Start proeftuinen ‘Zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid’

Onlangs ontvingen 9 gemeenten en GGD’en subsidie om een proeftuin op te zetten. Met deze proeftuinen wordt getracht beter zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. 4 maart was de startbijeenkomst voor deze proeftuinen.

Meer zicht op de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid biedt handelingsperspectief voor gemeenten. Het ondersteunt het realiseren van een individueel goedwerkende aanpak. Daarnaast draagt zicht op de aard en omvang van deze groep mensen bij aan het verbeteren van het (zorg)beleid.

Verzamelen en verbinden data

De gemeenten en GGD’en gaan aan de slag met het verzamelen en verbinden van bestaande of nieuwe data uit verschillende bronnen. Dit kunnen cijfermatige gegevens zijn, van zorginstellingen of meldpunten, maar ook verhalende ervaringskennis en duiding van experts in de praktijk. Door deze data bijeen te brengen, goed te benutten en begrijpen, wordt beoogd om beter de zorg-, en ondersteuningsbehoefte van deze groep in beeld te krijgen.

Conceptueel kader

Bauke Koekkoek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) ontving subsidie om een conceptueel kader op te stellen voor het verzamelen en interpreteren van data over mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. De verschillende werkwijzen van de proeftuinen leveren hier input voor. Ook gaat de projectgroep verbindingen bouwen met burgers, professionals, beleidsmakers en onderzoekers.

Uitdagingen en leerpunten

De proeftuinen worden bij de uitvoering ondersteund door het bureau PBLQ. PBLQ zorgt ook voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de proeftuinen. 4 maart organiseerde PBLQ een startbijeenkomst. Er werd een aantal overkoepelende uitdagingen benoemd door de proeftuinen:

  • De verschillende definities van de doelgroep.
  • De kwaliteit van verschillende databronnen.
  • Privacy en vraagstukken over gegevensdeling.
  • Hoe data van verschillende partijen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

De mensen die deelnemen met een proeftuin, gaven aan van elkaar te kunnen leren op het gebied van informatiegestuurd werken en hoe draagvlak en inzet te verkrijgen van de benodigde partners. Daarnaast zijn er proeftuin-specifieke uitdagingen en lessen voor anderen. Middels verschillende leerkringen gaat PBLQ deze kennisuitwisseling begeleiden.

Opgeleverde kennis

Alle opgedane kennis van de proeftuinen en het conceptueel kader wordt door PBLQ gebundeld. Eind 2022 zullen de uitkomsten bekend zijn.

Geïnteresseerd?

Bent u in uw regio bezig met, of geïnteresseerd in het verzamelen en interpreteren van data over de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? Dan kunt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang en uitkomsten van dit traject. Dit kunt u aangeven via een mail naar avg [at] zonmw.nl (avg[at]zonmw[dot]nl).

Proeftuinen

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op LinkedIn.