Sociale opvoedondersteuning zet moeders in hun kracht

Ouders komen tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan. Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld alleenstaand, met weinig financiële middelen, of zonder positieve opvoedvoorbeelden, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning welke inzet op het versterken van het sociale netwerk van ouders op een laagdrempelige manier werkt het beste om de opvoeding weer zelf aan te kunnen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Ze ontwikkelde hiervoor een handreiking Groepsgerichte opvoedondersteuning.

Het onderzoek

Hoe geven professionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud aan de lichte opvoedondersteuning? In 3 vernieuwende sociale opvoedpraktijken (Ouders en Puk in Hoogeveen, De Huiskamer in de Groningse wijk Beijum en de alleenstaande moedergroepen in Veendam) is dit met storytelling onderzocht. Concrete verhalen van moeders, professionals en vrijwilligers over hun ervaringen, leren professionals wat werkt bij opvoedingsondersteuning. Wat is belangrijk? Voor professionals draait het om professionele vaardigheden, het bieden van structuur en het creëren van groepsgevoel. Voor de deelnemende ouders zijn ook sociale contacten, ontspanning en het leren van andere ouders belangrijk.

Handreiking

De handreiking Groepsgerichte opvoedondersteuning is bruikbaar voor opleidingen binnen Social Work en Toegepaste Psychologie om invulling te geven aan het preventief en omgevingsgericht handelen van (jeugd)professionals. De handreiking geeft praktische handvatten voor professionals die opvoedingsondersteuning (willen gaan) aanbieden of hun bestaande praktijk willen verbeteren.

In de handreiking worden de verschillende werkzame factoren bij het bieden van groepsgerichte opvoedingsondersteuning besproken. Wat houdt de werkzame factor in? Waarom is deze belangrijk voor het slagen van de opvoedingsondersteuning? En hoe pak je dat als (aankomende) professional aan? Gestart wordt met de rol en de houding van de professional en de vrijwilliger. Vervolgens wordt beschreven waar jeugdprofessionals bij het organiseren van de groepsbijeenkomsten rekening mee moeten houden. Zoals het balanceren tussen structuur en openheid, het werken aan de groepsdynamiek en het creëren van groepsgevoel. Ook staan de opbrengsten voor ouders centraal, zoals het sociale netwerk van ouders, het van elkaar leren en ontspanning van ouders. Ter afsluiting komt een aantal praktische tips aan bod.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?