Subsidieoproep: landelijk onderzoek naar het structureel echoscopisch onderzoek rond 13 weken zwangerschap

Van het ministerie van VWS hebben we de opdracht gekregen om landelijk onderzoek te faciliteren naar het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. De subsidieoproep is nu opgesteld. Deadline voor indienen: 18 februari 2020,14:00 uur

Inzicht krijgen in relevante aspecten eerste trimester SEO

Het doel is om met dit landelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester SEO.  

Het landelijk onderzoek moet zich richten op deze hoofdvragen:

•    Wat zijn de uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, bevindingen, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten?
•    Wat zijn ervaringen van zwangere vrouwen en hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO?
•    Hoe kan het eerste trimester SEO geïmplementeerd worden en welke gevolgen hebben de keuzes en/of scenario’s (eventueel) voor de gehele keten van verloskundige zorg?

Bekijk direct de subsidieoproep

Het ministerie van VWS heeft voor het landelijk wetenschappelijk onderzoek € 900.000,- aan ZonMw beschikbaar gesteld. De beoogde looptijd van het project is 4 jaar. U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoeding van de reguliere uitvoeringskosten van het eerste trimester SEO.

Afstemmen met het RIVM

Het RIVM treft voorbereidingen om de uitvoering van het eerste trimester SEO mogelijk te maken. U dient bij de uitvoering van het landelijk onderzoek nauw samen te werken en af te stemmen met het RIVM. Daarnaast dient het landelijk onderzoek aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn verwoord in het rapport Verkenning 13 wekenecho van het RIVM.

Het landelijk onderzoek kan starten als er voldoende duidelijkheid is over de financiële dekking en gevolgen voor de geboortezorg. Naar verwachting valt het besluit hierover in het voorjaar van 2020.

Meer informatie:

•   Subsidieoproep ‘Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap'
•   Programma Zwangerschap en geboorte II
•   Themapagina Zwangerschap en geboorte