Start projecten adult stamcelonderzoek

Eind april vond een bijeenkomst plaats voor de recent gestarte projecten in het ZonMw programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek. Het gaat om 5 Game Changer en 4 Bench to Bedside projecten. Alle projecten bevinden zich in een gebied waar Nederland sterk in is, namelijk stamcelonderzoek en gentherapie.

Tijdens de bijeenkomst maakten de verschillende projectleiders kennis met elkaar en zijn een aantal belangrijke inzichten gedeeld. Er is een pilot studie uitgevoerd naar een vroege Medical Technology Assessment (MTA) voor de Bench-to-Bedside projecten. In een MTA wordt onderzocht hoe de kosten en impact van een nieuw product of een nieuwe techniek zich verhouden ten opzichte van bestaande behandeling. Gedurende het project komen data beschikbaar waarmee de MTA aangevuld kan worden. De vragen in de MTA helpen bij het nadenken over de juiste stappen voor de ontwikkeling van het product en implementatie. Een goede exercitie is om het eindproduct in gedachte te nemen en vervolgens de voorgaande stappen om het eindproduct te bereiken in beeld te brengen.

Datastewardship

Een datamanagement plan is binnen elk project een vereiste. Hierbij gaat het om de verifieerbaarheid en herbruikbaarheid van onderliggende data aan het eind van het project. De data moet uiteindelijk FAIR zijn – Findable, Accessible, Interoperable en Reusable.  FAIR data is niet alleen belangrijk voor derden, maar ook voor de onderzoeker en onderzoeksgroep zelf. Tijdens de bijeenkomst zijn praktische aanwijzingen voor het doen van goed data stewardship gegeven, welke expertise daarvoor nodig is, en wat er allemaal in een data stewardship plan kan staan.

Gebruikerscommissie

Elk project stelt een gebruikerscommissie samen waarin verschillende stakeholders betrokken zijn bij de voortgang en uiteindelijk implementatie van het project. Een gebruikerscommissie bevat bij voorkeur expertise op het gebied van regelgeving, productontwikkeling, ethische aspecten en de aandoening waar de therapie voor ontwikkeld wordt. De ervaring die de deelnemers meebrengen kan helpen bij het oplossen van knelpunten, het in kaart brengen van het vervolgtraject voor een eventueel product en het rekruteren van patiënten. Zo wordt de kans dat het product of de techniek de patiënt bereikt groter.

Meer informatie