Subsidieoproep infectieziektebestrijding: kennisinfrastructuur en aanpak

Tot 26 april kun je projectideeën indienen.

Welke bijdrage levert jouw project aan preventieve interventies in de praktijk?

Hoe draagt jouw onderzoek bij aan de doelen van het programma? Op welke termijn komen resultaten beschikbaar? Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek over doelgerichte interventies in de praktische infectieziektebestrijding. Het programma investeert in de wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterking van de kennisinfrastructuur. Bij de projecten is een integrale benadering van belang, bijvoorbeeld ‘One Health’. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook sociale wetenschappen en wiskundige modellering een plaats hebben in de projecten.

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding is een breed praktijkveld. Hieronder vallen algemene infectieziekten, seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculose, reizigersadvisering/vaccinatie, en technische hygiënezorg en infectiepreventie. In de subsidieoproep staat wie kan indienen en welke interventies of onderzoeken in aanmerking komen voor subsidie.

Waarom moeten we infectieziekten bestrijden?

Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid. Zij veroorzaken soms een ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen. Ook de dreiging van een nieuwe epidemie blijft onvoorspelbaar. De actualiteit leert dat infectieziekten onze voortdurende aandacht verdienen omdat opduikende pathogenen de volksgezondheid blijven bedreigen.

Programma Infectieziektebestrijding

Het programma gaat over de preventie van infectieziekten in de openbare gezondheidszorg. Onderzoek moet bijdragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten.

Gezondheidsbescherming

Het programma Infectieziektebestrijding maakt samen met de programma’s Non-alimentaire zoönosen, Antibioticaresistentie en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie