Subsidieronde Sportblessurepreventie begin 2018 open

De tweede subsidieronde van het programma Sportblessurepreventie opent in januari 2018. Deze ronde draait om het vergaren van kennis over de effectiviteit van interventies en over de randvoorwaarden voor effectief gebruik van deze interventies in de sportpraktijk. Voor deze subsidieronde is 1.400.000 euro beschikbaar.

Indien nog nodig, is er binnen de subsidieronde ook ruimte voor het doorontwikkelen van bestaande interventies. Verder is van belang dat in alle projecten stevig wordt ingezet op de verspreiding en toepassing van de ontwikkelde kennis en interventies.
De focus ligt op de preventie van sportblessures van de top 5 sporten met de hoogste aantal blessures. Dit zijn voetbal, hardlopen, fitness, volleybal en tennis.

Nieuw onderzoek

Per project kan maximaal 200.000 euro worden aangevraagd. De verwachting is dat er in 2018 minstens 7 projecten zullen starten die bij gaan dragen aan de vermindering van het aantal nieuwe sportblessures in Nederland.

Stijging sportblessures tegengaan

Het aantal nieuwe sportblessures in Nederland is tussen 2008 en 2014 met maar liefst 14 procent gestegen. In 2013 werden 4,5 miljoen sportblessures opgelopen. ZonMw wil hier verandering in aanbrengen met het programma Sportblessurepreventie.
In de eerste subsidieronde (2015) zijn 7 projecten gehonoreerd. Zo is er een project dat zich richt op online advies ter preventie van hardloopblessures in aanloop naar een evenement en is er bijvoorbeeld een volleybalprogramma ontwikkeld om blessures te voorkomen.

Meer informatie

Houd begin 2018 de subsidiekalender in de gaten