Subsidieoproep voor onderzoek naar niet-aan geboren hersenletsel in de chronische fase

ZonMw stelt, in samenwerking met de Hersenstichting, €1.500.000,- beschikbaar voor een subsidieoproep. Het gaat om onderzoek naar en de implementatie van interventies en kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee willen beide organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten.

ZonMw stelt, in samenwerking met de Hersenstichting, € 1.500.000,- beschikbaar voor een subsidieoproep. Het gaat om onderzoek naar en de implementatie van interventies en kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee willen beide organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten.

In de projecten is sprake van kennisontwikkeling, én van kennisbundeling en implementatie. Bij kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies. Daarbij worden behandelprogramma’s (in hun geheel) geëvalueerd. Implementatie van behandelprogramma’s in de zorg, en kennisbundeling en –verspreiding, moeten ook onderdeel zijn van het project.

Wie kan aanvragen?

Onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met NAH in de chronische fase kunnen een aanvraag indienen. Er moet binnen het project worden samengewerkt tussen diverse relevante partners uit het veld, waaronder minimaal één (landelijke) partner van de HersenletselAlliantie en minimaal één hersenletselteam waarin diverse zorgorganisaties (zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra) zijn vertegenwoordigd.

Deadline is 28 januari 2020 (14:00 uur)

Meer informatie