelijke en praktijkkennis. Daarvoor is het onderhoud van bestaande richtlijnen cruciaal. Door de modulaire vormgeving kan een richtlijn gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer hier aanleiding toe is. Dat is veel efficiënter dan een gehele richtlijn herzien. Ook is samenhang tussen richtlijnen makkelijker aan te geven. De richtlijn overgewicht kan bijvoorbeeld doorlinken naar relevante modules van de richtlijn voeding. Maar ook kan een vaste module onder meerdere richtlijnen geplaatst worden, zoals een module over verwijscriteria. 

Basis voor het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024

Eind 2019 wordt de conceptwerkwijze opgeleverd voor het omzetten van richtlijnen naar modules. De conceptwerkwijze wordt getest op een tweetal bestaande richtlijnen zodat de methode goed aansluit bij de behoeften en ervaringen vanuit het veld. Ook zal de pilot inzicht geven in de haalbaarheid, benodigde inspanning  en de knelpunten. De ervaringen vanuit de pilot worden verwerkt tot een definitieve werkwijze. De nieuwe werkwijze legt de basis voor het ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024, waarbinnen bestaande jgz-richtlijnen omgezet zullen worden naar modulair opgebouwde richtlijnen. 

Meer weten?