Subsidieronde effecten Gezonde School aanpak geopend!

Vandaag is de ZonMw-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak geopend. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. U kunt tot 20 maart 2018, 14.00 uur een subsidieverzoek indienen.

Doel van deze subsidieoproep is inzicht te krijgen in wat werkt en hoe het werkt, werkzame elementen, succes- en knelpunten en randvoorwaarden. Onderzocht worden scholen en GGD’en die werken met (varianten van) de aanpak Gezonde School. De focus daarbij ligt op het evalueren van inhoud, bereik en haalbaarheid van de aanpak en van effecten van de aanpak op schoolniveau en leerlingniveau.
Scholen, GGD’en, JGZ- instellingen en gemeenten kunnen met de resultaten een goed onderbouwde keuze maken voor onderdelen van Gezonde School die passen bij de lokale context en mogelijkheden.

Wie kan aanvragen?

Een samenwerkingsverband tussen één of meerdere onderzoeksorganisaties, meerdere GGD’en en scholen. Een onderzoeksorganisatie met specifieke expertise op dit terrein kan als hoofdaanvrager een projectidee indienen (bijv. een kennisinstelling, universiteit, hogeschool). Samenwerking met scholen en GGD’en is verplicht. We streven naar een goede mix van GGD’en en scholen met verschillende werkwijzen (aansluitend op de lokale/regionale context) met een mooie spreiding over het land.

Budget

In totaal is maximaal € 800.000,- beschikbaar voor één onderzoeksproject met een looptijd van maximaal 48 maanden. Dit bedrag is uitsluitend bedoeld voor de financiering van de uitvoering van het onderzoek. De uitvoering van de Gezonde School aanpak kan niet uit dit budget worden gefinancierd.

Informatiebijeenkomst

Op 8 februari 2018 wordt deze subsidieoproep nader toegelicht. De leden van het landelijke programmateam Gezonde School presenteren de Gezonde School-aanpak. Ook passeren een aantal voorbeelden de revue, worden tips en tricks gedeeld en krijgt u antwoord op uw vragen over de subsidieoproep.

Meer informatie