Samenwerkingsovereenkomst ZonMw-NWO

Per 1 januari 2019 gaat een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst in tussen ZonMw en NWO.

De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, met de intentie om de samenwerking voort te zetten. Met de overeenkomst wordt de mogelijkheid gewaarborgd om multidisciplinair onderzoek domein-overstijgend over de gehele breedte van de wetenschap te programmeren. Daarnaast bevordert de samenwerkingsovereenkomst het werken langs de volledige keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.

Meer informatie

Samenwerkingsovereenkomst ZonMw-NWO