Subsidieoproep: aanvullend onderzoek op sekse- en genderverschillen

In zorgonderzoek wordt lang niet altijd aandacht besteed aan de verschillen tussen mannen en vrouwen, terwijl die vaak wel relevant zijn. Tot 27 maart 2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor (aanvullend) onderzoeksbudget, om zo sekse- en genderspecifieke vraagstellingen alsnog te beantwoorden.
Dit kan zowel binnen lopend onderzoek of op basis van bestaande databases. Uitgangspunt is dat in de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling nog geen aandacht is besteed aan deze aspecten. Per project kan maximaal € 50.000 aangevraagd worden. De verwachting is dat er minstens 9 projecten zullen starten die zullen bijdragen aan het verminderen van de kennisachterstand op man/vrouw-verschillen in gezondheid en zorg.

Intersectioneel perspectief

Man/vrouw is slechts één van de differentiaties die gemaakt kan worden binnen de totale groep zorggebruikers. Daarnaast kan onderscheid naar andere biologische, psychologische, sociale en/of culturele aspecten zoals leeftijd, etniciteit, inkomen, opleiding en/of seksuele voorkeur van belang zijn. Het is dan ook een meerwaarde als naast sekse en gender gekeken wordt naar de complexe samenhang en interactie tussen verschillende kenmerken van diversiteit en sociale ongelijkheid. Een dergelijk intersectioneel perspectief vergroot het inzicht in gezondheidsverschillen tussen en binnen groepen.

Voor wie?

ZonMw nodigt onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum uit een aanvraag in te dienen. De uitkomsten van het onderzoek moeten benut kunnen worden door andere onderzoekers, de praktijk of beleidsmedewerkers. Samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en praktijkinstellingen en de betrokkenheid en afstemming op de behoeftes van patiënten wordt duidelijk uit de samenstelling van de projectgroep.

Meer informatie